Användningsvillkor för MyFitnessPal

Datum för ikraftträdande: 18 december 2020

Välkommen till MyFitnessPal! Dessa användarvillkor gäller för användningen av vår webbplats och mobilapplikation (”Appen”) och syftar till att skapa en positiv, lagenlig gemenskap bestående av våra användare. Genom att använda MyFitnessPal samtycker du till villkoren som beskrivs nedan.

MyFitnessPal Inc. och samtliga efterföljande enheter (kallas genomgående för ”MyFitnessPal”, ”vi” eller ”oss”) erbjuder en mängd innehåll och tjänster via MyFitnessPal-webbplatsen och -appen (sammantaget ”Tjänsterna”).

DE HÄR VILLKOREN INKLUDERAR EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH EN GRUPPTALANSAVSÄGELSE I AVSNITT 14. DENNA BESTÄMMELSE PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ATT LÖSA TVISTER MED MYFITNESSPAL OCH DU BÖR LÄSA DEN NOGGRANT. I OCH MED DITT VAL ATT HA ETT KONTO, ATT HA TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA (OAVSETT OM DU SKAPAR ETT KONTO HOS OSS) BEKRÄFTAR DU HÄRMED DITT SAMTYCKE GÄLLANDE DESSA VILLKOR OCH VÅR SEKRETESSPOLICY, VILKEN ÄR INFÖRLIVAD I VILLKOREN. OM DU INTE SAMTYCKER TILL EN DEL AV VILLKOREN HAR DU INTE TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER.

Observera att sammanfattningarna i de skuggade rutorna längst upp i de flesta avsnitten tillhandahålls för att villkoren ska bli lättare att förstå. I händelse av en konflikt mellan en sammanfattning och någon del av villkoren är det villkoren som gäller.

Om du har frågor eller förslag får du gärna kontakta oss via vårt supportteam.

1. Användning av Tjänster och Ditt konto

1.1 Krav för att använda Tjänsterna

Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna använda Tjänsterna.

Du måste vara minst 18 år för att använda Tjänsterna (om inte annat anges i avsnittet för internationella villkor som gäller för särskilda jurisdiktioner). Du måste vara över 18 år för att använda Tjänsterna och ska tillhandahålla personuppgifter (enligt definitionen i vår Sekretesspolicy) till oss eller på annat sätt skicka personuppgifter via Tjänsterna (som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress).

1.2 Ditt konto

Du kan behöva skapa ett MyFitnessPal-konto för att få tillgång till Tjänsterna, och det är viktigt att den information som är kopplad till ditt konto är korrekt och aktuell (framförallt e-postadress – en fungerande e-postadress är ofta det enda sättet för oss att bekräfta din identitet och hjälpa dig att logga in igen om du glömmer bort lösenordet).

Du kan behöva registrera ett MyFitnessPal-konto för att få tillgång till eller använda vissa Tjänster. Ditt konto kan dessutom automatiskt ge dig åtkomst till och ett sätt att använda alla nya tjänster.

När du skapar ett konto för någon av våra Tjänster, måste du tillhandahålla korrekt och fullständig information såsom den efterfrågas i skapandeprocessen för kontot och under registreringen, och du måste även hålla informationen uppdaterad. Annars kan vissa av dina tjänster upphöra att fungera korrekt, och vi kan kanske inte kontakta dig med viktiga meddelanden.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för alla eventuella åtgärder som sker när du använder ditt konto och du måste meddela vårt supportteam direkt vid händelse av faktisk eller misstänkt förlust, stöld eller otillåten användning av ditt konto eller lösenord. Vi är inte ansvariga för någon förlust som uppstått till följd av otillåten användning av ditt användarnamn och lösenord.

Om du är bosatt i EU: Du har rätt att radera ditt konto hos oss. Kontakta vårt supportteam för hjälp med detta. Om du väljer att radera ditt konto permanent, kommer de icke-offentliga personuppgifter som vi har associerat med ditt konto också att tas bort.

1.3 Uppdateringar, ändringar och begränsningar för Tjänsterna

Våra Tjänster utvecklas hela tiden. Med lanseringen av nya produkter, tjänster och funktioner behöver vi flexibiliteten att göra ändringar, införa begränsningar och ibland pausa eller avsluta vissa Tjänster. Vi kan även komma att uppdatera våra Tjänster och de kommer kanske inte att fungera om du inte installerar uppdateringarna.

Tjänsterna ändras ofta, och deras form och funktion kan ändras utan något föregående meddelande till dig.

Vi kan tillhandahålla uppdateringar (inklusive automatiska uppdateringar) för vissa Tjänster när vi ser att behovet finns. Detta kan inkludera uppgraderingar, ändringar, buggfixar, felkorrigeringar eller nya funktioner (sammantaget ”Uppdateringar”). Vissa delar av dina Tjänster fungerar kanske inte korrekt om du inte installerar alla Uppdateringar. Du är införstådd med och samtycker till att Tjänsterna kanske inte fungerar korrekt om du inte tillåter sådana uppdateringar och du ger ditt uttryckliga medgivande till automatiska uppdateringar. Vidare samtycker du till att Villkoren (och eventuella ytterligare ändringar av dessa) kommer att gälla för alla eventuella Uppdateringar av Tjänsterna. Vi kan ändra, upphäva eller avbryta någon eller samtliga av Tjänsterna när som helst, inklusive tillgången till en produkt, funktion, databas eller innehåll. Vi har dessutom ingen skyldighet att tillhandahålla några Uppdateringar eller fortsätta att tillhandahålla eller aktivera några särskilda funktioner eller funktionaliteter för någon Tjänst. Vi kan också införa begränsningar för vissa Tjänster eller begränsa din tillgång till hela eller delar av Tjänsterna utan förvarning eller ansvar.

1.4 Övervakning och upphävande av Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att vägra tillhandahålla våra Tjänster till vem som helst och kan övervaka, avsluta eller stänga av ditt konto eller åtkomsten till Tjänsterna när som helst.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka alla konton och/eller aktiviteter som utförs genom eller på något sätt relaterat till Tjänsterna (inklusive att bjuda in en annan användare till ett nätverk eller en grupp), liksom alla användares användning av eller tillgång till personuppgifter och profiler för andra användare.

Vi kan även inaktivera, avsluta eller stänga av ditt konto eller din åtkomst till vissa Tjänster när som helst: (1) om vi, enligt vårt eget gottfinnande, avgör att du är eller har varit i strid med dessa villkor eller andemeningen i dessa villkor (såsom betonas i riktlinjerna för communityn), (2) om vi, enligt vårt eget gottfinnande, avgör att du har skapat en risk eller möjlig rättslig exponering för MyFitnessPal, allmänheten, en tredje part eller någon annan användare av Tjänsterna, (3) som svar på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (4) vid nedläggning eller modifiering av material för någon Tjänst, eller (5) på grund av oväntade tekniska problem eller andra problem. Vi strävar efter att meddela dig via e-post eller nästa gång du försöker komma åt ditt konto efter en sådan inaktivering, avstängning eller avslutande.

1.5 Säkerhet

Meddela oss omedelbart om du tror att ditt konto har blivit hackat eller att säkerheten för ditt konto har äventyrats.

Vi bryr oss om säkerheten för våra användare. Även om vi arbetar hårt för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter, användargenererat innehåll, och ditt konto, kan vi inte garantera att obehöriga tredje parter inte kommer att kunna ta sig igenom våra säkerhetsåtgärder. Vänligen meddela omedelbart vårt supportteam vid händelse av faktiskt eller misstänkt brott eller obehörig åtkomst till eller obehörig användning av ditt konto.

2. Ägande och användning av innehåll

2.1 Definitioner

Innehållet är vad som visas i appen eller på webbplatsen när du använder våra Tjänster. Användargenererat innehåll är innehåll som skapas av dig eller andra användare och MyFitnessPal-innehåll är allt annat innehåll.

När det gäller dessa villkor innebär (i) ”Innehåll” alla typer av information, data eller kreativa uttryck och inkluderar, utan begränsning, video, ljud, fotografier, bilder, illustrationer, animeringar, verktyg, text, idéer, kommunikation, svar, ”gilla-markeringar”, kommentarer, programvara, skript, körbara filer, grafik, geodata, träningspass och träningsdata, biometriska data och dataelement som härleds därifrån, måltider eller träningsprogram, anteckningar, näringsvärden, recept, interaktiva funktioner, designer, upphovsrätter, varumärken, tjänstemärken, varumärken, logotyper och andra liknande tillgångar, patent, ljud, program och immateriella rättigheter däri, allt som kan genereras, tillhandahållas eller på annat sätt göras tillgängligt på eller via Tjänsterna; (ii) ”Användargenererat innehåll” innebär allt innehåll som en användare skickar, överför eller på annat sätt tillhandahåller till eller genom användningen av Tjänsterna och (iii) ”MyFitnessPal-innehåll” innebär allt innehåll som inte är användargenererat innehåll.

2.2 Äganderätt

Du äger det innehåll du skapar, och vi äger det innehåll vi skapar.

Allt MyFitnessPal-innehåll och alla upphovsrätter, varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i och på Tjänsterna tillhör MyFitnessPal och/eller dess partners eller tillämpliga tredje parter. Varje användare bibehåller äganderätten, ansvaret för och andra tillämpliga rättigheter i det användargenererade innehåll som han/hon skapar, men beviljar en licens av det användargenererade innehållet till MyFitnessPal enligt beskrivningen i avsnitt 2.5 nedan. MyFitnessPal och/eller dess partners eller tredje parter behåller äganderätten, ansvaret för och andra tillämpliga rättigheter för allt MyFitnessPal-innehåll. Förutom såsom uttryckligen anges i Villkoren ger ingenting dig rätt eller licens att använda något MyFitnessPal-innehåll, inklusive innehåll som ägs eller kontrolleras av någon av våra partners eller annan tredje part. Du samtycker till att inte duplicera, publicera, visa, distribuera, modifiera eller skapa härledda arbeten från materialet som presenteras via Tjänsterna, såvida det inte skriftligen godkänts av oss.

