Brukervilkår for MyFitnessPal

Med virkning fra: 18. desember 2020

Velkommen til MyFitnessPal. Disse Brukervilkårene gjelder for og styrer din bruk av nettstedet og programvaren for mobil («appen») og er utformet for å skape et positivt, lovlydig fellesskap med brukere. Ved å bruke MyFitnessPal samtykker du i alle Brukervilkårene under.

MyFitnessPal, Inc. og enhver overtagende enhet (henvist til gjennom teksten som «MyFitnessPal», «vi» eller «oss»), tilbyr forskjellig innhold og tjenester gjennom MyFitnessPal-nettstedet og -appen (samlet sett «Tjenestene»).

DISSE BRUKERVILKÅRENE HAR EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG ET AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 14. DENNE BESTEMMELSEN PÅVIRKER DINE RETTIGHETER NÅR DET GJELDER Å LØSE TVISTER MED MYFITNESSPAL OG DU BØR LESE DEN NØYE. NÅR DU VELGER Å BEHOLDE EN KONTO, GÅ INN I ELLER BENYTTE TJENESTENE (UANSETT OM DU OPPRETTER EN KONTO HOS OSS ELLER IKKE) UTGJØR DETTE DITT SAMTYKKE TIL DISSE BRUKERVILKÅRENE OG TIL VÅR PERSONVERNERKLÆRING, SOM INNGÅR I DISSE BRUKERVILKÅRENE. OM DU IKKE SAMTYKKER I NOEN AV DISSE BRUKERVILKÅRENE, HAR DU IKKE TILLATELSE TIL Å BRUKE VÅRE TJENESTER.

Vær oppmerksom på at sammendragene i de skyggelagte boksene øverst i de fleste avsnittene er ment å gjøre Brukervilkårene lettere å forstå. Dersom det skulle være en motsetning mellom sammendraget og et avsnitt i Brukervilkårene, vil Brukervilkårene gjelde.

Ta gjerne kontakt med oss gjennom vår brukerstøtte om du har spørsmål eller forslag.

1. Bruk av Tjenestene og din konto

1.1 Hvem som kan benytte Tjenestene

Du må være over 18 år gammel for å benytte Tjenestene.

Du må være over 18 år for å benytte Tjenestene (med mindre noe annet er spesifisert i avsnittet med internasjonale vilkår som gjelder for spesifikke jurisdiksjoner). Ingen person som er under 18 år kan benytte Tjenestene, gi oss personopplysninger (slik det defineres under vår Personvernerklæring), eller på annen måte sende personopplysninger gjennom Tjenestene (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-post).

1.2 Din konto

Du kan komme til å måtte opprette en MyFitnessPal-konto for å få tilgang til Tjenestene, og det er viktig at du holder kontoen nøyaktig og oppdatert (spesielt din e-postadresse – om du skulle glemme passordet ditt, er en fungerende e-postadresse ofte den eneste måten vi kan bekrefte din identitet på, og dermed hjelpe med å logge deg på igjen).

Du kan komme til å måtte opprette en MyFitnessPal-konto for å få tilgang til eller benytte visse Tjenester. Kontoen din vil også automatisk gi deg tilgang og måter til å benytte Tjenester som måtte bli lagt til.

Når du oppretter en konto for en av våre Tjenester, må du oppgi nøyaktige og fullstendige opplysninger som du blir spurt om under prosessen der du oppretter konto og registrer deg, og du må holde disse opplysningene oppdaterte. I motsatt fall kan det være at våre Tjenester ikke fungerer korrekt, og det kan være at vi ikke klarer å kontakte deg for å overrekke deg viktige beskjeder.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten under enhver handling som finner sted ved bruk av kontoen din, og må melde fra til vår brukerstøtte umiddelbart om ethvert faktisk eller mistenkt tap, tyveri eller uautorisert bruk av kontoen din eller av passordet til kontoen din. Vi er ikke ansvarlige for tap som følger av uautorisert bruk av brukernavnet og passordet ditt.

Om du er hjemmehørende i Den europeiske union (EU): Du har rett til å slette din konto hos oss ved å kontakte vår brukerstøtte. Om du velger å slette kontoen din permanent, vil de ikke-offentlige personopplysningene vi har som er knyttet til kontoen din, også bli slettet.

1.3 Oppdateringer, endringer og begrensinger i tjenesten

Våre Tjenester utvikles kontinuerlig. Med lansering av nye produkter, tjenester og funksjoner, trenger vi fleksibilitet til å foreta endringer, innføre begrensinger, og i noen tilfeller innstille eller avslutte visse Tjenester. Vi kan også oppdatere våre Tjenester, som kanskje ikke vil fungere riktig om du ikke installerer oppdateringene.

Tjenestene endres ofte, og deres form og funksjon kan endres uten at du forhåndsvarsles.

Vi kan sørge for oppdateringer (inkludert automatiske oppdateringer) for visse Tjenester når og som vi anser er passende. Dette kan omfatte oppgraderinger, modifikasjoner, feilretting, korrigeringer og andre rettelser av feil og/eller nye funksjoner (samlet sett, «Oppdateringer»). Det kan være at visse deler av våre Tjenester ikke fungerer riktig om du ikke installerer alle Oppdateringer. Du erkjenner og er enig i at Tjenestene kanskje ikke fungerer riktig om du ikke tillater slike Oppdateringer og du samtykker eksplisitt til automatiske Oppdateringer. Videre er du enig i at Brukervilkårene (og eventuelle endringer i disse) vil gjelde for enhver Oppdatering av Tjenestene. Vi kan endre, innstille eller avslutte enhver Tjeneste til enhver tid, inkludert tilgjengeligheten til ethvert produkt, funksjon, database eller innhold. I tillegg har vi ingen forpliktelse til å levere noen Oppdateringer eller til å fortsette å levere eller stille til rådighet noen spesifikke funksjoner eller funksjonalitet til noen Tjeneste. Vi kan også innføre begrensinger på visse Tjenester eller begrense din tilgang til deler eller alle Tjenestene, uten forhåndsvarsel eller forpliktelser.

1.4 Overvåking og suspensjon av Tjenestene

Vi forbeholder oss retten til å nekte å levere Tjenester til hvem som helst, og kan overvåke, terminere eller suspendere kontoen din eller din tilgang til Tjenestene til enhver tid.

Vi forbeholder oss retten til, men har ingen forpliktelser om, å overvåke enhver konto og/eller aktiviteter som skjer gjennom eller som på noen som helst slags måte er knyttet til Tjenestene (inkludert å invitere en annen bruker til et fellesskap eller en gruppe), samt enhver brukers bruk av eller tilgang til personopplysninger, og andre brukeres profiler.

Vi kan også til enhver tid deaktivere, terminere eller suspendere kontoen din eller din tilgang til visse Tjenester: (1) om vi, basert i vårt skjønn, fastslår at du har brutt disse Brukervilkårene eller Brukervilkårenes ånd (som belyst i våre Retningslinjer for fellesskapet), (2) om vi, basert på vårt skjønn, fastslår at du har skapt en risiko eller en mulig rettslig fare for MyFitnessPal, offentligheten, en tredjepart, eller en bruker av våre Tjenester, (3) som svar på forespørsler fra ordensmakten eller andre myndigheter, (4) ved avslutning eller vesentlig endring i Tjenestene, eller (5) grunnet uventede tekniske utfordringer eller problemer. Vi vil forsøke å varsle deg på e-post eller neste gang du prøver å få tilgang til kontoen din ved en slik deaktivering, terminering eller suspensjon.

1.5 Sikkerhet

Gi oss beskjed umiddelbart om du tror at din konto er utsatt for datainnbrudd eller fare for dette.

Vi bryr oss om våre brukeres sikkerhet. Selv om vi arbeider hardt for å verne personopplysningene dine, ditt Brukergenererte innhold og kontoen din, kan vi ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil være i stand til å trenge gjennom våre sikkerhetstiltak. Varsle brukerstøtte umiddelbart ved faktiske eller mistenkte innbrudd eller uautorisert tilgang til eller bruk av kontoen din.

2. Eierskap til og bruk av innhold

2.1 Definisjoner

Innhold er det som vises i appen eller på nettstedet når du bruker våre Tjenester. Brukergenerert innhold er alt innhold som er skapt av deg eller andre brukere, og MyFitnessPal-innhold er alt annet innhold.

Innenfor disse Brukervilkårene betyr (i) «Innhold» alle former for informasjon, data eller kreative uttrykk og omfatter, uten begrensing, film, lyd, fotografier, bilder, illustrasjoner, animasjoner, verktøy, tekst, idéer, kommunikasjon, svar, «likes,» kommentarer, programvare, skript, kjørbare filer, grafikk, geodata, øvelser og data om øvelser, biometrisk data og dataelementer som kommer fra disse, måltid- eller treningsprogrammer, anmerkninger, informasjon om næringsinnhold, oppskrifter, interaktive funksjoner, design, copyright, varemerker, tjenestemerker, merkevarebygging, logoer og andre lignende eiendeler, patenter, lyder, programvare og annen immateriell eiendom, som kan genereres, leveres eller på annen måte gjøres tilgjengelig på eller gjennom Tjenestene, (ii) med «Brukergenerert innhold» menes alt Innhold som en bruker sender inn, overfører eller på annen måte stiller til rådighet til eller gjennom bruken av Tjenestene, og (iii) med «MyFitnessPal-innhold» menes alt Innhold som ikke er Brukergenerert innhold.

2.2 Eierskap

Du eier Innholdet du har skapt, og vi eier Innholdet som vi har skapt.

Alt MyFitnessPal-innhold og alle copyright, varemerker, designrettigheter, patenter og andre rettigheter til immateriell eiendom (registrert eller ikke-registrert) i og på Tjenestene tilhører MyFitnessPal og/ellers dets partnere eller eventuelle tredjeparter. De ulike brukerne beholder eierskap til, ansvar for og/eller andre gjeldende rettigheter til det Brukergenererte innholdet vedkommende har skapt, men innvilger en lisens over det samme Brukergenererte innholdet til MyFitnessPal som forklart i avsnitt 2.5 under. MyFitnessPal og/eller dets partnere eller tredjeparter beholder eierskap til, ansvar for og/eller andre gjeldende rettigheter til alt MyFitnessPal-innhold. Med unntak av det som eksplisitt er gitt i Brukervilkårene, innvilges du ikke noe rett eller lisens til å bruke noe MyFitnessPal-innhold, inkludert innhold som måtte være eid eller kontrollert av noen av våre partnere eller andre tredjeparter. Du samtykker i å ikke duplisere, utgi, vise, distribuere, endre eller skape avledede verk fra det materialet som du får presentert gjennom Tjenestene, med mindre det foreligger en spesifikk skriftlig godkjennelse fra oss.

