Privacybeleid MyFitnessPal

Van kracht vanaf: 18 december 2020

BELANGRIJKE KENNISGEVING

Het is bij MyFitnessPal, Inc. ('MyFitnessPal') onze missie u te helpen bij uw fitheids- en welzijnstraject en we willen dat u weet hoe we de gegevens die u ons tijdens dat traject verstrekt verzamelen en gebruiken. MyFitnessPal is de website myfitnesspal.com ('Website') en de mobiele MyFitnessPal-applicatie ('Mobiele app') (die we samen in dit Privacybeleid de 'Diensten' noemen). We raden u aan om dit privacybeleid en onze algemene gebruiksvoorwaarden (in dit document onze 'Voorwaarden' genoemd) te lezen.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT U IN MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR VERWERKING IN DE VERENIGDE STATEN ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID.

MyFitnessPal en alle daaraan verwante diensten en systemen, met inbegrip van registratie, zijn ondergebracht op servers in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dient u er rekening mee te houden dat alle informatie die wij verzamelen (met inbegrip van cookies en apparaatgegevens) wordt verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, een jurisdictie waarbinnen de wetgeving voor gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van uw rechten als betrokkene, een ander niveau van bescherming kan bieden dan het land/de regio waarin u verblijft of waarvan u staatsburger bent. Door gebruik te maken van onze diensten en informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht en de verwerking van de informatie in de Verenigde Staten en, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, gebruiken wij deze toestemming als wettelijke grond voor deze gegevensoverdracht. Bij het maken van uw account kunt u uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd voor deze gegevensoverdracht.

Lees dit privacybeleid aandachtig door, want uw toegang tot en gebruik van de diensten betekent dat u alle voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen, begrijpt en hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met een deel van dit privacybeleid of met onze algemene voorwaarden, verschaf uzelf dan geen toegang tot of maak niet langer gebruik van de diensten of dien op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven) in.

Opmerking voor inwoners van de Europese Unie: Om te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor onze Europese consumenten en gebruikers, beschrijft dit privacybeleid de juridische basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en bevat het andere informatie die is vereist in het kader van de AVG. Meer land-/regiospecifieke informatie voor onze Europese consumenten en gebruikers is te vinden in het gedeelte locatiespecifieke informatie over vrijgave.

Informatie over uw persoonlijke gegevens

Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens over u, uw apparaten en uw interactie met onze diensten.

'Persoonlijke gegevens' zijn gegevens die direct of indirect, op zichzelf of in combinatie met andere informatie gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Hiertoe behoren uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, apparaat-id's, bepaalde cookie- en netwerk-id's en 'gegevens over fitheid en welzijn'.

MyFitnessPal verzamelt, gebruikt, onthult en verwerkt persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid, waaronder voor het beheren en verbeteren van de diensten en ons bedrijf; voor reclame en marketing; en om u te voorzien van innovatieve diensten op het gebied van fitheid en welzijn, zoals nader omschreven in dit privacybeleid.

We kunnen niet-identificeerbare of anonieme gegevens maken op basis van persoonlijke gegevens door uitsluiting van gegevenscomponenten (zoals uw naam, e-mailadres of koppelbare tracking-id) waarmee de gegevens naar u persoonlijk kunnen worden herleid, door middel van verduistering of via andere middelen. Ons gebruik van anoniem gemaakte en niet-identificeerbaar gemaakte gegevens is niet onderworpen aan dit privacybeleid.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren en voor verschillende doeleinden, waaronder:

1. Wanneer u zich registreert voor een account of interactie aangaat met onze diensten

We verzamelen persoonlijke gegevens als u onze diensten gebruikt of er een interactie mee aangaat, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een MyFitnessPal-account, een premium-abonnement aanschaft (inclusief de betalingsverwerking), of anderszins gebruikmaakt van de diensten (bijv. bladert door de inhoud die beschikbaar is in de diensten) en als u ons vraagt onze diensten te personaliseren. Deze persoonlijke gegevens kunnen uw naam, foto, gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, betalingsgegevens en algemene locatiegegevens omvatten.

2. Wanneer u gegevens over fitheid en welzijn invoert binnen onze diensten of gebruikmaakt van onze diensten die dergelijke gegevens verzamelen of verkrijgen via sensoren in mobiele apparatuur

'Gegevens op het gebied van fitheid en welzijn' omvatten gegevens die u verstrekt over uw eetgewoonten, dieetbeperkingen, fitnessactiviteiten, fitheidsdoelen, levensstijl (bijv. slaapgewoonten), levensgebeurtenissen, lengte, gewicht, metingen, conditie, hartslag, slaapgegevens, BMI, biometrische gegevens en vergelijkbare soorten gegevens met betrekking tot fysiologische conditie en activiteit. Wij verzamelen deze gegevens om de diensten te leveren en om functies, advertenties en diensten af te stemmen op uw interesses en doelen, met inbegrip van maaltijdsuggesties, rapportages en analyses, trainingsplannen, maaltijdgerelateerde diensten en productaanbevelingen.

3. Wanneer u gebruikmaakt van of interactie aangaat met een wearable of ander verbonden apparaat

We verzamelen ook persoonlijke gegevens, met inbegrip van gegevens op het gebied van fitheid en welzijn, wanneer u een apparaat gebruikt dat is verbonden met internet, zoals hartslagmeters, activiteitentrackers, en andere apparaten of wearables die met de diensten werken. Als u een wearable of een verbonden apparaat of product gebruikt, kunnen wij eveneens bepaalde informatie over het apparaat of het product verzamelen, zoals het serienummer, Bluetooth-adres, de UPC (Universele Product Code), of andere informatie met betrekking tot het apparaat of de aankoop.

Opmerking over Apple HealthKit-gegevens

U kunt ervoor kiezen om verbinding te maken en uw informatie te delen met HealthKit en uw HealthKit-informatie met MyFitnessPal te delen. De informatie die u aan HealthKit verstrekt wordt dan bepaald door de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Apple. De unieke informatie die u wenst te verzenden vanaf HealthKit wordt niet gebruikt door MyFitnessPal voor marketing en reclame of overgedragen door MyFitnessPal aan derden voor marketing en reclame.

Opmerking betreffende Google Health Connect

Je kunt desgewenst je gegevens koppelen en delen met Health Connect en je Health Connect-gegevens met MyFitnessPal. Het gebruik van uit Health Connect ontvangen informatie voldoet aan de voorwaarden van het Toestemmingsbeleid van Health Connect, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

4. Wanneer u met ons communiceert of u aanmeldt voor promotiemateriaal

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert of u aanmeldt voor promotiemateriaal of informatie ('Berichten') via e-mail en push-meldingen.

Als u instemt met het ontvangen van berichten, kunnen wij uw persoonlijke gegevens en andere informatie gebruiken om met u te communiceren over de producten of diensten van MyFitnessPal die u hebt gekocht of gebruikt; om u te voorzien van promotieberichten en gepersonaliseerde advertenties; om u op de hoogte te stellen van andere functies; om u op de hoogte te stellen van wedstrijden, uitdagingen, sweepstakes en andere promoties ('Promoties'); om u op de hoogte brengen van de diensten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn, en voor andere marketingdoeleinden. U kunt uw communicatievoorkeuren in uw accountinstellingen beheren.

Houd er rekening mee dat wij u, ongeacht uw e-mailinstellingen, berichten die betrekking hebben op de prestaties van onze diensten kunnen sturen, zoals de herziening van onze voorwaarden of dit privacybeleid, of andere formele communicatie met betrekking tot diensten die u hebt gekocht of die u gebruikt.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te reageren op uw verzoeken voor technische ondersteuning, vragen of klachten over de diensten of voor elk ander bericht dat u stuurt. Dit geldt ook voor de toegang tot uw account om de aangevraagde technische ondersteuning te behandelen.

5. Wanneer u deelneemt aan speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's

We kunnen persoonlijke gegevens verzoeken of ze anderszins verzamelen, waaronder gegevens over fitheid en welzijn, wanneer u aan acties deelneemt, wanneer u aan een enquête deelneemt of wanneer u aan onderzoeksactiviteiten of -initiatieven deelneemt ('Onderzoek'). Hieronder vallen persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd, en andere informatie die nodig kan zijn voor deelname aan het onderzoek. Als u de winnaar bent van een promotie, moeten we mogelijk, afhankelijk van de prijs, ook bepaalde fiscale informatie, verklaringen van afstand en overdrachten verzamelen.

We kunnen ook enquêtes uitbrengen waarin we u verzoeken vragen over een reeks onderwerpen, van persoonlijke gegevens tot merk- en productvoorkeuren, te beantwoorden. Promoties of enquêtes kunnen ook worden uitgevoerd door een dienstverlener van MyFitnessPal of in samenwerking met één van onze zakenpartners. In dergelijke gevallen kunnen persoonlijke gegevens direct worden verzameld door en/of gedeeld worden met MyFitnessPal, de dienstverlener en/of de zakenpartner, o.a. voor marketingdoeleinden. Bij elke promotie of enquête die uw persoonlijke gegevens behandelt op een manier die afwijkt van dit privacybeleid, zal het privacybeleid voor het verzamelen van informatie in verband met deze promotie of enquête worden geïdentificeerd.

6. Wanneer u met onze online community's communiceert of op reclame reageert

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen als u zich bezig houdt met onze online community's. Dit geldt ook wanneer u op advertenties klikt, interactie aangaat met onze social-mediapagina's, inhoud indient of anderszins informatie invoert in reactievelden, blogs, of op community forums die gesponsord worden door of gelieerd zijn aan MyFitnessPal. Houd er rekening mee dat onze community forums openbaar zijn, dus we raden u aan om goed te overwegen welke informatie en inhoud u wilt vrijgeven.

