malagos chocolate, 2 pcs

Calories: 130

Carbs: 9g

Fat: 11g

Protein: 2g

130

Malagos, 2 pieces

Calories: 130

Carbs: 5g

Fat: 11g

Protein: 2g

130

Malagos, 1 pc

Calories: 65

Carbs: 2.5g

Fat: 5.5g

Protein: 1g

65

Malagos unsweetened chocolate, 2 pieces

Calories: 130

Carbs: 5g

Fat: 11g

Protein: 2g

130

malagos chocolate, 18 g

Calories: 130

Carbs: 5g

Fat: 11g

Protein: 2g

130

Unsweetened Chocolate, 28 grams

Calories: 120

Carbs: 23g

Fat: 3g

Protein: 2g

120

Malagos chocolate, 2 pieces

Calories: 130

Carbs: 5g

Fat: 11g

Protein: 2g

130

Malagos, 1 slice

Calories: 70

Carbs: 13.5g

Fat: 1g

Protein: 2g

70

Malagos Chocolate, 18 g

Calories: 130

Carbs: 9g

Fat: 11g

Protein: 2g

130

Malagos Chocolate, 2 pieces (18g)

Calories: 130

Carbs: 5g

Fat: 11g

Protein: 2g

130