Сожжено калорий за счет упражнения 36990C31-9CB9-410C-8B72-2861009CF2E7