7. Wanneer u toegang verkrijgt tot producten en diensten van derden

We kunnen u toestaan u te registreren en te betalen voor producten en diensten van derden of anderszins interactie aan te gaan met een andere website, mobiele applicatie of internetlocatie (gezamenlijk 'websites van derden') via onze diensten, en we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u via onze diensten deelt met websites van derden. Wanneer wij dat doen, zullen wij u verdere informatie geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

8. Wanneer u via social media verbinding met ons maakt

U kunt ervoor kiezen om de diensten te autoriseren of op de diensten in te loggen door gebruik te maken van verschillende soorten social media of sociale netwerksites, zoals Facebook ('Sociale netwerkdienst' of 'SNS'). Als u verbinding maakt door gebruik te maken van uw SNS-accounts kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die u aan die SNS hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld inlogt met uw Facebook-gegevens kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens verzamelen via uw Facebook-profiel zoals dat wordt toegestaan op basis van de servicevoorwaarden van Facebook, zoals uw e-mailadres, profielfoto en vriendenlijst. Wij gebruiken deze gegevens om de diensten te leveren, te verbeteren en te personaliseren (bijvoorbeeld om u te helpen bij het maken van verbinding met onze diensten of om suggesties te geven voor vrienden binnen onze diensten). Als u ons niet van deze gegevens wilt voorzien, dient u de privacy-instellingen van uw SNS-account te wijzigen.

9. Wanneer we gegevens verzamelen van derden of van openbaar toegankelijke bronnen

Wij kunnen bepaalde gegevens over u van derden verkrijgen om ons te helpen de diensten te leveren en te verbeteren, en voor marketing- en reclamedoeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens combineren met gegevens die we van onze diensten, andere gebruikers of derden verkrijgen om u een betere ervaring te bieden en de diensten te verbeteren.

10. Wanneer we gebruikmaken van cookies, apparaat-id's, locatie, omgevingsgegevens en andere trackingtechnologieën en/of deze verzamelen

We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën zoals webbakens, apparaat-id's, reclame-id's, geografische locatie, HTML5 lokale opslag, Flash-cookies en IP-adressen. Wij gebruiken browsercookies in het bijzonder voor verschillende doeleinden, met inbegrip van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor functionaliteit en cookies die worden gebruikt voor personalisatie, prestaties/analyses en reclame. Het gedeelte gebruik van cookies en apparaat-id's bevat meer informatie over en opties voor het beheer of het afmelden voor het verzamelen van bepaalde gegevens of gebruikspatronen.

11. Wanneer wij gegevens verzamelen of centraliseren

We verzamelen en centraliseren persoonlijke gegevens en gegevens op het gebied van fitheid en welzijn voor analyse- en innovatiedoeleinden, en om onze klanten en eindgebruikers betere diensten aan te bieden.

12. Wanneer wij u verbinden met vrienden op verschillende platforms

Onze diensten bestaan uit delen en communicatie met anderen via social media. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om delen mogelijk te maken zoals beschreven in de diensten, bijvoorbeeld door u in staat te stellen vrienden te zoeken en met hen te verbinden op de diensten.

13. Inhoud of prestaties delen of vrienden uitnodigen

Met uw toestemming hebben wij toegang tot uw contactpersonen om u in staat te stellen inhoud of prestaties, met inbegrip van video's, te delen met vrienden of andere leden, en om vrienden uit te nodigen om gebruik te maken van de diensten.

14. Wanneer wij u geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame bieden

We kunnen uw algemene locatiegegevens gebruiken om u te voorzien van diensten, aanbiedingen of reclame die relevant zijn voor uw algemene locatie.

15. Wanneer u ons vraagt om diensten aan te passen

We gebruiken foto's, video's of andere gegevens die u aan ons verstrekt, om onze diensten aan te passen.

16. Wanneer wij voldoen aan wettelijke vereisten of verplichtingen, wetshandhaving en doeleinden op het gebied van openbare veiligheid, (locatiespecifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn)

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen of om te helpen bij een onderzoek, om onze rechten en eigendommen of de rechten of veiligheid van derden te beschermen, om onze voorwaarden, dit privacybeleid of overeenkomsten met derden te handhaven, of voor misdaadpreventiedoeleinden.

Hoe wij persoonlijke gegevens vrijgeven

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor de doeleinden die worden beschreven in de vorige sectie van dit privacybeleid, in de sectie met locatiespecifieke informatie over vrijgave en op de volgende manieren:

1. Werking en verbetering van diensten en gebruikerservaring

Intern aan relevante afdelingen binnen MyFitnessPal om diensten te leveren en te verbeteren, en voor marketing- en reclamedoeleinden.

2. Aan dienstverleners en leveranciers

Aan zakelijke partners, marketingpartners en leveranciers die diensten leveren, verbeteren en personaliseren.

Kennisgeving voor Apple-gebruikers

Onze mobiele iOS-apps delen persoonlijke gegevens van Apple-gebruikers met derden zoals beschreven in dit privacybeleid. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden maatregelen ter bescherming van privacy hanteren die identiek of gelijkwaardig zijn aan die krachtens dit privacybeleid en de ontwikkelaarsrichtlijnen van apple.

3. Aan aanbieders van sociale netwerken

Aan aanbieders van sociale netwerken wanneer we gebruikmaken van widgets, knoppen of plug-ins van sociale netwerken in onze diensten.

4. Aan andere geregistreerde MyFitnessPal-gebruikers

Aan andere gebruikers van de diensten in het kader van specifieke functies die sociaal van aard zijn. Tevens is alle informatie die u plaatst of vrijgeeft op onze community forums (bijv. Facebook, gesponsorde pagina's in de MyFitnessPal blog) openbaar.

5. Voor reclame en marketing

Aan reclame- en marketingpartners voor reclame- en marketingdoeleinden namens MyFitnessPal en derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook.

6. Voor bepaalde analyses en verbeteringen

Aan bepaalde bedrijven voor analysedoeleinden en verbetering van de diensten.

7. Voor reclame die gebaseerd is op interesses

Aan bedrijven die betrokken zijn bij reclame op basis van interesses, met inbegrip van reclame op het web, mobiele apps en andere reclame. Deze reclame bestaat uit advertenties van MyFitnessPal en derden die zijn gepersonaliseerd en worden weergegeven op onze sites en apps en via andere kanalen. Voor meer informatie over hoe gegevens worden vrijgegeven voor reclame, raadpleegt u reclame op basis van interesses.

8. Voor wettelijke naleving, wetshandhaving en openbare veiligheid (locatiespecifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn)

Aan wetshandhavings-, overheids- of regelgevende instanties, wettige autoriteiten of andere bevoegde derden, om wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen na te leven, of om te helpen bij een onderzoek, om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen, om de rechten of veiligheid van derden te beschermen en te verdedigen, om onze gebruiksvoorwaarden, dit privacybeleid, of overeenkomsten met derden te handhaven, of voor misdaadpreventie.

9. In het geval van een daadwerkelijke of overwogen verkoop. (locatiespecifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn)

Aan potentiële of werkelijke kopers, investeerders, of opvolgingsentiteiten in verband met een overwogen reorganisatie of een daadwerkelijke reorganisatie van onze onderneming, in verband met financiering, verkoop of andere transacties waarbij er sprake is van verkoop van de volledige of een deel van onze onderneming of activa, tevens ten behoeve van de zorgvuldigheidseisen die nodig zijn om te beslissen of een transactie verder moet gaan op grond van garanties van toereikende hanteringspraktijken voor gegevens en waarborgen.

Inwoners van de europese economische ruimte. Onze vrijgave is beperkt tot situaties waarin wij onder de toepasselijke Europese en nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming het recht hebben om dit te doen.

Rechtsgrondslag voor verwerking

Deze sectie behandelt de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens als u niet in de Verenigde Staten woont (als u binnen de Verenigde Staten woont, geeft u doorgaans toestemming wanneer u in kennis bent gesteld van dit privacybeleid via een link op een website of mobiele app). Sommige bewerkingen worden in meerdere secties behandeld, omdat er afhankelijk van de omstandigheden of de dienst meer dan één rechtsgrondslag van toepassing kan zijn.

Ten behoeve van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is MyFitnessPal, Inc. de beheerder van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt ('Gegevensbeheerder'). Als gegevensbeheerder verwerken we uw persoonlijke gegevens die we onderhouden in overeenstemming met dit privacybeleid. Bij vragen of onduidelijkheden over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u vragen hebt over dit privacybeleid, raadpleegt u onze locatiespecifieke informatie over vrijgave voor de juiste contactgegevens.

Opmerking voor inwoners van de Europese Unie: Raadpleeg de locatiespecifieke informatie over vrijgave van de EER voor meer informatie over de rechtsgrondslag voor verwerking.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor een verscheidenheid aan doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. In bepaalde gevallen is een aparte toestemming niet vereist, waaronder:

1. Voor de uitvoering van een contract

Voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u in verband met de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot accountregistratie, het verwerken van aankopen die u via de diensten hebt verricht (met inbegrip van de verwerking van betalingen), om contact met u op te nemen over eventuele problemen met de diensten, wanneer u een wearable of ander verbonden apparaat gebruikt of er interactie mee hebt en in verband met op locatie gebaseerde diensten (ook om u geografisch relevante diensten te bieden), om u te verbinden met vrienden op verschillende platforms, inhoud of prestaties te laten delen of vrienden te laten uitnodigen, wanneer u ons vraagt om onze diensten te personaliseren, waarbij we persoonlijke gegevens van derden moeten verzamelen en wanneer u producten ten diensten van derden gebruikt, waarbij we gegevens verzamelen van derden of openbaar beschikbare bronnen of om gegevens samen te voegen en te centraliseren voor de prestaties van de diensten.

2. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen, of om te helpen bij een onderzoek.

3. Voor rechtmatige belangen

Om ons bedrijf te beheren en diensten te verlenen, anders dan bij het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen jegens u voor de 'rechtmatige belangen' van MyFitnessPal, ten behoeve van het toepasselijke recht – behalve wanneer de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen, prevaleren.

De volgende gebieden omvatten bijvoorbeeld verwerking die wordt gedekt door rechtmatige belangen, conform het toepasselijke recht:

 • Communicatie. Met u communiceren over de diensten en u ook belangrijke mededelingen sturen over wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ook uw verzoeken, vragen en klachten behandelen. We kunnen informatie sturen die strikt noodzakelijk is, met inbegrip van e-mails, zelfs als u ervoor hebt gekozen om geen andere e-mails of informatie van MyFitnessPal te ontvangen. Er is geen toestemming nodig voor deze soorten communicatie. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook voor onze rechtmatige belangen wanneer u met ons communiceert, inclusief wanneer u zich aanmeldt voor promotiematerialen en wij u hiervoor niet om uw toestemming hebben gevraagd.

 • Reageren op uw verzoeken. Reageren op uw verzoeken voor technische ondersteuning, online diensten, productinformatie of voor elk ander bericht dat u stuurt. Dit geldt ook voor de toegang tot uw account om de aangevraagde technische ondersteuning te behandelen.

 • Promotionele boodschappen. Wij verwerken uw niet-gevoelige persoonlijke gegevens om u promotionele boodschappen en gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen, zoals: wanneer u met ons communiceert of u inschrijft voor promotiemateriaal; wanneer u deelneemt aan aanbiedingen, of programma's; wanneer u deelneemt aan onze online community's of reclame; om u geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame te bieden; wanneer wij gegevens verzamelen en centraliseren; en wanneer wij persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners en leveranciers.

 • Enquêtes. Enquêtes met betrekking tot onze diensten aan u sturen, tenzij ze commercieel van aard zijn. In deze gevallen kan een enquêteaanvraag naar u worden gestuurd als u ons toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal van ons te sturen.

 • Naleving van wetten en openbare veiligheid. Helpen bij onderzoek naar vermoedelijk illegale of onrechtmatige activiteiten, met inbegrip van het delen van informatie met andere entiteiten voor fraude-, verlies- en misdaadpreventie. Onze rechten en eigendommen beschermen en verdedigen, of de rechten en veiligheid van derden.

 • Verbetering en ontwikkeling. Onze diensten en uw ervaring ontwikkelen, leveren, versterken en verbeteren zodat u het volledige aanbod van onze diensten kunt gebruiken (bijv. verwerking van niet-gevoelige persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van of interactie met een wearable of ander verbonden apparaat via de diensten; wanneer u producten en diensten van derden gebruikt; wanneer we cookies, apparaat-id's, algemene locatiegegevens, gegevens uit de omgeving en andere trackingtechnologieën verzamelen, gebruiken of anderszins benutten; wanneer u zich via social media met ons verbindt; wanneer we gegevens van derden of van publiek beschikbare bronnen verzamelen; wanneer we gegevens samenvoegen en centraliseren; en wanneer we persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners en leveranciers). Voor interne doeleinden met betrekking tot bepaalde onderzoeken, analyses, innovatie, testen, monitoring, communicatie met klanten, risicobeheer en administratieve doeleinden.

 • Handhaving van de voorwaarden en termijnen. Om onze voorwaarden, dit privacybeleid, of overeenkomsten met derden te handhaven.

 • Fusie of overname. (locatiespecifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn.) Om een overwogen reorganisatie of een daadwerkelijke reorganisatie van onze onderneming, in verband met financiering, verkoop of andere transacties te ondersteunen, waarbij er sprake is van verkoop van de volledige of een deel van onze onderneming of activa, tevens ten behoeve van de zorgvuldigheidseisen die nodig zijn om te beslissen of een transactie verder moet gaan.

Toestemming als basis voor verwerking

In sommige gevallen zullen we om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. U kunt uw toestemming op een aantal manieren, die zijn toegestaan door de wet, geven door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken (of gelijkwaardige actie) om aan te geven dat u toestemming geeft wanneer (i) u ons uw persoonlijke gegevens stuurt via onze diensten of een formulier (met inbegrip van het inschrijven voor promotionele acties); of (ii) u zich registreert of een account aanmaakt bij ons. Wegens de verschillende wetgeving van landen op het gebied van toestemming voor het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens, verschillen de eisen voor toestemming van gebied tot gebied. Wij kunnen om uw toestemming vragen voor een aantal activiteiten, waaronder:

1. MyFitnessPal-marketing en -communicatie

Wij kunnen om uw toestemming vragen om contact met u op te nemen via e-mail of push-meldingen over andere aanbiedingen, producten, promoties of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren en voor andere marketingdoeleinden.

2. Delen met diensten van derden

Wij kunnen om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te delen met bepaalde zakenpartners van derden om bepaalde goederen, diensten of programma's aan te bieden. Ga naar de voorkeuren van de specifieke dienst of toepassing van derden als u uw toestemming wilt intrekken.

3. Marketing van derden

Wij kunnen om uw toestemming vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat derden contact met u kunnen opnemen over hun producten, diensten, promoties of aanbiedingen. Gewoonlijk gebeurt dit in combinatie met een prijsvraag of uitdaging (uw toestemming voor marketing van derden is over het algemeen geen voorwaarde voor deelname). Ga naar de voorkeuren van de specifieke derde als u uw toestemming wilt intrekken.

4. Het verzamelen van de id van mobiele apparaten, reclame en gegevens van sensoren

Wanneer u onze mobiele apps gebruikt, kunnen wij vragen om uw toestemming om deze te verzamelen (deze toestemming kan worden vastgelegd via het besturingssysteem). Ga naar de voorkeuren van de specifieke dienst of app om uw toestemming voor deze gegevens te wijzigen. Als u ervoor kiest om deze informatie niet te verstrekken, kunnen bepaalde diensten mogelijk niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren.

5. Verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens

Wij kunnen om uw toestemming vragen om gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken. De website of mobiele app kan deze gegevens nodig hebben om diensten te leveren, ook wanneer u gebruikmaakt van of interactie aangaat met een wearable of ander verbonden apparaat via de diensten. Als u ervoor kiest geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld specifieke soorten gegevens over fitheid- en welzijn) te verstrekken, zijn bepaalde functies of diensten mogelijk niet beschikbaar of functioneren deze mogelijk niet goed.

6. Onderzoek

Wij kunnen om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Wij kunnen ook om uw toestemming vragen om contact met u op te nemen om vast te stellen of u interesse hebt om deel te nemen aan bepaalde onderzoeksinitiatieven en om identificerende resultaten te delen. Voor marktonderzoek kunnen wij vragen stellen namens zakenpartners en uw antwoorden met hen delen.

7. Reclame

Wij gebruiken cookies, pixels (inclusief e-mail pixels), id's van mobiele apparaten en reclame, algemene locatiegegevens, gegevens over fitheid en welzijn, gegevens over app- of servicegebruik en gegevens van wearables en verbonden apparaten of sensoren van derden die met onze diensten werken voor reclame op basis van interesses en op verschillende apps en apparaten. De toestemming hiervoor kan worden beheerd via het besturingssysteem.

8. Gegevensoverdracht

Wij dragen gegevens over naar de Verenigde Staten en andere landen/regio's voor verwerking. Wij kunnen om uw toestemming vragen voor deze overdracht en in andere gevallen kan de overdracht worden gerechtvaardigd op basis van een andere rechtsgrondslag dan toestemming.

9. Geautomatiseerde verwerking

Wij kunnen enkele geautomatiseerde verwerkingsprocessen gebruiken om onze diensten te leveren en aanbevelingen te doen met betrekking tot specifieke diensten. Deze verwerking is strikt noodzakelijk voor bepaalde diensten (en in sommige gevallen is het de dienst zelf) en wordt niet gedekt door toestemming. Andere vormen van geautomatiseerde verwerking zijn niet significant vanwege de aard van de gegevens of de beslissingen die worden genomen of aanbevolen, en daarom is toestemming niet vereist. Voor geautomatiseerde verwerking die wel significant is en betrekking heeft op gevoelige persoonlijke gegevens, zullen we u echter voorafgaand aan het delen of het gebruik van dergelijke gegevens eerst om uw toestemming vragen. Voor de subgroep van geautomatiseerde verwerking die is opgenomen in profileringsreclame en doelgerichte reclame, kunt u uw toestemmingsstatus (voor websitediensten) wijzigen door reclame-cookies uit te schakelen zoals beschreven in de sectie gebruik van cookies en apparaat-id's. Voor mobiele apps kunt u uw toestemmingsstatus wijzigen door de instelling 'Beperk reclametracking' of een gelijkwaardige instelling te activeren zoals beschreven in de sectie gebruik van cookies en apparaat-id's.

10. Delen op sociale netwerken en verbinding met ons maken op social media inschakelen

Onze diensten bestaan uit delen en communicatie met anderen via social media. Als u zich aanmeldt voor deze diensten, kunnen wij om uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken om het delen zoals beschreven in de dienst in te schakelen. Wij kunnen ook om uw toestemming vragen wanneer u verbinding met ons maakt via social media.

