Calorías quemadas con Voleibol, competición, en pabellón