Viser resultater 1 til 20 av 29
Resultater for Canadian Bacon
 • 1 oz, 45, 2g, 0g, 6g
 • 51 g (3 slices = g), 60, 1.5g, 1g, 11g
 • 2 slices, 89, 4g, 1g, 12g
 • 100 g, 130, 2g, 0g, 0g
 • 2 oz, 80, 0g, 0g, 0g
 • 5 slices, 60, 1g, 1g, 10g
 • 4 slices, 60, 1.5g, 2g, 9g
 • 51 g, 60, 1.5g, 1g, 11g
 • 1 oz, 60, 1.5g, 1g, 11g
 • 3 slices (51 g), 70, 2.5g, 1g, 10g
 • 2 slices, 60, 1.5g, 0g, 11g
 • 4 slices, 60, 1.5g, 1g, 10g
 • 5 slices, 60, 1.5g, 1g, 10g
 • 5 Slices (61g), 60, 1.5g, 1g, 10g
 • 5 sliced, 60, 1.5g, 0g, 11g
 • 5 slices, 60, 1.5g, 1g, 10g
 • 4 slices, 60, 1.5g, 1g, 10g
 • 5 Slices (61g), 60, 1.5g, 1g, 10g
 • 3 slices (51 g), 70, 2.5g, 1g, 10g
 • 51 g, 60, 1.5g, 1g, 11g