2.3 Vår lisens til deg

Du får tilgang til og kan bruke MyFitnessPal-innhold og Tjenester. Vi arbeider hardt for å gi våre brukere en flott opplevelse, og ber om at du respekterer vår immaterielle eiendomsrett og bare bruker MyFitnessPal-innhold og Tjenester som tiltenkt. Dette omfatter ikke bruk av noe MyFitnessPal-innhold eller Tjenester til kommersielle formål uten vår godkjenning. Vi har API-er og andre verktøy som du kan bruke for å hjelpe deg med å skape dine egne programmer og produkter. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

Med forbehold om at du overholder disse Brukervilkårene, gir vi deg en begrenset, tilbakekallbar, personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett og lisens til å få tilgang til og bruke MyFitnessPal-innholdet og Tjenestene til personlige, ikke-kommersielle formål, forutsatt at du ikke (og ikke lar en tredjepart) kopierer, modifiserer, skaper et avledet verk, tilbakekonstruerer, selger, tildeler, viderelisensierer, gir pant i, overfører eller på annen måte kommersielt utnytter en rett i MyFitnessPal-innholdet eller Tjenestene.

2.4 Retningslinjer for akseptabel bruk

 • 2.4.1 MyFitnessPal-innhold. Unntatt der det er spesifikt uttrykt i gjeldende lov eller det er godkjent av MyFitnessPal, samtykker du i å ikke endre, leie ut, lease, låne ut, selge, distribuere eller skape avledede verk som bygger på Tjenestene, Tjenestens programvare eller annet MyFitnessPal-innhold som tilbys som del av Tjenestene (annet enn Brukergenerert innhold), helt eller delvis. Du skal ikke laste ned, kopiere eller lagre MyFitnessPal-innhold, unntatt (i) der et er eksplisitt tillatt i funksjonaliteten i visse Tjenester som oppgitt i de spesifikke retningslinjer og/eller tilleggsvilkår som gjelder for disse Tjenestene, eller (ii) utelukkende for personlig bruk eller for egne fortegnelser.

 • 2.4.2 Kommersiell bruk av Tjenestene. Tjenestene, med unntak av visse produkter og tjenester som leveres gjennom nettsteder som bærer MyFitnessPals merket og som vi stiller til rådighet som verktøy for eiere av nettsteder (samlet sett «Kommersielle verktøy»), er utelukkende tiltenkt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du skal ikke bruke Tjenestene (bortsett fra de Kommersielle verktøyene) for å selge produkter eller Tjenester, øke trafikken til ditt eget nettsted eller til en tredjeparts nettsted med et kommersielt formål (som salg av reklame) eller på annen måte gjøre noe som er rettet mot å skape inntekter. Du skal for eksempel ikke bruke søkeresultater fra Tjenestene og omformatere og vise de, eller å speile våre hjemmesider eller resultatsider på ditt nettsted. Videre, du skal ikke «metasøke» våre Tjenester. Om du ønsker å benytte våre Tjenester kommersielt på en annen måte enn gjennom de Kommersielle verktøyene, må du på forhånd inngå en avtale med oss. Ta kontakt med brukerstøtte for å finne ut mer om de Kommersielle verktøyene. Ved å bruke ett av de Kommersielle verktøyene, erkjenner og samtykker du til Brukervilkårene og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for de valgte Tjenestene.

 • 2.4.3 Lenke til Tjenestene. Om du ønsker å ha en lenke til våre Tjenester på ditt nettsted eller en app, følg disse reglene: (i) alle lenker til Tjenestene må være en tekstkobling som er tydelig merket med «MyFitnessPal» (uten bruk av noe annet varemerke, logo-copyright eller andre immaterielle eiendeler som eies eller kontrolleres av MyFitnessPal) eller i et annet format som er fastsatt av oss, (ii) utseendet, posisjonen og andre aspekter på lenken skal ikke skade eller svekke anseelsen til våre merker, (iii) lenken må «peke» mot navnet til rotdomenet til Tjenestene og ikke til andre sider i Tjenesten, (iv) utseendet, posisjonen og andre egenskaper til lenken skal ikke skape et falsk inntrykk av at organisasjonen eller enheten din er sponset av, et datterselskap av eller tilknyttet MyFitnessPal, (v) når lenken velges, må den vise Tjenesten på fullskjerm og ikke innenfor en «ramme» på nettstedet eller tjenesten som inneholder lenken, og (vi) vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle samtykket til lenken når som helst og etter eget skjønn, og etter at du er blitt varslet av oss om et slikt tilbakekall av samtykke, aksepterer du å raskt fjerne den gjeldende lenken.

2.5 Din lisens til oss

Innhold du legger ut i forbindelse med Tjenestene, tilhører deg. Du gir oss imidlertid tillatelse til å bruke dette Innholdet i sammenheng med våre Tjenester og å gjøre Innholdet tilgjengelig for andre. Vi kan redigere eller fjerne Innholdet ditt på eller fra våre Tjenester til enhver tid, og av enhver grunn. Ikke legg ut Innhold som ikke er ditt eller som du ikke har tillatelse til å legge ut.

Når du stiller Brukergenerert innhold til rådighet for MyFitnessPal gjennom våre Tjenester, gir du oss og våre brukere en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, royaltyfri, fritt overførbar, viderelisensierbar, verdensomspennende rettighet og lisens til å bruke, være vert for, lagre, ha i buffer, reprodusere, publisere, vise (offentlig eller på annen måte), utføre (offentlig eller på annen måte), distribuere, sende, endre, tilpasse (inkludert, og uten begrensinger, for å tilfredsstille krav fra nettverk, enheter, tjenester eller medier som er tilgjengelige gjennom Tjenestene), kommersialisere, lage avledede verk, og på andre måter utnytte slik Brukergenerert innhold i forbindelse med alle og enhver av Tjenestene. Du erkjenner og samtykker i at: (a) vi har rett til å arrangere utleggingen av Brukergenerert innhold på alle måter vi måtte ønske, (b) vi har ingen forpliktelse til å kreditere deg når vi benytter ditt Brukergenererte innhold, men dersom vi velger å kreditere deg, vil størrelsen og plasseringen av krediteringen skje etter vårt skjønn, og (c) du har ikke krav på noe kompensasjon eller annen betalingen fra oss i forbindelse med bruk av ditt Brukergenererte innhold.

Rettigheten som du gir i denne lisensen har som begrenset formål at MyFitnessPal skal driftes og la andre brukere få bruke Tjenestene i henhold til deres funksjonalitet, forbedre Tjenestene og utvikle nye Tjenester. Til tross for det som er nevnt over, vil vi aldri bruke noe av ditt Brukergenererte innhold på en måte som strider mot vår Personvernerklæring.

Vi forbeholder oss retten til å overvåke, fjerne eller endre Brukergenerert innhold av ulike grunner og til enhver tid, også Brukergenerert innhold som vi anser strider mot disse Brukervilkår, Retningslinjene for fellesskapet og/eller våre retningslinjer.

Du samtykker i at du vil respektere andres immaterielle eiendomsrett. Du bekrefter og garanterer at du har alle de nødvendige rettigheter til å innvilge MyFitnessPal-lisensen som nevnt over for alt Brukergenerert innhold du legger ut i forbindelse med Tjenestene, og at du vil gi oss erstatning for eventuelle brudd på denne bekreftelsen og garantien.

2.6 Videreformidling

Om du gir oss personopplysninger om noen andre, må du først få disses tillatelse.

Vi håper at du får glede av våre Tjenester og oppfordrer deg til å fortelle om det til dine venner. Dersom du velger å bruke funksjonene i våre Tjenester for å fortelle en venn om Tjenestene, vil vi be deg om at du oppgir vennens e-postadresse eller profil i sosiale medier, som vi kan bruke for å ta kontakt med vedkommende. Vi kan lagre de opplysningene du har gitt en periode, men vi vil ikke legge informasjonen ut offentlig. Du bekrefter og garanterer at du har godkjennelse for å gi kontaktinformasjonen til eventuelle tredjeparter som du måtte gi oss som henvisning, og at du vil gi oss erstatning for eventuelle brudd på denne bekreftelsen og garantien.

2.7 Bevaring av Innhold

Vær oppmerksom på at når du har gjort noe offentlig tilgjengelig på Internett, så er det i fremtiden praktisk umulig å fjerne alle kopier av det.

Etter en terminering av din konto, eller om du fjerner noe Brukergenerert innhold fra Tjenestene, vil vi beholde ditt Brukergenererte innhold for en kommersielt sett rimelig tidsperiode i forbindelse med sikkerhetskopi, arkiv eller revisjon, eller som det måtte være pålagt eller tillatt i lov. Videre kan MyFitnessPal og dets brukere beholde og fortsette å bruke, lagre, vise, reprodusere, dele, endre, skape avledede produkter, utføre og distribuere alt ditt Brukergenererte innhold som ellers er lagret i eller delt gjennom Tjenestene. Lisensen til ditt Brukergenererte innhold løper derfor videre, selv om du slutter å bruke Tjenestene. Når du legger ut noe offentlig, kan andre velge å kommentere det, og gjør dermed ditt Innhold til en del av en sosial samtale. Se mer informasjon i vår Personvernerklæring.

3. Retningslinjer for fellesskapet

3.1 Interaktive områder

Våre Tjenester har visse funksjoner for fellesskap. Når du legger ut innhold gjennom disse funksjonene kan dette innholdet bli offentlig. Vi kan, men gjør ikke alltid, overvåke våre funksjoner for fellesskap, og i siste instans er du ansvarlig for din interaksjon med andre brukere. Vis god dømmekraft og opptre respektfullt og rettferdig.

Noen av våre Tjenester omfatter vurderinger, diskusjonsforum, samtalesider, blogger eller andre interaktive områder eller sosiale funksjoner som lar deg og andre brukere legge ut Brukergenerert innhold og ha interaksjon med andre («Interaktive områder»). Du er selv eneansvarlig for ditt bruk av de Interaktive områdene og for alt Brukergenerert innhold du legger ut, inkludert overføringen, nøyaktigheten og fullstendigheten i det Brukergenererte innholdet. Da de Interaktive områdene ofte er offentlig tilgjengelige, forstår du at ditt Brukergenererte innhold kan gjøres og forblir offentlig. Du bør, av den grunn, aldri legge ut noen personopplysninger i de Interaktive områdene.