11. Promoties

Wij kunnen u vragen om toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens en gegevens over fitheid en welzijn voor speciale aanbiedingen, evenementen, prijsvragen en andere promoties. We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens promoties gebruiken om de promotie uit te voeren, de identiteit en leeftijd te controleren en om contact met u op te nemen over de promotie.

Instellingen voor het delen op sociale netwerken

Binnen onze diensten zijn er vier instellingen voor het delen: Privé, Openbaar, Vrienden en Op slot. MyFitnessPal is ontworpen om u te helpen bij uw fitheids- en welzijnstraject. Zo kunt u bepalen welke persoonlijke gegevens u deelt en met wie u deze deelt. Wij raden u aan de instellingen voor het delen aan te passen zodat deze het best voldoen aan uw doelstellingen en het gewenste niveau van delen. In het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens hebben we een aantal initiële standaardinstellingen voor het delen van informatie samengevat.

Standaardinstellingen voor delen

 • 'Fysieke statistieken', 'Dagboek' en 'Gegevens sociale community' zijn ingesteld op Privé. 'Privé' betekent niet gedeeld met vrienden of andere leden. U kunt deze standaardstatus wijzigen voor sommige van uw fysieke statistieken. Informatie die standaard privé is, omvat bijvoorbeeld uw lengte, gewicht en BMI.

 • 'Activiteit' is ingesteld op Vrienden. 'Vrienden' betekent zichtbaar voor uw vrienden in hun nieuwsfeed, maar niet met andere leden gedeeld. Als u wilt, kunt u deze standaardstatus wijzigen. Tot de gegevens die standaard zijn ingesteld op Vrienden behoren bijvoorbeeld uw vriendschappen, reacties op de nieuwsfeed, ingevulde eetdagboeken en uitgevoerde workouts.

 • 'Forumberichten' zijn Openbaar. 'Openbaar' betekent zichtbaar voor iedereen die de dienst gebruikt.

 • Zoekinformatie ('Laat mijn vrienden me vinden' en 'Profiel') zijn ingesteld op Openbaar. Met 'Laat mijn vrienden me vinden' kunnen mensen zien dat u op MyFitnessPal zit en u gemakkelijk als vriend toevoegen (d.w.z. uw account is te vinden via uw e-mailadres). Wij zijn van mening dat sociale motivatie helpt uw doelstellingen sneller te bereiken en toestaan dat uw vrienden u kunnen vinden is van cruciaal belang voor deze ervaring. Uw 'Profiel' en afbeelding zijn alleen zichtbaar voor ingelogde MyFitnessPal-leden (leeftijd is standaard privé in het profiel van een lid). Als u uw gehele account op Privé instelt, zal uw zoekinformatie niet langer beschikbaar zijn voor uw vrienden om u te vinden (tenzij u aangeeft dit wel te willen binnen de diensten).

Het wijzigen van uw voorkeuren voor het delen

Details over hoe u uw voorkeuren voor het delen van informatie en de standaardinstellingen voor onze diensten kunt bijwerken, worden beschreven in de instellingen voor delen.

Opmerking: Wanneer u informatie uit onze diensten extern met een SNS deelt, is de informatie die u publiceert onderworpen aan het privacybeleid en de instellingen van die SNS.

Op interesse gebaseerde advertenties

Op interesse gebaseerde advertenties zijn advertenties die op u zijn toegespitst op basis van uw webbrowsing en appgebruik in de loop van de tijd en op websites of apps. Onze reclamepraktijken omvatten ook de verwezenlijking en het gebruik van 'publiekssegmenten'. U hebt de optie om het gebruik van informatie te beperken voor op interesse gebaseerde advertenties en om u uit te schrijven voor de ontvangst van op interesse gebaseerde advertenties. Afhankelijk van vanaf waar u toegang hebt tot onze website, kan u ook worden gevraagd om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies, inclusief reclamecookies. Aanvullende informatie over publiekssegmenten en onze keuzes voor op interesse gebaseerde advertenties vindt u hieronder.

 • Publiekssegmenten. We geven diverse soorten informatie ten behoeve van op interesse gebaseerde advertenties vrij, ook voor op interesse gebaseerde advertenties van derden. Deze verwerking omvat het gebruik van persoonlijke gegevens om publiekssegmenten te creëren. Deze publiekssegmenten worden vervolgens beschikbaar gesteld voor op interesse gebaseerde advertenties, inclusief voor reclame van derden, op online onderdelen van MyFitnessPal. De publiekssegmenten zijn gebaseerd op websitebezoeken, gegevens over appgebruik, gegevens over fitheid en welzijn, online en offline aankoopgedrag, interactie met onze advertenties of marketinge-mails, vergelijkbare soorten informatie, en in sommige gevallen gegevens van derden.

  Opmerking voor de Verenigde Staten: De publiekssegmenten worden beschikbaar gesteld voor op interesse gebaseerde advertenties voor reclame van derden op de diensten van MyFitnessPal.

 • Afmeldingen, keuzes en beheer in verband met op interesse gebaseerde advertenties. Voor alle hierboven beschreven op interesse gebaseerde advertenties, inclusief segmenten, hebt u de keuze om uw gegevens niet te laten gebruiken voor gerichte op interesse gebaseerde advertenties, inclusief reclame van derden, ongeacht waar dergelijke advertenties worden weergegeven. Voor deze afmelding is het vereist dat strikt noodzakelijke cookies niet zijn geblokkeerd in de instellingen in uw webbrowser. Wij steunen de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de digital advertising alliance in de VS, de canadian digital advertising alliance in Canada en de european digital advertising alliance in de EU. Als u in de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie woont, kunt u een bezoek brengen aan ad choices (VS), your ad choices (Canada) of your online choices (EU) om een geschikte plek te vinden om u af te melden voor op interesse gebaseerde advertenties bij de deelnemende organisaties voor elke regio. Deze websites verstrekken ook gedetailleerde informatie over hoe op interesse gebaseerde reclame werkt. Als u zich afmeldt betekent dit niet dat u niet langer reclame van ons of via het internet zult ontvangen. Het betekent alleen dat de vanaf onze website verzamelde gegevens niet worden gebruikt voor op interesse gebaseerde advertenties en dat de reclame die u ziet op websites niet wordt afgestemd op uw interesses. Mobiele app. Op mobiele apparaten kunt u zich afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties door de functie 'Beperk reclametracking' of een gelijkwaardige functie op uw mobiele platform te activeren. Er wordt dan een signaal naar ons en naar derden gestuurd waarmee wordt aangegeven dat uw gegevens niet mogen worden gebruikt voor op interesse gebaseerde advertenties.

Onze sectie gebruik van cookies en apparaat-id's biedt extra opties voor het beheren van het gebruik van bepaalde soorten cookies, waaronder reclamecookies. U kunt gebruikmaken van de wisselknop 'reclamecookies' in deze instellingen om het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens in cookies voor op interesse gebaseerde advertenties te verbieden.

Het beheren van voorkeuren en het intrekken van toestemming

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de toestemming die u hebt verstrekt voordat u deze introk, en andere controles uitvoeren met betrekking gegevensverzameling via websites en online, op interesse gebaseerde advertenties, uw communicatie-instellingen en appvoorkeuren. Het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens kan nodig zijn voor de goede werking van de diensten.

Wij bieden u verschillende manieren om uw voorkeuren te beheren:

Cookiegebruik en -beheer

Cookies hebben uiteenlopende doeleinden. Cookies zijn stukjes gegevens die zijn opgeslagen in uw browser en die naar websites worden verzonden om uw browser te onthouden en deze te onderscheiden van andere gebruikers. Cookies worden gebruikt om uw webervaring te personaliseren. Verder worden cookies gebruikt voor beveiliging, analyse, marketing en op interesse gebaseerde advertenties. Onze cookies worden geplaatst en gelezen door onze webservers, terwijl andere cookies worden geplaatst en gelezen door de webservers van andere bedrijven. Informatie over specifieke cookies is te vinden op onze website via de adchoices link. U kunt cookies blokkeren en beheren met behulp van de informatie in deze sectie. Als u alle cookies blokkeert, zal bepaalde functionaliteit op onze website niet werken.

Een manier om over cookies na te denken is gebaseerd op hun functie. De volgende instellingen beheren ons gebruik van browsercookies, het gebruik van het IP-adres voor tracking en het verzamelen en gebruiken van gegevens voor op interesse gebaseerde advertenties op basis van cookies.

[ IN ] Vereiste cookies. Deze strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt voor kernfuncties, herkennen u wanneer u zich aanmeldt, zijn noodzakelijk voor beveiliging en versterken uw privacyvoorkeuren. Zonder deze cookies werken bepaalde functies op onze website mogelijk niet. U kunt deze cookies in uw browservoorkeuren blokkeren.

[ IN / OUT ] Functionele cookies. Deze cookies helpen om de website te verbeteren door ons inzicht te verschaffen in hoe de website wordt gebruikt en hoe deze presteert. Tot deze cookies behoren analyses en metingen.

[ IN / OUT ] Reclamecookies. Deze cookies helpen ons en anderen advertenties te personaliseren die worden weergegeven op de diensten en op andere websites. Indien deze cookies zijn ingeschakeld, worden derden die zich bezighouden met op interesse gebaseerde advertenties op onze website in staat gesteld om uw browsersoftware ook op andere websites te herkennen.

