MyFitnessPal – Vilkår og betingelser for brug

Ikrafttrædelsesdato: Den 18. december 2020

Velkommen til MyFitnessPal. Disse vilkår og betingelser for brug er gældende og regulerer din brug af vores websted og mobilapplikation ("appen") og har til formål at skabe et positivt, lovlydigt fællesskab for vores brugere. Ved at bruge MyFitnessPal accepterer du alle nedenstående vilkår og betingelser.

MyFitnessPal, Inc. og enhver efterfølgende enhed (der herefter omtales som "MyFitnessPal", "vi"eller"os"), tilbyder en række indhold og tjenester via MyFitnessPal-websitet og -appen (samlet kaldet**"tjenesterne"**).

DISSE BETINGELSER OMFATTER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL I AFSNIT 14. DENNE BESTEMMELSE PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER TIL AT BILÆGGE TVISTER MED MYFITNESSPAL, OG DU BØR LÆSE DEN GRUNDIGT. DIN BESLUTNING OM AT BEHOLDE EN KONTO, ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE (UANSET OM DU OPRETTER EN KONTO HOS OS ELLER EJ), UDGØR DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK, SOM ER INDARBEJDET I VILKÅRENE. HVIS DER ER NOGET I DISSE VILKÅR, DU IKKE KAN ACCEPTERE, ER DET IKKE TILLADT FOR DIG AT BRUGE VORES TJENESTER.

Bemærk, at resuméer i skraverede felter øverst i de fleste afsnit har til formål at gøre vilkårene nemmere at forstå. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et resumé og et afsnit i vilkårene, er vilkårene gældende.

Du er velkommen til at kontakte os gennem vores Support Team, hvis du har nogle spørgsmål eller forslag.

1. Brug af vores tjenester og din konto

1.1 Hvem kan bruge tjenesterne

Du skal være mindst 18 år for at kunne bruge tjenesterne.

Du skal være fyldt 18 år for at bruge tjenesterne (medmindre andet er angivet i afsnittet Internationale vilkår, der er gældende i bestemte retskredse). Ingen personer under 18 år må bruge tjenesterne, forsyne os med personoplysninger (som denne term er defineret i Fortrolighedspolitik), eller på anden vis indsende personoplysninger via tjenesterne (f.eks. et navn, en adresse, et telefonnummer eller en e-mailadresse).

1.2 Din konto

Det kan være nødvendigt for dig at oprette en konto hos MyFitnessPal for at få adgang til vores tjenester, og det er vigtigt, at dataene på din konto er korrekte og opdaterede (især din e-mailadresse – hvis du på noget tidspunkt skulle glemme din adgangskode, er en gyldig e-mailadresse ofte den eneste måde, hvorpå vi kan bekræfte din identitet og hjælpe dig med at logge ind igen).

Det kan være nødvendigt for dig at oprette en konto hos MyFitnessPal for at få adgang til eller bruge visse tjenester. Din konto kan også automatisk giver dig adgang til og metoder til at bruge eventuelle nye tjenester.

Når du opretter en konto til nogen af vores tjenester, er du nødt til at give os nøjagtige og fuldstændige oplysninger, som du bliver bedt om under kontooprettelsen og registreringsprocessen, og holde disse oplysninger opdateret. Ellers kan nogle af vores tjenester muligvis ikke fungere korrekt, og vi vil måske ikke være i stand til at kontakte dig med vigtige meddelelser.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af enhver handling, der finder sted, mens du bruger din konto, og du skal øjeblikkeligt underrette vores Support Team om ethvert reelt eller formodet tab, tyveri eller uautoriseret brug af din konto eller kontoadgangskode. Vi er ikke ansvarlige for tab, der skyldes uautoriseret brug af dit brugernavn og adgangskode.

Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union: Du har ret til at slette din konto hos os ved at kontakte vores Support Team. Hvis du vælger permanent at slette din konto, vil de ikke-offentlige personoplysninger, vi har associeret med din konto også blive slettet.

1.3 Opdateringer, ændringer og begrænsninger af tjenester

Vores tjenester er i konstant udvikling. Med lanceringen af nye produkter, tjenester og funktioner har vi brug for fleksibilitet til at foretage ændringer, indføre begrænsninger, og lejlighedsvis indstille eller stoppe visse tjenester. Vi kan også opdatere vores tjenester, som muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du ikke installerer opdateringerne.

Vores tjenester ændrer sig hyppigt, og deres form og funktion kan ændre sig uden forudgående varsel til dig.

Vi kan levere opdateringer (herunder automatiske opdateringer) for visse tjenester, når og hvis vi finder det hensigtsmæssigt. Dette kan inkludere opgraderinger, ændringer, fejlrettelser, patches eller andre fejlrettelser og/eller nye funktioner (samlet kaldet "Opdateringer"). Visse dele af vores tjenester kan muligvis ikke fungere, hvis du ikke installerer alle opdateringer. Du anerkender og accepterer, at tjenesterne muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du ikke tillader sådanne opdateringer og ikke udtrykkeligt giver samtykke til automatiske opdateringer. Endvidere accepterer du, at vilkårene (og alle yderligere ændringer af samme) vil gælde for alle opdateringer af vores tjenester. Vi kan ændre, lejlighedsvist indstille, eller nedlægge en hvilken som helst del af, eller alle, vores tjenester på et hvilket som helst tidspunkt, herunder tilgængeligheden af ethvert produkt, enhver funktion, database, eller ethvert indhold. Derudover har vi ingen forpligtelser til at levere opdateringer eller at fortsætte med at levere eller muliggøre særlige funktioner eller funktionalitet på nogen af vores tjenester. Vi kan også pålægge begrænsninger på visse tjenester, eller begrænse din adgang til en del af eller alle vores tjenester, uden forudgående varsel eller forpligtelse.