Vi har rett til, men ingen forpliktelse, å overvåke våre funksjoner for fellesskap. Du er selv eneansvarlig for din interaksjon med andre brukere, både på nett og personlig, inkludert, men ikke begrenset til, kommentarer, utfordringer, og vennlige konkurranser. Vi påtar oss intet ansvar eller forpliktelse for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå fra interaksjon med andre brukere som benytter Tjenestene, personer som du møter gjennom Tjenestene, eller personer som finner deg gjennom Innhold som du har lagt ut, på eller gjennom Tjenestene. MyFitnessPal har ingen forpliktelse til å involvere seg i, og avviser alt ansvar knyttet til, tvister mellom brukere og du fritar MyFitnessPal for alt ansvar og forpliktelse som måtte oppstå fra eller i forbindelse med en tvist.

3.2 Retningslinjer for fellesskapet

Våre Tjenester er ment å gi trygge og støttende omgivelser som bidrar til at du oppnår dine mål innenfor trening og velvære. Du kan ikke bruke våre tjenester for å legge ut upassende materiale, trakassere folk, sende søppelpost, bryte immateriell eiendomsrett eller å opptre upassende. Vær rimelig og opptre ansvarlig.

Våre Tjenester er ment å skulle skape et trygt og støttende fellesskap for alle brukere. For å holde trygge og positive omgivelser, krever vi at alle samtykker i og følger visse regler ( «Retningslinjer for fellesskapet») når de legger ut Brukergenerert innhold og bruker Tjenestene. Våre Retningslinjer for fellesskapet bygger i mange tilfeller på prinsipper fra gjeldende lov. Brudd på Retningslinjene for fellesskapet kan føre til påtale for straffbare handlinger og sivil erstatningssak. Ved bruk av Tjenestene samtykker du i at ditt Brukergenererte innhold og din bruk av Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, de Interaktive områdene, ikke vil bryte med Retningslinjene for fellesskapet. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din tilgang til Tjenestene om du bryter Retningslinjene for fellesskapet.

 • Upassende Innhold. Ikke legg inn Innhold som er forfølgende, truende, sårende, trakasserende, krenkende eller pinlig for andre medlemmer av fellesskapet. Ingen nedsettende referanser til kjønn, kjønnsidentitet, alder, vekt, kroppstype, funksjonshemming, etnisitet, religion eller seksuell orientering eller støtte til vold, selv om det er humoristisk, vil tillates. Dette omfatter å gi uttrykk for stereotyper om en gruppe eller et fellesskap. Ikke legg ut Innhold som er nedsettende, uanstendig, pornografisk, støtende, hatefullt, provoserende eller som fremmer seksuelt eksplisitt materiale. Du kan være uenig med en melding på en respektfull måte, men ikke angrip andre brukere ved å gjøre narr av eller å fornærme dem. Om du blir angrepet av en annen bruker, og du tar igjen, kan du lide de samme konsekvenser.

 • Ingen avsporing, trolling eller provosering. Hold deg til temaet i en tråd, og legg ut nye tråder i egnede forum, når du deltar i diskusjonsforumene. Å lede en tråd bort fra temaet anses som avsporing. Dette omfatter innlegg som provoserer eller som er ment å skape rabalder.

 • Ikke fremme usunne teknikker for vekttap eller spiseforstyrrelser. Bruk av Tjenestene for å fremme, glamorisere eller å oppnå spising på farlig lave nivåer, er ikke tillatt. Du skal heller ikke bidra til følgende typer Innhold, som vil fjernes uten varsel:

  • Innhold som fremmer mulig utrygge eller kontroversielle produkter eller prosesser for vekttap, inkludert supplementer som ikke er medisinsk anbefalt.

  • Profiler, grupper, meldinger, innlegg eller kommentarvegger som oppmuntrer til anoreksi, bulimi eller dietter med veldig lite kalorier. Dette omfatter positive referanser til anoreksi/bulimi, renselse eller selvsulting.

  • Bilder som er ment å glamorisere ekstrem tynnhet.

 • Ikke skade mindreårige. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan skade mindreårige (eller noen andre).

 • Ikke forstyrr, utnytt eller misbruk ressurser. Ikke grip inn eller skade driften av Tjenestene, gjennom uautorisert bruk, forstyrrelser, automatiserte angrep, utnyttelse eller misbruk av våre ressurser

 • Ikke foreta masseutsendelser eller send søppelpost. Ikke send folk uønskede meldinger gjennom innlegg, svar eller meldinger.

 • Ikke ulovlig Innhold. Du skal ikke anbefale, forfremme eller bistå bedragerske eller ulovlige handlinger (f.eks. vold, fremstille seg som en annen eller misbruk av datamaskin).

 • Ikke etterspør personopplysninger. Ikke legg ut eller spør om personopplysninger om eller fra noen tredjepart, inkludert fotografier, telefonnumre, gateadresser, etternavn, e-postadresser eller passord på de Interaktive områdene.

 • Ikke legg ut private samtaler offentlig. Ikke legg ut offentlig en e-post eller privatmelding fra en annen bruker, moderator eller administrator.

 • Ikke bryt juridiske forpliktelser. Ikke legg ut Innhold i strid med avtaler eller andre juridiske forpliktelser overfor en tredjepart.

 • Ingen villedende eller bedragerske lenker. Ikke legg ut villedende eller bedragerske lenker. Dette omfatter lenker med villedende beskrivelser, å skrive feil «kilde»-felt i et innlegg, å lage villedende lenker på bilder, eller å legge ut lenker til mellomliggende annonser eller popup-annonser.

 • Ikke bryt immateriell eiendomsrett. Respekter andres immaterielle eiendomsrett. Når du ikke har lov til å bruke noen andres åndsverk eller avbildninger (enten gjennom lisens eller gjennom juridiske unntak eller begrensinger av rimelig bruk), så ikke legg det ut. Om du har grunn til å tro at Brukergenerert innhold som du ser i våre Tjenester bryter din immaterielle eiendomsrett eller andres immaterielle eiendomsrett, se avsnittet om immateriell eiendomsrett / DMCA-avsnittet i Brukervilkårene.

 • Ikke fremstå som MyFitnessPal eller andre. Ikke legg ut Innhold som trolig vil lure andre personer eller som brukes for å fremstå som en annen, eller ikke gi et misvisende bilde av din identitet eller din tilknytning til en person, inkludert til MyFitnessPal. Å opprette en konto med hensikt om å lure andre eller for å komme rundt en suspensjon, er ikke tillatt og vil være grunnlag for en varig utestengelse fra Tjenestene.

 • Ingen automatiserte forespørsler. Ikke send ut automatiserte forespørsler av noen slag til systemet og nettverket vi bruker for å levere Tjenestene, uten å ha eksplisitt skriftlig tillatelse.

 • Annet. Ikke legg ut Innhold som inneholder noe som vi, på egenhånd, bestemmer er kritikkverdig eller som vi anser hindrer andre i å bruke eller ta del i Tjenestene, eller som kan utsette MyFitnessPal eller våre brukere for skade eller ansvar av noe slag. Ikke legg ut innhold som kan skade eller svekke anseelsen til MyFitnessPal eller våre logoer og varemerker.

Om vi fastslår at du bryter Retningslinjene for fellesskapet eller på annen måte har brutt Brukervilkårene, kan vi ta grep for å håndtere problemet, inkludert, men ikke begrenset til, å avslutte din rett til å bruke Tjenestene, fjerne ditt Brukergenererte innhold, ta rettslige skritt mot deg (i hvilket tilfelle du samtykker i at vi kan få erstatning for rimelige kostnader og advokatutgifter) eller utlevere informasjon til ordensmakten. Vi forbeholder oss retten til å håndheve, eller ikke håndheve, disse Retningslinjer for fellesskapet etter eget skjønn, og de utgjør ikke en plikt eller en kontraktsmessig forpliktelse om at vi skal opptre på noen bestemt måte.

3.3 Varsling av kritikkverdig Brukergenerert innhold

Folk legger ut kritikkverdig innhold på nettsteder med Brukergenerert innhold. Vi gjør vårt beste for å holde fellesskapet trygt og sikkert (brukere som respekterer Retningslinjer for fellesskapet bidrar), men likevel kan du komme til å møte på dårlig innhold før vi har hatt anledning til å fjerne det. Ta kontakt om du ser noe kritikkverdig.

Selv om vi krever at alle våre brukere skal etterleve Retningslinjene for fellesskapet og forbeholder oss retten til å se etter brudd, kan vi ikke fullt ut garantere at alle brukere til enhver tid vil etterleve Retningslinjene for fellesskapet eller Brukervilkårene. Meld fra til brukerstøtte om du anser at noe Innhold som er lagt ut i våre Tjenester bryter med Retningslinjene for fellesskapet, eller om du vet eller mistenker at noen misbruker ditt Brukergenererte innhold. Vi har rett til, men ikke forpliktelse til, å se gjennom og handle mot eller fjerne det Brukergenererte innholdet du måtte melde ifra om. Du forstår og erkjenner at når du har tilgang til, eller på annen måte bruker Tjenestene, kan du være eksponert for Brukergenerert innhold fra mange ulike kilder, og vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten, nytten, tryggheten, lovligheten, anstendigheten eller den immaterielle eiendomsretten til eller knyttet til slikt Brukergenerert innhold.

Vi er ikke ansvarlige for skade som du lider av som følge av kritikkverdig Brukergenerert innhold eller en annen brukers manglende etterlevelse av Retningslinjene for fellesskapet.

4. Immateriell eiendom / DMCA-loven

Vi respekterer lover om immateriell eiendomsrett. Om noe er galt, send en e-post med all informasjon til legal@myfitnesspal.com.

Om du tror at Brukergenerert innhold eller MyFitnessPal-innhold bryter opphavsrett eller varemerke i henhold til amerikansk eller annen nasjonal lovgivning, ta kontakt med oss for å varsle ved bruk av kontaktinformasjon som er gitt her. Det er vår policy å undersøke alle anklager om brudd som vi blir gjort oppmerksomme på. Oppgi følgende informasjon i ditt varsel om et mulig brudd:

 • Identifisering av materialet som det blir brutt mot.

 • Identifisering av materialet som det hevdes utgjør et brudd, inkludert plassering, med tilstrekkelige detaljer, så vi er i stand til å finne det og bekrefte eksistensen.

 • Kontaktinformasjon for den varslende part («Varslende part»), inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 • En uttalelse om at den Varslende part i god tro tror at materialet ikke er godkjent av dets eier, agent eller loven.

 • En uttalelse gjort under mulig straffeansvar for mened om at informasjonen som er gitt er nøyaktig og at den Varslende part er autorisert for å fremme en klage på vegne av eieren.

 • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av materialet som angivelig har blitt krenket.

