Kakow, 30 g

Calories: 188

Carbs: 5g

Fat: 16g

Protein: 4g

188

Kakow, 1 Tbsp

Calories: 20

Carbs: 3g

Fat: 0.5g

Protein: 1g

20

Kakow, 1 serving

Calories: 20

Carbs: 2g

Fat: 0.5g

Protein: 1g

20

Simsek, 100 gram

Calories: 411

Carbs: 79.2g

Fat: 11.2g

Protein: 8.8g

411

Holy Kakow, 2 tbsp

Calories: 90

Carbs: 24g

Fat: 0g

Protein: 0g

90

Holy Kakow, 2 tbsp

Calories: 24

Carbs: 5g

Fat: 1g

Protein: 2g

24

holy kakow, 1 tablespoon

Calories: 57

Carbs: 15g

Fat: 0g

Protein: 0g

57

Kakow, 100 gram

Calories: 875

Carbs: 6g

Fat: 95.5g

Protein: 0g

875

Kifla, 100 g

Calories: 466

Carbs: 73.5g

Fat: 16g

Protein: 7.1g

466

Kakow, 2 tbps

Calories: 20

Carbs: 3g

Fat: 0.5g

Protein: 1g

20