1.4 Overvågning og suspendering af tjenester

Vi forbeholder os ret til at afvise at levere tjenester, og vi kan til enhver tid overvåge, stoppe eller suspendere din konto eller adgang til tjenesterne.

Vi har ret, men ikke pligt, til at overvåge enhver konto og/eller aktivitet, der er gennemført via tjenesterne eller på nogen måde er relateret til disse (herunder at invitere en anden bruger ind i et fællesskab eller gruppe), såvel som brugeres brug af eller adgang til personoplysninger og andre brugeres profiler.

Vi kan også til enhver tid deaktivere, afslutte eller suspendere din konto eller adgang til visse tjenester: (1) hvis vi, efter eget skøn, beslutter, at du overtræder eller har overtrådt vilkårene eller deres grundtanke (som fremhævet i vores retningslinjer for fællesskaber), (2) hvis vi, efter eget skøn, beslutter, at du har skabt en risiko eller mulig juridisk eksponering for MyFitnessPal, offentligheden, en tredjepart eller nogen anden bruger af vores tjenester, (3) som svar på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige organer, (4) ved ophør eller væsentlige ændringer af en eller flere tjenester eller (5) grundet uventede tekniske problemer. Efter enhver sådan deaktivering, lukning eller suspendering bestræber vi os på at underrette dig via e-mail eller næste gang du forsøger at tilgå din konto.

1.5 Sikkerhed

Du bedes underrette os øjeblikkeligt, hvis du mener, din konto er blevet hacket eller kompromitteret.

Vi bekymrer os om vores brugeres sikkerhed. Selvom vi arbejder hårdt på at beskytte sikkerheden af dine personoplysninger, brugergenereret indhold og konto, kan vi ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil være i stand til at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger. Du bedes underrette vores Support Team øjeblikkeligt om ethvert reelt eller formodet brud på eller uautoriseret adgang til eller brug af din konto.

2. Ejerskab og brug af indhold

2.1 Definitioner

Indhold er det, der dukker op i appen eller på webstedet, når du benytter dig af vores tjenester. Brugergenereret indhold er indhold, der er skabt af dig eller andre brugere, og MyFitnessPal-indhold er alt andet indhold.

I disse vilkår betyder (i) "Indhold" enhver form for information, data eller kreative udtryksformer og omfatter uden begrænsning video, lyd, fotografier, billeder, illustrationer, animationer, værktøjer, tekst, idéer, kommunikation, svar, "synes godt om"-tilkendegivelser, kommentarer, software, scripts, software, scripts, eksekverbare filer, grafik, geodata, træninger og træningsdata, biometriske data og dataelementer derfra, måltider eller planer for styrketræning, annotationer, ernæringsinformation, opskrifter, interaktive funktioner, design, ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, branding, logoer og lignende aktiver, patenter, lyde, applikationer og eventuelle immaterielle rettigheder dertil, som alt sammen kan genereres, leveres eller på anden måde gøres tilgængeligt på eller via vores tjenester, "Brugergenereret indhold" betyder indhold, som en bruger fremsender, overfører eller på anden måde leverer til eller via brugen af tjenesterne, og (iii) "MyFitnessPal-indhold" betyder alt indhold, der ikke er brugergenereret indhold.

2.2 Ejerskab

Du ejer det indhold, du skaber, og vi ejer det indhold, vi skaber.

Alt MyFitnessPal-indhold og alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (registreret eller uregistreret) i og på tjenesterne tilhører MyFitnessPal og/eller dets partnere eller relevante tredjeparter. Hver bruger bevarer ejendomsretten til, ansvaret for og/eller alle gældende rettigheder til brugergenereret indhold, som han/hun opretter, men giver licens til dette brugergenererede indhold til MyFitnessPal, som forklaret i afsnit 2.5 nedenfor. MyFitnessPal og/eller dets samarbejdspartnere eller tredjeparter bevarer ejendomsretten til og ansvaret for og/eller andre gældende rettigheder til alt MyFitnessPal-indhold. Medmindre det er udtrykkeligt oplyst i vilkårene, er der intet, der giver dig ret eller licens til at bruge noget MyFitnessPal-indhold, herunder alt indhold ejet eller styret af en af vores partnere eller tredjeparter. Du indvilliger i at undlade at kopiere, offentliggøre, vise, distribuere, ændre eller skabe afledte værker ud fra det materiale, der fremlægges via tjenesterne, medmindre du har indhentet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil fra os.

2.3 Vores licens til dig

Du er velkommen til at tilgå og bruge MyFitnessPal-indholdet og tjenesterne. Vi arbejder hårdt på at levere en fantastisk oplevelse til vores brugere, så vi beder dig respektere vores intellektuelle ejendomsrettigheder og kun bruge MyFitnessPal-indhold og tjenester til de påtænkte formål. Dette betyder også, at MyFitnessPal-indhold eller -tjenester ikke må anvendes til kommercielle formål uden vores tilladelse. Vi har API’er og andre værktøjer, du kan bruge til at skabe dine egne apps og produkter. Kontakt os for mere information.