Ditt varsel må være underskrevet (fysisk eller elektronisk) og må sendes til følgende adresse:

MyFitnessPal, Inc.
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
Attn: DMCA Requests

Du erkjenner at om du ikke oppfyller alle kravene i dette avsnittet, kan det være at ditt varsel ikke er gyldig. Informasjon som gis i et varsel om brudd på immateriell eiendomsrett kan sendes videre til brukeren som la ut innholdet som angivelig utgjør bruddet. I USA., i Section 512(f) av DMCA, kan enhver person som bevisst gir en feilaktig fremstilling om at materiale eller en aktivitet krenker den immaterielle eiendomsretten bli erstatningspliktig. Se www.copyright.gov for mer informasjon om hvordan du skal forberede eller svare på et DMCA-varsel og/eller www.uspto.gov/trademark for mer informasjon om rettigheter knyttet til varemerker.

5. Lenker til tredjeparter og tredjeparters tjenester

Våre Tjenester kan lenke til, samhandle med eller være tilgjengelige gjennom tredjeparters tjenester, slik som sosiale medier eller tredjeparters enheter. Om du har tilgang til slike tredjeparters tjenester eller produkter, bør du være oppmerksom på at ulike vilkår og personvernerklæringer gjelder for din bruk av slike tjenester.

5.1 Sosiale nettverk og innlogging

Du kan aktivere og logge inn til Tjenestene gjennom ulike tredjeparts tjenester på Internett, som sosiale medier og sosiale nettverk som Facebook («Sosiale nettverkstjenester»). For å kunne dra nytte av disse funksjonene og egenskapene, kan vi komme til å spørre deg om å verifisere, registrere eller logge inn på Sosiale nettverkstjenester på nettstedet til de respektive tjenestetilbyderne. Som en del av integrasjonen vil de Sosiale nettverkstjenestene gi oss tilgang til bestemt informasjon som du har gitt til dem, og vi vil bruke, lagre og utlevere slik informasjon i henhold til vår Personvernerklæring. Husk at måten tjenester fra tredjeparter (inkludert Sosiale nettverkstjenester) bruker, lagrer og utleverer opplysningene om deg utelukkende styres av retningslinjene til disse tjenestene fra tredjeparter, og at vi ikke har noe ansvar eller forpliktelse for den personvernpraksis eller andre handlinger til et tredjeparts nettsted eller tjeneste som er aktivert i Tjenestene. Vi er heller ikke ansvarlige for nøyaktigheten, tilgjengeligheten eller påliteligheten på slike opplysninger, innhold, varer, data, meninger, råd eller påstander som gjøres tilgjengelig i forbindelse med de Sosiale nettverkstjenestene. Slikt sett er vi ikke ansvarlige for noe skade eller tap forårsaket eller som er påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til Sosiale nettverkstjenestene.

5.2 Tredjeparts programmer

Du kan få tilgang til bestemte lenker, programmer, innhold, tjenester, kampanjer, spesialtilbud eller andre hendelser eller aktiviteter («Tredjepartsprogrammer») gjennom våre Tjenester. Om du ønsker tilgang til disse Tredjepartsprogrammer, kan du bli bedt om å logge inn på og synkronisere din konto mot slike programmer. Du er på ingen måte forpliktet til å benytte noen Tredjepartsprogrammer, og din tilgang og bruk av slike programmer er helt på din egen risiko, og vi har intet ansvar i den sammenheng. Vi er heller ikke ansvarlige for nøyaktigheten, tilgjengeligheten eller påliteligheten på slike opplysninger, innhold, varer, data, meninger, råd eller påstander som gjøres tilgjengelig i forbindelse med Tredjepartsprogrammer. Slikt sett er vi ikke ansvarlige for noe skade eller tap forårsaket eller som er påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til Tredjepartsprogrammer.

5.3 Tredjepartsprodukter

Våre Tjenester kan benyttes på tredjeparts enheter eller andre produkter («Tredjepartsprodukter»), og dine muligheter til å bruke visse funksjoner i Tjenestene kan avhenge av at du kjøper Tredjepartsprodukter (f.eks., treningsmålere, smartvekter o.l.). Selv om vi kan anbefale, reklamere for eller markedsføre produkter fra visse partnere, har vi intet ansvar for ditt kjøp eller bruk av noe Tredjepartsprodukt, og vi garanterer ikke at Tredjepartsprodukter vil virke med Tjenestene eller ikke vil ha feil. Vi frasier oss herved ansvaret for alle Tredjepartsprodukter, inkludert Tredjepartsprodukter som tilbys av våre partnere.

6. Mobile tjenester

Selv om vi søker å gjøre våre Tjenester tilgjengelige på mange plattformer, kan vi ikke garantere at appen er kompatibel med din enhet (men la brukerstøtte få vite om du har et spørsmål eller problem, vi vil gjerne hjelpe deg). Dersom du bruker appen, vil dine vanlige priser for data og meldinger være gjeldende, og reglene for app-butikken du laster ned appen fra vil også gjelde.

6.1 Hensyn knyttet til nettverksoperatør og enheter

For å bruke eller få tilgang til appen vår, trenger du en kompatibel enhet. Vi kan ikke garantere at appen vil være kompatibel med, eller tilgjengelig for, enheten din. Vi tar ikke betalt for bruk av appen. De normale priser fra ditt telefonselskap på vanlige meldinger, data og andre priser og avgifter, vil fortsatt være gjeldende. Det kan være at du må betale avgifter for tilgang til visse spesielle funksjoner og innhold som er inkludert i våre Premiumabonnementer (som beskrevet i avsnitt 7).

6.2 Lisens for mobilapp

Vi innvilger deg herved en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, tilbakekallbar lisens for bruk av appen som er lastet ned direkte fra en legitim markedsplass, utelukkende i objektkodeformat og bare for din personlige bruk til lovlige formål. Med hensyn til åpen kildekode eller kode fra tredjeparter som kan innlemmes i appen, vil slik kode være dekket av den gjeldende lisensen for åpen kildekode eller tredjepart, EULA, om en slik finnes, som godkjenner en slik bruk.

6.3 App-butikker

Dersom du laster ned appen fra en tredjeparts app-butikk («App-leverandøren»), erkjenner og samtykker du til:

 • Brukervilkårene er en avtale mellom oss, og ikke med App-leverandøren. For å skille mellom MyFitnessPal og App-leverandøren, så er MyFitnessPal utelukkende ansvarlig for sine programmer.

 • App-leverandøren har ingen forpliktelser til å yte vedlikehold og støtte med hensyn til appen.

 • Dersom det skulle skje at appen svikter i å overholde en gjeldende garanti, (i) kan du melde fra til App-leverandøren og App-leverandøren vil refundere kjøpsprisen for appen til deg (hvis aktuelt), (ii) i så stor grad som tillatt i gjeldende lov, vil ikke App-leverandøren ha noen andre garantiforpliktelser overhode med hensyn til appen og (iii) alle andre krav, tap, ansvar, skader, kostnader eller utgifter som tilskrives en manglende overholdelse av noen garanti vil, for å skille mellom MyFitnessPal og App-leverandøren, være MyFitnessPals ansvar.

 • App-leverandøren er ikke ansvarlig for å behandle krav du måtte fremme knyttet til appen og ditt eierskap eller bruk av appen.

 • Om en tredjepart hevder at appen bryter en annen parts immaterielle eiendomsrett, for å skille mellom App-leverandøren og MyFitnessPal, vil MyFitnessPal være ansvarlig for undersøkelser, forsvar, oppgjør og avvisning av slike krav i den utstrekning det kreves av disse Brukervilkår.

 • App-leverandøren og dets datterselskaper er tredjeparter til disse Brukervilkårene, da de knytter seg til din lisens til appen. Når du aksepterer disse Brukervilkår, vil App-leverandøren ha rett til (og vil anses å ha akseptert retten) å håndheve disse Brukervilkårene knyttet til lisensen din for appen overfor deg som en tredjepart derav, og

 • Du må også etterleve alle gjeldende tredjeparts vilkår når du bruker appen.

7. Betalingstjenester

Dersom du velger å abonnere på noen av våre forbedrede betalingstjenester som Premiumabonnementene, gjelder følgende betalings- og faktureringsbetingelser. Betalingstjenester og fakturering kan fornyes automatisk med mindre du avslutter det. Du kan avslutte når som helst.

7.1 Betalingsbetingelser

Vi tilbyr bestemte premiumversjoner av Tjenestene (f.eks. Premiumabonnementer) ( «Premiumtjenester») mot en avgift. Ved å tegne og benytte Premiumtjenester, samtykker du i våre Brukervilkår, og alle ytterligere vilkår og betingelser som er oppgitt her. Du samtykker også i å gi avkall på din 14-dagers angrefrist fra det øyeblikket du tegner et abonnement på Premiumtjenester i så stor grad som tillatt i gjeldende lov, slik at du kan få umiddelbar tilgang til Tjenestene.

Premiumtjenestene gir deg tilgang til bestemt forbedret innhold og funksjoner (f.eks. sette opp makroer i gram, en reklamefri opplevelse og daglig). Ved å abonnere på og bruke Premiumtjenestene, noe som omfatter vederlagsfritt prøveabonnement på Premiumtjenestene, samtykker du i å betale alle avgifter eller andre påløpte gebyrer som gjelder for Premiumtjenestene (som løpende abonnementsavgifter).

Nå du abonnerer på Premiumtjenester, må du bestemme og oppgi informasjon om din foretrukne betalingsmetode («Betalingsmetode). Denne informasjonen må være fullstendig og nøyaktig, og du er ansvarlig for å holde den oppdatert. Du gir oss en eksplisitt godkjennelse til å belaste, gjennom automatisk trekk eller ACH, de gjeldende gebyrene gjennom din Betalingsmetode, samt for alle eventuelle kjøp du velger å gjøre gjennom Tjenestene.

Du kan velge å betale Premiumtjenestene månedlig eller årlig. Med mindre noe annet er oppgitt, vil alle avgifter for Premiumtjenestene betales på forskudd, og de vil automatisk belastes gjennom Betalingsmetoden ved begynnelsen av den månedlige eller årlige perioden for Premiumtjenestene, etter hva som er gjeldende. Med mindre noe annet er oppgitt, vil Premiumtjenestene automatisk fornyes inntil du velger å avslutte din tilgang til Premiumtjenestene. Alle kjøp av Premiumtjenester er endelige og ikke-refunderbare, unntatt etter vårt skjønn og i henhold til de regler som gjelder for de ulike Premiumtjenestene.

7.2 Avslutning eller kansellering av Premiumtjenester

Om du ikke betaler avgiftene eller gebyrene som er forfalt for din bruk av Premiumtjenestene, kan vi ta rimelige skritt for å varsle deg og løse saken. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å deaktivere eller avslutte din tilgang til Premiumtjenestene (og kan gjøre dette uten forhåndsvarsel).

