Сожжено калорий за счет упражнения A6B1E6A2-8A33-401E-AA9A-2AFD145A6D18