Med forbehold for din overholdelse af disse vilkår giver vi dig en begrænset, genkaldelig, personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv rettighed og licens til at tilgå og bruge vores tjenester og MyFitnessPal-indhold til dine egne personlige, ikke-kommercielle formål, forudsat at du ikke kopierer, ændrer, skaber et afledt værk fra, foretager reverse engineering af, sælger, tildeler, overdrager underlicens til, tildeler en sikkerhedsinteresse i, overfører eller på anden måde udnytter en ret til MyFitnessPal-indholdet eller tjenesterne kommercielt (og ikke tillader nogen tredjepart at gøre dette).

2.4 Retningslinjer for acceptabel anvendelse

 • 2.4.1 MyFitnessPal-indhold. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt ved gældende lov eller autoriseret af MyFitnessPal, accepterer du ikke at ændre, leje, lease, låne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker baseret på vores tjenester, softwaren til vores tjenester, eller noget MyFitnessPal-indhold, der tilbydes som del af vores tjenester (udover brugergenereret indhold), hverken helt eller delvist. Du må ikke downloade, kopiere, eller gemme MyFitnessPal-indhold, medmindre (i) det udtrykkeligt er tilladt som følge af funktionaliteten af visse tjenester som anført i de specifikke retningslinjer, og/eller yderligere vilkår gældende for sådanne tjenester, eller (ii) det udelukkende er til personlig brug eller dine optegnelser.

 • 2.4.2 Kommerciel brug af tjenesterne. Vores tjenester, med undtagelse af visse produkter og tjenester leveret gennem de MyFitnessPal-brandede websites, som vi gør tilgængelige i form af værktøjer til websiteejere (samlet kaldet "Kommercielle værktøjer"), er kun beregnet til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke bruge vores tjenester (ud over visse kommercielle værktøjer) til at sælge et produkt eller service, eller øge trafikken til dit eget website eller et tredjepartswebsite til kommercielle formål, såsom reklamesalg, eller på anden vis iværksætte nogen bestræbelse med det formål at skabe indtægter. For eksempel må du ikke tage resultaterne fra en søgning på vores tjenester, omformatere dem og vise dem, eller spejle vores websites eller resultatsider på dit website. Du må heller ikke "meta-søge" vores tjenester. Hvis du ønsker at gøre anden kommerciel brug af vores tjenester end gennem brugen af de kommercielle værktøjer, skal du først indgå en aftale med os om at gøre dette. Mere information om de kommercielle værktøjer kan fås ved at kontakte vores Support Team. Ved at bruge de kommercielle værktøjer, anerkender og accepter du vilkårene og alle yderligere vilkår og betingelser gældende for de udvalgte tjenester.

 • 2.4.3 Linkning til tjenesterne. Hvis du gerne vil linke til vores tjenester på dit website eller din app, skal du overholde disse regler: (i) ethvert link til vores tjenester skal være et tekstlink tydeligt mærket "MyFitnessPal" (uden brug af noget andet varemærke, logo, ophavsret eller noget andet intellektuelt ejendomsaktiv ejet eller kontrolleret af MyFitnessPal) eller et andet slags format bestemt af os, (ii) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket må ikke skade eller forringe den goodwill, der er forbundet med vores varemærker, (iii) linket skal "pege" mod roddomænenavnet til tjenesten og ikke til andre sider med vores tjenester, (iv) udseendet, placeringen og andre egenskaber ved linket må ikke skabe et falsk billede af, at din organisation eller enhed er sponsoreret af, tilknyttet til, eller forbundet med MyFitnessPal, (v) når det er valgt, skal linket vise tjenesten i fuld skærm og ikke inde i en "ramme" på det website eller den tjeneste, der linkes til, og (vi) vi forbeholder os retten til at tilbagekalde vores samtykke til linket på ethvert tidspunkt og efter eget skøn, og når du bliver underrettet om sådan en tilbagekaldelse af samtykke, accepterer du øjeblikkeligt at fjerne det relevante link.

2.5 Din licens til os

Når du poster indhold i forbindelse med vores tjenester, tilhører det stadig dig. Du giver os imidlertid lov til at bruge dette indhold i forbindelse med vores tjenester, og gøre indholdet tilgængeligt for andre. Vi kan til enhver tid ændre eller fjerne dit indhold fra vores tjenester uanset årsag. Opslå ikke indhold, som ikke er dit, eller som du ikke har tilladelse til at opslå.

Når du leverer brugergenereret indhold til MyFitnessPal gennem vores tjenester, giver du os og vores brugere en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, afgiftsfri, frit overdragelig, underlicenserbar, verdensomspændende ret og licens til at bruge, hoste, opbevare, cache, reproducere, udgive, vise (offentligt eller på anden vis), distribuere, overføre, ændre, tilpasse (herunder, uden begrænsninger, for at tilpasse det til kravene til ethvert netværk, enhver enhed, tjeneste, eller ethvert medie, gennem hvilke vores tjenester er tilgængelige), kommercialisere, skabe afledte værker ud fra, og på anden vis udnytte et sådant brugergenereret indhold i forbindelse med alle tjenester. Du anerkender og accepter at: (a) vi har retten til at arrangere indsendt, brugergenereret indhold på en hvilken som helst måde, vi ønsker, (b) vi har ingen forpligtelser til at give dig nogen godtgørelse, når vi bruger dit brugergenerede indhold, men hvis vi vælger at give dig en godtgørelse, er størrelsen og placeringen af denne godtgørelse efter eget skøn, og (c) du har ikke ret til nogen form for kompensation eller anden betaling fra os i forbindelse med brugen af dit brugergenererede indhold.

