Costco Food Court, 5.2 oz
Calories: 470 Carbs: 61g Fat: 22g Protein: 8g
470
Costco (Food Court), 1 churro (4.6 oz)
Calories: 490 Carbs: 70g Fat: 22g Protein: 8g
490
Costco Food Court, 4.6 oz
Calories: 530 Carbs: 78g Fat: 21g Protein: 10g
530
Costco Food Court, 20 oz
Calories: 250 Carbs: 68g Fat: 0g Protein: 0g
250
Costco Food Court, 6.6 oz
Calories: 980 Carbs: 134g Fat: 36g Protein: 23g
980
Costco Food Court, 0.25 oz
Calories: 10 Carbs: 2g Fat: 0g Protein: 0g
10
Costco Food Court, 12 oz
Calories: 450 Carbs: 98g Fat: 0g Protein: 12g
450
Costco Food Court, 2 oz
Calories: 0 Carbs: 0g Fat: 0g Protein: 0g
0
Costco Food Court, 9.8 oz
Calories: 700 Carbs: 70g Fat: 28g Protein: 44g
700
Costco Food Court, 2 chicken strips
Calories: 280 Carbs: 31g Fat: 9g Protein: 18g
280

Recipes & Inspiration