Dasar Privasi MyFitnessPal

Berkuat kuasa: 18 Disember 2020

NOTIS PENTING

Di MyFitnessPal, Inc. (“MyFitnessPal”), misi kami adalah untuk membantu anda sepanjang perjalanan kecergasan dan kesejahteraan anda dan kami ingin anda tahu cara kami mengumpulkan dan menggunakan data yang anda berikan kepada kami sepanjang perjalanan tersebut. MyFitnessPal ialah laman web myfitnesspal.com (“Laman Web”) dan aplikasi mudah alih MyFitnessPal (“Aplikasi Mudah Alih”) (yang secara kolektifnya kami rujuk dalam Dasar Privasi ini sebagai “Perkhidmatan”). Kami menggalakkan anda untuk membaca Dasar Privasi ini serta terma dan syarat penggunaan kami (dirujuk sepanjang dokumen ini sebagai “Terma” kami).

DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN INI, ANDA BERSETUJU DENGAN PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA UNTUK DIPROSES DI AMERIKA SYARIKAT SEPERTI YANG DITERANGKAN DALAM DASAR PRIVASI INI.

MyFitnessPal dan semua Perkhidmatan serta sistem yang berkaitan, termasuk pendaftaran, ditempatkan dalam pelayan di Amerika Syarikat. Jika anda berada di luar Amerika Syarikat, harap maklum bahawa maklumat yang kami kumpulkan (termasuk kuki dan data peranti) akan diproses dan disimpan di Amerika Syarikat, iaitu bidang kuasa yang perlindungan data dan undang-undang serta prinsip privasinya, termasuk hak subjek data anda, mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan yang sama seperti di tempat/ wilayah anda menetap atau di tempat/ wilayah anda menjadi warganegara. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan memberikan maklumat kepada kami, anda bersetuju dengan pemindahan dan pemprosesan maklumat di Amerika Syarikat, dan melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, kami menggunakan persetujuan ini sebagai asas undang-undang untuk pemindahan data tersebut. Anda mungkin diminta untuk memberikan persetujuan tersurat bagi pemindahan data ini sebagai sebahagian daripada penciptaan akaun.

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti, kerana akses dan penggunaan Perkhidmatan ini oleh anda menandakan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan semua terma dalam Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Dasar Privasi atau Terma kami, jangan mengakses atau meneruskan penggunaan mana-mana Perkhidmatan atau sebaliknya menyerahkan Data Peribadi anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) kepada kami.

Perhatian untuk Penduduk Kesatuan Eropah: Untuk mematuhi syarat Peraturan Umum Perlindungan Data Eropah (GDPR) untuk pengguna kami di Eropah, Dasar Privasi ini menggariskan asas undang-undang bagi kami untuk memproses Data Peribadi anda dan menyediakan maklumat lain yang diperlukan oleh GDPR. Maklumat selanjutnya yang khusus untuk negara/wilayah bagi pengguna kami di Eropah ada digariskan dalam bahagian pendedahan khusus lokasi.

Maklumat Tentang Data Peribadi Anda

Dasar Privasi ini berkaitan dengan data tentang anda, peranti anda dan interaksi anda dengan Perkhidmatan kami.

Data Peribadi” ialah maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung, secara berasingan atau bersama dengan maklumat lain. Ini termasuk perkara seperti nama penuh, alamat e-mel, nombor telefon, ID peranti, kuki dan pengenal pasti rangkaian tertentu serta “Data Kecergasan dan Kesejahteraan” anda.

MyFitnessPal mengumpulkan, menggunakan, mendedahkan dan memproses Data Peribadi seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, termasuk untuk mengendalikan serta menambah baik Perkhidmatan dan perniagaan kami; untuk pengiklanan serta pemasaran; dan untuk memberi anda perkhidmatan kecergasan serta kesejahteraan inovatif, seperti yang diterangkan selanjutnya dalam Dasar Privasi ini.

Kami mungkin mencipta data yang dinyahkenal pasti atau awanama daripada Data Peribadi dengan mengecualikan komponen data (seperti nama, alamat e-mel atau ID penjejakan boleh paut anda) yang menjadikan data tersebut boleh mengenal pasti anda secara peribadi, melalui pengeliruan atau melalui cara lain. Penggunaan data yang diawanamakan dan dinyahkenal pasti oleh kami, tidak tertakluk pada Dasar Privasi ini.

Cara Kami Mengumpulkan dan Menggunakan Data Peribadi

Kami mengumpulkan Data Peribadi melalui beberapa cara dan untuk pelbagai tujuan, termasuklah:

1. Apabila anda mendaftar untuk membuat akaun atau berinteraksi dengan Perkhidmatan kami

Kami mengumpulkan Data Peribadi apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, termasuklah apabila anda mendaftar untuk membuat akaun MyFitnessPal, membeli Langganan Premium (termasuk memproses bayaran), atau sebaliknya menggunakan Perkhidmatan (cth., menyemak imbas kandungan yang tersedia dalam Perkhidmatan) dan apabila anda meminta kami menyesuaikan Perkhidmatan kami. Data Peribadi ini mungkin termasuk nama, foto, nama pengguna dan kata laluan, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, maklumat pembayaran dan data umum lokasi.

2. Apabila anda memasukkan Data Kecergasan dan Kesejahteraan dalam Perkhidmatan kami atau menggunakan Perkhidmatan kami yang mengumpulkan atau menggunakan data daripada sensor peranti mudah alih

“Data Kecergasan dan Kesejahteraan” termasuk data yang anda berikan, berkaitan dengan tabiat pemakanan, sekatan pemakanan, aktiviti kecergasan, matlamat kecergasan, gaya hidup (cthnya tabiat tidur), peristiwa hidup, matlamat kecergasan, tinggi, berat, ukuran, tahap kecergasan, kadar denyutan jantung, data tidur, BMI, data biometrik serta jenis data yang serupa berkaitan dengan keadaan fisiologi dan aktiviti. Kami mengumpulkan data ini untuk menyediakan Perkhidmatan dan untuk menyesuaikan ciri, pengiklanan serta perkhidmatan untuk minat dan matlamat anda, termasuk memberikan cadangan hidangan, pelaporan dan analisis, pelan senaman serta perkhidmatan berkaitan perancangan hidangan dan pengesyoran produk.

3. Apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan peranti boleh pakai atau peranti bersambung yang lain

Kami juga mengumpulkan Data Peribadi, termasuk Data Kecergasan dan Kesejahteraan, apabila anda menggunakan peranti yang bersambung dengan Internet, seperti pemantau kadar denyutan jantung, penjejak aktiviti dan peranti serta peranti boleh pakai yang lain, yang bersepadu dengan Perkhidmatan. Apabila anda menggunakan peranti atau produk boleh pakai atau bersambung, kami juga mungkin mengumpulkan maklumat tertentu tentang peranti atau produk seperti nombor siri, alamat Bluetooth, UPC atau maklumat lain berkaitan peranti atau pembelian.

Nota tentang Data HealthKit Apple

Anda boleh memilih untuk menyambungkan dan berkongsi maklumat anda dengan HealthKit dan maklumat HealthKit anda dengan MyFitnessPal. Maklumat yang anda berikan kepada HealthKit akan diurus tadbir oleh Terma dan Syarat serta Dasar Privasi Apple. Maklumat unik yang anda pilih untuk hantar daripada HealthKit tidak digunakan oleh MyFitnessPal untuk pemasaran dan pengiklanan atau dipindahkan oleh MyFitnessPal kepada pihak ketiga untuk pemasaran dan pengiklanan.

Nota pada Google Health Connect

Anda boleh pilih untuk menyambung dan berkongsi maklumat anda dengan Health Connect dan maklumat Health Connect anda dengan MyFitnessPal. Penggunaan maklumat yang diterima daripada Health Connect akan mematuhi Dasar Kebenaran Health Connect, termasuk keperluan Penggunaan Terhad.

4. Apabila anda berkomunikasi dengan kami atau mendaftar untuk menerima bahan promosi

Kami mengumpulkan Data Peribadi apabila anda berkomunikasi dengan kami atau mendaftar untuk menerima bahan promosi atau maklumat (“Mesej”) melalui e-mel dan pemberitahuan tolak.

Jika anda bersetuju untuk menerima Mesej, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda dan maklumat lain untuk berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan MyFitnessPal yang telah anda beli atau gunakan; memberi anda mesej promosi dan pengiklanan diperibadikan; untuk memaklumi anda tentang ciri lain; untuk memaklumi anda tentang pertandingan, cabaran, cabutan bertuah serta promosi lain (“Promosi”); untuk memaklumi anda tentang Perkhidmatan yang pada pendapat kami mungkin menarik minat anda; serta untuk tujuan pemasaran lain. Anda boleh menguruskan keutamaan komunikasi anda dalam tetapan akaun anda.

Harap maklum bahawa tanpa mengambil kira tetapan e-mel anda, kami mungkin menghantar Mesej kepada anda berkaitan dengan prestasi Perkhidmatan kami, seperti semakan kepada Terma kami atau Dasar Privasi ini atau komunikasi rasmi yang lain berkaitan dengan Perkhidmatan yang telah anda beli atau gunakan.

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menjawab dan menangani permintaan anda untuk sokongan teknikal, pertanyaan atau aduan tentang Perkhidmatan atau mana-mana komunikasi lain yang anda mulakan. Ini termasuk mengakses akaun anda untuk menangani permintaan sokongan teknikal.

5. Apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti khas, tawaran atau program

Kami mungkin meminta atau sebaliknya mengumpulkan Data Peribadi, termasuk Data Kecergasan dan Kesejahteraan apabila anda mengambil bahagian dalam Promosi, apabila anda mengambil bahagian dalam kaji selidik atau apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti atau inisiatif penyelidikan (“Penyelidikan”). Ini termasuk Data Peribadi, seperti nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon dan umur serta maklumat lain yang mungkin wajar untuk mengambil bahagian dalam Penyelidikan. Jika anda menang dalam Promosi, kami juga mungkin perlu mengumpulkan maklumat cukai tertentu, penepian dan pelepasan, bergantung pada hadiah.

Kami juga mungkin melancarkan kaji selidik yang meminta anda untuk menjawab soalan tentang pelbagai topik daripada Data Peribadi sehinggalah keutamaan jenama dan produk. Promosi atau kaji selidik mungkin dijalankan oleh pembekal perkhidmatan MyFitnessPal atau dijenamakan bersama dengan salah satu rakan niaga kami. Dalam hal sebegini, Data Peribadi mungkin dikumpulkankan secara langsung oleh dan/atau dikongsi dengan MyFitnessPal, pembekal perkhidmatan, dan/atau rakan niaga, termasuk untuk tujuan pemasaran. Setiap Promosi atau kaji selidik yang mengendalikan Data Peribadi anda dengan cara yang berbeza daripada Dasar Privasi ini akan mengenal pasti dasar privasi yang mentadbir urus pengumpulan maklumat tersebut berhubung dengan Promosi atau kaji selidik tersebut.

6. Apabila anda terlibat dengan komuniti dalam talian atau pengiklanan kami

Kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi anda apabila anda berhubung dengan komuniti dalam talian kami. Ini termasuk apabila anda mengklik pada iklan, berinteraksi dengan halaman media sosial kami, menghantar kandungan atau sebaliknya memasukkan maklumat dalam ruang komen, blog atau forum komuniti yang ditaja atau berkaitan dengan MyFitnessPal. Harap maklum bahawa forum komuniti kami terbuka kepada umum, maka kami mengesyorkan agar anda berhati-hati dalam menentukan maklumat dan kandungan yang ingin didedahkan.