2.3 Licensen Vi tillhandahåller till Dig

Du är välkommen att få tillgång till och använda MyFitnessPal-innehåll och Tjänster. Vi arbetar hårt för att ge våra användare en fantastisk upplevelse, så vänligen respektera våra immateriella rättigheter och använd enbart MyFitnessPal-innehållet och Tjänsterna såsom de är avsedda att användas. Detta inkluderar att inte använda MyFitnessPal-innehåll eller Tjänsterna i kommersiellt syfte utan vårt medgivande. Vi har API:er och andra verktyg som du kan använda för att skapa egna program och produkter. Kontakta oss för mer information.

När du godkänner dessa villkor ger vi dig en begränsad, återkallelig, personlig, icke-överförbar och icke-exklusiv rätt och licens att komma åt och använda Tjänsterna och MyFitnessPal-innehållet för privat och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du inte (och inte tillåter någon tredje part att) kopierar, modifierar, skapar härledda verk från, dekonstruerar, säljer, överlåter, licensierar, beviljar en säkerhetsrätt i, överför eller på annat sätt kommersiellt utnyttjar någon rättighet för MyFitnessPal-innehållet eller Tjänsterna.

2.4 Godtagbara riktlinjer för användning

 • 2.4.1 MyFitnessPal-innehåll. Förutom såsom det uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag eller har godkänts av MyFitnessPal samtycker du till att inte ändra, hyra ut, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda arbeten baserade på Tjänsterna, Tjänsternas programvara eller något MyFitnessPal-innehåll som erbjuds som en del av Tjänsterna (annat än användargenererat innehåll), helt eller delvis. Du får inte ladda ner, kopiera eller spara något MyFitnessPal-innehåll, utom (i) såsom uttryckligen tillåts av funktionaliteten för vissa Tjänster, som anges i de särskilda riktlinjerna och/eller ytterligare villkor som gäller för dessa Tjänster, eller (ii) enbart för personligt bruk eller dina register.

 • 2.4.2 Kommersiell användning av Tjänsterna. Tjänsterna, med undantag för vissa produkter och tjänster som tillhandahålls genom MyFitnessPal-märkta webbplatser som vi tillhandahåller som verktyg för webbplatsägare (sammantaget ”Kommersiella verktyg”), är endast avsedda för personlig, icke-kommersiell användning. Du får inte använda Tjänsterna (annat än vissa Kommersiella verktyg) till att sälja en produkt eller tjänst, öka trafiken till din egen webbplats eller en tredje parts webbplats av kommersiella skäl (såsom annonsförsäljning) eller på annat sätt göra något som syftar till att härleda intäkter. Du får till exempel inte ta resultaten från en sökning av Tjänster och formatera om och visa dessa, eller spegla våra hemsidor eller resultatsidor på din webbplats. Du får heller inte utföra någon ”metasökning” på våra Tjänster. Om du eftersträvar att använda Tjänsterna kommersiellt, annat än genom de Kommersiella verktygen, måste du på förhand ingå ett avtal med oss. Kontakta vårt supportteam om du vill veta mer om de kommersiella verktygen. Genom att använda något av de Kommersiella verktygen godkänner du Villkoren och alla ytterligare villkor som gäller för dessa specifika Tjänster.

 • 2.4.3 Länkning till Tjänsterna. Om du vill länka till våra tjänster på din webbplats eller i din app ska du följa dessa regler: (i) alla länkar till Tjänsterna måste utgöras av en textlänk som är tydligt märkt med ”MyFitnessPal” (utan att använda något annat varumärke, upphovsrätt för logotyp eller annan immateriell tillgång som ägs eller kontrolleras av MyFitnessPal) eller något annat format som bestämts av oss, (ii) utseendet, placeringen och andra aspekter av länken får inte skada eller försvaga den goodwill som är kopplad till våra varumärken, (iii) länken måste ”peka” till huvuddomännamnet för Tjänsterna och inte till andra sidor inom Tjänsterna, (iv) utseendet, placeringen och andra attribut för länken får inte skapa ett falskt intryck av att din organisation eller din enhet är sponsrad av, har anknytning till eller har någon koppling till MyFitnessPal, (v) när länken är markerad måste den visa Tjänsten på helskärm och inte inom en ”ram” på den länkande webbplatsen eller tjänsten, och (vi) vi förbehåller sig rätten att återkalla sitt samtycke till länken när som helst och efter eget gottfinnande, och vid meddelande till dig om sådant återkallande av samtycke godkänner du att omedelbart ta bort den aktuella länken.

2.5 Licensen Du tillhandahåller till Oss

När du publicerar Innehåll i samband med Tjänsterna är det ditt innehåll – men du ger oss tillåtelse att använda Innehållet i samband med våra Tjänster och göra Innehållet tillgängligt för andra. Vi kan ändra eller ta bort Innehåll från våra Tjänster när som helst och av vilken anledning som helst. Publicera inget innehåll som inte är ditt eller som du inte har tillåtelse att publicera.

När du tillhandahåller användargenererat innehåll till MyFitnessPal genom Tjänsterna ger du oss och våra användare en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, fritt överlåtbar, underlicensierbar, världsomspännande rättighet och licens att använda, vara värd för, lagra, cachelagra, reproducera, publicera, visa (offentligt eller på annat sätt), utföra (offentligt eller på annat sätt), distribuera, överföra, modifiera, anpassa (inklusive, utan begränsning, i syfte att anpassa det till kraven i ett nätverk, enhet, tjänst eller media genom vilka Tjänsterna är tillgängliga), kommersialisera, skapa bearbetningar av och på annat sätt utnyttja sådant användargenererat innehåll i samband med någon av alla Tjänster. Du bekräftar och godkänner att: (a) vi har rätt att ordna utstationering av användargenererat innehåll på det sätt vi önskar, (b) vi har ingen skyldighet att förse dig med någon kreditering när vi använder ditt användargenererade innehåll, men om vi väljer att förse dig med en kreditering, är storleken och placeringen av krediteringen enligt eget gottfinnande, och (c) du inte har rätt till någon ersättning eller annan betalning från oss i samband med användningen av ditt användargenererade innehåll.

De rättigheter du beviljar i denna licens är för det begränsade syftet att MyFitnessPal kan utöva sin verksamhet och tillåta andra användare att använda Tjänsterna i enlighet med deras funktioner, förbättra tjänsterna samt utveckla nya Tjänster. Trots ovanstående kommer vi inte att använda oss av ditt användargenererade innehåll på ett sätt som inte är förenligt med vår Sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att övervaka, ta bort eller ändra användargenererat innehåll av vilken anledning som helst och när som helst, inklusive användargenererat innehåll som vi tror bryter mot dessa Villkor, Riktlinjerna för communityn och/eller våra policyer.

Du samtycker till att respektera andras immateriella rättigheter. Du intygar och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter att bevilja MyFitnessPal ovannämnda licens för allt användargenererat innehåll som du publicerar i samband med Tjänsterna och gottgör oss för eventuella brott mot denna intygelse och garanti.

2.6 Delning av information

Om du delar någon annans personuppgifter med oss måste du först få deras medgivande.

Vi hoppas att du tycker om att använda våra Tjänster och uppmuntrar dig att dela din glädje över dem med dina vänner. Om du väljer att använda funktionerna i våra Tjänster för att tipsa en vän om Tjänsterna kommer vi att be dig att ge din väns e-postadress eller profil i sociala medier, vilka vi sedan kan använda för att kontakta din vän om Tjänsterna. Vi kan lagra den information du lämnar under en tid, men vi kommer inte att publicera denna information offentligt. Du intygar och garanterar att du är behörig att lämna tredje parts kontaktinformation som du tillhandahåller till oss för värvningar och gottgör oss för eventuella brott mot denna intygelse och garanti.

2.7 Lagring av innehåll

Kom ihåg att om du gör något tillgängligt för allmänheten på internet blir det praktiskt taget omöjligt att ta bort alla kopior av detta i framtiden.

Efter uppsägning av ditt konto, eller om du tar bort eventuellt användargenererat innehåll från Tjänsterna, kan vi behålla användargenererat innehåll inom en kommersiellt rimlig tid för säkerhetskopiering, arkivering, eller revisionsändamål, eller som på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag. Dessutom kan MyFitnessPal och dess användare behålla och fortsätta att använda, lagra, visa, reproducera, dela, ändra, skapa härledda arbeten från, utföra och distribuera något av ditt användargenererade innehåll som annars har förvarats eller delats via Tjänsterna. Tänk på att licensen för användargenererat innehåll är tillämpningsbar även om du slutar använda Tjänsterna. När du publicerar något offentligt, kan andra välja att kommentera det, och på så vis göra ditt innehåll till en del av en social konversation. Mer information finns i vår Sekretesspolicy.

3. Riktlinjer för communityn

3.1 Interaktiva områden

Våra tjänster innehåller ofta communityfunktioner. När du lägger upp innehåll via dessa funktioner kan det innehållet komma att bli offentligt. Vi kan övervaka våra communityfunktioner, men gör det inte alltid, och i slutändan är det du som är ansvarig för dina interaktioner med andra användare. Använd gott omdöme och rent spel.

Vissa av våra Tjänster kan omfatta recensioner, diskussionsforum, konversationssidor, bloggar eller andra interaktiva områden eller sociala funktioner som gör att du och andra användare kan publicera användargenererat innehåll och interagera med varandra (”Interaktiva områden”). Du är ensam ansvarig för din användning av dessa Interaktiva områden och för det användargenererade innehåll som du lägger upp, inklusive överföringen av, riktigheten hos och fullständigheten av det användargenererade innehållet. Eftersom de Interaktiva områdena ofta är offentliga förstår du att ditt användargenererade innehåll kan bli och förbli offentligt. Du bör följaktligen aldrig publicera personlig information i ett interaktivt område.