Gebruik van het IP-adres

Een IP-adres verwijst naar een identificatiecode die wordt toegewezen door een netwerk aan een computer, mobiel apparaat, IoT-apparaat (Internet of Things) of routeringsapparaat. Ten behoeve van dit privacybeleid omvatten IP-adressen 'openbare' IP-adressen, zoals het IP-adres van een router thuis die zichtbaar is voor het internet, en 'lokale' IP-adressen, die worden toegekend aan computers en mobiele apparaten 'achter' een router (zoals een router thuis). Onze reclame- en analysepartners kunnen IP-adressen gebruiken om apparaten te groeperen of te correleren voor doeleinden op het gebied van analyse, beveiliging en fraudebestrijding, op interesse gebaseerde advertenties, fraudebestrijding, op rente gebaseerde advertenties, doelgerichte reclame, toewijzing van advertenties en beperking en frequentie hiervan.

U kunt ervoor kiezen dat uw IP-adres niet wordt gebruikt voor doeleinden op het gebied van reclame of analyse door gebruik te maken van de cookiebedieningselementen hierboven voor 'Reclamecookies' en 'Prestaties/analyses'.

Gebruik van webpixels of -bakens

Pixels zijn uiterst kleine beeldbestanden die, wanneer deze door uw browser worden geladen, ervoor zorgen dat de browser een netwerkverzoek doet aan de partij die overeenkomt met de pixel. Indien de cookies van die partij op dat moment zijn opgeslagen in uw browser, worden deze cookies verzonden met het verzoek. Bakens kunnen worden gebruikt op webpagina's voor reclame of om het openen van een marketinge-mail te bevestigen. Wanneer bovenstaande bedieningsknoppen voor cookies worden gebruikt in combinatie met cookies voor op interesse gebaseerde advertenties, kunnen deze worden gebruikt om het doel van het gebruik van de cookies te beheren.

HTML5 Local Storage

HTML5 Local Storage in de browser is anders dan cookies, maar kan worden gebruikt voor hetzelfde doel (om een tracking-id te koppelen aan een bepaalde webserver met uw browser, zodat de webserver uw browser in de loop van de tijd kan identificeren). U kunt het doel bepalen waarvoor HTML5 Local Storage wordt gebruikt door gebruik te maken van de bedieningselementen voor cookies zoals hierboven beschreven.

Interactie via en widgets van sociale netwerken

Widgets, knoppen en plug-ins van sociale netwerken op onze website sturen passief gegevens over de leden van het desbetreffende sociale netwerk door, ook wanneer een knop niet wordt aangeklikt. Door deze technologieën kan een sociaal netwerk (bijv. Facebook) zijn leden persoonlijk identificeren en weten welke webpagina's door leden worden bezocht. Dit geldt zodra sociale-netwerkknoppen zijn ingebed, ongeacht of een knop wordt 'aangeklikt' of 'ingedrukt'. Als u deel uitmaakt van een sociaal netwerk of deze categorieën webservices gebruikt, dient u het privacybeleid van deze services te raadplegen om inzicht te krijgen in de aard van de gegevens die zij verzamelen en welke, indien van toepassing, opties de service biedt om te bepalen hoe gegevens worden verzameld en gebruikt. Als u reclamecookies uitschakelt, wordt de bij deze knoppen behorende passieve tracking geblokkeerd op onze sites.

Reclame-id's voor mobiele apparaten en gebruik van locatie-, sensorgegevens en gegevens van apparaten binnen bereik

Onze diensten kunnen apparaat-id's, locatiegegevens en gegevens van sensoren versturen aan ons en onze partners, waaronder onze advertentiepartners.

 • Tot apparaat-id's behoren id's die zijn gekoppeld aan uw mobiele apparaat, zoals IMEI, MEID, IMSI; platformspecifieke id's zoals Android ID, Google AID en Apple IDFA; en id's die deel uitmaken van de hardware van uw apparaat, zoals WiFi-MAC-adres en serienummer. Welke apparaat-id's precies worden verzonden, kan afhangen van het platform van uw mobiele apparaat en de versie van uw besturingssysteem.

 • Algemene locatiegegevens. Onze diensten kunnen algemene locatiegegevens verzenden. Algemene locatiegegevens kunnen worden verkregen uit gps-diensten, gsm-torentriangulatie of een bekende locatie van nabijgelegen WiFi-toegangspunten.

 • Gegevens van sensoren en apparaten binnen bereik. Onze apps en diensten kunnen ook apparaat-id's en netwerkadressen verzamelen (inclusief IP-adressen, MAC-adressen en SSID's) van andere, binnen bereik zijnde of netwerkapparaten en WiFi-toegangspunten.

 • Hoe we de gegevens van uw mobiele apparaat gebruiken. We kunnen apparaat-id's, ruwe en algemene locatiegegevens en gegevens van sensoren gebruiken, waaronder het lokale netwerk (samen met gegevens over appgebruik en over fitheid en welzijn) voor strikt noodzakelijke doeleinden; de verbetering van onze apps en analyse; personalisering en voorkeuren; en cross-app, cross-device, op interesse gebaseerde advertenties.

Uw toestemming intrekken voor gebruik van uw mobiele apparaat-id's voor analyse en reclame

Door het activeren van de instelling 'Beperk reclametracking', 'Advertenties personaliseren uitschakelen' of een gelijkwaardige instelling via uw mobiele apparaat, wordt een signaal naar ons en eventuele door ons gebruikte derden verstuurd. Wanneer dat signaal wordt ontvangen door MyFitnessPal of derden, communiceert het uw keuze om geen apparaat-id's te laten gebruiken voor reclame- of analysedoeleinden. Wij respecteren het signaal en vereisen dat onze externe reclame- en analysepartners hetzelfde doen.

Voor zover onze mobiele app functies voor u personaliseert, kunt u deze instellingen wijzigen binnen de app, of de standaardwaarden herstellen door de app te verwijderen en opnieuw te installeren.

Instellingen voor toestemming voor communicatievoorkeuren wijzigen

Toestemming voor e-mailberichten: Nadat u zich hebt aangemeld voor de ontvangst van e-mailberichten, kunt u ervoor kiezen om u weer uit te schrijven via de link daarvoor in elk e-mailbericht dat we sturen. Wij wijzen u erop dat als u zich afmeldt voor 'alle e-mailberichten', dit betrekking heeft op 'alle e-mailberichten behalve strikt noodzakelijke e-mailberichten'. U ontvangt nog steeds e-mailberichten van ons als deze strikt noodzakelijk zijn om de diensten te leveren of om een transactie te bevestigen of te valideren, accounts te herstellen enz.

Mobiele pushmeldingen: U kunt het type pushmelding dat u ontvangt van MyFitnessPal beheren door de instellingen in de app te wijzigen. Meer informatie over het bijwerken van de instellingen van uw pushmeldingen voor uw diensten vindt u hier. U kunt uw mobiele telefoon ook zo instellen dat pushmeldingen van ons niet zijn toegestaan.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens naar andere landen

Wij wijzen u erop dat de processen van MyFitnessPal betreffende persoonlijke gegevens en alle verwante diensten en systemen, met inbegrip van registratie, ondergebracht zijn op servers in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, willen we u erop wijzen dat persoonlijke gegevens die wij verzamelen in de Verenigde Staten worden verwerkt en opgeslagen. (De wetgeving betreffende gegevensbescherming en privacy in de Verenigde Staten kan een lager niveau van bescherming bieden dan die in uw land/regio.)

Door onze diensten te gebruiken en uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt. Waar en indien nodig zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Bewaren van gegevens

Under Armour zal uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang u een account hebt of zolang dit nodig is om u te voorzien van de diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Indien we uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen.

Indien toegestaan, zullen wij uw persoonlijke gegevens ook verwijderen naar aanleiding van een verzoek door u om uw account te verwijderen. Informatie over hoe u een verwijderingsverzoek kunt indienen, vindt u hier of krijgt u door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.

Als u nog vragen hebt over praktijken voor het bewaren van gegevens of een verwijderingsverzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via ons ondersteuningsteam.

Beveiliging

Wij voeren technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Wij wijzen u er echter op dat we de beveiligingsrisico's die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.

Links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren of op mensen die we niet in dienst hebben of leiden. Onze diensten kunnen een link bieden of anderszins toegang geven tot sites van derden. Wij bieden deze verbindingen slechts voor uw gemak. Wij hebben geen controle over de sites van derden, de inhoud ervan of enige goederen of diensten die via deze sites beschikbaar worden gesteld, we controleren deze niet en zijn daar niet verantwoordelijk voor. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, en alle gegevens die u verstrekt aan derden, verstrekt u op uw eigen risico. Wij raden u aan om het privacybeleid van de websites van deze derden te raadplegen.

Kinderen

We verzamelen niet opzettelijk online persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als u zich ervan bewust wordt dat een kind ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, neemt u contact met ons op via ons ondersteuningsteam. Als wij ons ervan bewust worden dat een persoon onder de 18 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, zullen wij stappen ondernemen om de informatie te verwijderen en het account van die persoon te beëindigen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of ons schrijven op:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

U kunt ook naar onze locatiespecifieke informatie over vrijgave gaan voor een functionaris voor gegevensbescherming in uw regio, indien van toepassing.

Locatiespecifieke informatie over vrijgave

Inwoners van Argentinië

U hebt recht op kosteloze toegang tot uw persoonlijke gegevens met intervallen van minimaal zes maanden (tenzij er bewijs is van een rechtmatig belang op toegang in een kortere periode, zoals bepaald in artikel 14, lid 3 van Wetnr. 25.326).

Wij moedigen u aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen, zodat we samen op uw problemen kunnen ingaan. Niettemin hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Agency of Access to Public Information, optredend als controlerende instantie verantwoordelijk voor het handhaven van Wetnr. 25.326.