7. Apabila anda mengakses produk dan perkhidmatan pihak ketiga

Kami mungkin membenarkan anda untuk mendaftar dan membuat bayaran untuk produk serta perkhidmatan pihak ketiga atau sebaliknya berinteraksi dengan laman web lain, aplikasi mudah alih atau lokasi Internet (secara kolektifnya “Laman Pihak Ketiga”) melalui Perkhidmatan kami dan kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi yang anda kongsi dengan Laman Pihak Ketiga melalui Perkhidmatan kami. Apabila kami berbuat demikian, kami akan memaklumi anda dengan butiran selanjutnya tentang cara kami menggunakan Data Peribadi anda.

8. Apabila anda berhubung dengan kami melalui media sosial

Anda boleh memilih untuk mendayakan, log masuk atau mendaftar masuk ke Perkhidmatan melalui pelbagai perkhidmatan media sosial atau rangkaian sosial seperti Facebook (“Perkhidmatan Rangkaian Sosial” atau “SNS”). Apabila anda berhubung menggunakan akaun SNS anda, kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi yang anda berikan kepada SNS tersebut. Misalnya, apabila anda log masuk dengan kelayakan Facebook anda, kami boleh mengumpulkan Data Peribadi daripada profil Facebook anda yang dibenarkan menurut Terma Perkhidmatan Facebook - seperti alamat e-mel, gambar profil dan senarai rakan anda, dengan persetujuan anda. Kami menggunakan data ini untuk menyediakan, meningkatkan dan memperibadikan Perkhidmatan (cth., untuk membantu menghubungkan anda dengan rakan atau mencadangkan rakan dalam Perkhidmatan kami). Jika anda tidak mahu memberi kami data ini, anda perlu menyesuaikan tetapan privasi pada akaun SNS anda.

9. Apabila kami mengumpulkan data daripada pihak ketiga atau sumber yang tersedia untuk umum

Kami mungkin mendapatkan data tertentu tentang anda daripada sumber pihak ketiga untuk membantu kami menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan untuk tujuan pemasaran dan pengiklanan. Kami boleh menggabungkan Data Peribadi anda dengan data yang kami peroleh daripada Perkhidmatan kami, pengguna lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan pengalaman anda serta menambah baik Perkhidmatan.

10. Apabila kami memanfaatkan dan/atau mengumpulkan kuki, ID peranti, Lokasi, data daripada sekeliling dan teknologi penjejakan yang lain

Kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi tertentu menggunakan kuki dan teknologi lain seperti bikon web, ID peranti, ID pengiklanan, geolokasi, simpanan setempat HTML5, kuki Flash dan alamat IP. Kami menggunakan kuki penyemak imbas secara khusus untuk tujuan berbeza, termasuk kuki yang sangat penting untuk kefungsian dan kuki yang digunakan untuk pemperibadian, prestasi/analisis dan pengiklanan. Bahagian penggunaan kuki dan id peranti kami mengandungi maklumat lanjut dan pilihan untuk mengawal atau mengecualikan pengumpulan atau penggunaan data tertentu.

11. Apabila kami mengagregat atau memusatkan data

Kami mengagregat dan memusatkan Data Peribadi serta Data Kecergasan dan Kesejahteraan untuk tujuan analisis, inovasi dan untuk menyediakan perkhidmatan yang dipertingkatkan kepada pelanggan dan pengguna akhir kami.

12. Apabila kami menghubungkan anda dengan rakan pada seluruh platform

Perkhidmatan kami terdiri daripada perkongsian sosial dan komunikasi dengan individu lain. Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk mendayakan perkongsian seperti yang diterangkan dalam Perkhidmatan, termasuk membolehkan ada mencari dan berhubung dengan rakan dalam Perkhidmatan ini.

13. Kongsi kandungan atau pencapaian; atau jemput rakan

Dengan kebenaran anda, kami mengakses kenalan anda untuk membolehkan anda berkongsi kandungan atau pencapaian, termasuklah video, dengan rakan atau ahli lain serta untuk menjemput rakan menggunakan Perkhidmatan.

14. Apabila kami menyediakan Perkhidmatan, tawaran atau pengiklanan yang relevan dari segi geografi kepada anda

Kami mungkin menggunakan data umum lokasi untuk menyediakan Perkhidmatan, tawaran atau pengiklanan kepada anda yang relevan dengan lokasi umum anda.

15. Apabila anda meminta kami menyesuaikan Perkhidmatan kami

Kami menggunakan foto, video atau data lain yang anda berikan kepada kami untuk menyesuaikan Perkhidmatan kami.

16. Apabila kami mematuhi Syarat atau Kewajipan Undang-undang, Penguatkuasaan Undang-undang dan untuk Tujuan Keselamatan Awam (pendedahan khusus lokasi mungkin dikenakan)

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah mahkamah atau kewajipan undang-undang yang lain atau untuk membantu dalam siasatan, melindungi dan mempertahankan hak serta harta kami, atau hak atau keselamatan pihak ketiga, untuk menguatkuasakan Terma kami, Dasar Privasi ini atau perjanjian dengan pihak ketiga atau untuk tujuan pencegahan jenayah.

Cara Kami Mendedahkan Data Peribadi

Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam bahagian Dasar Privasi sebelum ini, dalam bahagian Pendedahan Khusus Lokasi dan melalui cara berikut:

1. Pengendalian dan Penambahbaikan Perkhidmatan serta Pengalaman Pengguna

Secara dalaman kepada jabatan yang berkenaan dalam MyFitnessPal, untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan, untuk tujuan pemasaran serta pengiklanan.

2. Kepada Pembekal Perkhidmatan dan Vendor

Dengan rakan niaga, rakan pemasaran dan vendor untuk menyediakan, menambah baik dan memperibadikan Perkhidmatan.

Notis untuk Pengguna Apple

Untuk pengguna Apple, aplikasi mudah alih iOS kami berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan pihak ketiga tersebut menyediakan perlindungan privasi yang serupa atau setara dengan perkara yang dituntut menurut Dasar Privasi ini dan garis panduan pembangun apple.

3. Kepada Pembekal Rangkaian Sosial

Dengan pembekal rangkaian sosial apabila kami menggunakan widget, butang atau palam rangkaian sosial dalam Perkhidmatan kami.

4. Kepada Pengguna Berdaftar MyFitnessPal yang lain

Dengan pengguna Perkhidmatan yang lain dalam konteks ciri khusus yang bersifat sosial. Selain itu, apa-apa maklumat yang anda siarkan atau dedahkan dalam forum komuniti kami (cth. Facebook, halaman ditaja pada Blog MyFitnessPal) adalah terbuka kepada umum.

5. Untuk Pengiklanan dan Pemasaran

Dengan rakan pengiklanan dan pemasaran untuk tujuan pengiklanan serta pemasaran bagi pihak MyFitnessPal dan bagi pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook.

6. Untuk Analisis dan Penambahbaikan Tertentu

Dengan syarikat tertentu untuk tujuan analisis dan penambahbaikan Perkhidmatan.

7. Untuk Pengiklanan Berdasarkan Minat

Dengan syarikat yang terlibat dalam pengiklanan berdasarkan minat, termasuk pengiklanan web, aplikasi mudah alih dan lain-lain. Pengiklanan ini terdiri daripada iklan MyFitnessPal dan pihak ketiga yang diperibadikan serta dipaparkan pada laman dan aplikasi kami serta melalui saluran lain. Bagi maklumat lanjut tentang cara data didedahkan untuk pengiklanan, lihat pengiklanan berdasarkan minat.

8. Untuk Tujuan Pematuhan Undang-undang, Penguatkuasaan Undang-undang dan Keselamatan Awam (pendedahan khusus lokasi mungkin dikenakan)

Dengan penguatkuasa undang-undang, kerajaan atau badan kawal selia, pihak berkuasa yang sah atau pihak ketiga lain yang dibenarkan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah mahkamah atau kewajipan undang-undang yang lain, atau untuk membantu dalam siasatan, untuk melindungi dan mempertahankan hak dan harta kami, atau hak atau keselamatan pihak ketiga, untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan kami, Dasar Privasi ini atau perjanjian dengan pihak ketiga atau untuk tujuan pencegahan jenayah.

9. Sekiranya jualan sebenar atau dipertimbangkan berlaku. (pendedahan khusus lokasi mungkin dikenakan)

Dengan bakal pembeli atau pembeli sebenar, pelabur atau entiti pengganti yang berhubung dengan pengaturan semula yang dipertimbangkan atau pengaturan semula perniagaan kami yang sebenar, berhubung dengan pembiayaan, jualan atau urus niaga lain yang melibatkan pelupusan semua atau sebahagian daripada perniagaan atau aset kami, termasuk untuk tujuan membenarkan usaha wajar yang diperlukan untuk menentukan sama ada untuk meneruskan urus niaga, mengikut jaminan amalan dan perlindungan pengendalian data yang memadai.

Penduduk di kawasan ekonomi eropah. Pendedahan kami terhad kepada situasi yang membenarkan kami berbuat demikian menurut undang-undang dan peraturan perlindungan data Eropah dan negara yang berkenaan.

Asas Undang-undang untuk Pemprosesan

Bahagian ini menerangkan asas undang-undang untuk memproses data anda jika anda menetap di luar Amerika Syarikat (di Amerika Syarikat, lazimnya anda memberikan persetujuan apabila anda menerima notis Dasar Privasi ini dalam pautan laman web atau aplikasi mudah alih). Sesetengah pemprosesan diterangkan dalam berbilang bahagian kerana lebih daripada satu asas undang-undang mungkin terpakai, bergantung dengan keadaan atau perkhidmatan.

Untuk tujuan undang-undang perlindungan data yang berkenaan, MyFitnessPal, Inc. ialah pengawal bagi Data Peribadi yang anda berikan kepada kami (“Pengawal Data”). Sebagai Pengawal Data, kami memproses Data Peribadi yang kami kekalkan tentang anda menurut Dasar Privasi ini. Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau kebimbangan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda atau jika anda mempunyai pertanyaan berkenaan dengan Dasar Privasi ini, sila lihat pendedahan khusus lokasi kami untuk maklumat hubungan yang betul.

Perhatian untuk Penduduk di Kesatuan Eropah: Bagi maklumat lanjut tentang Asas Undang-undang untuk pemprosesan, lihat pendedahan khusus lokasi EEA.

Kami mengumpulkan dan memproses Data Peribadi anda untuk pelbagai tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini. Dalam keadaan tertentu, persetujuan berasingan tidak diperlukan, termasuklah:

1. Untuk Menjalankan Kontrak

Untuk melakukan kewajipan kontrak kami kepada anda berhubung dengan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pendaftaran akaun, memenuhi pembelian yang telah dibuat melalui Perkhidmatan (termasuk memproses bayaran), menghubungi anda berkaitan apa-apa masalah dengan Perkhidmatan, apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan peranti boleh pakai atau peranti bersambung yang lain, dan berhubung dengan Perkhidmatan berasaskan lokasi (termasuk untuk memberi anda Perkhidmatan yang relevan daripada segi geografi), untuk menghubungkan anda dengan rakan di seluruh platform, berkongsi kandungan atau pencapaian, atau menjemput rakan, apabila anda meminta kami menyesuaikan Perkhidmatan kami, sekirannya kami perlu mengumpulkan Data Peribadi daripada sumber dan perkhidmatan pihak ketiga, serta apabila anda mengakses produk dan perkhidmatan pihak ketiga, sekiranya kami mengumpulkan data daripada pihak ketiga atau sumber yang tersedia secara umum, atau untuk mengagregat dan memusatkan data untuk menjalankan Perkhidmatan.

2. Untuk Memenuhi Kewajipan Undang-undang

Untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah mahkamah, atau kewajipan undang-undang yang lain atau untuk membantu dalam siasatan.

3. Untuk Kepentingan Sah

Untuk mengendalikan perniagaan kami dan menyediakan perkhidmatan, selain melaksanakan kewajipan kontrak kami kepada anda untuk “kepentingan sah” MyFitnessPal, bagi tujuan undang-undang yang berkenaan - melainkan diatasi oleh kepentingan atau hak asas serta kebebasan yang memerlukan perlindungan Data Peribadi.