De rettigheder, du giver i denne licens, er til de begrænsede formål at tillade MyFitnessPal at drive og tillade andre brugere at bruge tjenesterne i overensstemmelse med deres funktionalitet, forbedre tjenesterne og udvikle nye tjenester. Uagtet ovenstående vil vi ikke gøre brug af noget af dit brugergenererede indhold på en måde, der er i modstrid med vores Fortrolighedspolitik.

Vi forbeholder os ret til at overvåge, fjerne eller ændre brugergenereret indhold af en hvilken som helst årsag og på ethvert tidspunkt, herunder brugergenereret indhold, som vi mener overtræder retningslinjer for fællesskaber og/eller vores politikker.

Du indvilliger i at respekterer andres immaterielle rettigheder. Du erklærer og garanterer, at du har alle nødvendige rettigheder til at give MyFitnessPal ovenstående licens til alt brugergenereret indhold, som du fremsender i forbindelse med tjenesterne, og at du vil holde os skadesløse for ethvert brud på denne erklæring og garanti.

2.6 Spred budskabet

Hvis du deler en anden persons personoplysninger med os, skal du først indhente deres tilladelse.

Vi håber, du nyder at bruge vores tjenester, og opfordrer dig til at dele din begejstring med dine venner. Hvis du vælger at bruge funktionerne i vores tjenester til at fortælle en ven om disse, vil vi bede dig om at oplyse din vens e-mailadresse eller sociale medieprofil, som vi derefter kan bruge til at kontakte din ven omkring vores tjenester. Vi kan opbevare oplysningerne du giver for en vis periode, men vi offentliggør ikke disse oplysninger. Du erklærer og garanterer, at du er bemyndiget til at afgive eventuelle tredjepartskontaktoplysninger, som du afgiver til os med henblik på henvisninger, og at du vil holde os skadesløse for ethvert brud på denne erklæring og garanti.

2.7 Lagring af indhold

Vær opmærksom på, at når du offentliggør noget på internettet, bliver det praktisk talt umuligt at fjerne alle kopier af det i fremtiden.

Efter nedlæggelse af din konto, eller hvis du har fjernet brugergenereret indhold fra vores tjenester, kan vi gemme dit brugergenererede indhold i en kommercielt rimelig tidsperiode med henblik på backup, arkivering eller revidering, eller som ellers påkrævet eller tilladt ved lov. Desuden kan MyFitnessPal og dets brugere gemme og fortsætte med at bruge, opbevare, vise, reproducere, dele, ændre, skabe afledte værker fra, udføre og distribuere dit brugergenererede indhold, der ellers har været opbevaret eller delt gennem tjenesterne. Licensen til dit brugergenererede indhold fortsætter, også selvom du stopper med at benytte dig af vores tjenester. Når du poster noget offentligt, kan andre vælge at kommentere på det, og dermed gøre dit indhold til en del af en fælles samtale. Vedrørende yderligere informationer bedes du gennemgå vores Fortrolighedspolitik.

3. Retningslinjer for fællesskaber

3.1 Interaktive områder

Vores tjenester indeholder ofte fællesskabsfunktioner. Når du poster indhold gennem disse funktioner, kan det blive offentliggjort. Vi kan, men gør det ikke altid, overvåge vores fællesskabsfunktioner, og du er i sidste ende ansvarlig for dine interaktioner med andre brugere. Brug derfor din sunde fornuft og vær retfærdig.

Nogle af vores tjenester kan inkludere anmeldelser, diskussionsfora, samtalesider, blogs eller andre interaktive områder eller sociale funktioner, der tillader dig og andre brugere at poste brugergenereret indhold og interagere med hinanden ("Interaktive områder"). Du er eneansvarlig for din brug af de interaktive områder og for brugergeneret indhold, du poster, herunder overførslen, nøjagtigheden og fuldstændigheden af det brugergenererede indhold. Eftersom de interaktive områder ofte er offentlige, accepterer du, at dit brugergererede indhold kan blive og forblive offentliggjort. Du bør derfor aldrig offentliggøre personoplysninger i et interaktivt område.

Vi har ret men ikke pligt til at overvåge vores fællesskabsfunktioner. Du er eneansvarlig for dine interaktioner med andre brugere, uanset om det er online eller i egen person, herunder, men ikke begrænset til, kommentarer, udfordringer og venskabelig konkurrence. Vi påtager os intet ansvar for nogen tab eller skade som resultat af nogen interaktion med andre brugere, der bruger vores tjenester, personer du møder gennem vores tjenester, eller personer der finder dig på baggrund af indhold indsendt på, af eller gennem vores tjenester. MyFitnessPal er ikke forpligtet til at engagere sig i og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle tvister mellem brugerne, og du fritager MyFitnessPal fra ethvert ansvar og erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med sådanne tvister.

3.2 Retningslinjer for fællesskaber

Vores tjenester er designet som et sikkert og støttende miljø for at hjælpe dig med at nå dine fitness- og wellnessmål. Du kan ikke benytte vores tjenester til at poste upassende materiale, chikanere folk, sende spam, krænke intellektuelle ejendomsrettigheder eller foretage andre upassende handlinger. Vær rimelig og opfør dig ansvarligt.

