Oriental, 28 g

Calories: 160

Carbs: 15g

Fat: 11g

Protein: 2g

160

Super Ring, 23 grams

Calories: 120

Carbs: 14g

Fat: 7g

Protein: 1g

120

Super Ring, 1 small packet

Calories: 80

Carbs: 8g

Fat: 6g

Protein: 1g

80

Super Ring (small), 1 pack

Calories: 80

Carbs: 7g

Fat: 6g

Protein: 1g

80

super ring, 60 gram

Calories: 320

Carbs: 30g

Fat: 20g

Protein: 5g

320

Orientatal, 1 packet

Calories: 75

Carbs: 8g

Fat: 4g

Protein: 1g

75

Oriental, 28 g

Calories: 155

Carbs: 15g

Fat: 10g

Protein: 2g

155

Super Ring, 14 g

Calories: 80

Carbs: 8g

Fat: 6g

Protein: 1g

80

super ring, 70 gramme

Calories: 406

Carbs: 38g

Fat: 27g

Protein: 2g

406

Oriental Super Ring, 1 packet

Calories: 155

Carbs: 15g

Fat: 10g

Protein: 2g

155