Misalnya, bahagian berikut melibatkan pemprosesan yang dilindungi oleh Kepentingan Sah, tertakluk pada undang-undang yang berkenaan:

 • Komunikasi. Untuk berkomunikasi dengan anda berkenaan dengan Perkhidmatan, termasuk untuk menyediakan notis penting kepada anda berkenaan dengan perubahan terhadap terma kami dan untuk menangani permintaan, pertanyaan dan aduan anda. Kami mungkin menghantar komunikasi yang penting sahaja, termasuklah e-mel, walaupun anda telah memilih untuk berhenti menerima e-mel atau komunikasi MyFitnessPal yang lain. Komunikasi sebegini tidak memerlukan persetujuan. Kami juga memproses Data Peribadi anda untuk kepentingan sah kami apabila anda berkomunikasi dengan kami, termasuk apabila anda mendaftar untuk menerima bahan promosi dan kami tidak meminta persetujuan anda berkenaan hal tersebut.

 • Respons terhadap Permintaan Anda. Untuk memberikan respons terhadap permintaan anda bagi sokongan teknikal, perkhidmatan dalam talian, maklumat produk atau apa-apa komunikasi lain yang anda mulakan. Ini termasuk mengakses akaun anda untuk menangani permintaan sokongan teknikal.

 • Mesej Promosi. Kami memproses Data Peribadi tidak sensitif anda untuk memberi anda mesej promosi dan pemasaran yang diperibadikan, termasuk: apabila anda berkomunikasi dengan kami atau mendaftar untuk menerima bahan promosi; apabila anda mengambil bahagian dalam tawaran atau program; apabila anda berhubung dengan komuniti dalam talian atau iklan kami; untuk memberi anda Perkhidmatan, tawaran atau pengiklanan yang relevan daripada segi geografi; apabila kami mengagregat serta memusatkan data dan apabila kami berkongsi Data Peribadi dengan pembekal perkhidmatan serta vendor kami.

 • Kaji Selidik. Untuk menghantar kaji selidik kepada anda, berhubung dengan Perkhidmatan kami, melainkan kaji selidik bersifat komersial. Dalam keadaan sebegini, permintaan kaji selidik mungkin dihantar kepada anda jika anda memberikan persetujuan kepada kami untuk menerima komunikasi pemasaran daripada kami.

 • Pematuhan Undang-undang dan Keselamatan Awam. Untuk membantu dalam siasatan aktiviti haram atau salah yang disyaki, termasuklah berkongsi maklumat dengan entiti lain untuk tujuan pencegahan penipuan, kerugian dan jenayah. Untuk melindungi dan mempertahankan hak serta harta kami, atau hak atau keselamatan pihak ketiga.

 • Penambahbaikan dan Pembangunan. Untuk membangunkan, meningkatkan dan menambah baik Perkhidmatan kami dan pengalaman anda, termasuk untuk membolehkan anda menggunakan rangkaian Perkhidmatan kami sepenuhnya (cthnya, memproses Data Peribadi tidak sensitif berkaitan dengan penggunaan atau interaksi anda dengan peranti boleh pakai atau peranti bersambung yang lain, yang bersepadu dengan Perkhidmatan; apabila anda mengakses produk dan perkhidmatan pihak ketiga; apabila kami mengumpulkan, menggunakan atau sebaliknya memanfaatkan kuki, ID peranti, data umum lokasi, data daripada sekeliling dan teknologi penjejakan yang lain; apabila anda berhubung dengan kami melalui media sosial; apabila kami mengumpulkan data daripada pihak ketiga atau sumber yang tersedia secara umum; apabila kami mengagregat dan memusatkan data serta apabila kami berkongsi Data Peribadi dengan pembekal perkhidmatan dan vendor kami). Bagi tujuan dalaman berkaitan penyelidikan, analisis, inovasi, ujian, pemantauan, komunikasi pelanggan, pengurusan risiko dan tujuan pentadbiran yang tertentu.

 • Penguatkuasaan Terma dan Notis. Untuk menguatkuasakan Terma kami atau Dasar Privasi ini, atau persetujuan dengan pihak ketiga.

 • Gabungan atau Pemerolehan. (pendedahan khusus lokasi mungkin dikenakan). Untuk menyokong pengaturan semula yang dipertimbangkan atau pengaturan semula sebenar perniagaan kami, berhubung dengan pembiayaan, jualan atau urus niaga lain yang melibatkan pelupusan semua atau sebahagian daripada perniagaan atau aset kami, termasuk untuk tujuan membenarkan usaha wajar yang diperlukan untuk menentukan sama ada untuk meneruskan urus niaga.

Persetujuan sebagai Dasar Pemprosesan

Dalam sesetengah keadaan, kami akan meminta persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda. Anda boleh menyatakan persetujuan anda dengan beberapa cara, termasuk seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, menandakan kotak (atau tindakan yang setara) untuk menyatakan persetujuan anda apabila (i) memberi kami Data Peribadi anda melalui Perkhidmatan kami atau borang (termasuk mendaftar dalam Promosi); atau (ii) mendaftar atau mencipta akaun dengan kami. Disebabkan oleh perbezaan undang-undang negara yang mengurus tadbir persetujuan untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi, syarat persetujuan berbeza di seluruh rantau. Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk beberapa aktiviti, termasuklah:

1. Pemasaran dan Komunikasi MyFitnessPal

Kami mungkin meminta persetujuan anda dengan menghubungi anda melalui e-mel atau pemberitahuan tolak tentang tawaran, produk, Promosi atau perkhidmatan lain yang kami rasa mungkin akan menarik minat anda dan untuk tujuan pemasaran yang lain.

2. Berkongsi dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Kami juga mungkin meminta persetujuan anda untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan niaga Pihak Ketiga yang tertentu untuk menawarkan barangan, perkhidmatan atau program tertentu. Untuk menarik balik persetujuan, sila pergi kepada keutamaan perkhidmatan atau aplikasi pihak ketiga tersebut.

3. Pemasaran Pihak Ketiga

Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk menyediakan Data Peribadi untuk membenarkan pihak ketiga menghubungi anda berkenaan dengan produk, perkhidmatan, Promosi atau tawaran mereka. Lazimnya, ini dilakukan bersempena dengan cabutan bertuah atau cabaran (persetujuan anda untuk pemasaran pihak ketiga secara umumnya bukan prasyarat untuk mengambil bahagian). Untuk menarik balik persetujuan, sila pergi kepada keutamaan pihak ketiga tersebut.

4. Mengumpulkan ID Peranti Mudah Alih, ID Pengiklanan dan Data daripada Sensor

Apabila anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih kami, kami mungkin meminta persetujuan anda untuk mengumpulkan perkara ini (persetujuan ini mungkin diminta pada tahap sistem operasi). Untuk menukar status persetujuan anda untuk data ini, sila pergi kepada keutamaan Aplikasi Mudah Alih. Jika anda memilih untuk tidak menyediakan maklumat ini, ciri Perkhidmatan tertentu mungkin tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan betul.

5. Memproses Data Peribadi Sensitif

Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi sensitif. Laman Web atau Aplikasi Mudah Alih mungkin memerlukan data ini untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan peranti boleh pakai atau peranti bersambung yang lain, yang bersepadu dengan Perkhidmatan. Jika anda memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi sensitif (misalnya, Data Kecergasan dan Kesejahteraan daripada jenis tertentu), maka ciri atau Perkhidmatan tertentu mungkin tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan betul.

6. Penyelidikan

Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan Penyelidikan. Kami juga mungkin meminta persetujuan anda untuk menghubungi anda bagi menentukan minat anda untuk menyertai inisiatif Penyelidikan tertentu dan untuk berkongsi hasil yang boleh dikenal pasti. Untuk penyelidikan pasaran, kami mungkin bertanya soalan bagi pihak rakan niaga dan berkongsi maklum balas anda dengan rakan niaga.

7. Pengiklanan

Kami menggunakan kuki, piksel (termasuk piksel e-mel), peranti mudah alih dan ID pengiklanan, data lokasi umum, Data Kecergasan dan Kesejahteraan, data penggunaan aplikasi atau perkhidmatan dan data daripada peranti boleh pakai pihak ketiga, peranti bersambung atau sensor yang bersepadu dengan Perkhidmatan kami untuk tujuan pengiklanan berdasarkan minat dan merentasi aplikasi serta merentasi peranti. Persetujuan untuk ini mungkin diuruskan pada tahap sistem operasi.

8. Pemindahan Data

Kami memindahkan data ke Amerika Syarikat dan ke negara/rantau lain untuk diproses. Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk pemindahan ini atau dalam keadaan lain, pemindahan tersebut mungkin dibenarkan atas dasar undang-undang selain melalui persetujuan.

9. Pemprosesan Automatik

Kami mungkin menggunakan beberapa pemprosesan automatik untuk menyediakan Perkhidmatan kami dan untuk memberikan syor dalam konteks perkhidmatan tertentu. Pemprosesan ini sangat penting untuk menyediakan Perkhidmatan tertentu (dalam sesetengah keadaan, perkhidmatan itu sendiri) dan tidak dilindungi oleh persetujuan. Pemprosesan automatik yang lain dianggap tidak penting sama ada disebabkan oleh sifat data atau keputusan yang dibuat atau dicadangkan, maka persetujuan tidak diperlukan. Walau bagaimanapun, untuk pemprosesan automatik yang penting dan berkaitan dengan Data Peribadi sensitif, kami akan meminta persetujuan anda dahulu sebelum berkongsi atau menggunakan data sedemikian. Bagi subset pemprosesan automatik yang termasuk dalam pemprofilan iklan untuk penyasaran iklan, anda boleh menukar status persetujuan anda (untuk perkhidmatan laman web) dengan mematikan kuki pengiklanan seperti yang digariskan dalam bahagian penggunaan kuki dan id peranti kami. Bagi aplikasi mudah alih, anda boleh mengubah status persetujuan anda dengan mengaktifkan tetapan Hadkan Penjejakan Iklan anda atau tetapan yang setara seperti yang dinyatakan dalam bahagian penggunaan kuki dan id peranti kami.

10. Untuk Membolehkan Perkongsian Sosial dan Berhubung dengan Kami melalui Media Sosial

Perkhidmatan kami terdiri daripada perkongsian sosial dan komunikasi dengan individu lain. Jika anda mendaftar untuk Perkhidmatan ini, kami mungkin meminta persetujuan anda untuk menggunakan maklumat anda bagi membolehkan perkongsian seperti yang dinyatakan dalam Perkhidmatan. Kami juga mungkin meminta persetujuan anda apabila anda berhubung dengan kami melalui Media Sosial.

11. Promosi

Kami mungkin meminta kebenaran anda untuk menggunakan Data Peribadi serta Data Kecergasan dan Kesejahteraan anda untuk tawaran khas, acara, cabutan bertuah dan Promosi lain. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan semasa Promosi, untuk memberikan Promosi, mengesahkan identiti dan usia serta untuk berkomunikasi dengan anda tentang Promosi.

Tetapan Perkongsian Sosial

Dalam Perkhidmatan kami, terdapat empat tetapan perkongsian: Peribadi, Umum, Rakan Sahaja dan Dikunci dengan Kunci. MyFitnessPal direka untuk membantu anda sepanjang perjalanan kecergasan dan kesejahteraan anda. Oleh itu, anda dapat mengawal Data Peribadi yang anda kongsi dan individu yang terlibat dalam perkongsian data tersebut. Kami menggalakkan anda agar menyesuaikan tetapan perkongsian untuk memenuhi objektif dan tahap keselesaan perkongsian anda dengan sebaiknya. Untuk melindungi Data Peribadi anda, kami telah menggariskan beberapa tetapan perkongsian lalai awal.

Tetapan Perkongsian Lalai

 • “Statistik Fizikal”, “Diari” dan “Data Sosial Komuniti” ditetapkan sebagai Peribadi. “Peribadi” bermaksud tidak berkongsi dengan rakan atau ahli lain. Anda boleh menukar status lalai ini untuk beberapa statistik fizikal anda. Maklumat yang “Peribadi” secara lalai termasuklah, misalnya, ketinggian, berat dan BMI anda.