Vores tjenester har til formål at skabe et sikkert og støttende fællesskab for alle brugere. For at opretholde et sikkert og positivt miljø kræver vi, at alle accepterer og følger visse regler ("Retningslinjer for fællesskaber"), når de opslår brugergenereret indhold og bruger vores tjenester. Vores retningslinjer for fællesskaber er i mange tilfælde baseret på principperne i den gældende lovgivning. Overtrædelser af vores retningslinjer for fællesskaber kan medføre sigtelse i henhold til straffeloven og civilretligt ansvar. Ved at benytte dig af vores tjenester, accepterer du, at dit brugergenererede indhold og brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, de interaktive områder, ikke overtræder retningslinjer for fællesskaber. Hvis du overtræder vores retningslinjer for fællesskaber, forbeholder vi os retten til at afbryde din adgang til vores tjenester.

 • Forbud mod upassende indhold. Opslå ikke indhold, der kan betegnes som stalking, eller som er truende, sårende, chikanerende, krænkende eller generende for andre medlemmer af fællesskabet. Nedsættende referencer til sex, køn, alder, vægt, kropstype, handicap, etnicitet, religion eller seksuel præference, eller støtte af vold mod personer eller grupper, selv hvis det er formuleret som humor, er ikke tilladt. Dette omfatter stereotypisk omtale en gruppe eller et fællesskab. Undlad at opslå indhold, der er krænkende, sjofelt, pornografisk, stødende, hadefuldt, provokerende eller opfordrer til seksuelt eksplicit materiale. Du kan være høfligt uenig med en besked, post eller et emne, men lad være med at angribe andre brugere ved at håne eller fornærme dem. Hvis du bliver angrebet af en anden bruger og tager til genmæle, er du også underlagt samme konsekvenser.

 • Ingen kapring, trolling eller flame-baiting. Hvis du deltager i vores fora, bedes du holde dig til en eksisterende tråds emne og oprette nye tråde i det relevante forum. At føre en tråd væk fra dets emne anses for at være kapring. Det omfatter opslag, der provokerer eller er beregnet til at anspore til tumult.

 • Ingen promovering af usikre vægttabsteknikker eller spiseforstyrrelser. Brug af vores tjenester til at promovere, glorificere eller opnå faretruende lave niveauer af madindtag er ikke tilladt. I overensstemmelse hermed bedes du ikke bidrage med følgende typer indhold, som kan blive fjernet uden varsel:

  • Indhold, der har til hensigt at promovere usikre eller kontroversielle vægttabsprodukter eller procedurer, herunder ikke-lægeordinerede kosttilskud.

  • Profiler, grupper, beskeder, posts eller vægkommentarer, der opfordrer til anoreksi, bulimi eller diæter med meget lavt kalorieindhold. Det omfatter positive referencer til ana/mia, udrensning eller selvsult.

  • Fotos, der har til hensigt at glorificere ekstrem tyndhed.

 • Ingen skade mod mindreårige. Brug ikke vores Services på en måde der skader mindreårige (eller nogen anden for den sags skyld).

 • Ingen forstyrrelser, udnyttelser eller ressourcemisbrug. Lad være med at forstyrre eller skade driften af vores tjenester, herunder gennem uautoriseret brug, forstyrrelse, automatiserede angreb, udnyttelse eller misbrug af vores ressourcer

 • Ingen afsendelse af spam eller junkmail. Lad være med at spamme folk via posts, svar, eller beskeder.

 • Intet ulovligt indhold. Lad være med at være fortaler for, promovere eller hjælpe nogen svigagtig eller ulovlig handling (f.eks. vold, efterligning og computermisbrug).

 • Ingen opfordring til fremsendelse af personoplysninger. Lad være med at poste eller opfordre til fremsendelse af personoplysninger vedrørende eller fra nogen tredjeparter, herunder fotografier, telefonnumre, gadeadresser, efternavne, e-mailadresser og adgangskoder i de interaktive områder.

 • Ingen offentlige opslag af private samtaler. Lad venligst være med offentligt at poste en e-mail eller privatbesked fra en anden bruger, moderator eller administrator.

 • Intet brud på juridiske forpligtelser. Lad være med at poste indhold, der bryder en kontraktmæssig eller anden juridisk forpligtelse, der ejes af en tredjepart.

 • Ingen vildledende eller svigagtige links. Lad være med at poste vildledende eller svigagtige links. Det omfatter links med misvisende beskrivelser, indsættelse af forkert "kildefelt" i et opslag, indsættelse af misvisende click-through links på billeder eller indlejring af links til uønskede websites eller pop op-reklamer.

 • Ingen krænkelse af intellektuel ejendom. Respektér andres intellektuelle ejendomme. Hvis du ikke har tilladelse til at bruge en andens proprietære arbejde eller billede (enten gennem licens eller juridiske undtagelser og begrænsninger såsom fair use), så lad venligst være med at poste det. Hvis du har grund til at mene, at brugergenereret indhold, som du ser i vores tjenester, krænker din intellektuelle ejendom eller andres intellektuelle ejendom, henvise vi til afsnittet om intellektuel ejendom/DMCA i vores vilkår.

 • Ingen efterligning af MyFitnessPal eller andre. Lad være med at poste indhold, der sandsynligvis vil narre andre, blive brugt til at efterligne andre eller forvansker din identitet eller dit tilhørsforhold til en anden person, herunder til MyFitnessPal. Det er ikke tilladt at oprette en konto med det formål at bedrage andre brugere eller omgås en suspendering, og det vil danne grundlag for en permanent bandlysning fra vores tjenester.