Du kan kansellere Premiumtjenestene til enhver tid. Informasjon om hvordan du kansellerer finnes her. Etter at du har kansellert Premiumtjenestene og har mottatt en bekreftelse, kan det ikke gjøres flere endringer på din konto. Kanselleringen av en Premiumtjeneste vil tre i kraft ved slutten av faktureringssyklusen, og du vil få samme type tilgang til Premiumtjenesten for det som er igjen av faktureringssyklusen. Om du for eksempel betaler månedlig og du kansellerer under en bestemt måned, vil du belastes for hele denne måneden og vil beholde tilgangen til Premiumtjenesten frem til slutten av den måneden.

Det foretas ikke refusjoner for avslutning eller kansellering av en Premiumtjeneste. Om du ikke lenger ønsker å abonnere på en Premiumtjeneste, er det ditt ansvar å avslutte ditt abonnement på Premiumtjenesten til riktig tid, uansett om du benytter Premiumtjenesten aktivt eller ikke.

7.3 Endringer i avgifter

Vi kan endre våre priser på Premiumtjenestene til enhver tid, i så stor grad som tillatt i gjeldende lov. Vi vil gi deg rimelig varsel om slike prisendringer ved å legge ut de nye prisene på eller gjennom den gjeldende Premiumtjenesten og/eller ved å sende deg varsel på e-post. Om du ikke ønsker å betale den nye prisen, kan du avslutte den gjeldende Premiumtjenesten før prisendringer trer i kraft.

7.4 Rabatt-, kupong- eller gavekoder

Om du har fått en rabatt-, kupong- eller gavekode til en Premiumtjeneste, vil følgende vilkår gjelde i tillegg til vilkårene for den spesifikke koden. For å innløse en rabatt- eller kupongkode, logg inn på MyFitnessPal og oppgi den aktuelle koden for å dra fordel av det gjeldende tilbudet. Alle rabatt-, gave- og kupongkoder kan bare brukes når man tegner abonnement på Premiumtjenester, og på kontoer som ikke allerede abonnerer på Premiumtjenester. Rabatt-, kupong- og gavekoder kan ikke kombineres sammen med noe annet salg, tilbud eller kupong, og de kan ikke byttes, refunderes, erstattes eller innløses i kontanter eller som betaling for kontoer. Det kan kreves en betalingsmetode for å løse inn en rabatt- eller kupongkode. Du har selv ansvar for å bruke en rabatt-, kupong- eller gavekode før den utløper, og utløpte koder kan ikke refunderes eller forlenges. Det er også ditt ansvar å avslutte Premiumtjenesten før perioden som er vederlagsfri eller rabattert slutter, om du ikke ønsker å fortsette å abonnere på en Premiumtjeneste til ordinær pris. Vilkårene for en spesifikt rabatt-, kupong- eller gavekode kan omfatte ytterligere begrensinger på bruken, inkludert, men ikke begrenset til, hva slags type og varighet på vederlagsfri eller rabattert Premiumtjeneste, gyldighetsdatoer på kupong, og/eller innkjøpsmengder. MyFitnessPal forbeholder seg retten til å, når som helst, kansellere tilbud i form av rabatter og kuponger.

7.5 Vederlagsfrie prøver

Vi tilbyr noen ganger vederlagsfrie prøver på våre Premiumtjenester eller andre tilbud (hver av dem «Vederlagsfri prøve»). En Vederlagsfri prøve gir deg tilgang til en Premiumtjeneste for en tidsperiode, med detaljer som spesifiseres når du tegner deg på tilbudet.

For å kunne tegne deg på en Vederlagsfri prøve, kan du måtte oppgi din foretrukne Betalingsmetode. Så snart du sender din betalingsinformasjon, vil din Vederlagsfrie prøve begynne. Du vil ikke belastes før den Vederlagsfrie prøveperioden slutter.

Med mindre du kansellerer før slutten på den Vederlagsfrie prøven, eller med mindre noe annet er angitt, vil din tilgang til Premiumtjenesten automatisk fortsette og du vil belastes de gjeldende avgifter for Premiumtjenesten ved bruk av betalingsmåten som du oppga. Alle avgifter er endelige og ikke refunderbare, unntatt etter vårt skjønn og i henhold til de regler som gjelder for de ulike Premiumtjenestene. Vi kan sende en påminnelse når din Vederlagsfrie prøve holder på å løpe ut, men vi garanterer ikke noe slikt varsel. Det er i siste instans ditt ansvar å vite når den Vederlagsfrie prøven vil slutte, om du skulle bestemme deg for at du ikke ønsker å bli en betalende bruker av Premiumtjenester etter at den Vederlagsfrie prøveperioden er over.

Om du bestemmer at ikke ønsker å bli en betalende bruker av Premiumtjenesten, må du kansellere abonnementet ditt før slutten på den Vederlagsfrie prøveperioden. Avhengig av den aktuelle Premiumtjenesten, vil du miste tilgangen så fort du kansellerer eller ved slutten av Vederlagsfrie prøveperioden. Etter at du har kansellert den Vederlagsfrie prøven og mottatt en bekreftelse, kan du ikke fortsette den Vederlagsfrie prøveperioden selv om den ikke ble brukt under hele tilbudets varighet.

Funksjoner og innholdet i Premiumtjenestene kan endres til enhver tid, og vi kan ikke garantere at en spesifikk funksjon eller innhold vil være tilgjengelig under hele den Vederlagsfrie prøveperioden. Prisene som gjelder når du tegner deg på for den Vederlagsfrie prøven, vil være de samme når den Vederlagsfrie prøven slutter, med mindre vi har varslet deg om noe annet. Vi forbeholder oss retten til, helt etter vårt eget skjønn, å endre eller avslutte ethvert tilbud om vederlagsfrie prøve, din tilgang til Premiumtjenestene under en Vederlagsfri prøve, eller enhver av disse vilkårene uten varsel og uten ansvar. Du kan ikke tegne deg på mer enn én Vederlagsfri prøve på en gitt Premiumtjeneste på samme tid, og vi forbeholder oss retten til å begrense din mulighet til å dra nytte av flere vederlagsfrie prøver.

8. Trenings- og velværeaktiviteter og kostholdsveiledning

Det er viktig for oss at brukerne forblir sunne mens de oppnår sine trenings- og velværemålsettinger. Vær ansvarlig og bruk din dømmekraft og fornuft. Vi tilbyr våre Tjenester kun for informasjonsformål, og kan ikke holdes ansvarlige om du skader deg eller opplever en sykdomstilstand. I særdeleshet, mens det meste av innholdet er lagt ut av andre brukere i vårt fellesskap er nyttig, kommer det fra ukjente på Internett og bør aldri gå foran god dømmekraft eller faktiske medisinske råd.

8.1 Sikkerhet først

MyFitnessPal bryr seg om din sikkerhet. Du bør rådføre deg med din(e) helsetjenesteleverandør(er) og vurdere tilknyttede risikoer før du bruker våre Tjenester i forbindelse med noe Innhold om trenings- eller velværeregimer eller om kostholdsprogrammer («Programmer»). Ved å bruke våre Tjenester samtykker, bekrefter og garanterer du at du har fått samtykke fra din lege til å delta i Programmene, eller i alle de relaterte aktiviteter som er gjort tilgjengelig for deg i forbindelse med Tjenestene. Videre samtykker, bekrefter og garanterer du at du har rådført deg med din lege før du foretar kostholdsmessige endringer på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig gjennom Tjenestene. Alle har ulik tilstand og egenskaper, og deltakelse i Programmer og andre aktiviteter som tilbys av våre Tjenester skjer på egen risiko. Om du velger å delta i Programmene og disse aktivitetene, gjør du dette ut fra din egen vilje og av deg selv, vel vitende og frivillig, og påtar deg den risiko som følger med slike aktiviteter. Programmene og andre aktiviteter som tilbys i Tjenestene kan utgjøre risiko selv for de som har en god helsetilstand.

Du er eksplisitt enig i at dine sportsaktiviteter, som kan generere det Brukergenererte innholdet som du legger ut eller som du søker å legge ut på eller gjennom Tjenestene (som treningsøvelser osv.) innebærer en viss iboende og vesentlig risiko for skade på eiendom, kroppsskade eller død, og at du frivillig påtar deg alle kjente og ukjente risikoer knyttet til disse aktivitetene.

Med mindre annet er oppgitt i disse Brukervilkårene, i så stor grad som tillatt i gjeldende lov, er vi ikke ansvarlige, direkte eller indirekte, for noen skade eller sykdom som du måtte pådra deg ved bruk av, eller manglende evne til å bruke, enhver Tjeneste eller funksjon i Tjenesten, inkludert alt Innhold eller aktiviteter som du går inn på eller lærer om gjennom våre Tjenester, selv om det skyldes helt eller delvis handling, manglende handling eller uaktsomhet fra MyFitnessPal eller andre.

8.2 Ansvarsfraskrivelse vedrørende Innholdets nøyaktighet og pålitelighet

Vi bekrefter eller garanterer ikke nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller tidsriktigheten til Innhold som er tilgjengelig gjennom Tjenestene, og vi forplikter oss ikke til å oppdatere slikt Innhold.

I tillegg er ikke Brukergenerert innhold, inkludert råd, påstander eller annen informasjon, inkludert, og ikke begrenset til, mat, ernæring, kostholdsveiledning, veiledning om trening eller øvelser, sportsaktiviteter og oppføringer i treningsdatabaser, er ikke skapt av MyFitnessPal, og bør ikke stoles på uten en uavhengig bekreftelse. Brukergenerert innhold, uansett om det er lagt ut offentlig eller oversendt privat, er utelukkende ansvaret til brukeren dette Brukergenererte innholdet har sin opprinnelse fra. All informasjon er gitt «som den er», uten noen bekreftelse, garanti eller betingelser om dens nøyaktighet eller pålitelighet.

I særdeleshet inneholder MyFitnessPal sin matdatabase («Matdatabase») en samling med ernæringsinformasjon som er lagt inn av MyFitnessPal og medlemmer i MyFitnessPal. Alle brukere av Tjenestene kan bidra til eller redigere ernæringsinformasjon i Matdatabasen. Vær oppmerksom på at ernæringsinformasjonen i Matdatabasen ikke har blitt gjennomgått av personer med den påkrevde ekspertisen for å gi den fullstendig, nøyaktig eller pålitelig informasjon. MyFitnessPal (i) garanterer ikke for nøyaktigheten, fullstendigheten eller brukbarheten til noe informasjon om ernæring eller ingredienser i Matdatabasen, eller (ii) godkjenner, gir tilslutning til eller aksepterer ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten til slik ernæringsinformasjon. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, vil ikke MyFitnessPal under noen omstendigheter være ansvarlig for tap eller skade som følger av at man har stolt på ernæringsinformasjon. Du er alene ansvarlig for å forsikre deg om at ernæringsinformasjon i Matdatabasen er nøyaktig, fullstendig og nyttig.