 • “Aktiviti” ditetapkan sebagai Rakan Sahaja. “Rakan Sahaja” bermaksud boleh dilihat oleh rakan anda dalam suapan berita mereka tetapi tidak dikongsi dengan ahli lain. Anda boleh menukar status lalai ini jika anda mahu. Maklumat yang ditetapkan sebagai “Rakan Sahaja” secara lalai termasuklah, misalnya, persahabatan anda, komen suapan berita, diari makanan yang dilengkapkan serta senaman yang dilengkapkan.

 • “Kiriman Forum” adalah Umum. “Umum” bermaksud boleh dilihat oleh semua individu yang menggunakan perkhidmatan ini.

 • Maklumat Carian (“Benarkan rakan saya mencari saya” dan “Profil”) ditetapkan sebagai Umum. “Benarkan rakan saya mencari saya” membolehkan orang ramai melihat bahawa anda menyertai MyFitnessPal dan boleh menambah anda sebagai rakan dengan mudah (iaitu, akaun anda boleh ditemukan melalui alamat e-mel). Kami percaya bahawa motivasi sosial membantu anda mencapai matlamat anda dengan lebih pantas dan membolehkan rakan anda untuk dapat mencari anda adalah penting bagi pengalaman ini. Maklumat dan gambar “Profil” boleh dilihat hanya oleh ahli MyFitnessPal yang log masuk (usia ditetapkan sebagai Peribadi pada profil ahli secara lalai). Jika anda menetapkan seluruh akaun anda sebagai Peribadi, maka maklumat carian anda tidak tersedia lagi untuk dicari oleh rakan anda (melainkan anda menyatakan keinginan tersebut dalam Perkhidmatan).

Butiran tentang cara mengemas kini keutamaan perkongsian dan tetapan lalai untuk Perkhidmatan kami ada digariskan dalam standard perkongsian.

Harap maklum: Apabila anda berkongsi maklumat daripada Perkhidmatan kami secara luaran dengan SNS, maka maklumat yang anda kirim diurus tadbir oleh dasar privasi dan tetapan SNS.

Pengiklanan Berdasarkan Minat

Pengiklanan berdasarkan minat ialah pengiklanan yang disasarkan kepada anda berdasarkan penyemakan imbas web dan penggunaan aplikasi oleh anda dari masa ke masa dan pada seluruh laman web atau aplikasi. Amalan pengiklanan kami juga termasuk penciptaan dan penggunaan “segmen audiens.” Anda mempunyai pilihan untuk mengehadkan penggunaan maklumat untuk pengiklanan berdasarkan minat dan untuk berhenti menerima iklan berdasarkan minat. Bergantung pada tempat anda mengakses laman web kami, anda juga mungkin diminta untuk bersetuju dengan penggunaan kuki kami, termasuklah kuki pengiklanan. Maklumat tambahan tentang Segmen Audiens dan pilihan kami untuk pengiklanan berdasarkan iklan boleh ditemukan di bawah.

 • Segmen Audiens. Kami mendedahkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan pengiklanan berdasarkan minat, termasuklah untuk pengiklanan berdasarkan minat, pihak ketiga. Pemprosesan ini termasuklah penggunaan Data Peribadi untuk mencipta segmen audiens. Segmen audiens ini kemudiannya dijadikan tersedia untuk pengiklanan berdasarkan minat, termasuk untuk pengiklanan pihak ketiga pada domain dalam talian MyFitnessPal. Segmen audiens adalah berdasarkan pelayaran laman web, data penggunaan aplikasi, Data Kecergasan dan Kesejahteraan, tingkah laku pembelian dalam talian dan luar talian, interaksi dengan iklan atau e-mel pemasaran kami, jenis maklumat yang serupa dan dalam sesetengah keadaan, data daripada pihak ketiga.

  Nota Amerika Syarikat: Segmen audiens disediakan untuk pengiklanan berdasarkan minat bagi pengiklanan pihak ketiga pada Perkhidmatan MyFitnessPal.

 • Pilihan Keluar, Pilihan dan Kawalan bagi Pengiklanan Berdasarkan Minat. Bagi semua pengiklanan berdasarkan minat yang dinyatakan di atas, termasuk segmen, anda mempunyai pilihan untuk tidak membenarkan data anda digunakan untuk menyasarkan dan memberi anda pengiklanan berdasarkan minat - termasuk pengiklanan pihak ketiga - tanpa mengambil kira tempat iklan tersebut mungkin disiarkan. Pilihan keluar ini memerlukan kuki yang sangat penting agar tidak disekat oleh tetapan dalam penyemak imbas anda. Kami menyokong Prinsip Kawal Selia Kendiri untuk Pengiklanan Tingkah Laku Dalam Talian bagi perikatan pengiklanan digital di AS, perikatan pengiklanan digital kanada di Kanada dan perikatan pengiklanan digital eropah di EU. Jika anda menetap di Amerika Syarikat, Kanada atau Kesatuan Eropah, anda boleh melayari pilihan iklan (AS), pilihan iklan anda (Kanada) atau pilihan dalam talian anda (EU) untuk mencari tempat mudah untuk memilih keluar daripada pengiklanan berdasarkan minat dengan entiti yang turut serta bagi setiap rantau. Laman web ini juga menyediakan maklumat terperinci tentang cara pengiklanan berdasarkan minat berfungsi. Pilihan keluar tidak bermakna anda tidak lagi menerima iklan daripada kami atau apabila anda menggunakan Internet. Ini cuma bermakna data yang dikumpulkankan daripada laman web kami tidak akan digunakan untuk pengiklanan berdasarkan minat dan iklan yang anda lihat dipaparkan pada laman web tidak akan disesuaikan dengan minat anda. Aplikasi Mudah Alih. Anda boleh memilih keluar daripada pengiklanan berdasarkan minat pada peranti mudah alih dengan mengaktifkan “Hadkan Penjejakan Iklan” atau ciri yang setara, yang ditawarkan oleh platform mudah alih anda. Ciri ini akan menghantar isyarat kepada kami dan kepada pihak ketiga yang menandakan bahawa data anda tidak sepatutnya digunakan untuk pengiklanan berdasarkan minat.

Bahagian penggunaan kuki dan id peranti kami menyediakan pilihan tambahan untuk mengawal penggunaan jenis kuki tertentu, termasuk kuki iklan. Anda boleh menggunakan togol “kuki iklan” kami dalam tetapan ini untuk melarang pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi dalam kuki untuk pengiklanan berdasarkan minat.

Menguruskan Keutamaan dan Menarik Balik Persetujuan

Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan kesan akan datang dan tanpa menjejaskan kesahihan pemprosesan Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan yang anda berikan sebelum anda menariknya balik dan melaksanakan kawalan lain berkenaan dengan pengumpulan data laman web dan dalam talian, pengiklanan berdasarkan minat, tetapan komunikasi dan keutamaan aplikasi anda. Pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi mungkin diperlukan bagi Perkhidmatan untuk berfungsi.

Kami menyediakan beberapa cara bagi anda untuk menguruskan keutamaan anda:

Penggunaan dan Kawalan Kuki

Kuki digunakan untuk pelbagai tujuan. Kuki merupakan cebisan data yang disimpan dalam penyemak imbas web anda yang dipindahkan kepada laman web untuk mengingati penyemak imbas anda dari masa ke masa dan membezakannya daripada pengguna lain. Kuki digunakan untuk memperibadikan pengalaman web anda serta untuk keselamatan, analisis, pemasaran dan pengiklanan berdasarkan minat. Kuki kami diletakkan dan dibaca oleh pelayan web kami sementara kuki lain diletakkan dan dibaca oleh pelayan web syarikat lain. Maklumat tentang kuki tertentu disediakan pada laman web kami melalui pautan adchoices link. Anda boleh menyekat dan mengawal kuki menggunakan maklumat yang tercatat dalam bahagian ini. Jika anda menyekat semua kuki, terdapat fungsi tertentu pada Laman Web kami yang tidak akan berfungsi.

Satu cara memikirkan tentang kuki adalah berdasarkan fungsinya. Tetapan berikut akan mengawal penggunaan kuki penyemak imbas, penggunaan alamat IP untuk penjejakan serta pengumpulan dan penggunaan data untuk pengiklanan berdasarkan minat serta berdasarkan kuki oleh kami.

[ MASUK ] Kuki yang Diperlukan. Kuki yang sangat penting ini digunakan untuk fungsi teras dan mengenali anda apabila anda mendaftar masuk, penting untuk keselamatan serta menguatkuasakan keutamaan privasi anda. Tanpa kuki ini, sesetengah fungsi pada Laman web kami mungkin gagal berfungsi. Anda boleh menyekat kuki ini dalam keutamaan penyemak imbas anda.

[ MASUK / KELUAR ] Kuki Kefungsian. Kuki ini membantu untuk menambah baik Laman web dengan membolehkan kami memahami cara Laman web digunakan dan prestasi Laman web. Kuki ini termasuk analisis dan ukuran.

[ MASUK / KELUAR ] Kuki Iklan. Kuki ini membantu kami dan pihak lain memperibadikan iklan yang ditunjukkan kepada anda pada Perkhidmatan serta pada laman web lain. Jika didayakan, kuki ini akan membolehkan pihak ketiga yang terlibat dalam pengiklanan berdasarkan minat pada Laman web kami untuk mengenali perisian penyemak imbas anda pada laman web yang lain.

Penggunaan Alamat IP

Alamat IP merujuk kepada pengenal pasti yang diperuntukkan oleh rangkaian kepada komputer, peranti mudah alih, peranti Internet Benda (IoT) atau peranti penghalaan. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, Alamat IP merangkumi alamat IP “awam”, seperti alamat IP untuk penghala rumah yang boleh dilihat oleh Internet serta alamat IP “setempat”, iaitu alamat IP yang diperuntukkan kepada komputer dan peranti mudah alih “di sebalik” penghala (seperti penghala rumah). Rakan pengiklanan dan analisis kami mungkin menggunakan alamat IP untuk mengumpulkankan atau menghubungkan peranti bagi tujuan analisis, keselamatan dan anti penipuan, pengiklanan berdasarkan minat, penyasaran iklan, atribut iklan serta pengehadan kekerapan iklan.

Anda boleh memilih agar alamat IP anda tidak digunakan untuk tujuan pengiklanan atau analisis melalui penggunaan kawalan kuki bagi “Kuki Iklan” dan “Prestasi/Analisis” di atas.

Penggunaan Piksel Web atau Bikon

Piksel merupakan fail imej yang sangat kecil, yang apabila dimuatkan pada penyemak imbas web anda, menyebabkan penyemak imbas membuat permintaan rangkaian kepada pihak yang sepadan dengan piksel. Jika kuki pihak tersebut disimpan dalam penyemak imbas anda, maka kuki tersebut akan dihantar bersama permintaan tersebut. Bikon boleh digunakan pada halaman web untuk pengiklanan atau untuk mengesahkan pembukaan e-mel pemasaran. Apabila digunakan bersama kuki untuk pengiklanan berdasarkan minat, kawalan kuki di atas boleh digunakan untuk mengawal tujuan kuki digunakan.

Storan Setempat HTML5

Storan Setempat HTML5 dalam penyemak imbas adalah berbeza daripada kuki tetapi boleh digunakan untuk tujuan yang sama (untuk memasangkan ID penjejakan kepada pelayan web tertentu dengan penyemak imbas web anda agar pelayan web boleh mengenal pasti penyemak imbas web anda dari masa ke masa). Anda boleh mengawal tujuan Storan Setempat HTML5 digunakan dengan kawalan kuki yang digariskan di atas.

