Kalorier forbrent fra Plenklipping, motorisert

Hvor mange kalorier forbrente jeg?
Plenklipping, motorisert

pund

minutter

Kalorier forbrent:0