Inwoners van Australië

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Australië, kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot of correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het bovenstaande adres. Wij kunnen kosten voor deze dienst in rekening brengen en zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken, en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

Als u klachten hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam of schrijft u ons op het bovenstaande adres met een uitvoerige beschrijving van de klacht. UA reageert zo spoedig mogelijk op klachten en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

Inwoners van Brazilië

Rechtsgrondslag voor verwerking

We hebben mogelijk uw toestemming en/of andere geldige rechtsgronden nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Tot dergelijke rechtsgronden behoren: het rechtmatige belang van de beheerder of derden; naleving van wet- en regelgeving door de gegevensbeheerder; de uitvoering van een contract; regelmatige uitoefening van rechten bij gerechtelijke, administratieve of bemiddelingsprocedures.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Brazilië, volgens de LGPD (Braziliaanse AVG), hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het onderstaande adres. Uw verzoek wordt kosteloos uitgevoerd en we zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken, en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op bevestiging van de verwerking van persoonlijke gegevens: U hebt het recht ons te vragen te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken.

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens en gerelateerde informatie over die verwerking (bijv. de doeleinden van verwerking of de betrokken categorieën persoonlijke gegevens) onderhevig aan handels- en bedrijfsgeheim.

 • Recht op correctie van incomplete, onjuiste of gedateerde gegevens: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, voor zover wettelijk toegestaan.

 • Recht op het anonimiseren, blokkeren of verwijderen van onnodige of overbodige gegevens of onrechtmatig verwerkte gegevens. Anonimiseren betekent het gebruik van redelijke en beschikbare technische middelen ten tijde van de verwerking, waarbij er met de gegevens geen direct of indirect verband met u meer gelegd kan worden.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, inclusief de gegevens rechtstreeks te laten doorzenden, indien dit technisch mogelijk is, met uitzondering van de gegevens die al door ons geanonimiseerd zijn.

 • Recht op wissen: U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover wettelijk toegestaan. U kunt dit recht uitoefenen wanneer u uw toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd. Houd er rekening mee dat we een beperkte hoeveelheid gegevens een bepaalde tijd kunnen bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot situaties waarin de opslag van de informatie wettelijk is toegestaan of vereist.

 • Recht op informatie over publieke en privé-entiteiten waarmee MyFitnessPal gegevens heeft gedeeld door communicatie, verspreiding, internationale overdracht, onderlinge verbinding van persoonlijke gegevens of gedeelde verwerking door banken van persoonlijke gegevens.

 • Recht op informatie over de mogelijkheid van het weigeren van toestemming en de gevolgen van dergelijke weigering;

 • Recht op intrekking van toestemming: U hebt het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, zoals wettelijk toegestaan, en wanneer de rechtsgrondslag voor verwerking gebaseerd was op uw toestemming.

 • Recht op bezwaar: Wanneer de rechtsgrondslag voor verwerking van uw gegevens iets anders is dan uw toestemming, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking wanneer die niet in overeenstemming met de wet is.

 • Recht om de geautomatiseerde-verwerkingsbeslissingen in te zien: U hebt het recht om de beslissingen in te zien die uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens worden genomen en die uw belangen betreffen. Hiertoe behoren beslissingen met als doel uw persoonlijke, professionele, klanten- of kredietprofiel te bepalen.

Wijzigingen in dit privacybeleid.

Om onze diensten te verbeteren, moet dit privacybeleid mogelijk van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bezoek regelmatig onze website voor informatie over wijzigingen in dit privacybeleid.

Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam.

Inwoners van het vasteland van China

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam, of schriftelijk/telefonisch via:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

Gegevensoverdracht

Persoonlijke gegevens die in het vasteland van China worden verzameld, worden voornamelijk opgeslagen in het vasteland van China. Wij bieden echter diensten via bronnen en servers overal ter wereld (inclusief de Verenigde Staten), en dat betekent dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan of toegankelijk zijn in een land/regio buiten het vasteland van China. De wetgeving en beginselen op het gebied van gegevensbescherming en privacy in die landen/regio's bieden mogelijk niet dezelfde mate van bescherming als die in het vasteland van China. In deze gevallen zal MyFitnessPal uw persoonlijke gegevens blijven beschermen op een manier die in overeenstemming is met wat onder het recht van het vasteland van China wordt verwacht. (We zullen bijvoorbeeld uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens over te brengen of de persoonlijke gegevens vóór de overdracht niet-identificeerbaar maken.)

Gegevens niet verstrekken

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan MyFitnessPal te verstrekken. Als u er echter voor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de diensten gebruik kunt maken.

Inwoners van Colombia

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het onderstaande adres. We zullen zo spoedig mogelijk reageren op klachten en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht op kosteloze toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt.

 • Recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te bij te werken en te corrigeren: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, voor zover wettelijk toegestaan.

 • Recht om bewijs van uw toestemming op te vragen: U hebt het recht om bewijs op te vragen van de toestemming die u ons hebt verstrekt voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wanneer uw toestemming vereist was om de informatie te verwerken.

 • Recht om uw toestemming in te trekken of om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken: U hebt het recht uw toestemming in te trekken of te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, waar wettelijk toegestaan.

 • Recht om klachten in te dienen: U hebt het recht om klachten in te dienen bij de 'Superintendence of Industry and Trade' voor een schending van pricacywetgeving.

Verder gebruik van persoonlijke gegevens

Verder gebruik van uw persoonlijke gegevens dat niet wordt beschreven in dit privacybeleid, zal alleen plaatsvinden indien dit bij wet voorgeschreven is of wanneer wij uw voorafgaande, uitdrukkelijke en weloverwogen toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe u contact kunt opnemen met ons of onze Privacy Office

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of ons schrijven op:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

Inwoners van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Als u ervoor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan MyFitnessPal te verstrekken. Als u er echter voor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de diensten gebruik kunt maken.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via MyFitnessPal, Inc. 100 Congress Avenue, Suite 400 Attn: Privacy/Legal Austin, TX 78701, VS. Behoudens de toepasselijke wetgeving en in uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij voor deze dienst kosten in rekening brengen en wij zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (Art. 15 AVG): U hebt het recht om ons te vragen te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken, en toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens en daarmee verband houdende informatie over die verwerking (bijvoorbeeld de doeleinden van de verwerking of de betrokken categorieën persoonlijke gegevens).

 • Recht op correctie (Art. 16 AVG): U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als die onjuist zijn en om onvolledige persoonlijke gegevens aan te laten vullen, zoals wettelijk toegestaan.

 • Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover wettelijk toegestaan. Dit recht kan onder andere worden uitgeoefend: (i) wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; (ii) als u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt op grond van Art. 6 (1) (a) of Art. 9 (2) (a) AVG en indien er geen andere wettelijke grond voor verwerking bestaat; (iii) als u bezwaar hebt tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) AVG en er zijn geen doorslaggevende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 (2) AVG; of (iv) wanneer uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): U hebt het recht te vragen om beperking van onze verwerking onder beperkte omstandigheden, waaronder: (i) als de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens wordt bestreden; (ii) wanneer de verwerking ervan onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan vraagt om de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens; of (iii) wanneer u bezwaar hebt aangetekend tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van MyFitnessPal zwaarder wegen dan uw redenen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG): U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, inclusief de gegevens rechtstreeks te laten doorzenden, indien dit technisch mogelijk is en zoals wettelijk toegestaan.

 • Recht op bezwaar (Art. 21 AVG): U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover wettelijk toegestaan. Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van Art. 6 (1) (e) of (f) AVG, en omvat profilering op basis van deze bepalingen. Hierna zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. Verder hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken

De AVG en nationale wetten van de lidstaten van de Europese Unie die de AVG implementeren, staan het delen met derden van persoonlijke gegevens met betrekking tot gebruikers die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte alleen toe onder bepaalde omstandigheden. Indien u in de Europese Economische Ruimte woont, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen delen zoals beschreven in ons privacybeleid onder het gedeelte 'Hoe wij uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken' als we daarvoor toestemming hebben op grond van toepasselijke Europese en nationale gegevensbeschermingswetten en -voorschriften.

Gezondheidsgegevens

Sommige gegevens over fitheid en welzijn die we verzamelen kunnen volgens de AVG als persoonlijke gezondheidsgegevens worden gezien zoals opgevat door de Europese toezichthoudende gegevensbeschermingsinstanties als ze gedurende een langere periode worden geregistreerd. We verwerken dit soort gegevens om u aanvullende informatie te geven die u kunt gebruiken bij de evaluatie van uw vooruitgang in het bereiken van uw doelen wat betreft fitheid en welzijn; ze moeten echter niet worden beschouwd als professioneel medisch advies en zijn niet bedoeld voor gebruik voor diagnostische doeleinden.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens naar andere landen

Wij wijzen u erop dat de processen van MyFitnessPal betreffende persoonlijke gegevens en alle verwante diensten en systemen, met inbegrip van registratie, ondergebracht zijn op servers in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, willen we u erop wijzen dat persoonlijke gegevens die wij verzamelen in de Verenigde Staten worden verwerkt en opgeslagen. (De wetgeving betreffende gegevensbescherming en privacy in de Verenigde Staten kan een lager niveau van bescherming bieden dan die in uw land/regio.)

Als u onze diensten wilt gebruiken, moet u mogelijk akkoord gaan met de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten. In andere situaties waarin persoonlijke gegevens worden doorgestuurd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk, gebruikt MyFitnessPal andere mechanismen voor internationale gegevensoverdracht, waaronder de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules en toestemming. U hebt het recht een exemplaar op te vragen van de toepasselijke maatregel of meer informatie door contact met ons op te nemen via ons ondersteuningsteam of via MyFitnessPal, Inc. 100 Congress Avenue, Suite 400 Attn: Privacy/Legal Austin, TX 78701, VS.