Interaksi dan Widget Rangkaian Sosial

Widget, butang dan palam rangkaian sosial pada Laman web kami menghantar data berkenaan dengan ahli rangkaian sosial secara pasif kepada rangkaian sosial tersebut, walaupun apabila butang tidak diklik. Teknologi ini membolehkan rangkaian sosial (cthnya, Facebook) untuk mengenal pasti ahlinya secara peribadi dan untuk mengetahui laman web yang telah dilawati oleh ahlinya. Ini benar apabila butang rangkaian sosial dibenamkan, tanpa mengambil kira sama ada butang “diklik” atau “ditekan.” Jika anda menyertai rangkaian sosial atau menggunakan kategori perkhidmatan web ini, anda sepatutnya menyemak dasar privasi perkhidmatan itu untuk memahami sifat data yang dikumpulkankan dan jenis data yang dikumpulkankan serta, jika ada, pilihan yang ditawarkan oleh perkhidmatan untuk mengawal cara data dikumpulkankan dan digunakan. Jika anda melumpuhkan kuki iklan, maka penjejakan pasif berkaitan dengan butang ini akan disekat pada laman kami.

Penggunaan ID Pengiklanan, Lokasi, Data Sensor dan Data Peranti Dalam Lingkungan Peranti Mudah Alih

Perkhidmatan kami mungkin menghantar ID Peranti, data lokasi umum dan data daripada sensor kepada kami serta rakan kami, termasuk rakan pengiklanan kami.

 • ID Peranti termasuklah ID yang berkaitan dengan pembawa peranti mudah alih anda seperti IMEI, MEID, IMSI; ID khusus platform seperti ID Android, AID Google dan IDFA Apple; serta ID yang merupakan sebahagian daripada perkakasan peranti anda seperti alamat MAC Wi-Fi serta nombor siri. ID Peranti yang dihantar bergantung pada platform peranti mudah alih dan versi sistem operasi anda.

 • Data Lokasi Umum. Perkhidmatan kami mungkin memindahkan data lokasi umum. Data lokasi umum boleh diperoleh daripada perkhidmatan GPS, penyegitigaan menara selular atau lokasi titik akses Wi-Fi berhampiran yang diketahui.

 • Data Sensor dan Peranti Dalam Lingkungan. Aplikasi dan Perkhidmatan kami juga mungkin mengumpulkan ID Peranti dan alamat rangkaian (termasuk alamat IP, alamat MAC dan SSID), daripada peranti lain atau peranti dalam lingkungan atau berangkai serta Titik Akses Wi-Fi.

 • Cara Kami Menggunakan Data Peranti Mudah Alih. Kami mungkin menggunakan ID Peranti, data lokasi secara kasar dan lokasi umum serta data daripada sensor, termasuk rangkaian setempat, (bersama dengan data penggunaan aplikasi serta Data Kecergasan dan Kesejahteraan) untuk tujuan yang sangat penting; menambah baik aplikasi dan analisis kami; pemperibadian dan keutamaan serta pengiklanan merentasi aplikasi, merentasi peranti dan berdasarkan minat.

Menarik Balik Persetujuan Anda untuk Penggunaan ID Peranti Mudah Alih Anda bagi Tujuan Analisis dan Pengiklanan

Pengaktifan “Hadkan Penjejakan Iklan,” “Pilih Keluar daripada Pemperibadian Iklan,” atau tetapan setara daripada peranti mudah alih anda akan menghantar isyarat kepada kami dan mana-mana pihak ketiga yang kami gunakan. Apabila isyarat diterima oleh MyFitnessPal atau pihak ketiga, isyarat tersebut menyampaikan pilihan anda agar ID Peranti anda tidak digunakan untuk tujuan pengiklanan atau analisis. Kami menghormati isyarat tersebut dan mewajibkan rakan pengiklanan dan analisis pihak ketiga kami untuk berbuat perkara yang sama.

Sehingga tahap Aplikasi kami memperibadikan kefungsian untuk anda, anda boleh mengubah tetapan ini dalam Aplikasi atau menetapkan semula kepada lalai dengan memadamkan dan memasang semula Aplikasi.

Tukar Tetapan Persetujuan untuk Keutamaan Komunikasi

Persetujuan untuk Komunikasi E-mel: Selepas mendaftar untuk komunikasi e-mel, anda boleh memilih untuk membuang langganan menggunakan pautan buang langganan dalam mana-mana e-mel komersial yang kami hantar. Harap maklum bahawa jika anda membuang langganan daripada “semua e-mel”, ini bermakna “semua e-mel selain e-mel yang sangat penting”. Anda masih akan menerima komunikasi e-mel daripada kami jika e-mel tersebut sangat penting untuk menyediakan Perkhidmatan atau untuk mengesahkan atau menentusahkan urus niaga, memulihkan akaun dll.

Pemberitahuan Tolak Mudah Alih: Anda boleh menguruskan jenis pemberitahuan tolak yang anda terima daripada MyFitnessPal dengan mengubah suai tetapan dalam Aplikasi. Bagi maklumat lanjut tentang cara mengemas kini tetapan pemberitahuan tolak anda bagi Perkhidmatan kami, sila lawati pautan ini. Anda juga boleh menetapkan peranti mudah alih anda agar tidak membenarkan pemberitahuan tolak daripada kami.

Pemindahan Data Peribadi Anda ke Negara Lain

Data Peribadi yang diproses oleh MyFitnessPal dan semua sistem serta Perkhidmatan yang berkaitan, termasuk pendaftaran, ditempatkan dalam pelayan di Amerika Syarikat. Jika anda menetap di luar Amerika Syarikat, harap maklum bahawa Data Peribadi yang kami kumpulkan akan diproses dan disimpan di Amerika Syarikat (undang-undang perlindungan dan privasi data di Amerika Syarikat mungkin menawarkan tahap perlindungan yang lebih rendah berbanding di negara/rantau anda).

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan menyerahkan Data Peribadi anda, anda bersetuju dengan pemindahan, penyimpanan dan/atau pemprosesan Data Peribadi anda di Amerika Syarikat. Sekiranya dan seperti yang dituntut, kami akan meminta persetujuan tersurat anda, seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini.

Pengekalan Data

Kami akan mengekalkan Data Peribadi anda selama anda mengekalkan akaun atau sebaliknya selama yang perlu untuk memberi anda Perkhidmatan. Kami juga akan mengekalkan Data Peribadi anda yang perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian kami.

Apabila kami tidak lagi perlu memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini, kami akan memadamkan Data Peribadi anda daripada sistem kami.

Sekiranya dibenarkan, kami juga akan memadamkan Data Peribadi anda atas arahan anda untuk memadamkan akaun anda. Maklumat tentang cara membuat permintaan pemadaman akaun boleh ditemukan melalui pautan ini atau dengan menghubungi pasukan sokongan kami.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut tentang amalan pengekalan data kami atau ingin membuat permintaan pemadaman akaun, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami.

Keselamatan

Kami melaksanakan perlindungan teknikal dan organisasi untuk melindungi data daripada pemprosesan Data Peribadi yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan daripada kemusnahan, kehilangan, pengubahan, pendedahan atau akses kepada Data Peribadi yang tidak dibenarkan secara tidak sengaja atau yang menyalahi undang-undang. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa kami tidak boleh menghapuskan sepenuhnya risiko keselamatan yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemindahan Data Peribadi.

Pautan kepada Laman Web Lain. Harap maklum bahawa Dasar Privasi ini tidak terpakai bagi amalan syarikat yang bukan milik atau dalam kawalan kami atau bagi individu yang tidak bekerja untuk kami atau diuruskan oleh kami. Perkhidmatan kami mungkin menyediakan pautan atau sebaliknya menyediakan akses kepada Laman Pihak Ketiga. Kami menyediakan pautan ini hanya untuk memudahkan anda. Kami tiada kawalan, tidak menyemak dan tidak bertanggungjawab atas Laman Pihak Ketiga, kandungannya atau apa-apa barangan mahupun perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Pihak Ketiga. Dasar Privasi kami tidak terpakai bagi Laman Pihak Ketiga dan apa-apa data yang anda berikan kepada Laman Pihak Ketiga, adalah diberikan atas tanggungan risiko anda sendiri. Kami menggalakkan anda untuk menyemak dasar privasi mana-mana Laman Pihak Ketiga yang berinteraksi dengan anda.

Kanak-kanak

Kami tidak mengumpulkan dengan sengaja Data Peribadi dalam talian daripada individu yang berumur bawah 18 tahun. Jika anda tahu bahawa ada kanak-kanak yang memberikan Data Peribadi kepada kami tanpa persetujuan ibu bapa mereka, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami. Jika kami tahu bahawa ada individu berumur bawah 18 tahun yang memberikan Data Peribadi kepada kami tanpa persetujuan ibu bapa mereka, kami akan mengambil langkah untuk mengeluarkan data dan membatalkan akaun individu tersebut.

Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen atau kebimbangan tentang cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau tuliskan surat kepada kami di:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Anda juga boleh pergi kepada pendedahan khusus lokasi kami untuk mencari maklumat hubungan Pegawai Perlindungan Data di rantau anda, jika berkenaan.

Pendedahan Khusus Lokasi

Penduduk Argentina

Anda berhak untuk mengakses Data Peribadi anda, pada selang waktu tidak kurang daripada enam bulan secara percuma sepenuhnya (melainkan terdapat bukti kepentingan sah untuk akses dalam tempoh yang lebih pendek, seperti yang ditetapkan dalam Seksyen 14, sub-seksyen 3 Akta No. 25,326).

Kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami secara terus dan membenarkan kami bekerjasama dengan anda untuk menangani kebimbangan anda. Walau bagaimanapun, anda berhak untuk membuat aduan kepada Agensi Akses kepada Maklumat Awam, dalam fungsinya sebagai agensi kawalan yang bertanggungjawab menguatkuasakan Akta No. 25,326.

Penduduk Australia

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di Australia, anda boleh meminta akses kepada atau pembetulan Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di atas. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan akan memberikan respons terhadap permintaan yang munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sekiranya anda mempunyai apa-apa aduan berkenaan cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, sila hubungi pasukan sokongan kami atau tuliskan surat kepada kami di alamat di atas dengan huraian aduan yang terperinci. UA bertindak terhadap aduan secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penduduk Brazil

Asas Undang-undang untuk Pemprosesan

Kami mungkin bergantung pada persetujuan dan/atau asas undang-undang sah yang lain untuk memproses Data Peribadi anda. Asas undang-undang sedemikian mungkin termasuk: kepentingan sah pengawal atau pihak ketiga; untuk pematuhan dengan kewajipan undang-undang atau kawal selia oleh pengawal data; untuk pelaksanaan kontrak; untuk penggunaan hak secara tetap di mahkamah, perbicaraan pentadbiran atau penimbangtaraan.

Cara Menggunakan Hak Anda

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Menurut LGPD, jika anda menetap di Brazil, anda mempunyai hak tertentu terhadap Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Untuk menggunakan hak anda terhadap Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di atas pada bila-bila masa. Permintaan anda akan dipenuhi secara percuma dan kami akan memberikan respons terhadap permintaan yang munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Anda mempunyai hak berikut:

 • Hak untuk mengesahkan kewujudan Pemprosesan Data Peribadi: Anda berhak untuk meminta pengesahan daripada kami tentang sama ada kami memproses Data Peribadi anda atau tidak.

 • Hak untuk mengakses Data Peribadi anda: Anda berhak untuk meminta akses kepada Data Peribadi dan maklumat berkaitan pemprosesan tersebut (cthnya., tujuan pemprosesan atau kategori Data Peribadi yang terlibat), tertakluk pada kerahsiaan komersial dan industri.

 • Hak untuk membetulkan data yang tidak lengkap, tidak tepat atau sudah lapuk: Anda berhak untuk membetulkan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan mengikut undang-undang.

 • Hak untuk mengawanamakan, menyekat atau memadamkan data yang tidak perlu atau berlebihan atau data yang diproses secara haram. Pengawanamaan merujuk kepada penggunaan cara teknikal yang munasabah dan tersedia pada waktu pemprosesan, yang menyebabkan data tidak mungkin dapat dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan anda.

