Calories in Blue Hashi Geisha Sushi Roll

Nutrition Facts

Blue Hashi - Geisha Sushi Roll

<