Vi har rätt, men har ingen skyldighet, att övervaka våra communityfunktioner. Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare, online eller ansikte mot ansikte, inklusive men inte begränsat till kommentarer, utmaningar och vänskaplig konkurrens. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador till följd av interaktion med andra användare som använder Tjänsterna, individer du möter genom Tjänsterna eller individer som hittar dig på grund av innehåll som publicerats på, av eller genom Tjänsterna. MyFitnessPal har ingen skyldighet att delta i och friskriver sig från allt ansvar för eventuella tvister mellan sina användare och du friskriver MyFitnessPal från allt ansvar och alla skyldigheter som uppstår ur eller i samband med sådan tvist.

3.2 Riktlinjer för communityn

Våra Tjänster är avsedda att vara en trygg och stödjande miljö för att hjälpa dig att nå dina fitness- och hälsomål. Du får inte använda våra tjänster för att publicera olämpligt material, trakassera folk, skicka skräppost, kränka immateriella rättigheter eller bete dig olämpligt. Var förnuftig och agera ansvarsfullt.

Våra Tjänster är avsedda att skapa en trygg och stödjande community för alla användare. För att upprätthålla en trygg och positiv miljö kräver vi att alla samtycker till och följer dessa regler (”Riktlinjer för communityn”) när de publicerar användargenererat innehåll och använder Tjänsterna. Våra Riktlinjer för communityn är i många fall baserade på principerna i tillämplig lag. Brott mot våra Riktlinjer för communityn kan därmed leda till åtal och att du måste ta civilrättsligt ansvar. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att ditt användargenererade innehåll och din användning av Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till de Interaktiva områdena, inte bryter mot Riktlinjerna för communityn. Om du bryter mot Riktlinjerna för communityn, förbehåller vi oss rätten att säga upp din tillgång till Tjänsterna.

 • Inget olämpligt innehåll. Publicera inte innehåll som är förföljande, hotfullt, sårande, trakasserande, stötande eller pinsamt för andra medlemmar i communityn. Inga nedsättande hänvisningar till kön, könsidentitet, ålder, vikt, kroppsbyggnad, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning, eller godkännande av våld mot någon person eller grupp, även skämtsamt formulerade sådana är tillåtna. Detta inkluderar uttryckandet av stereotyper för någon grupp eller community. Lägg inte upp innehåll som är nedsättande, obscent, pornografiskt, stötande, hatiskt, provocerande eller främjar sexuellt material. Du kan på ett respektfullt sätt låta bli att hålla med om ett meddelande, inlägg eller ämne, men attackera inte andra användare genom att håna eller förolämpa dem. Om du attackeras av en annan användare, och du ger igen för detta, kan du också bli föremål för samma konsekvenser.

 • Kapning, medvetet störande (”trolling”) och provocerande webbeteende är inte tillåtet. Om du deltar i våra forum, vänligen håll dig till ämnet i den befintliga tråden, och skapa nya trådar i lämpliga forum. Att ta en tråd off-topic anses som kapning. Detta inkluderar inlägg som framkallar eller är avsedda att uppvigla uppror.

 • Inget främjande av osäkra viktminskningstekniker eller ätstörningar är tillåtna. Användning av Tjänsterna för att främja, försköna eller uppnå farligt låga nivåer av ätande är inte tillåtet. Följaktligen ska du inte bidra med följande typer av innehåll, vilka kan tas bort utan förvarning:

  • Innehåll med syfte att främja potentiellt farliga eller kontroversiella produkter eller processer för viktminskning, inklusive icke-medicinskt föreskrivna kosttillskott.

  • Profiler, grupper, meddelanden, inlägg eller väggkommentarer som uppmuntrar till anorexi, bulimi eller en mycket kalorifattig diet. Detta inkluderar positiva referenser till ana/mia, rensning och självsvält.

  • Bilder avsedda att glamorisera extrem smalhet.

 • Skada inte minderåriga. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som skadar minderåriga (eller vem som helst egentligen).

 • Inga avbrott, exploateringar eller felaktig resursanvändning. Stör eller skada inte driften av Tjänsterna genom otillåten användning, störningar, automatiserade attacker, exploatering eller missbruk av våra resurser

 • Skicka inte skräppost eller spam. Spamma inte människor via inlägg, svar eller meddelanden.

 • Inget olagligt innehåll är tillåtet. Förespråka, främja eller medverka inte till någon bedräglig eller olaglig handling (t.ex. våld, utge sig för att vara någon annan och datormissbruk).

 • Ingen värvning av personuppgifter är tillåten. Skicka eller värva inte personuppgifter om eller från någon tredje part, inklusive fotografier, telefonnummer, gatuadresser, efternamn, e-postadresser och lösenord inom de Interaktiva områdena.

 • Ingen offentlig publicering av privata samtal är tillåten. Publicera inte ett e-postmeddelande eller personligt meddelande från någon annan användare, moderator eller administratör offentligt.

 • Ingen överträdelse av lagstadgad skyldighet är tillåten. Lägg inte upp innehåll som står i strid med avtalsmässig eller annan lagstadgad skyldighet gentemot tredje part.

 • Inga vilseledande eller bedrägliga länkar är tillåtna. Lägg inte upp vilseledande eller bedrägliga länkar. Detta inkluderar länkar med vilseledande beskrivningar, sätta fel ”källfält” i ett inlägg, sätta vilseledande klicklänkar på bilder eller bädda in länkar till mellansidor eller popup-annonser.

 • Inga intrång gällande immateriella tillgångar är tillåtna. Respektera andras immateriella tillgångar. Om du inte har tillåtelse att använda någon annans egenarbete eller liknande (antingen genom licens eller av juridiska undantag och begränsningar som ”fair use”), ska du inte lägga upp det. Om du har någon anledning att tro att användargenererat innehåll som du ser på våra Tjänster gör intrång i dina eller andras immateriella rättigheter bör du läsa avsnittet Immateriella rättigheter/DMCA i våra Villkor.

 • Imitationer av MyFitnessPal eller andra är inte tillåtet. Lägg inte upp innehåll som kan vilseleda eller användas för att imitera någon annan person eller förvränga din identitet eller din anknytning till någon person, inklusive MyFitnessPal. Att skapa ett konto i syfte att lura andra användare eller för att komma runt en upphävning är inte tillåtet och kommer att ligga till grund för ett permanent förbud från Tjänsterna.

 • Inga automatiserade förfrågningar. Skicka inte automatiserade förfrågningar av något slag till de system och nätverk som vi använder för att tillhandahålla Tjänsterna, utan vårt skriftliga medgivande.

 • Övrigt. Lägg inte upp innehåll som, enligt vårt fastställande, kan upplevas som stötande eller förhindrar andra från att använda eller åtnjuta Tjänsterna, eller som kan utsätta MyFitnessPal eller våra användare för skada eller skyldighet. Publicera inte innehåll som kan skada eller försämra den goodwill som förknippas med MyFitnessPal, vår logotyp eller våra varumärken.

Om vi kommer fram till att du bryter mot Riktlinjerna för communityn eller på annat sätt har brutit mot Villkoren kan vi vidta åtgärder för att ta itu med frågan, bland annat, men inte begränsat till, avsluta din rätt att använda Tjänsterna, ta bort ditt användargenererade innehåll, vidta rättsliga åtgärder mot dig (då samtycker du till att vi kan återta rimliga kostnader och advokatarvoden) eller lämna ut information till brottsbekämpande myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att genomdriva, eller inte genomdriva, dessa Riktlinjer för communityn enligt eget gottfinnande, och de skapar inte någon plikt eller avtalsenlig skyldighet för oss att agera på ett visst sätt.

3.3 Rapportera stötande användargenererat innehåll

Det händer att människor publicerar olämpligt innehåll på användargenererade innehållssidor. Vi gör vårt bästa för att hålla vår community trygg och säker (användare som respekterar Riktlinjerna för communityn bidrar till det), men du kan fortfarande stöta på dåliga saker innan vi har en chans att ta bort dem. Rapportera stötande innehåll till oss.

Samtidigt som vi kräver att alla våra användare följer Riktlinjerna för Communityn och förbehåller oss rätten att övervaka brott, kan vi i slutändan inte garantera att alla användare alltid följer Riktlinjerna för communityn eller dessa Villkor. Om du anser att något innehåll som har lämnats till våra Tjänster bryter mot Riktlinjerna för communityn, eller om du vet eller misstänker att någon missbrukar ditt användargenererade innehåll kan du rapportera det till vårt supportteam. Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att granska och vidta åtgärder eller ta bort användargenererat innehåll som du rapporterar. Du förstår och samtycker till att när du använder Tjänsterna kan du utsättas för användargenererat innehåll från en rad olika källor, och att vi inte är ansvariga för riktigheten, användbarheten, säkerheten, lagligheten, lämpligheten eller de immateriella rättigheterna relaterade till sådant användargenererat innehåll.

Vi är inte ansvariga för någon skada som åsamkats dig till följd av stötande användargenererat innehåll eller någon annan användares underlåtenhet att följa våra Riktlinjer för communityn.

4. Immateriella rättigheter/ DMCA

Vi respekterar lagar gällande immateriella rättigheter. Om något är fel skickar du ett e-postmeddelande med all information till legal@myfitnesspal.com.

Om du tror att användargenererat innehåll eller MyFitnessPal-innehåll utgör ett intrång i upphovsrätten eller varumärket enligt amerikansk eller annan nationell lagstiftning, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av informationen som tillhandahålls häri. Vår policy är att undersöka alla anklagelser om intrång som kommer till vår kännedom. Delge oss med följande information i din anmälan om ett misstänkt intrång:

 • Identifiering av det material som överträds.

 • Identifiering av det material som påstås göra intrång, inklusive dess plats, tillräckligt noggrant för att vi ska kunna hitta det och verifiera dess existens.

 • Kontaktinformation för den anmälande parten (”Anmälande part”), inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 • Ett uttalande där det står att den Anmälande parten har goda skäl att tro att materialet inte är godkänt av ägaren, dess agent eller lagen.