 • Hak terhadap kemudahalihan data: Anda berhak untuk menerima Data Peribadi yang anda berikan kepada kami, dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin, serta anda berhak untuk memindahkan maklumat tersebut kepada pengawal lain, termasuk meminta data dipindahkan secara terus apabila boleh dilakukan secara teknikal, melainkan data tersebut telah diawanamakan oleh kami.

 • Hak untuk pemadaman: Anda berhak untuk meminta kami memadamkan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Hak ini boleh digunakan apabila anda menarik balik persetujuan yang mendasarkan pemprosesan tersebut. Harap maklum bahawa kami boleh mengekalkan sejumlah data yang terhad buat suatu tempoh masa - termasuk, dalam situasi yang melibatkan penyimpanan maklumat yang dibenarkan oleh undang-undang atau dituntut oleh undang-undang.

 • Hak untuk mendapatkan maklumat tentang entiti awam dan peribadi yang terlibat dalam perkongsian data dengan MyFitnessPal melalui komunikasi, penyebaran, pemindahan antarabangsa, saling hubungan data peribadi atau pemprosesan bersama bank data peribadi.

 • Hak untuk mendapatkan maklumat tentang kemungkinan penafian persetujuan dan akibat penafian tersebut;

 • Hak untuk menarik balik persetujuan: Anda berhak menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan apabila asas pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda.

 • Hak untuk menolak: Apabila asas undang-undang untuk memproses data anda adalah apa-apa selain persetujuan, maka anda boleh menolak pemprosesan tersebut apabila pemprosesan itu tidak mematuhi undang-undang.

 • Hak untuk menyemak keputusan pemprosesan automatik: Anda berhak untuk menyemak keputusan yang diambil semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik data peribadi yang mempengaruhi kepentingan anda. Ini termasuk keputusan yang bertujuan untuk menentukan profil peribadi, profesional, pengguna atau kredit anda.

Perubahan pada Dasar Privasi ini.

Untuk meningkatkan Perkhidmatan kami, kami mungkin perlu mengubah Dasar Privasi ini dari masa ke masa. Oleh itu, kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Sila layari Laman web kami dari masa ke masa untuk mendapatkan maklumat tentang kemas kini Dasar Privasi ini.

Cara Menghubungi Kami.

Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen atau perlu menggunakan hak anda, anda boleh menghubungi kami melalui pasukan sokongan kami.

Penduduk Tanah Besar China

Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen atau kebimbangan tentang cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, sila hubungi pasukan sokongan kami atau tuliskan surat atau hubungi kami di:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Pemindahan Data

Terutamanya, Data Peribadi yang dikumpulkankan di Tanah Besar China akan disimpan di Tanah Besar China. Walau bagaimanapun, kami menyediakan Perkhidmatan melalui sumber dan pelayan yang terletak secara global (termasuk di Amerika Syarikat), yang bermaksud Data Peribadi anda mungkin dipindahkan ke atau diakses dalam negara/rantau lain di luar Tanah Besar China. Undang-undang dan prinsip perlindungan dan privasi data di negara/rantau tersebut mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan yang sama seperti di Tanah Besar China. Dalam keadaan tersebut, MyFitnessPal akan terus melindungi Data Peribadi anda dalam cara yang konsisten dengan perkara yang dijangkakan menurut undang-undang Tanah Besar China (cthnya., kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk memindahkan Data Peribadi anda atau menyahkenal pasti Data Peribadi sebelum pemindahan).

Menahan Maklumat

Anda boleh memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda kepada MyFitnessPal. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menikmati Perkhidmatan dengan sepenuhnya.

Penduduk Colombia

Cara Menggunakan Hak Anda

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Anda mempunyai hak tertentu terhadap Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Untuk menggunakan hak anda terhadap Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di bawah. Kami akan memberikan respons terhadap permintaan yang munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

 • Hak untuk mengakses Data Peribadi anda: Anda berhak untuk mengakses secara percuma Data Peribadi anda yang diproses oleh kami.

 • Hak untuk mengetahui, mengemas kini dan membetulkan Data Peribadi anda: Anda berhak untuk membetulkan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 • Hak untuk meminta bukti persetujuan anda: Anda berhak untuk meminta bukti persetujuan yang diberikan kepada kami untuk memproses Data Peribadi anda, jika persetujuan diperlukan untuk memproses maklumat.

 • Hak untuk menarik balik persetujuan anda atau untuk meminta penahanan Data Peribadi anda: Anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda atau meminta kami menahan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 • Hak untuk membuat aduan: Anda berhak untuk membuat aduan di hadapan Pengawasan Industri dan Perdagangan bagi apa-apa jenis pelanggaran undang-undang privasi.

Penggunaan Tambahan Data Peribadi

Penggunaan tambahan Data Peribadi anda yang tidak diterangkan dalam Dasar Privasi ini hanya akan berlaku seperti yang dituntut oleh statut atau apabila kami telah memperoleh persetujuan tersurat dan termaklum anda dahulu.

Cara Menghubungi Kami atau Pejabat Privasi Kami

Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen atau kebimbangan tentang cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau tuliskan surat kepada kami di:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Penduduk Kawasan Ekonomi Eropah dan United Kingdom

Jika Anda Memilih untuk Tidak Memberikan Data Peribadi

Anda boleh memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda kepada MyFitnessPal. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menikmati Perkhidmatan dengan sepenuhnya.

Cara Menggunakan Hak Anda

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di Kawasan Ekonomi Eropah, anda mempunyai hak tertentu terhadap Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Untuk menggunakan hak anda terhadap Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di MyFitnessPal, Inc. 100 Congress Avenue, Suite 400 Attention: Privacy/Legal Austin, TX 78701. Tertakluk pada undang-undang berkenaan dan dalam keadaan luar biasa sahaja, kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan kami akan memberikan respons terhadap permintaan yang munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Anda mempunyai hak berikut:

 • Hak akses kepada Data Peribadi anda (Art. 15 GDPR): Anda berhak untuk meminta pengesahan daripada kami tentang sama ada kami memproses Data Peribadi anda dan akses kepada Data Peribadi dan maklumat berkaitan tentang pemprosesan tersebut (cthnya., tujuan pemprosesan atau kategori Data Peribadi yang terlibat).

 • Hak untuk membuat pembetulan (Art. 16 GDPR): Anda berhak untuk membetulkan Data Peribadi anda jika data tersebut tidak tepat dan untuk melengkapkan Data Peribadi tentang anda yang tidak lengkap, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 • Hak untuk membuat pemadaman (Art. 17 GDPR): Anda berhak untuk meminta kami memadamkan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Hak ini boleh digunakan antara lain: (i) apabila Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan data dikumpulkankan atau sebaliknya diproses; (ii) apabila anda menarik balik persetujuan yang mendasarkan pemprosesan menurut Art. 6 (1) (a) atau Art. 9 (2) (a) GDPR dan apabila tiada asas undang-undang lain untuk memproses; (iii) apabila anda menolak pemprosesan menurut Art. 21 (1) GDPR dan tiada asas yang sah yang mengatasi untuk pemprosesan atau apabila anda menolak pemprosesan menurut Art. 21 (2) GDPR; atau (iv) apabila Data Peribadi anda telah diproses secara haram.

 • Hak untuk menyekat pemprosesan (Art. 18 GDPR): Anda berhak untuk meminta pengehadan pemprosesan kami dalam keadaan yang terhad, termasuklah: (i) apabila ketepatan Data Peribadi anda dipersoalkan; (ii) apabila pemprosesan menyalahi undang-undang dan anda menentang pemadaman Data Peribadi anda serta sebaliknya meminta sekatan penggunaan Data Peribadi anda; atau (iii) apabila anda telah menolak pemprosesan menurut Art. 21 (1) GDPR tetapi sedang menunggu pengesahan sama ada asas yang sah MyFitnessPal mengatasi asas anda.

 • Hak untuk kemudahalihan data (Art. 20 GDPR): Anda berhak untuk menerima Data Peribadi yang anda berikan kepada kami, dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin serta anda berhak untuk memindahkan maklumat tersebut kepada pengawal lain, termasuk memindahkannya secara langsung, apabila boleh dilakukan secara teknikal dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 • Hak untuk menolak (art.21 GDPR): Anda berhak untuk menolak pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Hak ini terhad kepada pemprosesan berdasarkan Art. 6 (1) (e) atau (f) GDPR, dan termasuk pemprofilan berdasarkan peruntukan tersebut. Selepas itu, kami tidak lagi akan memproses Data Peribadi anda melainkan kami boleh menunjukkan asas yang sah untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda atau untuk penetapan, penggunaan atau pembelaan tuntutan undang-undang. Selain itu, anda berhak untuk menolak pada bila-bila masa pemprosesan Data Peribadi bagi tujuan pemasaran langsung.

Cara kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda

GDPR dan undang-undang negara ahli Kesatuan Eropah yang melaksanakan GDPR, membenarkan perkongsian Data Peribadi berkaitan dengan pengguna yang merupakan penduduk Kawasan Ekonomi Eropah dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan tertentu. Jika anda menetap di Kawasan Ekonomi Eropah, kami hanya akan berkongsi Data Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami di bawah tajuk “Cara Kami Mendedahkan Data Peribadi” jika kami dibenarkan berbuat demikian menurut undang-undang dan peraturan perlindungan data Eropah dan kebangsaan.

Data Kesihatan

Sesetengah Data Kecergasan dan Kesejahteraan yang kami kumpulkan boleh dianggap sebagai data kesihatan peribadi menurut GDPR seperti yang ditafsirkan oleh pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data Eropah jika dicatatkan untuk tempoh masa yang lebih lama. Kami memproses data sebegini untuk menyediakan maklumat tambahan kepada anda agar boleh digabungkan dalam penilaian kemajuan anda untuk mencapai objektif kecergasan dan kesejahteraan anda. Walau bagaimanapun, ini tidak sepatutnya dianggap sebagai nasihat perubatan profesional dan tidak bertujuan untuk digunakan bagi tujuan diagnosis.

Pemindahan Data Peribadi Anda ke Negara Lain

Data Peribadi yang diproses oleh MyFitnessPal dan semua Perkhidmatan dan sistem yang berkaitan, termasuk pendaftaran, ditempatkan dalam pelayan di Amerika Syarikat. Jika anda menetap di luar Amerika Syarikat, harap maklum bahawa Data Peribadi yang kami kumpulkan akan diproses dan disimpan di Amerika Syarikat (undang-undang perlindungan dan privasi data di Amerika Syarikat mungkin menawarkan tahap perlindungan yang lebih rendah berbanding di negara/rantau anda).

Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin memerlukan persetujuan anda bagi pemindahan, penyimpanan dan/atau pemprosesan Data Peribadi anda di Amerika Syarikat. Dalam situasi lain apabila Data Peribadi dipindahkan ke luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) atau United Kingdom, MyFitnessPal memanfaatkan mekanisme lain untuk pemindahan data antarabangsa termasuklah klausa dan persetujuan kontrak standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah. Anda berhak untuk meminta salinan langkah berjaga-jaga yang berkenaan atau maklumat selanjutnya dengan menghubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di MyFitnessPal, Inc. 100 Congress Avenue, Suite 400 Attention: Privacy/Legal Austin, TX 78701.

Komunikasi Pemasaran

Apabila kami dituntut oleh undang-undang untuk berbuat demikian, kami meminta persetujuan anda dahulu sebelum memberi anda bahan atau maklumat promosi. Anda boleh membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa (ini tidak akan menjejaskan pemprosesan Data Peribadi anda yang dijalankan sehingga pembatalan berlaku). Jika anda mahu berhenti menerima bahan promosi dll., anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa seperti yang digariskan dalam bahagian tukar tetapan persetujuan untuk keutamaan komunikasi.