 • Ingen automatiserede forespørgsler. Lad være med at sende automatiserede forespørgsler af nogen art til de systemer og netværk, vi bruger til at levere vores tjenester, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

 • Andet. Lad være med at poste nogen form for indhold, der indeholder noget, vi efter eget skøn finder stødende eller hæmmer en person i at bruge eller få glæde af vores tjenester, eller som kan udsætte MyFitnessPal eller vores brugere for skade eller erstatningsansvar af nogen art. Opslå ikke indhold, der kan skade eller forringe den goodwill, der er forbundet med MyFitnessPal eller vores logoer og mærker.

Hvis vi vurderer, at du overtræder vores retningslinjer for fællesskaber eller på anden vis krænker vores vilkår, kan vi gribe ind for at løse problemet, herunder, men ikke begrænset til, opsige din ret til at bruge vores tjenester, fjerne dit brugergenererede indhold, anlægge sag mod dig (i hvilket tilfælde du accepterer, at vi kan få tilkendt rimelige omkostninger og advokatsalærer) eller videregive oplysninger til retshåndhævende myndigheder. Vi forbeholder os retten til at håndhæve eller ikke at håndhæve disse retningslinjer for fællesskaber efter eget skøn, og de udgør ikke en pligt eller kontraktmæssig forpligtelse for os til at handle på nogen bestemt måde.

3.3 Rapportering af anstødeligt brugergenereret indhold

Der bliver indimellem postet upassende indhold på websites med brugergenereret indhold. Vi gør vores bedste for at holde fællesskabet sikkert og beskyttet (brugere der respekterer vores retningslinjer for fællesskaber bidrager til dette), men du kan stadig støde på kritisk indhold, før vi har haft mulighed for at fjerne det. Hvis du ser stødende indhold, bedes du underrette os om det.

Selvom vi kræver, at alle vores brugere overholder vores retningslinjer for fællesskaber, og vi forbeholder os retten til at foretage overvågning for krænkelser, kan vi i sidste ende ikke garantere, at de til enhver tid vil overholde vores retningslinjer for fællesskaber eller disse vilkår. Hvis du mener, at noget indhold indsendt til vores tjenester er i strid med vores retningslinjer for fællesskaber, eller hvis du ved eller formoder, at nogen misbruger dit brugergenererede indhold, bedes du rapportere det til Support Team. Vi har ret, men ikke pligt, til at gennemgå og gribe til handling over for eller fjerne brugergenereret indhold, som du rapporterer. Du accepterer og anerkender, at når du tilgår eller på anden måde bruger tjenesterne, kan du se brugergenereret indhold fra en række kilder, og at vi er ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, brugbarheden, sikkerheden, lovligheden og behørigheden af eller de intellektuelle ejendomsrettigheder til sådant brugergenereret indhold.

Vi er ikke ansvarlige for og hæfter ikke for nogen skade, der er blevet tilført dig som følge af stødende brugergenereret indhold eller en anden brugers manglende overholdelse af vores retningslinjer for fællesskaber.

4. Intellektuel ejendom/DMCA

Vi respekterer lovgivningen om immaterielle rettigheder. Hvis noget er forkert, bedes du sende en e-mail med alle oplysningerne til legal@myfitnesspal.com.

Hvis du mener, at brugergenereret indhold eller MyFitnessPal-indhold krænker ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder i henhold til amerikansk eller anden national lovgivning, bedes du underrette os med det samme ved at bruge de kontaktoplysninger, der er anført heri. Det er vores politik at undersøge alle påstande om krænkelse, vi bliver gjort opmærksom på. Du bedes give os følgende oplysninger i din meddelelse om mistanke om rettighedskrænkelse:

 • Identifikation af det materiale, der bliver krænket.

 • Identifikation af det materiale der hævdes at være krænkende, herunder dets placering, med tilstrækkelige detaljer, så vi kan være i stand til at finde det og bekræfte dets eksistens.

 • Kontaktoplysninger på den anmeldende part (den "Anmeldende Part"), herunder navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.

 • En erklæring om, at den anmeldende part er i god tro om, at materialet ikke er autoriseret af ejeren, dennes agent eller ved lov.

 • En erklæring givet under strafansvar om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og at den anmeldende part er autoriseret til at klage på vegne af ejeren.

 • En fysisk eller elektronisk signatur på en person, som er autoriseret til at handle på vegne af materialets ejer, der angiveligt er blevet krænket.

Din meddelelse skal være underskrevet (fysisk eller elektronisk) og skal adresseres på følgende måde:

MyFitnessPal, Inc.
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
USA
Attn: DMCA-anmodninger

Du anerkender, at hvis du ikke overholder alle vores krav i dette afsnit, så kan din meddelelse være ugyldig. Visse oplysninger i en meddelelse om krænkelse kan fremsendes til den bruger, der har postet det angiveligt krænkende indhold. I USA, i henhold til paragraf 512(f) i DMCA, kan enhver person, der bevidst og i væsentlig grad giver forkert indtryk af det materiale eller den aktivitet, der krænker, blive underlagt ansvar. Se www.copyright.gov for at få flere oplysninger om, hvordan du forbereder eller svarer på en DMCA-meddelelse og/eller www.uspto.gov/trademark for flere oplysninger om varemærkerettigheder.

Vores tjenester kan linke til, interagere med eller være tilgængelige for tredjepartstjenester eller produkter såsom sociale medier og tredjepartsenheder. Hvis du tilgår sådanne tredjepartstjenester eller produkter, skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige vilkår og fortrolighedspolitikker for dit brug af sådanne tjenester.