 • Ett uttalande under ed att informationen i meddelandet är korrekt och att den Anmälande parten har rätt att göra en anmälan på uppdrag av ägaren.

 • En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av det material som har blivit utsatt för det påstådda intrånget.

Ditt meddelande måste undertecknas (fysiskt eller elektroniskt) och måste adresseras på följande sätt:

MyFitnessPal, Inc.
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
Attn: DMCA Requests

Du bekräftar att om du inte uppfyller alla krav i detta avsnitt, kan giltigheten hos ditt meddelande äventyras. Viss information som tillhandahålls i ett meddelande om intrång kan vidarebefordras till användaren som publicerat det innehåll som påstås göra intrång. I USA, enligt paragraf 512(f) i DMCA, kan varje person som medvetet felaktigt påstår att ett material eller en aktivitet gör intrång bli föremål för ansvarsskyldighet. På www.copyright.gov finns mer information om hur du förbereder eller svarar på ett DMCA-meddelande och på www.uspto.gov/trademark finns mer information om varumärkesrättigheter.

5. Tredjepartslänkar och -tjänster

Våra tjänster kan länka till, interagera med eller vara tillgängliga på tredjepartstjänster eller -produkter såsom sociala medier och enheter från tredje part. Om du besöker sådana tredjepartstjänster eller -produkter bör du vara medveten om att olika villkor och sekretesspolicyer gäller för din användning av sådana tjänster.

5.1 Sociala nätverkstjänster och inloggningar

Du kan aktivera eller logga in på Tjänsterna via olika tredjepartstjänster online, såsom sociala medier och sociala nätverkstjänster som Facebook (”Sociala nätverkstjänster”). För att dra nytta av dessa funktioner och möjligheter, kan vi be dig att verifiera, registrera eller logga in på Sociala nätverkstjänster på webbplatserna för deras respektive leverantörer. Som en del av denna integration kommer de Sociala nätverkstjänsterna att ge oss tillgång till viss information som du har lämnat till dem och vi kommer att använda, lagra och lämna ut sådan information i enlighet med vår Sekretesspolicy. Kom ihåg att det sätt på vilket tjänster från tredje part (inklusive sociala nätverkstjänster) använder, förvarar och lämnar ut din information enbart styrs av den policy som den tredje parten tillämpar och vi har inget ansvar för de sekretessåtgärder eller andra åtgärder som utförs av någon tredjepartswebbplats eller -tjänst som kan aktiveras inom Tjänsterna. Dessutom är vi inte ansvariga för riktigheten, tillgängligheten eller tillförlitligheten för information, innehåll, varor, data, åsikter, råd eller uttalanden som görs tillgängliga i samband med Sociala nätverkstjänster. Som sådant, är vi inte ansvariga för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådana Sociala nätverkstjänster.

5.2 Tredjepartsapplikationer

Du kan få åtkomst till vissa tredje parters länkar, program, innehåll, tjänster, kampanjer, specialerbjudanden eller andra händelser eller aktiviteter (”Tredjepartsapplikationer”) via våra Tjänster. Om du väljer att besöka dessa Tredjepartsapplikationer, kan du bli ombedd att logga in och synkronisera dina konton med sådana applikationer. Du är inte på något sätt skyldig att använda några Tredjepartsapplikationer och din tillgång till och användning av sådana applikationer sker helt på egen risk, och vi har inget ansvar gentemot detta. Dessutom är vi inte ansvariga för riktigheten, tillgängligheten eller tillförlitligheten för någon/några information, innehåll, varor, data, åsikter, råd eller uttalanden som görs tillgängliga av någon Tredjepartsapplikation. Som sådant, är vi inte ansvariga för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådana Tredjepartsapplikationer.

5.3 Tredjepartsprodukter

Våra Tjänster kan nås på tredjepartsenheter eller andra tredjepartsprodukter (”Tredjepartsprodukter”), och din förmåga att använda vissa funktioner i Tjänsterna kan kräva att du köper Tredjepartsprodukter (t.ex. fitnesstrackers, smartvåg (smart scale) m.m.). Även om vi kan rekommendera, främja eller marknadsföra vissa partners produkter har vi inget ansvar för förvärv eller användning av Tredjepartsprodukter, och vi kan inte garantera att produkter från andra tillverkare kommer att fungera med Tjänsterna eller vara felfria. Vi frånsäger oss härmed ansvaret för alla Tredjepartsprodukter, inklusive Tredjepartsprodukter som erbjuds av våra partners.

6. Mobila tjänster

Samtidigt som vi strävar efter att göra våra Tjänster tillgängliga på många plattformar kan vi inte garantera att Appen är kompatibel med din enhet. Kontakta gärna kundtjänst vid frågor. Dina vanliga priser för data- och meddelandetjänster gäller när du använder Appen, och reglerna för de app-butiker som du laddar ner ifrån kommer också att gälla.

6.1 Mobiloperatör och enhetsöverväganden

En kompatibel enhet krävs för att kunna använda eller få åtkomst till Appen. Vi kan inte garantera att Appen kommer att vara kompatibel med eller tillgänglig för din enhet. Vi tar inte ut någon avgift för användning av Appen. Normala priser och avgifter för meddelanden och data som sätts av din operatör kommer fortfarande att gälla. Du kan behöva betala en avgift för att få åtkomst till vissa specialfunktioner och innehåll som ingår i våra Premium-prenumerationer (se beskrivningen i avsnitt 7).

6.2 Licens för mobila applikationer

Vi ger dig härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens för att använda Appen som hämtas direkt från en legitim appbutik, enbart i objektkodsformat och enbart för personligt bruk och för lagliga ändamål. Med hänsyn till eventuell öppen källkod eller tredjepartskod som kan ingå i Appen omfattas sådan öppen källkod av EULA gällande öppen källkod eller tredjepartslicens, om någon, för att bemyndiga användning av en sådan kod.

6.3 App-butiker

Vid nedladdning av Appen från en tredje parts appbutik (”Appleverantör”) godkänner du och samtycker till att:

 • Villkoren är ett avtal mellan oss, och inte med App-leverantören. Mellan MyFitnessPal och Appleverantören är MyFitnessPal ensamt ansvarig för applikationerna;

 • Appleverantören har ingen skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster för Appen;

 • I händelse av något fel på Appen som överensstämmer med tillämplig garanti, (i) kan du informera App-leverantören om detta och Appleverantören kan återbetala inköpspriset för Appen till dig (i förekommande fall), (ii) i den maximala utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, har App-leverantören ingen annan form av garantiskyldighet i förhållande till Appen, och (iii) alla andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan tillskrivas någon bristande överensstämmelse med någon garanti kommer att vara, såsom mellan MyFitnessPal och Appleverantören, vara under MyFitnessPals ansvar;

 • Appleverantören är inte ansvarig för att ta itu med eventuella krav du har som hänför sig till Appen eller ditt innehav av och användning av Appen;

 • Om en tredje part hävdar att Appen kränker någon annan parts immateriella rättigheter, såsom mellan Appleverantören och MyFitnessPal, kommer MyFitnessPal att ansvara för utredningen, försvaret, uppgörelsen och avvecklingen av sådant anspråk i den utsträckning som krävs av dessa Villkor;

 • Appleverantören och dess dotterbolag är tredje parts förmånstagare av dessa Villkor eftersom det gäller din licens till Appen. När du godkänner dessa Villkor, har Appleverantören rätten (och kommer att anses ha godkänt rätten) att övervaka din efterlevnad av dessa Villkor såsom relaterade till din licens till Appen, som en tredje parts förmånstagare därav, och

 • Du måste också uppfylla alla tillämpliga tredjepartsvillkor för tjänsten när du använder Appen.

7. Betaltjänster

Om du väljer att teckna någon av våra förbättrade betaltjänster som en Premiumprenumeration, är detta de betalningsvillkor och faktureringsvillkor som gäller. Betaltjänster och fakturering kan automatiskt förnyas om du inte avbryter dem. Du kan avbryta när som helst.

7.1 Betalningsvillkor

Vi erbjuder vissa premiumversioner av Tjänsterna (som Premiumprenumerationer) (”Premiumtjänsterna”) mot en avgift. Genom att registrera dig för och använda Premiumtjänsterna godkänner du våra Villkor och eventuella ytterligare villkor som anges här. Du går också med på att avstå från din 14-dagars ångerrätt när du prenumererar på Premiumtjänsterna i den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag, för att du omedelbart ska få tillgång till dem.

Med Premiumtjänsterna får du åtkomst till visst förbättrat innehåll, utökade funktioner som att ange makron i gram, per dag-funktion och slipper reklam. Genom att registrera dig för och använda Premiumtjänsterna, inklusive att registrera dig för Gratis provperioder för Premiumtjänsterna, samtycker du till att betala alla eventuella avgifter eller liknande som gäller för Premiumtjänsterna (såsom pågående abonnemangsavgifter).

När du registrerar dig för Premiumtjänsterna måste du ange information om din önskade betalningsmetod (”Betalningsmetod”). Denna information måste vara fullständig och korrekt, och du är ansvarig för att hålla den uppdaterad. Du ger din uttryckliga tillåtelse till oss att via automatisk debitering eller ACH samla in de lämpliga avgifterna för Premiumtjänsterna, och för alla andra inköp du väljer att göra via Tjänsterna, från din angivna Betalningsmetod.

Du kan välja att betala för Premiumtjänsterna månatligen eller årligen. Såvida inget annat anges betalas alla avgifter som skall betalas för Premiumtjänsterna i förväg och kommer att faktureras automatiskt till Betalningsmetoden i början av den månatliga eller årliga perioden för Premiumtjänsten, såsom är tillämpligt. Om inget annat anges, kommer Premiumtjänsterna automatiskt att förnyas tills du väljer att avbryta din åtkomst till Premiumtjänsterna. Alla köp av Premiumtjänster är slutgiltiga och kan ej återbetalas, utom enligt vårt eget gottfinnande och i enlighet med de regler som styr varje Premiumtjänst.

