Kalorier forbrent fra Stuping, svikt- og tårnstup

Hvor mange kalorier forbrente jeg?
Stuping, svikt- og tårnstup

pund

minutter

Kalorier forbrent:0