5.1 Sociale netværk og login

Du kan aktivere eller logge ind på vores tjenester via en række online-tredjepartstjenester, såsom sociale medier og sociale netværkstjenester som Facebook ("Sociale netværkstjenester"). For at drage fordel af disse funktioner kan vi bede dig om at godkende, oprette en bruger eller logge ind på sociale netværkstjenester tilhørende de respektive udbyderes websites. Som en del af denne integration vil de sociale netværkstjenester give os adgang til visse oplysninger, du har afgivet til dem, og vi vil bruge, opbevare, og videregive sådanne oplysninger i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik. Husk på, at den måde, hvorpå tredjepartstjenester (herunder sociale netværkstjenester) bruger, gemmer og videregiver dine oplysninger, udelukkende er reguleret af de disse tredjepartstjenesters politikker, og vi har ingen forpligtelser eller ansvar for nogen fortrolighedspraksis eller andre handlinger på nogen tredjepartswebsites eller -tjeneste, der kan aktiveres i vores tjenester. Desuden er vi ikke ansvarlige for nøjagtigheden, tilgængeligheden eller troværdigheden af nogen information, indhold, varer, data, meninger eller udtalelser, der er gjort tilgængelige i forbindelse med sociale netværkstjenester. Vi er derfor ikke ansvarlige for nogen skade eller tab forårsaget eller angiveligt forårsaget af, eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådanne sociale netværkstjenester.

5.2 Tredjepartsapplikationer

Du kan få adgang til bestemte links til tredjeparter, applikationer, indhold, tjenester, kampagner, særlige tilbud eller andre begivenheder eller aktiviteter ("Tredjepartsapplikationer") via vores tjenester. Hvis du vælger at få adgang til disse tredjepartsapplikationer, kan du blive bedt om at logge på eller synkronisere dine konti med sådanne applikationer. Du er på ingen måde forpligtet til at bruge tredjepartsapplikationer, og din adgang til og brug af sådanne applikationer er udelukkende på egen risiko, og vi har intet tilknyttet ansvar. Desuden er vi ikke ansvarlige for nøjagtigheden, tilgængeligheden, eller troværdigheden af nogen information, indhold, varer, data, meninger, eller udtalelser gjort tilgængelige af tredjepartsapplikationer. Vi er derfor ikke ansvarlige for nogen skade eller tab forårsaget, eller angiveligt forårsaget af, eller i forbindelse med brugen af eller tillid til nogen sådanne tredjepartsapplikationer.

5.3 Tredjepartsprodukter

Vores tjenester kan blive tilgået på tredjepartsenheder eller andre produkter ("Tredjepartsprodukter"), og din mulighed for at bruge visse funktioner i vores tjenester kan kræve, at du køber tredjepartsprodukter (f.eks. fitness trackers, smarte vægte osv.). Selvom vi kan anbefale, promovere eller markedsføre visse partneres produkter, har vi intet ansvar for din erhvervelse eller brug af nogen tredjepartsprodukter, og vi garanterer ikke, at tredjepartsprodukter vil fungere med vores tjenester eller være fejlfrie. Vi fralægger hermed ansvar for alle tredjepartsprodukter, herunder tredjepartsprodukter tilbudt af vores partnere.

6. Mobile tjenester

Selvom vi bestræber os på at gøre vores tjenester tilgængelige på mange platforme, kan vi ikke garantere, at appen er kompatibel med vores enhed (men du bedes underrette Customer Support, hvis du har spørgsmål eller problemer. Vi vil gerne hjælpe). Hvis du bruger appen, vil dine standardmæssige data- og beskedtakster gælde, og reglerne for den app store, du downloader fra, vil også gælde.

6.1 Overvejelser vedrørende mobilselskab og enhed

For at bruge eller få adgang til vores app skal du have en kompatibel enhed. Vi kan ikke garantere, at appen vil være kompatibel med eller tilgængelig på din enhed. Vi opkræver ikke betaling for brug af appen. Dit telefonselskabs normale takster for meddelelser, data og andre gebyrer gælder dog stadig. Du skal muligvis betale gebyrer for at få adgang til visse særlige funktioner og indhold, der er inkluderet i vores udvidede abonnementer (som beskrevet i afsnit 7).

6.2 Mobilapplikationslicens

Vi tildeler dig hermed en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at bruge appen downloadet direkte fra en legitim markedsplads, kun i objektkodeformat og kun til personligt brug til lovlige formål. Med hensyn til open source- eller tredjepartskode, der kan være inkorporeret i appen, er en sådan open source-kode dækket af den eventuelt gældende open source- eller tredjepartslicens-EULA, der autoriserer brug af sådan en kode.

6.3 App stores

Hvis du har downloadet appen fra en tredjeparts app store ("Appudbyderen"), anerkender og accepterer du, at:

 • Vilkårene er en aftale mellem os, og ikke med appudbyderen. Som det også er tilfældet mellem MyFitnessPal og appudbyderen, er MyFitnessPal eneansvarlig for sine applikationer,

 • Appudbyderen har ingen forpligtelser til at levere nogen vedligeholdelse og supportservices med hensyn til appen;

 • I tilfælde, hvor appen ikke er i overensstemmelse med alle gældende garantier, (i) kan du underrette appudbyderen, og appudbyderen kan refundere appens købspris til dig (hvis gældende), (ii) har appudbyderen i det omfang, som er tilladt af gældende lov, ikke nogen garantiforpligtelser overhovedet med hensyn til applikationer, og (iii) andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger og udgifter, der kan henføres til en manglende overensstemmelse med en garanti vil mellem MyFitnessPal og appudbyderen være MyFitnessPals ansvar;