7.2 Uppsägning eller hävning av Premiumtjänster

Om du inte betalar avgifterna för din användning av Premiumtjänsterna kan vi komma att ta rimliga åtgärder för att meddela dig om detta och lösa problemet, vi förbehåller oss dock rätten att stänga av eller avsluta din tillgång till Premiumtjänsterna (och kan göra det utan föregående meddelande).

Du kan avbryta Premiumtjänsterna när som helst. Mer information om hur du avslutar prenumerationen finns här. När du har avbrutit din Premiumtjänst och fått en bekräftelse kan inga andra ändringar göras på ditt konto. Avslutandet av en Premiumtjänst kommer att träda i kraft i slutet av den aktuella faktureringsperioden, och du kommer att ha samma tillgång till Premiumtjänsten genom återstoden av en sådan faktureringsperiod. Till exempel, om du faktureras månadsvis och avbryter under en viss månad, kommer du att debiteras för hela den månaden och ha tillgång till Premiumtjänsten ända till slutet av den månaden.

Det görs inga återbetalningar för uppsägning eller annullering av din Premiumtjänst. Om du inte längre vill prenumerera på en Premiumtjänst är det ditt ansvar att avbryta din Premiumtjänst i tid, oavsett om du använder Premiumtjänsten aktivt eller inte.

7.3 Ändrade avgifter

I den maximala utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, kan vi när som helst ändra våra priser för Premiumtjänster. Vi kommer att ge dig rimligt varsel om sådana prisändringar genom att publicera de nya priserna på eller genom den tillämpliga Premiumtjänsten och/eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Om du inte vill betala de nya priserna kan du avbryta den tillämpliga Premiumtjänsten före det att förändringen träder i kraft.

7.4 Rabatter, kuponger eller presentkoder

Om du har fått en rabatt, kupong eller presentkod för en Premiumtjänst, gäller även följande villkor utöver villkoren för den särskilda koden. Logga in på MyFitnessPal och ange koden för att lösa in en rabatt- eller kupongkod och dra nytta av det relevanta erbjudandet. Alla koder för rabatter, gåvor och kuponger kan endast användas när du prenumererar på Premiumtjänster och de kan bara tillämpas på konton som inte redan prenumererar på Premiumtjänster. Koder för rabatter, kuponger och gåvor kan inte kombineras med något annat erbjudande, reapris eller kupong och kan inte bytas ut, återbetalats, bytas eller lösas in mot kontanter eller betalning av konton. En betalningsmetod kan krävas för att lösa in en rabattkod eller kupongkod. Det är ditt eget ansvar att använda en rabattkod, kupongkod eller presentkod innan den löper ut. Koder som har gått ut kan inte återbetalas eller förlängas. Det är också ditt ansvar att avsluta Premiumtjänsten före utgången av en fri eller rabatterad period om du inte vill fortsätta med en Premiumtjänst enligt ordinarie pris. Villkoren för en viss rabattkod, kupongkod eller presentkod kan innehålla ytterligare restriktioner för dess användning, inklusive men inte begränsad till den typ av plan, varaktigheten hos den kostnadsfria eller rabatterade perioden för Premiumtjänsten, kupongens giltighetsdatum och/eller inköpsmängder. MyFitnessPal förbehåller sig rätten att när som helst avbryta rabatter och kupongkampanjer.

7.5 Kostnadsfria provperioder

Vi erbjuder ibland gratis provperioder för våra Premiumtjänster eller andra reklamerbjudanden (”Kostnadsfri provperiod”). En Kostnadsfri provperiod ger dig tillgång till Premiumtjänsterna under en viss tidsperiod, detaljerna anges då du registrerar dig för erbjudandet.

För att registrera dig för en Kostnadsfri provperiod kan du behöva ange önskad betalningsmetod till oss. Så fort du skickar din betalningsinformation kommer din Kostnadsfria provperiod att börja. Du kommer inte att debiteras förrän den Kostnadsfria provperioden är slut.

Om du inte avbryter före utgången av den Kostnadsfria provperioden, eller om inte annat anges, kommer din tillgång till Premiumtjänsten automatiskt att fortsätta och du kommer att faktureras de gällande avgifterna för den Premiumtjänsten via den betalningsmetod du tillhandahållit. Alla uppkomna avgifter är slutgiltiga och kan ej återbetalas, utom enligt vårt eget gottfinnande och i enlighet med de regler som styr varje Premiumtjänst. Vi kan skicka dig en påminnelse när din Kostnadsfria provperiod är på väg att ta slut, men vi kan inte garantera några sådana meddelanden. Sist och slutligen är det ditt ansvar att hålla reda på när den Kostnadsfria provperioden kommer att upphöra om du bestämmer dig för att du inte vill bli en betalande användare av Premiumtjänsten efter den Kostnadsfria provperiodens slut.

Om du bestämmer dig för att inte bli en betalande användare av Premiumtjänsten måste du avsluta din prenumeration innan den Kostnadsfria provperioden upphör. Beroende på gällande Premiumtjänst kan du förlora åtkomsten så fort du avbryter eller i slutet av den kostnadsfria provperioden. När du har avbrutit din Kostnadsfria provperiod och fått en bekräftelse kan du inte återuppta den Kostnadsfria provperioden, även om den inte använts under hela tiden erbjudandet gäller.

Premiumtjänstens funktioner och innehåll kan ändras när som helst och vi kan inte garantera att någon specifik funktion eller något specifikt innehåll kommer att vara tillgängligt under hela den Kostnadsfria provperioden. De priser som gäller när du registrerar dig för en Kostnadsfri provperiod blir desamma när den Kostnadsfria provperioden upphör, såvida vi inte meddelar något annat. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, ändra eller säga upp ett erbjudande för en Kostnadsfri provperiod, din tillgång till Premiumtjänsterna under en Kostnadsfri provperiod, eller något av dessa villkor utan förvarning och ansvar. Du kan inte registrera dig för mer än en Kostnadsfri provperiod för en viss Premiumtjänst samtidigt, och vi förbehåller oss rätten att begränsa din möjlighet att dra fördel av mer än en Kostnadsfri provperiod.

8. Tränings- och hälsoaktiviteter samt kostrådgivning

Det är viktigt för oss att användarna håller sig friska och samtidigt uppnår sina tränings- och hälsomål. Var ansvarsfulla och använd ert bästa omdöme och sunda förnuft. Vi tillhandahåller våra Tjänster enbart i informationssyfte och kan inte hållas ansvariga om du råkar ut för en skada eller drabbas av ett hälsotillstånd. I synnerhet, medan det mesta av det innehåll som publiceras av andra användare i vår community är bra, kommer det ändå från främlingar på internet och bör aldrig föregå gott omdöme eller faktiska medicinska råd.

8.1 Var försiktig

Ditt välmående är viktigt för oss på MyFitnessPal. Kontakta läkare och överväga riskerna innan du använder våra Tjänster i samband med tränings- eller hälsoprogram eller som tar hjälp av kostvägledningsinnehåll (”Programmen”). Genom att använda våra Tjänster, godkänner och intygar du att du har fått medgivande från din läkare att delta i Programmen eller någon av de relaterade aktiviteter som görs tillgängliga för dig i samband med Tjänsterna. Dessutom samtycker du till och försäkrar att du har rådfrågat läkare innan du gör några kostförändringar baserat på information som finns tillgänglig via Tjänsterna. Alla personers tillstånd och förmågor är olika, och allt deltagande i Programmen och övriga aktiviteter som stöds av våra Tjänster sker på egen risk. Om du väljer att delta i Programmen och dessa aktiviteter, gör du det av egen fri vilja och åtar dig därmed medvetet och frivilligt alla risker som är förknippade med sådana aktiviteter. Programmen och övriga aktiviteter som stöds av Tjänsterna kan medföra risker även för dem som för närvarande är vid god hälsa.

Du samtycker uttryckligen till att dina idrottsaktiviteter, vilka kan generera det användargenererade innehållet som du publicerar eller försöker lägga upp på eller via Tjänsterna (t.ex. träningspass osv.) medför vissa inneboende och väsentliga risker för egendomsskada, personskada eller dödsfall och att du frivilligt åtar dig alla kända och okända risker som är förknippade med dessa aktiviteter.

Om inte annat anges i dessa Villkor, och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, är vi inte ansvariga, antingen direkt eller indirekt, för eventuella skador eller åkommor som orsakats av din användning av, eller oförmåga att använda, någon Tjänst eller funktion i Tjänsterna, inklusive innehåll eller aktiviteter som du kommer åt eller får kännedom om genom våra Tjänster, även om denna skada orsakats helt eller delvis av MyFitnessPal eller andras åtgärder, passivitet eller oaktsamhet.

8.2 Friskrivningsklausul angående innehållets korrekthet och tillförlitlighet

Vi ger inga garantier för riktigheten, tillförlitligheten, fullständigheten och aktualiteten hos något innehåll som är tillgängligt via Tjänsterna, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant innehåll.

Dessutom produceras inte användargenererat innehåll, inklusive råd, uttalanden eller annan information, inklusive och utan begränsning, råd gällande mat, näring och kostvägledning samt övnings- eller träningsvägledning, idrottsaktiviteter och träningsdata, av MyFitnessPal och bör inte litas på utan oberoende bekräftelse. Användargenererat innehåll som publiceras offentligt eller överförs privat är den användares vars sådant användargenererat innehåll har sitt ursprung egna ansvar. All information tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon representation, några garantier eller villkor gällande dess riktighet eller tillförlitlighet.