Ikke alle brukere som oppgir å være personlige trenere eller lisensierte kostholdseksperter er lisensierte i alle gjeldende jurisdiksjoner. MyFitnessPal har ikke og påtar seg ikke noen forpliktelser om å verifisere at brukere som oppgir å være lisensierte trenere eller kostholdseksperter, virkelig er lisensierte. Om du fremstiller deg selv som lisensiert trener eller kostholdsekspert, bekrefter og garanterer du at du faktisk er lisensiert for de tjenestene du tilbyr i den jurisdiksjonen hvor du tilbyr dine tjenester. Brukere bør også tenke på at selv om en bruker er lisensiert trener i en jurisdiksjon, så betyr ikke det at treneren er lisensiert i den jurisdiksjonen hvorfra andre brukere har tilgang til treneres råd. Følgelig vil det å stole på andres brukers råd være på egen risiko. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, vil ikke MyFitnessPal under noen omstendigheter være ansvarlig for tap eller skade som følge av at man har stolt på informasjon eller råd som er gitt av andre brukere av Tjenestene våre.

8.3 Ikke medisinske råd

Alle og enhver tjeneste som tilbys av, i og/eller gjennom Tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, Innhold) er utelukkende for informasjonsformål. MyFitnessPal er ikke en medisinsk fagperson, og MyFitnessPal yter ikke medisinske tjenester eller gir medisinske råd. Ingenting som inngår i Tjenestene, bør tolkes som slike råd eller diagnoser. Informasjonen og rapportene som er generert av oss skal ikke tolkes som en erstatning for en legekonsultasjon, -evaluering eller -behandling, og man bør ikke feste lit til informasjon som er gjort tilgjengelig på eller gjennom Tjenestene når man tar medisinske avgjørelser eller for å diagnostisere eller behandle en helsetilstand eller en sykdom. DITT BRUK AV TJENETENE SKAPER IKKE EN LEGE/PASIENT-RELASJON MELLOM DEG OG MYFITNESSPAL.

Du bør søke råd hos en lege eller en medisinsk fagperson om du har spørsmål som gjelder din helse, før du begynner med kostholdsprogrammer eller dietter, treningsprogrammer eller enhver annen trenings- eller velværeaktivitet som det refereres til, diskuteres eller tilbys i Tjenestene. Om du er under behandling for en helsetilstand eller sykdom, tar reseptbelagt medisin eller følger en diett som behandling for en sykdom, bør du rådføre deg med legen din før du bruker Tjenestene. Du bekrefter overfor oss (en bekreftelse som anses gjort hver gang du bruker Tjenestene) at du ikke bruker Tjenestene eller deltar i noen aktiviteter som tilbys av Tjenestene med det formål å søke medisinsk hjelp. Du er videre enig i at du, før du bruker Tjenestene, vil rådføre deg med legen din, spesielt om du risikerer å få problemer som følge av trening eller endringer i ditt kosthold. Dersom noe informasjon du mottar eller skaffer til veie ved bruk av Tjenestene ikke er i samsvar med de medisinske rådene du har fått fra legen din, bør du følge legens råd.

Premiumtjenestene gir deg tilgang til noe spesialisert Innhold, nemlig veiledning og instruksjon om treningsprogrammer og planlegging av måltider («Planer»). Planene er ikke en medisinsk eller noen annen type helsetjeneste. Planene gir ikke noen diagnose eller behandling, eller råd vedrørende kosthold eller helsetilstand. Planene er ikke en erstatning for, og er ikke et alternativ til, diagnose eller behandling, når det foreligger en kostholds- eller helsetilstand. Du bør søke diagnose, behandling og råd vedrørende kostholds- eller helsetilstand eller sykdommer fra leger som praktiserer medisin eller andre lisensierte fagfolk innenfor helse. Din interaksjon med våre Planer vil ikke under noen omstendigheter anses eller tolkes å skape et lege/pasient-forhold eller tillitsforhold av noe slag. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR DIN INTERAKSJON MED PROGRAMMENE.

8.4 Suksesshistorier er ikke det normale

Det kan være at suksesshistorier som legges ut av brukere eller MyFitnessPal på våre Tjenester ikke representerer vanlige eller til og med nøyaktige resultater som er oppnådd fra noen bestemt treningsaktivitet eller kosthold. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, har ikke eller påtar ikke MyFitnessPal noe forpliktelse eller ansvar i forbindelse med nøyaktighet, pålitelighet eller effektivitet for noe treningsaktivitet eller kostholdsanbefalinger som kan finnes i brukeres suksesshistorier.

8.5 Nøyaktighet

Tjenestene er ment å skulle gi deg informasjon for å oppmuntre deg i dine velvære- og treningsaktiviteter. Noen av Tjenestene tar sikte på å følge dine fysiske bevegelser og soveaktivitet («Aktivitetssporingstjenester»). Disse Aktivitetssporingstjenestene er avhengige av sensorer og/eller GPS-funksjonalitet som følger dine bevegelser eller kroppen når du hviler. Dataene og informasjonen som gis av Aktivitetssporingstjenester er ment å gi en fremstilling av din aktivitet, men det kan være at de ikke er fullstendig nøyaktige, også med hensyn til data om skritt, søvn, avstand eller kalorier. Ved bruk av Aktivitetssporingstjenester erkjenner og samtykker du til at MyFitnessPal ikke er ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter i slike data.

Om du er hjemmehørende i New Jersey eller Nederland:

Uansett om det er noe som peker på det motsatte, så er det ingenting i disse Brukervilkårene som begrenser eller fjerner vårt ansvar for tap eller skader forårsaket av svindel, hensynsløshet, grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra MyFitnessPal.

9. Endringer i Brukervilkårene

Ettersom Tjenestene vokser og forbedres, kan vi komme til å måtte gjøre endringer i disse Brukervilkårene.

9.1 Oppdateringer av disse Brukervilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Brukervilkårene ved (i) å legge ut reviderte Brukervilkår på og/eller gjennom Tjenestene, og/eller (ii) gi forhåndsvarsel til deg om vesentlige endringer i Brukervilkårene, generelt sett gjennom e-post der dette er praktisk, og ellers gjennom Tjenestene (som gjennom et varsel på hjemmesiden til MyFitnessPal-nettstedet eller i appen). Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft med mindre det er påkrevd i lov.

Vi kan enkelte ganger be deg om å gå gjennom og eksplisitt akseptere eller avvise reviderte versjoner av Brukervilkårene. I slike tilfeller vil endringene tre i kraft fra det øyeblikket du aksepterer den endrede versjonen av Brukervilkårene. Om du ikke aksepterer på dette tidspunktet, vil du ikke ha tillatelse til å bruke Tjenestene. I tilfeller hvor vi ikke spør om din eksplisitte aksept av en endret versjon av Brukervilkårene, vil den endrede versjonen av Brukervilkårene gjelde fra den dagen som spesifiseres i Brukervilkårene. Ditt valg om å beholde en konto, til å gå inn på eller å bruke Tjenestene (uavhengig av om du lager en konto hos oss) etter denne datoen utgjør ditt aksept av de endrede Brukervilkårene. Om du ikke er samtykker til endringene, har du ikke lov til å bruke, og bør avslutte ditt bruk av, Tjenestene.

10. Ingen garantier

MED UNNTAK AV DET SOM ER FORBUDT I LOV, FRASKRIVER MYFITNESSPAL EKSPLISITT ALLE BEKREFTELSER OG GARANTIER AV ALLE TYPER, UANSETT OM DE ER MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELL EIENDOMSRETT I SÅ STOR GRAD SOM MULIG UNDER GJELDENDE LOV. TJENESTENE OG ALT INNHOLD TILBYS «SOM DEN ER» OG «I HENHOLD TIL TILGJENGELIGHET» MED EVENTUELLE MANGLER. Uten å begrense det over, forstår du at, i så stor grad som gjeldende lov tillater, vi ikke gir garantier vedrørende kvaliteten, nøyaktigheten, tidsriktigheten, sannferdigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten eller påliteligheten til noen av Tjenestene eller noe Innhold. I så stor grad som gjeldende lov tillater, garanterer vi ikke at (i) Tjenestene vil møte dine krav eller gi spesifikke resultater, (ii) driften av Tjenestene vil være uten avbrudd, virus- eller feilfri eller uten andre skadelige elementer eller at (iii) feil vil utbedres. Alle muntlige eller skriftlige råd som gis av våre agenter eller av oss, utgjør ikke og vil ikke utgjøre noen garanti. I så stor grad som gjeldende lov tillater, gir vi ikke noen bekreftelser eller garantier av noen type med hensyn til noe Innhold. Brukergenerert innhold, i særdeleshet, tilbys av og er utelukkende ansvaret til de brukerne som tilbyr dette Innholdet. Ingen råd eller informasjon, uansett om det muntlig eller skriftlig, som er skaffet fra andre brukere eller gjennom Tjenestene, vil opprette noe garanti som ikke eksplisitt er gitt heri. Du anerkjenner eksplisitt og samtykker i at bruk av Tjenestene er på egen risiko og at all risiko for kvalitet, ytelse, nøyaktighet og innsats ligger hos deg.

11. Ansvarsbegrensning

Vi bygger de beste Tjenestene vil kan for deg, men vi kan ikke love at de blir perfekte. Vi er ikke ansvarlige for ulike ting som kan gå galt som følge av at du bruker Tjenestene.

I så stor grad som gjeldende lov tillater, skal MyFitnessPal, dets datterselskaper, partnere, eller mobiloperatører ikke under noen omstendigheter (inkludert, uten begrensinger, uaktsomhet) av deg eller noen tredjepart holdes ansvarlig for (a) noen skader av noe som helst slag som er indirekte, tilfeldige, spesielle, statuering av eksempler, kommer som følge av tillit eller straff eller følgeskader, (b) tap av overskudd, inntekt, data, bruk, renommé eller andre immaterielle tap, (c) skader knyttet til din tilgang til eller bruk av, eller din manglende mulighet til tilgang eller bruk av, Tjenestene, (d) skader knyttet til oppførsel til eller Innhold fra en tredjepart eller bruker av Tjenestene, inkludert og uten begrensing, nedsettende, krenkende eller ulovlig oppførsel eller innhold og/eller (e) skader som på noen måte knytter seg til noen tredjepart eller tredjepartsprodukter som kan har hatt tilgang til eller brukt gjennom Tjenestene. I så stor grad som gjeldende lov tillater, gjelder denne begrensingen alle krav, uansett som de bygger på garanti, kontrakt, skadeerstatning eller annen juridisk teori, uansett om MyFitnessPal har, eller ikke har, blitt informert om muligheten for en slik skade, og videre der et middel som er angitt her has mislyktes i sitt essensielle formål. I så stor grad som gjeldende lov tillater, vil det samlede ansvaret til MyFitnessPal, for alle krav under disse Brukervilkårene, inkludert for eventuelle implisitte garantier, være begrenset til det som er størst av fem hundre amerikanske dollar (USD 500,00) eller det beløpet som du har betalt oss for bruk av de(n) gjeldende Tjenesten(e) de siste tolv måneder.