Marketingcommunicatie

Waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen, vragen wij u uw toestemming alvorens promotiemateriaal of informatie aan u te verstrekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. (Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de intrekking.) Als u geen promotiemateriaal enz. meer wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aangeven zoals is uiteengezet in het gedeelte toestemmingsinstellingen voor communicatievoorkeuren wijzigen.

Wettelijke basis voor verwerking onder de AVG

In dit gedeelte geven we informatie over de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals vereist in Art. 13 en 14 van de AVG:

 • Wanneer u zich registreert voor een account of interactie aangaat met onze diensten, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

 • Wanneer u gegevens over fitheid en welzijn invoert binnen onze diensten: In het geval van gevoelige gegevens (met inbegrip van gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

 • Wanneer u gebruikmaakt van of interactie aangaat met een wearable of ander verbonden apparaat.

  • In het geval van gevoelige gegevens (met inbegrip van gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

  • In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

  • Met betrekking tot andere niet-gevoelige persoonlijke gegevens, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van onze diensten.

   • In het geval van gevoelige gegevens (met inbegrip van gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

   • In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

   • Met betrekking tot andere niet-gevoelige persoonlijke gegevens, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van onze diensten.

 • Wanneer u met ons communiceert of u aanmeldt voor promotiemateriaal, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van onze promotieberichten. Wanneer wij onder toepasselijke lokale wetgeving vereist zijn om uw toestemming te verkrijgen voor het verzenden van marketinginformatie aan u, dan is de wettelijke basis uw toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

 • Wanneer u deelneemt aan speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's.

  • In het geval van gevoelige gegevens (gezondheidsgegevens) (met inbegrip van gezondheidsgegevens of biometrische gegevens) zoals gedefinieerd in de AVG, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 9 (2) (a) AVG.

  • In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van onze promotieberichten of om u in staat te stellen deel te nemen aan onze speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's of verkrijgen wij voorafgaande toestemming, overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG, indien wettelijk verplicht.

   • Wanneer u communiceert met onze online community's of reageert op onlinereclame en wij actief uw persoonlijke gegevens in deze context verzamelen, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van onze promotieberichten.

   • Wanneer u toegang krijgt tot producten en diensten van derden en wij persoonlijke gegevens over u verkrijgen via dergelijke externe bronnen:

    • In het geval van persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren (bijvoorbeeld als u betaalt voor producten van derden via onze diensten), is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

    • Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om uw ervaring en onze diensten te verbeteren.

   • Wanneer u via social media verbinding met ons maakt:

    • Wanneer wij in dit geval om uw toestemming vragen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

    • Wanneer wij in dit geval niet om uw toestemming vragen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere diensten en om u in staat te stellen ons volledige aanbod aan diensten te gebruiken (Art. 6 (1) (f) AVG).

   • Wanneer we gegevens verzamelen van derden of van openbaar toegankelijke bronnen:

    • In het geval van persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren (bijvoorbeeld voor e-mailverificatie), is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

    • Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere diensten en om u in staat te stellen onze diensten efficiënter te gebruiken.

   • Wanneer we cookies, apparaat-id's, locatiegegevens, gegevens uit de omgeving, en andere trackingtechnologieën gebruiken en/of verzamelen, verwerken we uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG en op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (a) (f) AVG, voor zover wettelijk toegestaan.

   • Wanneer we ruwe locatiegegevens en gegevens verkregen via sensoren gebruiken, verwerken we dergelijke gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden om onze diensten uit te voeren, Art. 6 (1) (b) AVG; en voor ons rechtmatig belang om onze diensten te marketen en te verbeteren, Art. 6 (1) (f) AVG.

   • Wanneer we gegevens verzamelen of centraliseren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG of we verwerken dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6, (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere of aangepaste diensten en marketing.

   • Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten die bestaan uit delen en communicatie met anderen via social media (met inbegrip van het tot stand brengen van een verbinding tussen u en vrienden op verschillende platforms):

    • Wanneer wij uw toestemming vragen in een dergelijk geval, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

   • Wanneer u inhoud of prestaties deelt of vrienden uitnodigt om de diensten te gebruiken:

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

    • Wanneer wij uw toestemming niet vragen in een dergelijk geval , is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

   • Wanneer wij u geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame bieden:

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

    • Wanneer wij uw toestemming niet vragen in een dergelijk geval voor uw persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

    • Wanneer wij uw toestemming niet vragen in een dergelijk geval en wanneer wij dergelijke gegevens niet nodig hebben om de diensten uit te voeren, verwerken wij dergelijke gegevens voor ons rechtmatig belang in het aanbieden van marketing en het verbeteren van onze diensten, Art. 6 (1) (f) AVG aan u.

   • Wanneer u ons vraagt om diensten aan te passen:

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

   • Wanneer wij persoonlijke gegevens onthullen aan onze filialen en partners, en aan onze dienstverleners en leveranciers:

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

    • Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is dergelijke verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG, of we verwerken dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere diensten en marketing.

   • Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken of delen in het geval van een daadwerkelijke of voorgenomen verkoop, verwerken wij dergelijke gegevens voor ons rechtmatig belang in het aanbieden, onderhouden, verstrekken en verbeteren van onze diensten, Art. 6 (1) (f) AVG.

   • Wanneer wij een analyse uitvoeren, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van uw ervaring en het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.

   • Wanneer wij vermoede onwettige of onrechtmatige activiteiten onderzoeken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om te zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften en te voldoen aan verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, en voor de openbare veiligheid.

Recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming

Wij moedigen u aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen, zodat we samen op uw problemen kunnen ingaan. Niettemin hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de EU-lidstaat waar u verblijft, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. U hebt het recht om dat te doen als u van mening bent dat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Om onze diensten te verbeteren, moet dit privacybeleid mogelijk van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bezoek regelmatig onze website voor informatie over wijzigingen in dit privacybeleid.

Hoe u contact kunt opnemen met ons of onze Privacy Office

MyFitnessPal, Inc. is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de diensten. Bij vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

Inwoners van Hongkong, SAR van China

 • MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Hongkong, kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot of correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het bovenstaande adres. Wij kunnen kosten voor deze dienst in rekening brengen en zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken, en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

 • Uw toestemming voor het gebruiken of delen van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan MyFitnessPal te verstrekken. Als u er echter voor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de diensten gebruik kunt maken. MyFitnessPal kan gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over MyFitnessPal-producten of -diensten die u hebt aangeschaft of gebruikt en om u op de hoogte te houden van andere producten, promoties en diensten waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen persoonlijke gegevens eveneens delen met onze Ad-partners, zakenpartners, verkopers en leveranciers die u voorzien van producten en diensten voor hun marketingdoeleinden. U kunt uw toestemming hiervoor verlenen via de methoden die worden beschreven in het volgende gedeelte.

 • Hoe u toestemming kunt geven en u kunt afmelden. U kunt op een aantal manieren toestemming geven, waaronder: (i) door een vakje in te schakelen om uw toestemming te geven wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt via onze diensten of een formulier (met inbegrip van registratie voor promoties), of door een vakje in te schakelen om toestemming te geven wanneer u zich bij ons registreert of een account bij ons maakt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketingberichten via de methoden die hier worden beschreven.

Inwoners van Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Thailand en Singapore

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Thailand of Singapore, kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot, en wijziging, aanvechting en verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor toegang tot uw persoonlijke gegevens. Behoudens de toepasselijke wetgeving kunnen wij voor deze dienst kosten in rekening brengen en wij zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

Inwoners van Japan

Beheerder van Japanse websites

MyFitnessPal beheert de diensten en verzamelt, gebruikt en deelt uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Hoe MyFitnessPal persoonlijke gegevens gebruikt

MyFitnessPal kan gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over de diensten die u hebt aangeschaft of gebruikt en om u op de hoogte te houden van andere producten, promoties en diensten waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn.

MyFitnessPal gebruikt de persoonlijke gegevens die verstrekt wanneer u zich registreert voor de volgende doeleinden:

 1. Om met u te communiceren over het gebruik van de diensten.

 2. Om met u te communiceren over activiteiten met betrekking tot de diensten.

 3. Om informatie (inclusief reclame) te verstrekken over producten en diensten.

 4. Om u te voorzien van updates over nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 5. Om ondersteuning bij de registratie te bieden.

 6. Om e-mailondersteuning te bieden.

 7. Om statistische en analytische informatie te maken.

 8. Om overige noodzakelijke berichten met u te delen.

 9. Om gebruik te maken van cookies, apparaat-id's, locatie, omgevingsgegevens en andere trackingtechnologieën en/of deze te verzamelen.

 10. Om u geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame te bieden.

 11. Om te voldoen aan wettelijke vereisten of verplichtingen en voor doeleinden op het gebied van wetshandhaving en openbare veiligheid.

We kunnen ook persoonlijke gegevens met onze Ad-partners, zakenpartners, verkopers en leveranciers delen. Het delen van persoonlijke gegevens met deze organisaties kan betekenen dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar derden buiten Japan.

U kunt uw toestemming hiervoor verlenen via de methoden die worden beschreven in het volgende gedeelte.

Toestemming voor gebruik en/of delen van persoonlijke gegevens

Als u in Japan woont en de diensten gebruikt, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw persoonlijke gegevens door MyFitnessPal zoals beschreven in dit privacybeleid. Daarnaast worden persoonlijke gegevens gedeeld zoals beschreven in dit privacybeleid.

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan MyFitnessPal te verstrekken. Als u er echter voor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de diensten gebruik kunt maken.