I synnerhet MyFitnessPals livsmedelsdatabas (”Livsmedelsdatabasen”) innehåller en kombination av näringsinformation som matats in av MyFitnessPal och MyFitnessPals medlemmar. Alla som använder Tjänsterna kan bidra till eller redigera näringsinformation i Livsmedelsdatabasen. Observera att den näringsinformation som finns i Livsmedelsdatabasen inte har varit föremål för granskning av personer med den kompetens som krävs för att ge dig fullständig, korrekt eller tillförlitlig information. MyFitnessPal (i) garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten hos någon näringsinformation eller ingrediens i Livsmedelsdatabasen, eller (ii) varken antar, godkänner eller tar något ansvar för riktigheten eller tillförlitligheten hos sådan näringsinformation. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer MyFitnessPal under inga omständigheter vara ansvariga för eventuella förluster eller skador till följd av din tillit till näringsinformation. Du är ensam ansvarig för att se till att all näringsinformation i Livsmedelsdatabasen är korrekt, fullständig och användbar.

Alla användare som identifierar sig som professionella tränare eller licensierade dietister är inte licensierade i alla tillämpliga jurisdiktioner. MyFitnessPal har ingen och åtar sig ingen skyldighet att kontrollera att användare som uppger sig vara licensierade tränare eller dietister faktiskt är licensierade. Om du utger dig för att vara en licensierad tränare eller dietist intygar och garanterar du att du faktiskt har licens för de tjänster du tillhandahåller i den jurisdiktion där du erbjuder dina tjänster. Användare bör också vara medvetna om att även om en användare är en licensierad tränare i en jurisdiktion så innebär inte det att tränaren är licensierad i den jurisdiktion där andra användare får åtkomst till denne tränares rådgivning. Att förlita sig på rådgivning från andra användare sker följaktligen på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag är MyFitnessPal under inga omständigheter ansvarig för eventuella förluster eller skador som orsakats av att du förlitat dig på information eller rådgivning från någon som använder våra Tjänster.

8.3 Ej medicinsk rådgivning

Alla tjänster som tillhandahålls av, i och/eller via Tjänsterna (inklusive men inte begränsat till innehållet) är tillhandahålls enbart i informativt syfte. Vi som arbetar på MyFitnessPal är inte medicinskt yrkesverksamma och MyFitnessPal erbjuder inte medicinska tjänster eller medicinsk rådgivning. Innehållet i Tjänsterna får inte tolkas som med medicinska råd eller diagnoser. Den information och de rapporter som genereras av oss ersätter inte rådgivning, utvärdering eller behandling av läkare, och informationen som är tillgänglig på eller via Tjänsterna får inte användas för att fatta medicinska beslut eller för att diagnostisera eller behandla ett hälsotillstånd eller en sjukdom. ANVÄNDNING AV MYFITNESSPAL-TJÄNSTERNA ÄR INTE JÄMFÖRBART MED EN KONTAKT MED LÄKARE.

Rådfråga alltid en läkare eller någon som är medicinskt yrkesverksam innan du påbörjar kostvägledningsprogram, tränings- eller hälsoaktiviteter eller program som kan hänvisas till, diskuteras eller erbjudas via Tjänsterna. Prata alltid med din läkare om du behandlas för ett hälsotillstånd eller en sjukdom, tar receptbelagda läkemedel eller följer en specifik diet i behandlingssyfte innan du använder Tjänsterna. Du är medveten om att våra Tjänster, eller någon av de relaterade aktiviteterna, inte får användas i syfte för att söka läkarvård. Detta gäller vid all användning av Tjänsterna. Du samtycker vidare till att rådfråga läkare innan du använder Tjänsterna, särskilt om du är i riskzonen för problem som uppstår till följd av träning eller kostförändringar. Om informationen som tillhandahålls via Tjänsterna inte överensstämmer med läkarens medicinska råd bör du alltid följa läkarens råd.

Med Premiumtjänsterna får du åtkomst specifikt innehåll, som handledning och vägledning vid träningsprogram och för måltidsplanering (”Scheman”). Scheman är inte medicinskt utformade eller del av en vårdplan. Scheman ska inte användas för att ställa diagnoser eller för att ta kostväglednings- eller hälsovårdsrelaterade beslut. Scheman är inte ett substitut för diagnoser och vårdbehandlingar vid kost- eller hälsorelaterade åkommor eller sjukdomar. Sjukvårdsdiagnoser, behandlingar och råd angående kost- eller hälsorelaterade åkommor eller sjukdomar ska alltid ställas och beslutas av läkare och annan licensierade vårdpersonal. Din användning av våra Scheman ersätter inte under några omständigheter läkarkontakt eller förvaltningsansvar av något slag. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DIN ANVÄNDNING AV VÅRA SCHEMAN.

8.4 Framgångshistorier är inte typiska

Framgångshistorier som publiceras av användare eller MyFitnessPal på våra Tjänster kanske inte motsvarar det typiska eller ens det exakta resultat som erhålls från någon särskild träningsaktivitet eller diet. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag har MyFitnessPal ingen och åtar sig ingen skyldighet eller ansvar i samband med korrektheten, tillförlitligheten eller effektiviteten hos någon träningsaktivitet eller något kostråd som finns i någon användares framgångshistoria.

8.5 Korrekthet

Tjänsterna är avsedda att ge dig information för att uppmuntra och stödja dig i din hälso- och friskvård. Vissa av Tjänsterna syftar till att spåra dina fysiska rörelser och din sömnaktivitet (”Aktivitetsspårningstjänster”). Dessa Aktivitetsspårningstjänster är beroende av sensorer och/eller GPS-funktionalitet som följer dina rörelser eller kroppen i vila. De uppgifter och den information som tillhandahålls av Aktivitetsspårningstjänsterna är avsedda att vara en representation av din aktivitet, men kanske inte är helt korrekta, även när det gäller data angående steg, sömn, distans eller kalorier. Genom att använda Aktivitetsspårningstjänsterna bekräftar och samtycker du till att MyFitnessPal inte ansvarar för eventuella felaktigheter i sådana data.

Om du är bosatt i New Jersey eller Nederländerna:

Oaktat vad som i övrigt sägs häri finns det ingenting i dessa villkor som begränsar eller utesluter vårt ansvar för förluster eller skador som orsakats av MyFitnessPals eget bedrägeri, lättsinne, grova försumlighet eller avsiktliga försummelse.

9. Ändringar i Villkoren

I takt med att tjänsterna växer och förbättras kan vi behöva göra ändringar i dessa Villkor.

9.1 Uppdateringar av dessa Villkor

Vi förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor genom (i) att publicera de reviderade villkoren på och/eller genom Tjänsterna, och/eller (ii) att underrätta dig på förhand om väsentliga förändringar i Villkoren, i allmänhet via e-post där så är möjligt, och i övrigt genom Tjänsterna (till exempel genom ett meddelande på startsidan för MyFitnessPal webbplatser eller i Appen). Ändringar kommer inte att gälla retroaktivt om det inte krävs enligt lag.

Vi kan ibland be dig att granska och uttryckligen samtycka till eller förkasta en reviderad version av Villkoren. I sådana fall kommer ändringarna att vara effektiva vid tidpunkten för ditt samtycke till den modifierade versionen av Villkoren. Om du inte samtycker vid den tidpunkten har du inte tillåtelse att använda Tjänsterna. I de fall där vi inte ber om ditt uttryckliga samtycke till en modifierad version av Villkoren, kommer den modifierade versionen av Villkoren att träda i kraft från och med den dag som anges i Villkoren. Ditt val att ha ett konto, att ha tillgång till eller att använda Tjänsterna (oavsett om du skapar ett konto hos oss) efter detta datum innebär att du godkänner de uppdaterade Villkoren. Om du inte godkänner ändringarna har du inte tillåtelse att använda Tjänsterna och bör upphöra med att använda dem.

10. Inga garantier

FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER SIG MYFITNESSPAL UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, LÖFTEN OCH SÄKERHETER AV ALLA SLAG, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. TJÄNSTERNA OCH ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET” MED ALLA FELGRUNDER. Utan att begränsa det föregående, i den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag, förstår du att vi inte lämnar några garantier beträffande kvaliteten, riktigheten, aktualiteten, sanningsenligheten, fullständigheten, tillgängligheten eller tillförlitligheten hos Tjänsterna eller något innehåll. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter ger vi inga garantier (i) att Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller ge specifika resultat, (ii) att driften av Tjänsterna kommer att ske utan avbrott, vara virus- eller felfri eller fri från andra skadliga element eller (iii) att fel kommer att rättas till. Alla muntliga eller skriftliga råd från våra agenter eller oss utgör inte och kommer inte att skapa någon garanti. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter gör vi inte heller några utfästelser eller garantier av något slag med avseende på allt innehåll, i synnerhet användargenererat innehåll tillhandahålls av och ligger inom det ensamma ansvaret hos de användare som tillhandahåller innehållet. Inga råd eller information, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, som erhållits från andra användare eller genom Tjänsterna, kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen definieras häri. Du godkänner därför uttryckligen att användning av Tjänsterna sker på egen risk och att hela risken gällande tillfredsställande kvalitet, prestanda, noggrannhet och ansträngning ligger hos dig.

11. Ansvarsbegränsning

Vi bygger de bästa Tjänster vi kan för dig, men vi kan inte lova att de kommer att vara perfekta. Vi är inte ansvariga för olika saker som kan gå fel till följd av din användning av Tjänsterna.

I den maximala utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska under inga omständigheter (inklusive, utan begränsning, försumlighet) MyFitnessPal, dess dotterbolag, partners eller någon mobiloperatör vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för (a) indirekta, tillfälliga, särskilda, tillitsbaserade, exemplariska, straffmässiga skador eller följdskador av något slag, (b) förlust av vinst, intäkter, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, (c) skador i samband med din tillgång till, användning av, eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsterna, (d) skador i samband med uppförande eller innehåll av någon tredje part eller användare som använder Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, kränkande, stötande eller olagligt beteende eller innehåll, och/eller (e) skada på något sätt i samband med eventuellt innehåll från tredje part och tredjepartsprodukter som kan nås eller utövas via Tjänsterna. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter, gäller denna begränsning för alla krav, oavsett om de baseras på en garanti, ett kontrakt, en kränkning eller annan juridisk teori, även om MyFitnessPal har informerats om risken för sådana skador, och vidare även där en åtgärd som rekommenderas häri befinns ha misslyckats utföra dess huvudsakliga syfte. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter, är MyFitnessPals totala ansvar, för alla anspråk under dessa Villkor, även för underförstådda garantier, begränsat till ett högsta belopp om fem hundra dollar (500 USD) eller det belopp som du har betalat oss för att använda den tillämpliga Tjänsten/Tjänsterna under de senaste tolv månaderna.