Asas Undang-undang untuk Pemprosesan Menurut GDPR

Dalam bahagian ini, kami memberikan maklumat tentang asas undang-undang bagi pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami seperti yang dituntut oleh Art. 13 dan 14 GDPR:

 • Apabila anda mendaftar untuk membuat akaun atau berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, pemprosesan sedemikian adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

 • Apabila anda memasukkan Data Kecergasan dan Kesejahteraan dalam Perkhidmatan kami: Bagi data sensitif (termasuk data kesihatan dan data biometrik) seperti yang ditetapkan dalam GDPR, kami memproses data sedemikian berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 9(2)(a) GDPR.

 • Apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan peranti boleh pakai atau peranti bersambung yang lain.

  • Bagi data sensitif (termasuk data kesihatan dan data biometrik) seperti yang ditetapkan dalam GDPR, kami memproses data sedemikian berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 9(2)(a) GDPR.

  • Bagi Data Peribadi tidak sensitif yang kami perlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan, pemprosesan sedemikian adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

  • Berkenaan dengan Data Peribadi tidak sensitif yang lain, kami memproses data sedemikian berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami untuk meningkatkan Perkhidmatan kami.

   • Bagi data sensitif (termasuk data kesihatan dan data biometrik) seperti yang ditetapkan dalam GDPR, kami memproses data sedemikian berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 9(2)(a) GDPR.

   • Bagi Data Peribadi tidak sensitif yang kami perlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan, pemprosesan sedemikian adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

   • Berkenaan dengan Data Peribadi tidak sensitif yang lain, kami memproses data sedemikian berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami untuk meningkatkan Perkhidmatan kami.

 • Apabila anda berkomunikasi dengan kami atau mendaftar untuk menerima bahan promosi, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah memberikan mesej promosi kami kepada anda. Apabila dituntut menurut undang-undang tempatan yang berkenaan untuk mendapatkan persetujuan anda bagi menghantar maklumat pemasaran kepada anda, asas undang-undangnya ialah persetujuan anda, Art. 6(1)(a) GDPR.

 • Apabila anda menyertai aktiviti khas, tawaran atau program.

  • Untuk data sensitif (data kesihatan) (termasuk data kesihatan atau data biometrik) seperti yang ditetapkan dalam GDPR, kami memproses data tersebut berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 9(2)(a) GDPR.

  • Untuk Data Peribadi tidak sensitif, kami memproses data sedemikian berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah memberi anda mesej promosi atau membenarkan anda menyertai aktiviti khas, tawaran atau program kami atau mendapatkan persetujuan anda dahulu, Art. 6 (1) (a) GDPR, jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

   • Apabila anda terlibat dengan komuniti dalam talian atau pengiklanan kami dan kami mengumpulkan Data Peribadi anda secara aktif dalam konteks ini, kami memproses data sedemikian berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah memberi anda mesej promosi kami.

   • Apabila anda mengakses produk dan perkhidmatan pihak ketiga serta kami memperoleh Data Peribadi tentang anda daripada sumber pihak ketiga tersebut:

    • Untuk Data Peribadi yang kami perlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan (cthnya., jika anda membuat bayaran untuk produk pihak ketiga melalui Perkhidmatan kami), pemprosesan tersebut adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

    • Berkenaan dengan Data Peribadi lain, kami memproses data sedemikian berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah meningkatkan pengalaman anda serta menambah baik Perkhidmatan kami.

   • Apabila anda berhubung dengan kami melalui media sosial:

    • Apabila kami mengumpulkan persetujuan anda dalam hal sedemikian, misalnya untuk tujuan pemasaran, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 6 (1) (a) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah memberi anda Perkhidmatan yang lebih baik dan membolehkan anda menggunakan rangkaian Perkhidmatan kami sepenuhnya (Art. 6 (1) (f) GDPR).

   • Apabila kami mengumpulkan data daripada pihak ketiga atau sumber yang tersedia secara umum:

    • Untuk Data Peribadi yang kami perlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan (cthnya., untuk tujuan pengesahan e-mel), pemprosesan sedemikian adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

    • Berkenaan dengan Data Peribadi yang lain, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah menyediakan Perkhidmatan yang lebih baik kepada anda dan membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan kami dengan lebih cekap.

   • Apabila kami memanfaatkan dan/atau mengumpulkan kuki, ID peranti, data daripada sekeliling dan teknologi penjejakan yang lain, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, Art. 6 (1) (a) GDPR serta berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR sehingga tahap yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

   • Apabila kami menggunakan lokasi secara kasar dan data daripada sensor, kami memproses data sedemikian untuk tujuan yang sangat penting bagi melaksanakan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR); dan untuk kepentingan sah kami dalam pemasaran dan menambah baik Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (f) GDPR).

   • Apabila kami mengagregat atau memusatkan data, pemprosesan tersebut adalah sama ada perlu untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR atau kami memproses data sedemikian berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR, dan kepentingan sah kami adalah menyediakan Perkhidmatan dan pemasaran yang lebih baik atau tersuai untuk anda.

   • Apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami yang terdiri daripada perkongsian sosial dan komunikasi dengan individu lain (termasuk memautkan anda dengan rakan pada seluruh platform):

    • Apabila kami mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 6 (1) (a) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, pemprosesan tersebut adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

   • Apabila anda berkongsi kandungan atau pencapaian atau menjemput rakan untuk menggunakan Perkhidmatan:

    • Apabila kami mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 6 (1) (a) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, pemprosesan tersebut adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

   • Apabila kami menyediakan Perkhidmatan, tawaran atau pengiklanan yang berkaitan secara geografi untuk anda:

    • Apabila kami mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 6 (1) (a) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, untuk Data Peribadi yang kami perlukan untuk menjalankan Perkhidmatan, pemprosesan tersebut adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian dan apabila kami tidak memerlukan data tersebut untuk melaksanakan Perkhidmatan, kami memproses data tersebut untuk kepentingan sah kami dalam menawarkan pemasaran kepada anda serta menambah baik Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (f) GDPR).

   • Apabila anda meminta kami untuk menyesuaikan Perkhidmatan kami:

    • Apabila kami mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 6 (1) (a) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, pemprosesan tersebut adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR.

   • Apabila kami mendedahkan Data Peribadi kepada sekutu dan rakan kongsi kami serta kepada pembekal perkhidmatan dan vendor kami:

    • Apabila kami mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda sebelumnya, Art. 6 (1) (a) GDPR.

    • Apabila kami tidak mengumpulkan persetujuan anda dalam keadaan sedemikian, pemprosesan tersebut adalah penting untuk pelaksanaan Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (b) GDPR, atau kami memproses data tersebut berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah menyediakan Perkhidmatan dan pemasaran yang lebih baik untuk anda.

   • Apabila kami memproses atau berkongsi Data Peribadi sekiranya jualan sebenar atau dipertimbangkan berlaku, kami memproses data sedemikian untuk kepentingan sah kami dalam menawarkan, mengekalkan, menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan kami, Art. 6 (1) (f) GDPR).

   • Apabila kami menjalankan analisis, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah meningkatkan pengalaman anda serta membangunkan dan menambah baik Perkhidmatan kami.

   • Apabila kami menyiasat aktiviti yang disyaki haram atau melanggar undang-undang, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami, Art. 6 (1) (f) GDPR dan kepentingan sah kami adalah memastikan pematuhan dengan keperluan undang-undang dan permintaan penguatkuasa undang-undang serta bagi tujuan keselamatan awam.

Hak untuk Membuat Aduan di Hadapan Pihak Berkuasa Perlindungan Data

Kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami secara terus dan membenarkan kami bekerjasama dengan anda untuk menangani kebimbangan anda. Walau bagaimanapun, anda berhak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang kompeten, terutamanya di Negara Ahli EU di tempat anda menetap, bekerja atau tempat pelanggaran yang disyaki berlaku. Anda berhak untuk berbuat demikian jika anda merasakan bahawa pemprosesan Data Peribadi berkaitan dengan anda melanggar undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Untuk meningkatkan Perkhidmatan kami, kami mungkin perlu mengubah Dasar Privasi ini dari masa ke masa. Oleh itu, kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Sila layari Laman web kami dari masa ke masa untuk mendapatkan maklumat tentang kemas kini Dasar Privasi ini.

Cara Menghubungi Kami atau Pejabat Privasi Kami

MyFitnessPal, Inc. ialah pengawal data yang bertanggungjawab memproses Data Peribadi anda berkaitan dengan Perkhidmatan ini. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang pemprosesan Data Peribadi anda, sila hubungi kami di:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Penduduk Hong Kong, SAR China

 • MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di Hong Kong, anda boleh meminta akses kepada atau pembetulan Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di atas. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan akan memberikan respons terhadap permintaan yang munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

 • Persetujuan Anda untuk Penggunaan atau Perkongsian Data Peribadi bagi Tujuan Pemasaran. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda kepada MyFitnessPal. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menikmati Perkhidmatan dengan sepenuhnya. MyFitnessPal boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan MyFitnessPal yang telah anda beli atau gunakan dan untuk memberitahu anda tentang produk, Promosi dan perkhidmatan lain yang mungkin menarik minat anda. Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi dengan Rakan Iklan, rakan niaga, vendor dan pembekal kami yang menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda untuk tujuan pemasaran mereka. Anda boleh memberikan persetujuan anda melalui kaedah yang diterangkan dalam bahagian seterusnya.

 • Cara Menyatakan Persetujuan dan Pilihan Keluar Anda. Anda boleh menyatakan persetujuan anda dalam beberapa cara, termasuklah: (i) menandakan kotak untuk menyatakan persetujuan anda apabila memberi kami Data Peribadi anda melalui Perkhidmatan kami atau borang (termasuk mendaftar dalam Promosi); atau menandakan kotak untuk menyatakan persetujuan anda semasa mendaftar dengan kami atau mencipta akaun dengan kami. Anda boleh memilih keluar daripada komunikasi pemasaran pada bila-bila masa, secara percuma melalui kaedah yang diterangkan pada pautan ini.

Penduduk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand atau Singapura, anda boleh meminta akses kepada, pengubahan, penentangan dan pemadaman Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami. Tertakluk pada undang-undang berkenaan, kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan akan memberikan respons terhadap permintaan munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penduduk Jepun

Pengendali Laman Web Jepun

MyFitnessPal mengendalikan Perkhidmatan dan mengumpulkan, menggunakan serta berkongsi Data Peribadi anda seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini.

Cara MyFitnessPal Menggunakan Data Peribadi

MyFitnessPal boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan yang telah anda beli atau gunakan dan untuk memberitahu anda tentang produk, promosi dan Perkhidmatan lain yang mungkin menarik minat anda.

MyFitnessPal akan menggunakan Data Peribadi yang anda berikan semasa pendaftaran untuk tujuan berikut:

 1. Berkomunikasi dengan anda tentang penggunaan Perkhidmatan.

 2. Berkomunikasi dengan anda tentang aktiviti berkaitan Perkhidmatan.

 3. Menyampaikan maklumat (termasuk iklan) tentang produk dan perkhidmatan.

 4. Memberi anda maklumat terkini tentang penggunaan baharu Data Peribadi anda.

 5. Memberikan sokongan pendaftaran.

 6. Memberikan sokongan e-mel.

 7. Mencipta maklumat statistik dan analisis.

 8. Komunikasi lain yang semestinya penting untuk anda.

 9. Memanfaatkan dan/atau mengumpulkan kuki, ID peranti, Lokasi, data daripada sekeliling dan teknologi penjejakan yang lain.

 10. Memberi anda Perkhidmatan, tawaran atau iklan yang relevan daripada segi geografi.

 11. Mematuhi Syarat atau Kewajipan Undang-undang, Penguatkuasa Undang-undang dan untuk Tujuan Keselamatan Awam.

Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan Rakan Iklan, rakan niaga, vendor dan pembekal kami. Perkongsian Data Peribadi kepada organisasi ini mungkin bermaksud Data Peribadi anda dipindahkan kepada pihak ketiga yang terletak di luar Jepun.