Hoe u toestemming kunt geven en u kunt afmelden

U kunt op een aantal manieren toestemming geven, waaronder: (i) door een vakje in te schakelen om uw toestemming te geven wanneer u uw persoonlijke gegevens aan MyFitnessPal verstrekt via de diensten of een formulier (met inbegrip van registratie voor promoties); (ii) of door een vakje in te schakelen om toestemming te geven wanneer u zich bij MyFitnessPal registreert of een account bij MyFitnessPal maakt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketingberichten via de methoden die hier worden beschreven.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam, of schriftelijk/telefonisch via:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

Inwoners van Mexico

Door gebruik te maken van de diensten stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens overeenkomstig het Mexicaanse recht) voor verwerking in de Verenigde Staten zoals beschreven in dit beleid.

Toegangsaanvragen

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Mexico kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot, en wijziging, annulering of aanvechting van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het bovenstaande adres. Behoudens de toepasselijke wetgeving kunnen wij voor deze dienst kosten in rekening brengen en wij zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

Inwoners van Nieuw Zeeland

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Nieuw-Zeeland, kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot of correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het bovenstaande adres. Wij kunnen kosten voor deze dienst in rekening brengen en zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken, en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

Inwoners van Zuid-Korea

Persoonlijke gegevens die MyFitnessPal verzamelt

Verplicht: E-mailadres, accountwachtwoord, factureringsadres, geslacht, geboortedatum, postcode, IP-adres, browsergeschiedenis en cookies.

Optioneel: E-mailadres, factureringsadres, geslacht, geboortedatum, postcode, bestelgeschiedenis, telefoonnummer, IP-adres, browsergeschiedenis en cookies. Inlog- en interactiegegevens van social media en online community's.

Toegangsaanvragen

MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van Zuid-Korea, kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot, en wijziging, aanvechting en verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het onderstaande adres. Behoudens de toepasselijke wetgeving kunnen wij voor deze dienst kosten in rekening brengen en wij zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

Gegevensopslag en -vernietiging

Op grond van het toepasselijke Zuid-Koreaanse recht moeten uw persoonlijke gegevens voor de volgende termijnen worden bewaard:

 • Records met betrekking tot contracten of de annulering van contracten, en records met betrekking tot betaling en levering van goederen:

  • Reden voor bewaren: Wet betreffende de bescherming van consumenten bij elektronische handelstransacties enz.

  • Bewaartermijn: vijf jaar

 • Records met betrekking tot klachten van klanten of geschillenbeslechting:

  • Reden voor bewaren: Wet betreffende de bescherming van consumenten bij elektronische handelstransacties enz.

  • Bewaartermijn: drie jaar

 • Gegevens met betrekking tot communicatiebevestiging

  • Reden voor bewaren: Wet betreffende communicatieprivacybescherming

  • Bewaartermijn: drie maanden

 • Records met betrekking tot elektronische financiële transacties:

  • Reden voor bewaren: Wet betreffende elektronische financiële transacties

  • Bewaartermijn: vijf jaar

Methode en procedure voor de vernietiging van persoonlijke gegevens

MyFitnessPal bewaart uw persoonlijke gegevens (i) zolang u een account aanhoudt of wanneer dit nodig is om u van de diensten te voorzien en/of (ii) wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en naleving van onze overeenkomsten af te dwingen. Persoonlijke gegevens worden vernietigd wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden. Het specifieke vernietigingsproces en de specifieke vernietigingsmethode zijn als volgt: (i) persoonlijke gegevens op papier worden versnipperd, verbrand, tot pulp verwerkt, verpulverd of in een verbrandingsoven verwerkt; en (ii) persoonlijke gegevens in elektronische vorm worden verwijderd met technologie ter voorkoming van het herstel van persoonlijke gegevens.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam, of schriftelijk/telefonisch via:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

Inwoners van Turkije

Als u de diensten gebruikt, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw persoonlijke gegevens door MyFitnessPal zoals beschreven in dit privacybeleid. Daarnaast worden persoonlijke gegevens gedeeld zoals beschreven in dit privacybeleid.

 • Informatiebeveiliging. De persoonlijke gegevens die worden gedeeld met MyFitnessPal worden beschermd door middel van technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen onbevoegde toegang, diefstal en verlies op grond van artikel 12 van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 6698.

 • Correctheid van persoonlijke gegevens. MyFitnessPal neemt stappen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. U bent verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die u aan MyFitnessPal verstrekt, en u begrijpt dat dit belangrijk is voor het uitoefenen van uw rechten op het gebied van persoonlijke gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 6698 en andere toepasselijke wetgeving. Neem contact op met ons ondersteuningsteam om uw persoonlijke gegevens bij te werken.

 • Toegangsaanvragen. Als u inwoner bent van Turkije, kunt u een aanvraag indienen voor toegang tot, en wijziging, aanvechting en verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld.. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor toegang tot uw persoonlijke gegevens. Behoudens de toepasselijke wetgeving kunnen wij voor deze dienst kosten in rekening brengen en wij zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

 • Gegevensopslag en -vernietiging. Wanneer u uw account verwijdert en/of wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn om de diensten uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de naleving van onze overeenkomsten, en/of de bewaartermijn in het kader van de toepasselijke wetgeving is verlopen, kunnen uw persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd en in die vorm worden blijven gebruikt.

Inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten

Als u in de Verenigde Arabische Emiraten woont, betekent uw gebruik van de diensten dat u instemt met het volgende:

 • u bevestigt dat u afziet van uw materiële privacyrechten op grond van de toepasselijke wetgeving;

 • MyFitnessPal kan alle gegevens die u aan ons verstrekt openbaar maken, met inbegrip van gegevens die u mogelijk als privé beschouwt; en

 • MyFitnessPal is niet aansprakelijk voor eventuele publicatie van gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van gegevens die u mogelijk als privé beschouwt.

Maak geen gebruik van de diensten als u niet instemt met enig deel van dit privacybeleid.

Inwoners van de Verenigde Staten

We verkopen geen persoonlijke gegevens zoals bepaald door de wet van Nevada.

Inwoners van Californië

Als u inwoner bent van Californië, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Volgens de wet van Californië is het uitoefenen van deze rechten onderworpen aan bepaalde vrijstelling om het publiek belang (bijv. het voorkomen of detecteren van misdaad) en onze belangen (bijv. het behouden van vertrouwelijkheid wanneer dat wettelijk vereist is) te beschermen. We zullen zo snel als dat redelijkerwijs haalbaar is aan uw verzoek voldoen. Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen geheel, gedeeltelijk of niet worden toegekend, afhankelijk van het bereik en de aard van het verzoek en de toepasselijke wetgeving. Om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, hebben we maatregelen genomen om het recht van een persoon op toegang tot de gegevens te verifiëren, waaronder de vereiste dat gebruikers ons rechtstreeks benaderen vanaf een geverifieerd e-mailadres, een verificatietest juist uitvoeren en/of informatie verbonden aan het account bevestigen. Na verificatie van uw identiteit laten we het u weten als we niet in staat zijn uw verzoek in te willigen en geven we de redenen waarom we niet in staat zijn uw verzoek op dit moment in te willigen.

Uw Californische privacyrechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht bevestiging te vragen van verwerking van uw persoonlijke gegevens en op toegang tot de persoonlijke gegevens, zoals wettelijk toegestaan. Hiertoe behoort mogelijk welke persoonlijke gegevens over u we verzamelen, gebruiken of openbaar maken.

 • Recht op verwijdering: U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover wettelijk toegestaan.

 • Recht om u af te melden voor 'verkoop' en bepaalde deelpraktijken: U hebt het recht u af te melden voor bepaalde deelpraktijken met derden die uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Uw recht om u af te melden is beperkt tot de informatie die we 'verkopen' aan deze derden. 'Verkopen' betekent in dit geval niet dat we gegevens verstrekken in ruil voor geld – dat doen we niet. In plaats daarvan betekent 'verkopen' het openbaar maken van gegevens, waaronder technische apparaatgegevens waarmee u niet direct kunt worden geïdentificeerd, wanneer een derde dergelijke gegevens kan gebruiken voor zijn eigen doeleinden, bijvoorbeeld voor persoonlijke reclame. We hebben geen concrete informatie dat we persoonlijke gegevens van minderjarigen van jonger dan 16 jaar verkopen.

 • Recht op non-discriminatie: We zullen u niet discrimineren wat betreft prijs of diensten die we aanbieden als u een van de hierboven genoemde rechten uitoefent.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Uw rechten uitoefenen (behalve afmelden voor 'verkoop'): Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam of via het onderstaande adres: MyFitnessPal, Inc., ATTN: Privacy/Legal, 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701, VS

Uw recht op afmelden van 'verkoop' uitoefenen: Voor instructies over het uitoefenen van uw rechten, bezoekt u onze pagina 'mijn persoonlijke gegevens niet verkopen'.

Aanvullende Californische rechten

De California Civil Code Section 1798.83 staat inwoners van Californië toe om aan ons een lijst te vragen en te ontvangen van welke persoonlijke gegevens (indien van toepassing) we in het voorafgaande kalenderjaar aan derden bekend hebben gemaakt voor directe marketingdoeleinden en de namen en adressen van deze derden. Deze verzoeken kunnen maar een keer per jaar worden gedaan en zijn gratis.

Op grond van artikel 1.798,83, delen we momenteel geen persoonlijke gegevens met derden voor hun directe marketingdoeleinden. Als we besluiten om uw persoonlijke gegevens met derden te delen voor hun marketingdoeleinden, kunt u zich te allen tijde afmelden voor deze bekendmaking door het indienen van een verzoek aan ons ondersteuningsteam, of schriftelijk naar:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
VS

Het is belangrijk op te merken dat deze afmelding bekendmakingen voor niet-marketingdoeleinden of ten behoeve van onze eigen marketing niet verbiedt.