I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter är vi i synnerhet inte ansvariga för eventuella krav som följer av (a) din användning av Tjänsterna, (b) användning, avslöjande, visning eller underhåll av en användares personuppgifter, (c) eventuella andra interaktioner med oss eller andra användare som använder Tjänsterna, även om vi har underrättats om risken för sådana skador, eller (d) annat innehåll, information, tjänster eller varor som tas emot via eller annonseras på Tjänsterna eller tas emot via någon länk som tillhandahålls med Tjänsterna.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag bekräftar och godkänner du att vi erbjuder Tjänsterna och sätter priserna för Tjänsterna i tilltro till garantifriskrivningar, utgåvor och ansvarsbegränsningar som anges i Villkoren, att dessa garantifriskrivningar, utgåvor och ansvarsbegränsningar reflekterar en skälig och rättvis riskfördelning för dig och utgör en grundläggande bas för förhandlingar mellan dig och oss. Vi skulle inte kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig på en ekonomiskt rimlig grund utan dessa garantifriskrivningar, utgåvor och ansvarsbegränsningar.

Om du är bosatt i Kalifornien: Du avstår från dina rättigheter med hänsyn till California Civil Code Section 1542, som anger att ”en allmän utgåva inte omfattar fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att kan existera i hans favör vid tidpunkten för den verkställande lanseringen, vilken, om den är känd av honom, måste ha haft en materiell påverkan på hans uppgörelse med gäldenären”.

Om du är bosatt i New Jersey: Oaktat vad som i övrigt sägs häri finns det ingenting i dessa villkor som begränsar eller utesluter vårt ansvar för förluster eller skador som orsakats av MyFitnessPals eget bedrägeri, lättsinne, grova försumlighet eller avsiktliga försummelse.

12. Skadeersättning

Om du är bosatt i USA eller något annat land än Frankrike eller Tyskland: I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter samtycker du till att gottgöra och hålla MyFitnessPal, dess dotterbolag och partner skadeslösa från anspråk eller krav, innefattande rimliga redovisnings- och advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av (a) användargenererat innehåll som du har tillgång till eller delar via Tjänsterna, (b) din användning av Tjänsterna, (c) dina aktiviteter i samband med Tjänsterna, (d) din anslutning till Tjänsterna, (e) din kränkning av dessa Villkor, (f) din användning eller ditt missbruk av någon användares personuppgifter, (g) alla dina överträdelser av rättigheterna för någon annan person eller enhet, eller (h) din användning av Tjänsterna för att möta en annan användare personligen. Vi förbehåller oss rätten att, på din bekostnad, anta det exklusiva försvaret och kontrollen över något ärende som du är skyldig att gottgöra oss enligt Villkoren, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar gällande dessa påståenden.

Om du är bosatt i Frankrike eller Tyskland: Oaktat det föregående stycket samtycker du till att gottgöra och hålla MyFitnessPal, dess dotterbolag och partner skadeslösa från anspråk och krav som resultat av din oaktsamhet eller uppsåt, inklusive rimliga redovisnings- och advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från (a) innehållet (inkl. användargenererat innehåll) du får åtkomst till via Tjänsterna, (b) ditt kränkande av dessa villkor, (c) din användning eller ditt missbruk av någon användares personuppgifter, (d) en överträdelse av någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller (e) din användning av Tjänsterna för att träffa en annan användare personligen. Vi förbehåller oss rätten att, på din bekostnad, anta det exklusiva försvaret och kontrollen över något ärende som du är skyldig att gottgöra oss enligt Villkoren, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar gällande dessa påståenden.

Om du är bosatt i New Jersey: Oaktat vad som i övrigt sägs häri finns det ingenting i dessa Villkor som innebär en skyldighet för dig att ersätta oss för krav som orsakats av MyFitnessPals eget bedrägeri, lättsinne, grova försumlighet eller avsiktliga försummelse.

13. Tillämplig lag

Om du är bosatt i USA eller något land utanför EU: Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i New York och de kontrollerande federala lagar i USA som är tillämpliga, utan hänsyn till eventuella konflikter mellan rättsliga principer.

Om du är bosatt i EU: Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med nederländsk lag, utan hänsyn till eventuella konflikter mellan rättsliga principer.

14. Tvister och skiljedomar, grupptalansavsägelse, jurisdiktion och jurisdiktionsort

Om du är bosatt i USA:

Skiljeavtal

DU OCH MYFITNESSPAL SAMTYCKER TILL ATT SKICKA IN EVENTUELLA TVISTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER HAR SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN (EN ”TVIST”) MED BINDANDE SKILJEDOM. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du och MyFitnessPal till att eventuella tvister som uppstår till följd av eller har samband med din användning av Tjänsterna (en ”Tvist”) kommer att lösas via bindande skiljedomsförfarande i enlighet med Federal Arbitration Act (del 9 i United States Code) som styr tolkningen och tillämpningen av detta skiljeavtal (”Skiljeavtal”). Vid skiljedom används en neutral skiljeman i stället för en domare eller jury, och den förberedande fasen är mindre omfattande än i domstolsmål. Skiljedomsmål är dessutom i ringa mån underkastade domstolsgranskning. Skiljemän kan utdöma samma skadestånd och ersättning som en domstol, inklusive skadestånd i pengar samt föreläggande och fastställelse av förbud. Tilldelningsdomar som återges av skiljemannen får föras i behörig domstol. Dessa typer av tvistlösningsförfaranden kommer att genomföras endast på individuell basis och inte som en grupptalan, konsoliderad eller representativ talan. Utom då det är förbjudet, är du och vi överens om att underkasta oss den personliga och exklusiva skiljedomen för Tvister som rör din generella användning av Tjänsterna enligt reglerna för skiljeförfaranden för konsumenter i American Arbitration Association. Mer information om skiljedomar finns på www.adr.org.

Eventuella skiljeförfaranden mellan dig och oss, i den utsträckning det är nödvändigt, kommer att utföras på distans enligt nedan.

Skiljedomen kommer att genomföras på engelska. En enda oberoende och opartisk skiljeman utses i enlighet med reglerna i American Arbitration Association. Skiljedomaren kommer att ta beslut gällande samtliga frågor som rör verkställbarhet, tolkning, omfattning och tillämpning av detta Skiljeavtal (inklusive ”gateway”-frågor om skiljedom, om Skiljeavtalet är orimligt, bedrägligt och om försvar gentemot skiljedomen behövs) och dessa Villkor. Domstolen kan däremot lösa alla frågor angående giltigheten eller verkställbarheten av den grupptalansavsägelse som anges i detta Skiljeavtal. Begreppet ”Tvist” och skiljedomskravet kommer att tolkas generellt.

Både vi och du är överens om att efterleva följande regler, vilka är avsedda att effektivisera tvistlösningsprocessen och minska kostnaderna och ansvaret för alla inblandade:

 • skiljedomen kommer att genomföras per telefon, online och/eller enbart baserat på skriftliga inlagor, det specifika tillvägagångssättet väljs av den part som inleder skiljedomen,

 • skiljedomen kräver inte någon personlig inställelse av parterna eller vittnena, om inte annat överenskommits skriftligen av parterna, och

 • eventuell dom om tilldelning som återges av skiljemannen får föras i någon behörig domstol.

Med uteslutande av extraordinära omständigheter kommer skiljemannen att utfärda sitt beslut inom 120 dagar från den dag då skiljemannen utses. Skiljemannen kan förlänga tidsfristen med ytterligare 30 dagar i rättvisans intresse. Alla skiljeförfaranden kommer att vara stängda för allmänheten och vara konfidentiella och all dokumentation som rör dessa kommer att förseglas permanent, förutom enligt vad som krävs för att uppnå domstolens bekräftelse av skiljedomen. Skiljemannens tilldelning kommer att ges skriftligt och kommer att innehålla ett uttalande som beskriver orsakerna till dispositionen av varje anspråk.

Du samtycker också till och förstår att när det gäller en eventuell tvist med oss till följd av eller i samband med ditt val att ha ett konto, ha tillgång till eller använda Tjänsterna:

 • Avstår du din rätt att ha en juryrättegång,

 • Avstår du din rätt att fungera som representant, privat justitieminister, eller någon annan företrädande kapacitet, eller att delta som medlem av en klass av fordringsägare, i någon process som innebär en sådan tvist, och

 • Du måste lämna in alla anspråk inom ett (1) år efter det att ett sådant anspråk uppstod, i annat fall kommer det att preskriberas för all framtid.

Kostnader av alla avgifter för arkivering, administration och skiljedomare regleras i enlighet med American Arbitration Associations regler. MyFitnessPal kommer att ersätta avgiftskostnader upp till 5 000 amerikanska dollar, såvida skiljemannen inte anser att dina anspråk är grundlösa. MyFitnessPal kommer inte heller att kräva betalning för advokatarvoden och kostnader i skiljedomsförfarande, såvida skiljemannen inte anser att dina anspråk är grundlösa.

