July 18, 2014

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Marchewka - Marchewka, 2 szt 108 20g 1g 4g 0mg 0mg 0g 0g
Graal - Tuńczyk Rozdrobniony W Wodzie, 100 g 97 0g 0g 23g 0mg 0mg 0g 0g
Grzyby - Pieczarki, 80 g 14 2g 0g 2g 0mg 3mg 1g 1g
Decare - Olej Kokosowy, 10 g 88 0g 10g 0g --mg --mg --g --g
Jajko - Całe Jajko, 100 g 143 1g 10g 13g 423mg 140mg 1g 0g
Lunch
Jabłko - świeże, 100 g 48 12g 0g 0g --mg 2mg 12g 2g
Fortuna - Sok 100% Wielowarzywny, 330 ml 86 14g 1g 3g 0mg 66mg 14g 4g
Herbata - Herbata, 1 kubek (wielki) 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Dinner
Warzywo - Marchewka, 75 g 21 6g 0g 0g --mg --mg --g 3g
Generic - Jajko Kurze (M), 60 g (1 jajko) 83 0g 6g 8g 180mg --mg --g --g
Gotowana - Pierś Z Kurczaka, 200 g 198 0g 2g 42g 0mg 0mg 0g 0g
Zwykly - Pomidor, 1 sztuka 26 6g 0g 1g 0mg 0mg 0g 0g
Biedronka - Mix Sałat Z Sałatą Rzymską, 100 g 19 2g 0g 1g --mg --mg --g --g
Snacks
Warzywa - Pomidor, 1 large whole (3" dia) (182g) 33 7g 0g 2g 0mg 9mg 5g 2g
Sokołów - Sokoliki - Szyneczka Drobiowa, 50 g 51 2g 1g 9g --mg --mg --g --g
Biedronka - Mix Sałat Z Sałatą Rzymską, 100 g 19 2g 0g 1g --mg --mg --g --g
Generic - Marchewka, 150 g 62 14g 0g 2g 0mg 104mg 7g 4g
Polsoja - Tofu Tradycyjne Naturalne , 30 g 34 1g 2g 4g --mg --mg --g --g
Domowy - Ogórek Małosolny, 400 gram 44 9g 1g 1g 0mg 0mg 0g 0g
TOTAL: 1,174 98g 34g 116g 603mg 324mg 40g 16g