Сожжено калорий за счет упражнения Arc Trainer by Cybex, light, resistance 15, 120 steps per minute

Количество затраченных калорий
Arc Trainer by Cybex, light, resistance 15, 120 steps per minute

фунт.

мин.

Сожжено калорий:0