Vi er i særdeleshet, i så stor grad som gjeldende lov tillater, ikke ansvarlige for krav som kommer av (a) ditt bruk av Tjenestene, (b) bruk, utlevering, visning eller vedlikehold av en brukers personopplysninger, (c) alle andre interaksjoner med oss eller noen andre brukere i Tjenestene, også om vi har blitt varslet om mulighetene for slike skader eller (d) annet Innhold, informasjon, tjenester eller varer som er mottatt eller reklamert for i Tjenestene eller mottatt gjennom noen lenker som er gitt med Tjenestene.

I så stor grad som gjeldende lov tillater, erkjenner og samtykker du i at vi tilbyr Tjenestene og at vi setter prisen på bakgrunn av den fraskrivelsen, fritaket og begrensingen av ansvar som er beskrevet i disse Brukervilkårene, og at denne fraskrivelsen, fritaket og begrensingen av ansvar gjenspeiler en rimelig og fornuftig fordeling av risiko med deg og at de utgjør et vesentlig grunnlag for avtalen mellom deg og oss. Vi ville ikke være i stand til å tilby deg disse Tjenestene på et økonomisk rimelig grunnlag uten denne fraskrivelsen, fritaket og begrensingen av ansvar.

Om du er hjemmehørende i California: Du frasier deg dine rettigheter i henhold til California Civil Code Section 1542, som sier at «a general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which, if known by him must have materially affected his settlement with the debtor».

Om du er hjemmehørende i New Jersey: Uansett om det er noe som peker på det motsatte, så er det ingenting i disse Brukervilkårene som begrenser eller fjerner vårt ansvar for tap eller skader forårsaket av svindel, hensynsløshet, grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra MyFitnessPal.

12. Erstatning

Om du er hjemmehørende i Amerikas Forente Stater eller ethvert annet sted enn Frankrike eller Tyskland: I så stor grad som gjeldende lov tillater, samtykker du i å erstatte og holde MyFitnessPal, dets datterselskaper og partnere skadefrie fra noe krav, inkludert rimelige regnskapsfører- eller advokatsalær, som er fremmet av en tredjepart grunnet eller med utgangspunkt i (a) Brukergenerert innhold som du har gått inn på eller delt gjennom Tjenestene, (b) ditt bruk av Tjenestene, (c) dine aktiviteter i forbindelse med Tjenestene, (d) din tilkobling til Tjenestene (e) ditt brudd på disse Brukervilkårene, (f) ditt bruk eller misbruk av andre brukeres personopplysninger, (g) alle brudd fra din side på rettighetene til en annen person eller enhet eller (h) din anvendelse av Tjenestene for å møte en annen bruker personlig. Vi forbeholder oss retten til, på din bekostning, å anta det eksklusive forsvar av og kontroll over alle saker hvori du avkreves å erstatte oss i henhold til disse Brukervilkårene, og du samtykker i å samarbeide med oss i forsvaret av disse krav.

Om du er hjemmehørende i Frankrike eller Tyskland: Til tross for den forrige paragrafen, samtykker du i å erstatte og holde MyFitnessPal, dets datterselskaper og partnere skadefrie fra noe krav som følger av din uaktsomme eller villede oppførsel, inkludert rimelige regnskapsfører- eller advokatsalær, som er fremmet av en tredjepart grunnet eller med utgangspunkt i (a) Innholdet (inkludert Brukergenerert innhold) som du har gått inn på gjennom Tjenestene, (b) dine brudd på disse Brukervilkårene, (c) ditt bruk eller misbruk av andre brukeres personopplysninger, (d) alle brudd fra din side på rettighetene til en annen person eller enhet eller (e) din anvendelse av Tjenestene for å møte en annen bruker personlig. Vi forbeholder oss retten til, på din bekostning, å anta det eksklusive forsvar av og kontroll over alle saker hvori du avkreves å erstatte oss i henhold til disse Brukervilkårene, og du samtykker i å samarbeide med oss i forsvaret av disse krav.

Om du er hjemmehørende i New Jersey: Uansett om det er noe som peker på det motsatte, så er det ingenting i disse Brukervilkårene som setter en grense for deg for å erstatte oss for krav som stammer fra svindel, hensynsløshet, grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra MyFitnessPals side.

13. Lovvalg

Om du er hjemmehørende i Amerikas Forente Stater eller et sted utenom Den europeiske union (EU): Disse Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i New York og kontrollerende føderale lover i Amerikas Forente Stater skal være gjeldende, uten hensyn til dets konflikter med lovprinsippene.

Om du er hjemmehørende i Den europeiske union (EU): Disse Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i Nederland, uten hensyn til dets konflikter med lovprinsippene.

14. Tvister og voldgift, avkall for gruppesøksmål, jurisdiksjon og rettssted

Om du er hjemmehørende i Amerikas Forente Stater:

Voldgiftsavtale

DU OG MYFITNESSPAL ER ENIGE OM Å SENDE ALLE OG ENHVER TVISTER SOM OPPSTÅR FRA ELLER KNYTTET TIL DITT BRUK AV TJENESTEN (EN «TVIST») TIL BINDENDE VOLDGIFT. I så stor grad som gjeldende lov tillater, er du og MyFitnessPal enige om at enhver tvist som oppstår fra eller knyttet til ditt bruk av Tjenestene (en «Tvist») skal løses med bindende voldgift i henhold til Federal Arbitration Act (Tittel 9 i United States Code), som skal styre tolkningen og håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen («Voldgiftsavtalen»). I voldgift løses Tvister av en nøytral voldgiftsmann i stedet for en dommer eller en jury, forundersøkelser er mer begrensede enn i domstolen, og voldgiftsmannens avgjørelse er underlagt en begrenset gjennomgang av domstoler. Voldgiftsmannen kan på individuelt grunnlag tilkjenne den samme erstatningen og tiltak som domstolen, inkludert pengemessig kompensasjon, rettslige pålegg og stadfestelse av skyld. Kjennelser på bakgrunn av voldgiftsmannens beslutning kan felles av alle domstoler med jurisdiksjon i saken. Slik behandling av en tvist kan gjennomføres bare på individuelt grunnlag, og ikke som gruppe-, konsolidert eller representativ sak. Med unntak av der det er forbudt, er du og vi enige om en personlig og eksklusiv voldgift av Tvister som en knyttet til ditt generelle bruk av Tjenestene under Consumer Arbitration Rules til American Arbitration Association. Besøk www.adr.org for mer informasjon om voldgift.

Alle voldgifter mellom deg og oss vil, i den grad det er nødvendig, avholdes på avstand som beskrevet nedenfor.

Voldgiften vil foregå på engelsk. En enkel uavhengig og upartisk voldgiftsmann vil utnevnes i henhold til reglene fra American Arbitration Association. Voldgiftsmannen vil avgjøre alle saker knyttet til håndhevbarhet, tolkning, omfang og anvendelse av denne Voldgiftsavtalen (inkludert den «innledende» problemstillingen om voldgift kan brukes, hvorvidt Voldgiftsavtalen er urimelig eller illusorisk og ethvert forsvar for voldgift), og disse Brukervilkår, unntatt at en domstol kan løse ethvert spørsmål knyttet til gyldigheten eller håndhevbarheten til avkallet for gruppesaker som finnes i denne Voldgiftsavtalen. Termen «Tvist» og kravet om voldgift skal tolkes i bred forstand.

Du og vi er begge enige om å etterleve følgende regler, som har til hensikt å strømlinjeforme tvisteløsningsprosessen og å redusere kostnadene og byrdene for alle involverte:

 • voldgiften vil utføres over telefon, på nett og/eller utelukkende basert på skriftlige innsendinger, den spesifikke metoden skal velges av den part som initierer voldgiften,

 • voldgiften vil ikke kreve noe personlig oppmøte fra partene eller fra vitner, med mindre dette i fellesskap skriftlig avtales mellom partene, og

 • enhver kjennelse gitt av voldgiftsmannen kan brukes i enhver domstol som er kompetent.

Med unntak av ekstraordinære omstendigheter vil voldgiftsmannen utstede sin avgjørelse innen 120 dager etter datoen for utnevnelse av voldgiftsmann. Voldgiftsmannen kan forlenge denne tidsfristen med ytterligere 30 dager av hensyn til rettferdigheten. Behandlingen av voldgiftssaken vil være lukket for offentligheten og konfidensiell og alle saksdokumenter vil bli varig forseglet, unntatt der det er nødvendig for å få en bekreftelse fra en domstol på voldgiftskjennelsen. Voldgiftskjennelsen vil være skriftlig og vil omfatte en uttalelse som beskriver grunnene til eventuell betaling av krav.

Du erkjenner og forstår også at, med hensyn til enhver tvist med oss som oppstår ut av eller vedrørende ditt valg om å beholde en konto, å gå inn på og bruke Tjenestene:

 • Du gir opp din rett til en rettssak med jury,

 • Du gir opp din rett til å opptre som representant, privat påtaler, eller på annen måte i egenskap av representant, eller å delta som medlem i et gruppesøksmål, i noe søksmål som angår en slik tvist, og

 • Du må fremme eventuelle krav innen ett (1) år etter at et slikt krav oppsto, ellers vil det nektes til evig tid.

All betaling for fremmelses-, administrasjons- og voldgiftsgebyrer vil styres av reglene for American Arbitration Association. MyFitnessPal vil betale deg tilbake for slike gebyrer med opptil USD 5 000, med mindre voldgiftsmannen fastslår at dine krav var grunnløse. På samme måte vil ikke MyFitnessPal søke å få dekket advokatsalærer og voldgiftskostnader med mindre voldgiftsmannen fastslår at dine krav var grunnløse.