Anda boleh memberikan persetujuan anda melalui kaedah yang diterangkan dalam bahagian seterusnya.

Persetujuan untuk Penggunaan dan/atau Perkongsian Data Peribadi

Jika anda menetap di Jepun dan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pemindahan Data Peribadi anda dengan MyFitnessPal seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini. Selanjutnya, Data Peribadi yang dikumpulkankan akan dikongsi seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini.

Anda boleh memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda kepada MyFitnessPal. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menikmati Perkhidmatan dengan sepenuhnya.

Cara menyatakan persetujuan dan pilihan keluar anda

Anda boleh menyatakan persetujuan anda dalam beberapa cara, termasuklah: (i) menandakan kotak untuk menyatakan persetujuan anda semasa memberikan Data Peribadi anda kepada MyFitnessPal melalui Perkhidmatan atau borang (termasuk mendaftar dalam Promosi); (ii) atau menandakan kotak untuk menyatakan persetujuan anda apabila mendaftar atau mencipta akaun dengan MyFitnessPal. Anda boleh memilih keluar daripada komunikasi pemasaran pada bila-bila masa, secara percuma melalui kaedah yang diterangkan pada pautan ini.

Cara Menghubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen atau kebimbangan tentang cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui pasukan sokongan kami, tuliskan surat kepada kami atau hubungi kami di:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Penduduk Mexico

Dengan penggunaan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pemindahan Data Peribadi anda (termasuk data peribadi sensitif menurut undang-undang Mexico) untuk pemprosesan di Amerika Syarikat seperti yang diterangkan dalam dasar ini.

Permintaan Akses

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di Mexico, anda boleh meminta akses kepada, pengubahan, pembatalan atau penentangan Data Peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di atas. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan akses ini menurut undang-undang yang berkenaan dan akan memberikan respons terhadap permintaan munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa pun keadaan, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penduduk New Zealand

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di New Zealand, anda boleh meminta akses kepada atau pembetulan Data Peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di atas. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan akan memberikan respons terhadap permintaan yang munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penduduk Korea Selatan

Item Data Peribadi yang Dikumpulkankan oleh MyFitnessPal

Wajib: Alamat E-mel, Kata Laluan Akaun, Alamat Pengebilan, Jantina, Tarikh Lahir, poskod, alamat IP, maklumat sejarah penyemak imbas dan kuki.

Opsyenal: Alamat E-mel, Alamat Pengebilan, Jantina, Tarikh Lahir, poskod, sejarah pesanan, nombor telefon, alamat IP, maklumat sejarah penyemak imbas dan kuki. Maklumat log masuk dan interaksi daripada media sosial dan komuniti dalam talian.

Permintaan Akses

MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Jika anda menetap di Korea Selatan, anda boleh meminta akses kepada, pengubahan, penentangan dan pemadaman Data Peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di bawah. Tertakluk pada undang-undang berkenaan, kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan akan memberikan respons terhadap permintaan munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengekalan dan Pemusnahan Data

Menurut undang-undang Korea yang berkenaan, Data Peribadi anda mesti dikekalkan untuk tempoh berikut:

 • Rekod berkenaan kontrak atau pembatalan kontrak dan rekod tentang bayaran dan peruntukan barangan:

  • Sebab pengekalan: Akta Perlindungan Pengguna dalam Urus Niaga Perdagangan Elektronik dll.

  • Tempoh pengekalan: lima tahun

 • Rekod tentang aduan pelanggan atau penyelesaian pertikaian:

  • Sebab pengekalan: Akta Perlindungan Pengguna dalam Urus Niaga Perdagangan Elektronik dll.

  • Tempoh pengekalan: tiga tahun

 • Data pengesahan komunikasi

  • Sebab pengekalan: Akta Perlindungan Privasi Komunikasi

  • Tempoh pengekalan: tiga bulan

 • Rekod tentang urus niaga kewangan elektronik:

  • Sebab pengekalan: Akta Urus Niaga Kewangan Elektronik

  • Tempoh pengekalan: lima tahun

Kaedah dan Prosedur untuk Pemusnahan Data Peribadi

MyFitnessPal mengekalkan Data Peribadi anda (i) selama anda mengekalkan akaun atau mengikut keperluan untuk memberi anda Perkhidmatan dan/atau (ii) mengikut keperluan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan persetujuan kami. Data Peribadi dimusnahkan apabila data tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini. Proses dan kaedah pemusnahan yang khusus adalah seperti berikut: (i) Data Peribadi yang dicetak pada kertas dicincang, dibakar, dijadikan pulpa, dikisar sehingga lumat atau dibakar; dan (ii) Data Peribadi yang disimpan dalam bentuk elektronik dipadamkan menggunakan teknologi yang direka untuk mencegah pemulihan Data Peribadi.

Cara Menghubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen atau kebimbangan tentang cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui pasukan sokongan kami, tuliskan surat kepada kami atau hubungi kami di:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Penduduk Turki

Dengan penggunaan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pemindahan Data Peribadi anda dengan MyFitnessPal seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini. Selanjutnya, Data Peribadi yang dikumpulkankan akan dikongsi seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini.

 • Keselamatan Maklumat. Data Peribadi yang dikongsi dengan MyFitnessPal akan dilindungi menggunakan langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang direka bentuk untuk melindungi maklumat anda terhadap akses tanpa kebenaran, kecurian dan kehilangan seperti yang dituntut oleh artikel 12 Undang-undang bagi Perlindungan Data Peribadi no. 6698.

 • Ketepatan Data Peribadi. MyFitnessPal mengambil beberapa langkah untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Anda bertanggungjawab atas ketepatan maklumat yang anda berikan kepada MyFitnessPal dan anda memahami bahawa berbuat demikian adalah penting daripada segi melaksanakan hak data peribadi anda menurut Undang-undang Perlindungan Data Peribadi no. 6698 dan perundangan lain yang berkenaan. Untuk mengemas kini Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami.

 • Permintaan Akses. Jika anda menetap di Turki, anda boleh meminta akses kepada, pengubahan, penentangan dan pemadaman Data Peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda. Untuk mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami. Tertakluk pada undang-undang berkenaan, kami mungkin mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini dan akan memberikan respons terhadap permintaan munasabah secepat yang boleh dilaksanakan dan dalam apa-apa keadaan pun, dalam had masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

 • Pengekalan dan Pemusnahan Data. Apabila anda memadamkan akaun anda dan/atau apabila Data Peribadi tidak lagi diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan persetujuan kami dan/atau tempoh pengekalan menurut undang-undang yang berkenaan telah tamat, maka Data Peribadi anda boleh diawanamakan dan terus digunakan dalam bentuk sedemikian.

Penduduk Kesatuan Arab Emiriah

Jika anda menetap di Kesatuan Arab Emiriah, penggunaan Perkhidmatan ini oleh anda menandakan bahawa anda bersetuju dengan perkara berikut:

 • Anda mengakui penepian hak privasi material anda menurut undang-undang yang berkenaan;

 • MyFitnessPal boleh mendedahkan apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami, termasuk maklumat yang mungkin dianggap peribadi; dan

 • MyFitnessPal tidak bertanggungjawab atas apa-apa penerbitan maklumat yang anda berikan kepada kami, termasuk maklumat yang mungkin dianggap peribadi.

Jangan gunakan Perkhidmatan jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Dasar Privasi ini.

Penduduk Amerika Syarikat

Kami tidak menjual Data Peribadi seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nevada.

Penduduk California

Jika anda menetap di California, anda mempunyai hak tertentu terhadap Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda. Menurut undang-undang California, pelaksanaan hak ini tertakluk pada pengecualian tertentu untuk melindungi kepentingan awam (cthnya., pencegahan atau pengesanan jenayah) dan kepentingan kami (cthnya., mengekalkan kerahsiaan apabila dikehendaki daripada segi undang-undang). Kami akan menunaikan permintaan anda secepat yang boleh dilaksanakan secara munasabah. Permintaan untuk melaksanakan hak anda mungkin ditunaikan sepenuhnya, sebahagiannya atau tidak sama sekali, bergantung pada skop dan sifat permintaan serta undang-undang yang berkenaan. Untuk mencegah akses tanpa kebenaran kepada Data Peribadi anda, kami mengambil beberapa langkah untuk mengesahkan hak individu terhadap data - termasuk mewajibkan pengguna menghubungi kami secara langsung daripada alamat e-mel yang sah, melepasi respons cabaran dan/atau mengesahkan maklumat berkaitan dengan akaun. Setelah mengesahkan identiti anda, kami akan memaklumi anda jika kami tidak dapat memenuhi permintaan anda dan menggariskan sebab kami tidak dapat menghormati permintaan anda pada waktu ini.

Hak Privasi California Anda

Anda mempunyai hak berikut:

 • Hak untuk Mengakses Data Peribadi Anda: Anda berhak untuk meminta pengesahan daripada kami tentang sama ada kami memproses Data Peribadi anda dan akses kepada Data Peribadi, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Ini mungkin termasuk Data Peribadi yang kami kumpulkan, guna atau dedahkan tentang anda.

 • Hak untuk Pemadaman: Anda berhak untuk meminta kami memadamkan Data Peribadi anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 • Hak untuk Memilih Keluar daripada “Jualan” dan Amalan Perkongsian Tertentu: Anda berhak untuk memilih keluar daripada amalan perkongsian data tertentu dengan pihak ketiga yang mungkin menggunakan Data Peribadi anda semata-mata untuk tujuan mereka sendiri. Hak anda untuk memilih keluar terhad kepada maklumat yang kami “jual” kepada pihak ketiga. “Jual” dalam hal ini tidak bermaksud memberikan data untuk mendapatkan wang – kami tidak berbuat demikian. Sebaliknya, “jual” dalam hal ini bermaksud pendedahan data, termasuk data peranti teknikal yang tidak mengenal pasti anda secara langsung, apabila pihak ketiga mungkin menggunakan data tersebut untuk tujuannya sendiri, seperti pengiklanan diperibadikan. Kami tidak mempunyai pengetahuan sebenar bahawa kami menjual maklumat peribadi golongan bawah umur 16 tahun.

 • Hak untuk Tidak Didiskriminasi: Kami tidak akan mendiskriminasi anda, daripada segi harga atau perkhidmatan yang kami tawarkan, jika anda menghantar salah satu permintaan hak yang disenaraikan di atas.

Cara Menggunakan Hak Anda

Gunakan hak anda (selain memilih keluar daripada “jualan”): Untuk menggunakan hak anda terhadap Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui pasukan sokongan kami atau di alamat yang disenaraikan di bawah: MyFitnessPal, Inc., ATTN: Privacy/Legal, 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701

Gunakan hak memilih keluar daripada “jualan” anda: Untuk arahan tentang cara menggunakan hak anda, sila lawati halaman “jangan jual maklumat peribadi saya”.

Hak California Tambahan

Seksyen Kanun Sivil California 1798.83 membenarkan penduduk California meminta dan mendapatkan senarai Data Peribadi daripada kami (jika ada) yang kami dedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran pihak ketiga tersebut dalam tahun kalendar sebelumnya serta nama dan alamat pihak ketiga tersebut. Permintaan hanya boleh dibuat sekali setahun dan secara percuma.

Menurut Seksyen 1798.83, kami tidak berkongsi apa-apa Data Peribadi dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka, buat masa ini. Jika kami membuat keputusan untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka, anda boleh memilih keluar daripada pendedahan ini pada bila-bila masa dengan menghantar permintaan kepada pasukan sokongan kami atau secara bertulis kepada:

MyFitnessPal, Inc.
ATTN: Privacy/Legal
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701

Penting untuk anda ambil maklum bahawa pilihan keluar ini tidak menghalang pendedahan dibuat untuk tujuan bukan pemasaran atau untuk tujuan membantu kami dengan pemasaran kami.