Kaloriförbränning genom Biathlon, >8.0 mph, racing