SELV OM DET SKULLE VÆRE MOTSTRIDENDE MED DENNE VOLDGIFTSAVTALEN, KAN DU VELGE Å FØRE DITT KRAV FREMFOR EN DOMSTOL OG IKKE GJENNOM VOLDGIFT OM DU VELGER BORT DENNE VOLDGIFTSAVTALEN INNEN 30 DAGER FRA DET SOM ER FØRST AV: (1) DATOEN DU AKSEPTERER DISSE BRUKERVILKÅRENE, ELLER (2) DATOEN DU FØRST SAMTYKTE OG AKSEPTERTE EN AVTALE MED MYFITNESS PAL SOM INNEHOLDT EN BESTEMMELSE OM BRUK AV VOLDGIFT. Varselet om at du velger det bort må være poststemplet ikke senere enn den gjeldende fristen og sendes med e-post til: legal@myfitnesspal.com. Varselet om at du velger det bort må uttrykke at du ikke er enig i denne Voldgiftsavtalen og må inneholde ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne prosedyren er eneste måte å velge bort Voldgiftsavtalen, og manglende strikt overholdelse av denne prosedyren og den gjeldende tidsfristen vil automatisk føre til at varselet om å velge den bort er ugyldig. Om du velger bort voldgiftsbestemmelsen, vil alle andre deler av denne Voldgiftsavtalen fortsatt gjelde.

Dersom denne bestemmelsen om voldgift blir kjent ugyldig, så skal tvister under Brukervilkårene mellom oss falle inn under jurisdiksjonen til delstatlige og føderale domstoler i New York i delstaten New York, og du og vi underlegger herved vår personlige jurisdiksjonen og lokalisasjon til disse domstolene. Du og MyFitnessPal er enige om at dersom en Tvist av en hvilken som helst grunn behandles i en domstol i stedet for i voldgift: (1) vil du og MyFitnessPal gi avkall på alle rettigheter til å ha en rettssak med jury, (2) tvisten vil behandles utelukkende som en individuell ikke-gruppesøksmål, ikke-representativ sak og (3) hverken du eller MyFitnessPal kan være en representant eller medlem i et gruppesøksmål eller på annen måte delta i gruppesøksmål, representativt eller konsolidert søksmål eller som privat påtale.

Denne avtalen om voldgift vil ikke hindre deg eller MyFitnessPal fra å søke midlertidige tiltak som støtte til voldgift, inkludert og uten begrensing, pålegg om utsettelse, fremtvunget voldgift eller bekreftelse av en voldgiftskjennelse, fra en kompetent domstol. Videre, denne avtalen om voldgift vil ikke hindre deg eller MyFitnessPal fra å (i) søke den egnede domstolen om en midlertidig begrensende kjennelse, foreløpig forføyning eller annen midlertidig eller bevarende kjennelse, eller (ii) søke en kjennelse i en hvilken som helst delstatlig eller føderal domstol for tvister knyttet til brudd eller mulige brudd på MyFitnessPal sin immaterielle eiendomsrett.

Om du er hjemmehørende i Den europeiske union (EU): Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, hvis det er en tvist som du og MyFitnessPal ikke kan løse, har du rett til å sende en klage gjennom http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi deltar ikke i noe opplegg for alternativ tvisteløsning, annet enn det som er beskrevet i disse Brukervilkår.

 • I tillegg er det ingen ting i disse bruksvilkårene som begrenser din rett til å fremme en sak mot MyFitnessPal for den lokale domstolen på ditt hjemsted. Alle tvister som oppstår under disse Brukervilkårene mellom deg og MyFitnessPal vil være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene som er lokaliserte på ditt hjemsted, eller domstolene om er lokaliserte i Nederland, og du og vi underlegger herved vår personlige jurisdiksjon til disse domstolene i disse lokalitetene.

Om du er hjemmehørende i Finland: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, hvis det er en tvist som du og MyFitnessPal ikke kan løse, har du rett til å sende en klage til Forbrukertvistutvalget eller et annet tilsvarende organ.

Om du er hjemmehørende i Danmark: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, hvis det er en tvist som du og MyFitnessPal ikke kan løse, har du rett til å sende en klage til Det danske konkurranse- og forbrukertilsynet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-post: cfk@kfst.dk).

Om du er hjemmehørende i Sør-Korea: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, er det ingen ting i disse bruksvilkårene som begrenser din rett til å fremme en sak mot MyFitnessPal for den lokale domstolen på ditt hjemsted.

15. Internasjonale vilkår

Om du ikke er hjemmehørende i Amerikas Forente Stater og du har gått inn på våre Tjenester fra et sted utenfor Amerikas Forente Stater, samtykker du i å overføre en viss informasjon ut av din lokalisering til oss, og at du vil følge alle lover som gjelder for deg.

Vi tilbyr våre Tjenester for et globalt fellesskap med brukere. Våre servere og vår drift er imidlertid i hovedsak lokalisert i Amerikas Forente Stater, og våre retningslinjer og prosedyrer bygger i hovedsak på loven i Amerikas Forente Stater. Av den grunn gjelder de følgende bestemmelsene spesifikt for brukere som er lokalisert utenfor Amerikas Forente Stater: (i) du samtykker til overføring, lagring og behandling av din informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, Brukergenerert innhold og personopplysninger, til og i Amerikas Forente Stater og/eller andre land; (ii) dersom du benytter Tjenestene fra en lokalitet som er under sanksjoner fra Amerikas Forente Stater, eller du er på Amerikas Forente Stater sin Treasury Departments liste over «Specially Designated Nationals,», har du ikke tillatelse til å gå inn på eller bruke Tjenestene, og (iii) du samtykker i å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter inkludert, uten begrensing, alle lover, regler og forskrifter som er i kraft på stedet hvor du bor og på stedet hvorfra du har tilgang til Tjenestene. Tjenestene er ikke ment å være for distribusjon til, eller bruk av, noen person eller enhet i noen jurisdiksjoner eller steder hvor slik distribusjon eller bruk kan stride mot lov eller forskrift, eller som kan underlegge MyFitnessPal eller dets tilknyttede selskaper registreringsplikt i en slik jurisdiksjon eller sted.

Navnene som benyttes for land eller regioner i disse Brukervilkår, Personvernerklæring og annen relatert funksjon eller dokumentasjon bygger på Forente Nasjoners Terminologidatabase.

Om du er hjemmehørende i Den europeiske union (EU), Hongkong (SAR i Kina), Russland, New Zealand eller Sør-Korea: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, vær oppmerksom på at visse jurisdiksjoner kanskje ikke tillater et avkall eller begrensing av visse garantier, ansvar eller skader i obligatorisk lov, slik at noen av unntakene og begrensingene i disse Brukervilkårene kanskje ikke gjelder for deg. Det er ingen ting i disse Brukervilkår som begrenser eller fjerner vårt ansvar for (1) falske fremstillinger som vi gjør, (2) død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller villet forsømmelse, eller (3) manglende utførelse av en vesentlig avtaleforpliktelse.

Om du er hjemmehørende i New Zealand: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, er det ingen ting i disse Brukervilkårene som begrenser eller fjerner vårt ansvar eller dine rettigheter om du er en forbruker i henhold til Consumer Guarantees Act 1993, eller Fair Trading Act 1986.

Om du er hjemmehørende i Tyskland, Frankrike, Østerrike eller Finland: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, skal benevnelsen «i så stor grad som lov tillater» og andre benevnelser med lignende virkning, anses som fjernet fra Brukervilkårene alle steder hvor det står og skal ikke ha noen effekt eller virkning.

Om du er hjemmehørende i Japan: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, er det ingen ting i disse Brukervilkårene som begrenser eller fjerner vårt ansvar eller dine rettigheter om du er en forbruker i henhold til Forbrukeravtaleloven.

Om du er hjemmehørende i Sør-Korea: Uansett det som måtte stå i disse Brukervilkårene om det motsatte, vil enhver endring i disse Brukervilkårene kunngjøres på nettstedet før ikrafttredelsesdato av denne, og dersom du ikke har uttrykt hensikt om å avvise en slik modifisering eller endring etter rimelig tid etter en slik kunngjøring, vil det anses at du har samtykket i en slik modifisering eller endring.

16. Fortsettelse

Dersom vår relasjon eller disse Brukervilkårene termineres, vil ikke det begrense noen av våre andre rettigheter eller midler, og enhver bestemmelse i disse Brukervilkårene som må fortsette å gjelde for å gi riktig virkning til hensikten eller formålet med disse Brukervilkårene vil fortsatt gjelde etter termineringen, inkludert, men ikke begrenset til, avsnittene 2 (Eierskap til og bruk av Innhold), 8 (Trenings- og velværeaktiviteter og kostholdsveiledning), 10 (Ingen garantier), 11 (Ansvarsbegrensning), 12 (Erstatning), 14 (Tvister og voldgift, jurisdiksjon og rettssted) og 16 (Fortsettelse).

17. Annet

Du er enig i at ingen forhold til et fellesforetak, partner, ansettelse eller byrå finnes mellom deg og oss som en følge av Brukervilkårene eller ditt bruk av Tjenestene. Brukervilkårene utgjør den fulle avtalen mellom deg og oss med hensyn til ditt bruk av Tjenestene.

Manglende utøvelse eller håndhevelse av en rettighet eller bestemmelse i disse Brukervilkårene utgjør ikke et avkall av en slik rettighet eller ett fritak fra en slik bestemmelse. Dersom en bestemmelse i Brukervilkårene av en domstol i en kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldig, enes partene likevel om at domstolen bør bestrebe å gi partenes hensikter virkning som det ble speilet i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i Brukervilkårene beholder sin fulle virkning og effekt.

Du kan ikke tildele, delegere eller på annen måte overføre din konto eller dine forpliktelser under disse Brukervilkårene uten at det på forhånd foreligger et skriftlig samtykke. Vi har rett til, etter eget skjønn, å overføre eller tildele alle eller enhver del av dine rettigheter i disse Brukervilkårene og vil ha rett til å delegere eller benytte tredjepartsleverandører for å oppfylle våre plikter og forpliktelse i henhold til disse Brukervilkårene og i forbindelse med Tjenestene.

Vår varsling gjennom e-post, vanlig post, eller varsler eller lenker som vises i forbindelse med Tjenestene utgjør aksepterte varsler ifølge disse Brukervilkårene. Vi er ikke ansvarlige for at du ikke mottar et varsel dersom e-posten settes i karantene av ditt sikkerhetssystem for e-post (f.eks. i «søppel-» eller «spam»-mappen) eller om du ikke oppdaterer din e-postadresse. Varsler vil anses som mottatt førtiåtte timer etter at de ble sendt om de ble send med e-post eller vanlig post. I tilfelle et varsle gis gjennom en lenke som vises i forbindelse med Tjenestene, anses den som mottatt tjuefire timer etter at den først ble vist.

18. Kontakt oss

Dersom du har tilbakemeldinger, spørsmål eller kommentarer om Tjenestene, ta kontakt med kundestøtte som beskrevet her på e-post eller post til: MyFitnessPal, Inc., 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701, og skriv i emnefeltet «Attn: –MyFitnessPal Terms and Conditions of Use». Forsikre deg om at du, i e-posten eller vanlig brev, inkluderer ditt fulle navn, e-postadresse, postadresse og en melding.