OAKTAT VAD SOM STÅR I MOTSATSEN I DETTA SKILJEAVTAL KAN DU VÄLJA ATT DRIVA ÅTALET TILL DOMSTOL, ISTÄLLET FÖR SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU VÄLJER DÅ ATT INTE INGÅ DETTA SKILJEDOMSAVTAL INOM 30 DAGAR FRÅN: (1) DET DATUM DÅ DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR, ELLER (2) DET DATUM DÅ DU FÖRST GODKÄNDE ELLER SAMTYCKTE TILL ETT AVTAL MED MYFITNESSPAL SOM OMFATTADE EN SKILJEDOMSBESTÄMMELSE. Du måste meddela att du inte vill delta inom den aktuella tidsfristen och skicka svaret via e-post till: legal@myfitnesspal.com. Meddelandet om avvisande måste inkludera information om att du inte samtycker till detta Skiljeavtal samt information om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är enda sättet att avvisa detta Skiljeavtal. Underlåtenhet att följa detta förfarande på rätt sätt och inom den angivna tidsfristen kommer automatiskt att ogiltigförklara din begäran. Övriga delar av detta Skiljeavtal kommer fortsatt att gälla även om du väljer att inte delta i skiljedomsförfarandet.

Om denna skiljedomsbestämmelse befinns vara ogiltig, kommer alla tvister som uppstår enligt Villkoren mellan oss att omfattas av behörigheten hos de statliga och federala domstolarna i New York (New York) och du och vi godkänner härmed den personliga jurisdiktionen och jurisdiktionsplatsen för dessa domstolar. Du och MyFitnessPal samtycker till att om en tvist av något skäl går till domstol i stället för skiljedom kommer: (1) du och MyFitnessPal att avstå er rätt till en rättegång med en jury, (2) Tvisten vidare att endast behandlas på individuell basis och inte som en grupptalan, och (3) varken du eller MyFitnessPal att kunna fungera som representant eller i någon annan företrädande kapacitet för en grupptalan, konsoliderad eller representativ talan eller i allmänna förfaranden med privata jurister.

Denna skiljedomsöverenskommelse kommer inte att hindra dig eller MyFitnessPal från att söka interimistiska åtgärder till förmån för skiljedom, inklusive och utan begränsning, order om att upphäva en talan, tvinga till skiljedom eller bekräfta en skiljedom, från en behörig domstol. Dessutom kommer denna skiljedomsöverenskommelse inte att hindra dig eller MyFitnessPal från att (i) vid behov ansöka hos lämplig behörig domstol om ett tillfälligt besöksförbud, preliminärt föreläggande eller andra provisoriska eller förebyggande lättnader, eller (ii) söka lindring i någon stat eller federal domstol för tvister i samband med ett brott eller eventuellt brott gällande MyFitnessPals immateriella rättigheter.

Om du är bosatt i EU: Oaktat vad som i dessa Villkor, om det finns en tvist som du och MyFitnessPal inte kan lösa, har du rätt att lämna in ett klagomål via http://ec.europa.eu/consumers/odr. Utöver vad som anges i dessa Villkor, deltar vi inte i något ADR-system.

 • Dessutom finns det ingenting i dessa Villkor som begränsar dina rättigheter att väcka talan mot MyFitnessPal i de lokala domstolarna i din hemort. Alla tvister som uppstår enligt Villkoren mellan dig och MyFitnessPal kommer att omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i din hemort, eller någon domstol i Nederländerna, och du och vi godkänner härmed den personliga domsrätten hos dessa domstolar.

Om du är bosatt i Finland: Oaktat allt som anges i dessa Villkor, om det finns en tvist som du och MyFitnessPal inte kan lösa, har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala reklamationsnämnden för konsumenter eller liknande myndighet.

Om du är bosatt i Danmark: Oaktat allt i dessa Villkor, om det uppstår en tvist som du och MyFitnessPal inte kan lösa, har du rätt att framföra klagomål till den danska myndigheten för konkurrens och konsumenter (Konkurrence- og Forbrugerstirelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-post: cfk@kfst.dk).

Om du är bosatt i Sydkorea: Oaktat allt i dessa Villkor finns det ingenting i dessa Villkor som begränsar dina rättigheter att väcka talan mot MyFitnessPal hos den lokala domstolen i din hemort.

15. Internationella villkor

Om du inte är bosatt i USA och har tillgång till våra Tjänster från utanför USA, godkänner du till överföringen av viss information till oss utanför orten du befinner dig på och intygar att du kommer att följa alla de lagar som gäller för dig.

Vi erbjuder våra Tjänster för en global community av användare. Våra servrar och vår verksamhet är dock huvudsakligen placerade i USA, och våra riktlinjer och rutiner baseras främst på amerikansk lag. På grund av detta gäller följande bestämmelser särskilt för användare som befinner sig utanför USA: (i) du samtycker till överföringen, lagringen och bearbetningen av din information, inklusive, men inte begränsat till, användargenererat innehåll och eventuella personuppgifter, till och i USA och/eller andra länder, (ii) om du använder Tjänsterna från en plats som utgör föremål för embargo från USA, eller som finns på det Amerikanska finansdepartementets lista över ”Specially Designated Nationals”, har du inte behörighet att komma åt eller använda Tjänsterna, och (iii) du intygar att du kommer att följa alla lokala lagar, regler och föreskrifter, inbegripet och utan begränsning alla lagar, regler och förordningar som gäller i det land där du bor och en plats från vilket du har åtkomst till Tjänsterna. Tjänsterna är inte avsedda för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ort där sådan distribution eller användning skulle strida mot någon lag eller annan författning, eller som skulle utsätta MyFitnessPal eller dess dotterbolag för något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller ort.

Namnen som används för länder eller regioner i dessa Villkor, Sekretesspolicyn och tillhörande funktioner eller dokumentation är baserade på FN:s terminologidatabas.

Om du är bosatt i EU, Hongkong (särskild, administrativ kinesisk region), Ryssland, Nya Zeeland eller Sydkorea: Oaktat allt i dessa villkor, observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av vissa garantier, skulder eller skador under tvingande lag, så en del av undantagen och begränsningarna i dessa villkor kanske inte gäller dig. Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för (1) bedrägliga framställningar som gjorts av oss, (2) dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet eller avsiktlig försummelse, eller (3) oförmåga att verkställa någon väsentlig avtalsskyldighet.

Om du är bosatt i Nya Zeeland: Oaktat allt i dessa Villkor finns det ingenting i dessa Villkor som begränsar eller utesluter vårt ansvar eller dina rättigheter om du är en konsument i enlighet med Konsumentlagen 1993 eller Fair Trading Act 1986.

Om du är bosatt i Tyskland, Frankrike, Österrike eller Finland: Oaktat allt i dessa Villkor ska bestämmelsen ”i den mån det är tillåtet enligt lag” och andra bestämmelser av liknande effekt anses vara borttagna från Villkoren på alla ställen där de förekommer och ska inte ha någon påverkan.

Om du är bosatt i Japan: Oaktat allt i dessa Villkor finns det ingenting i dessa Villkor som begränsar eller utesluter vårt ansvar eller dina rättigheter om du är en konsument i enlighet med Konsumentlagen.

Om du är bosatt i Sydkorea: Oaktat allt som anges i dessa villkor kommer ändringar av dessa villkor vidare att offentliggöras på webbplatsen före datumet för dess ikraftträdande. Såvida du inte uttryckligen har meddelat att du vill avsäga dig sådana modifieringar eller ändringar inom en rimlig tidsperiod efter sådant offentliggörande anses du ha samtyckt till sådana modifieringar eller ändringar.

16. Överlevnad

Om vår relation eller dessa Villkor avslutas kommer det inte att begränsa någon av våra andra rättigheter eller rättsmedel, och bestämmelser i dessa Villkor som måste överleva för att ge ordentlig effekt till avsikten och syftet med dessa Villkor kommer att överleva uppsägning, inklusive, och utan begränsning, Avsnitt 2 (Ägande och användning av innehåll), 8 (Fysiska aktiviteter, hälsoaktiviteter och kostvägledning), 10 (Inga garantier), 11 (Ansvarsbegränsning), 12 (Skadeersättning), 14 (Tvister och skiljedom, jurisdiktion och jurisdiktionsort) och 16 (Överlevnad).

17. Diverse

Du samtycker till att ingen joint venture, inget partnerskap, anställning eller agentförhållande existerar mellan dig och oss som ett resultat av Villkoren eller din användning av Tjänsterna. Villkoren omfattar hela avtalet mellan dig och oss med avseende på din användning av Tjänsterna.

Vårt misslyckande att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i Villkoren utgör inte en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i Villkoren finnes obehörig av en behörig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att ge effekt till parternas avsikter såsom de reflekteras i bestämmelsen, och att de övriga bestämmelserna i Villkoren förblir i full kraft och effekt.

Du får inte överlåta, delegera eller på annat sätt överföra ditt konto eller dina skyldigheter enligt dessa Villkor utan vårt skriftliga medgivande. Vi har rätt att, enligt eget gottfinnande, överföra eller överlåta hela eller någon del av våra rättigheter enligt dessa Villkor och kommer att ha rätt att delegera eller använda tredjepartsleverantörer för att uppfylla våra plikter och skyldigheter enligt dessa Villkor och i samband med Tjänsterna.

Vårt meddelande till dig via e-post, vanlig post, notiser eller länkar som visas i samband med Tjänsterna utgör ett acceptabelt meddelande till dig i enlighet med Villkoren. Vi är inte ansvariga för ditt misslyckande ifråga om att ta emot ett meddelande utifall ett e-postmeddelande sätts i karantän av e-postsystemet (t.ex. ”skräppostmapp”) eller om du misslyckas med att uppdatera din e-postadress. Meddelanden kommer att betraktas som emottagna fyrtioåtta timmar efter det att det skickats om detta sker via e-post eller vanlig post. I händelse av att meddelanden tillhandahålls via länkar som visas i samband med Tjänsterna, så kommer dessa att betraktas som emottagna tjugofyra timmar efter att de visats första gången.

18. Kontakta oss

Vid synpunkter och frågor om Tjänsterna kan du kontakta vårt supportteam enligt uppgifterna här via e-post eller via post till: MyFitnessPal, Inc., 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701 och adressera “Attn: – MyFitnessPal Terms and Conditions of Use”. Var noga med att inkludera ditt fullständiga namn, e-postadress, postadress och ett meddelande i alla e-postmeddelanden och vanlig post.