 • Appudbyderen er ikke ansvarlig for at tage sig af nogen krav, du måtte have i forbindelse med appen, eller din besiddelse og brug af appen;

 • Hvis en tredjepart hævder, at appen krænker en anden parts intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom mellem appudbyderen og MyFitnessPal, vil MyFitnessPal være ansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, forliget og opfyldelsen af et sådant krav i det omfang, det kræves i disse vilkår,

 • Appudbyderen og dets datterselskaber er tredjepartsmodtagere af disse vilkår, da de vedrører dine licenser til appen. Når du har accepteret disse vilkår, har appudbyderen ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve disse vilkår, som er relateret til din licens til appen, over for dig som en tredjepartsmodtager deraf, og

 • Du skal også overholde alle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger appen.

7. Betalte tjenester

Hvis du vælger at abonnere på nogen af vores udvidede, betalte tjenester, f.eks. vores udvidede abonnementer, er det disse vilkår for betaling og fakturering, der gælder. Betalte tjenester og fakturering vil automatisk blive fornyet, medmindre du annullerer dem. Du kan til enhver tid annullere dit abonnement.

7.1 Betalingsbetingelser

Vi tilbyder visse udvidede versioner af vores tjenester (f.eks. udvidede abonnementer) ("Udvidede tjenester") mod et gebyr. Ved at tilmelde dig og bruge udvidede tjenester accepterer du vores vilkår og alle yderligere vilkår og betingelser, der er anført her. Du accepterer også, i det omfang det er tilladt ved gældende lov, at give afkald på din 14-dages fortrydelsesret i det øjeblik, du opretter et abonnement på udvidede tjenester, så du kan tilgå dem med det samme.

De udvidede tjenester giver dig adgang til bestemt(e) indhold, funktioner og funktionaliteter (f.eks. indstilling af makroer efter gram, en reklamefri oplevelse og pr. dag). Ved at tilmelde dig og bruge vores udvidede tjenester, herunder at tilmelde dig gratis prøveversioner af de udvidede tjenester, accepterer du at betale gebyrer og andre beløb, der gælder for de udvidede tjenester (såsom løbende abonnementsgebyrer).

Når du tilmelder dig vores udvidede tjenester, skal du angive og give oplysninger om din foretrukne betalingsmetode ("Betalingsmetode"). Disse oplysninger skal være fuldstændige og nøjagtige, og du er ansvarlig for at holde dem opdateret. Du giver os udtrykkeligt tilladelse til, via automatisk overførsel eller elektronisk banknet fra din betalingsmetode, at opkræve de relevante gebyrer for de udvidede tjenester og for ethvert andet køb, du vælger at foretage via vores tjenester.

Du kan vælge at betale for vores udvidede tjenester på månedlig eller årlig basis. Medmindre andet er anført, kan alle gebyrer for vores udvidede tjenester betales forud, og vil automatisk blive faktureret til betalingsmetoden ved begyndelsen af den månedlige eller årlige periode for den udvidede tjeneste, hvad end der er gældende. Medmindre andet er angivet, vil vores udvidede tjenester automatisk blive fornyet, indtil du vælger at annullere din adgang til vores udvidede tjenester. Alle køb af vores udvidede tjenester er endelige, og kan ikke refunderes, undtagen på vores eget skøn og i overensstemmelse med reglerne for hver udvidet tjeneste.

7.2 Opsigelse eller annullering af udvidede tjenester

Hvis du ikke betaler gebyrerne eller afgifterne for din brug af vores udvidede tjenester, kan vi gøre en rimelig indsats for at underrette dig og løse problemet, men vi forbeholder os retten til at deaktivere eller opsige din adgang til vores udvidede tjenester (og kan gøre det uden varsel).

Du kan når som helst annullere vores udvidede tjenester. Mere information omkring hvordan du annullerer, kan findes her. Når du har annulleret din udvidede tjeneste og modtaget bekræftelse, kan ingen andre ændringer blive gjort til din konto. Annulleringen af en udvidet tjeneste træder i kraft ved slutningen af din nuværende faktureringsperiode, og du vil have samme niveau af adgang til vores udvidede tjenester gennem resten af en sådan faktureringsperiode. Hvis du f.eks. er faktureret på månedlig basis og annullerer i løbet af en given måned, så vil du blive opkrævet for hele måneden og vedblive med at have adgang til vores udvidede tjeneste til slutningen af den pågældende måned.

Der er ingen tilbagebetaling for opsigelse eller annullering af vores udvidede tjeneste. Hvis du ikke længere ønsker at abonnere på en udvidet tjeneste, så er det dit ansvar at annullere din udvidede tjeneste i god tid, uanset om du aktivt bruger vores udvidede tjeneste eller ej.

7.3 Prisændringer

I det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning kan vi når som helst ændre vores priser for udvidede tjenester. Vi giver dig rimelig besked om en sådan prisændring ved at poste de nye priser på eller gennem den gældende udvidede tjeneste og/eller sende dig en e-mailbesked. Hvis du ikke vil betale de nye priser, kan du annullere den pågældende udvidede tjeneste, inden ændringerne træder i kraft.

7.4 Rabat-, kupon- eller gavekoder

Hvis du har modtaget en rabat-, kupon eller gavekode til en udvidet tjeneste, gælder de følgende vilkår og betingelser, ud over vilkårene og betingelserne for den specifikke kode. For at indløse en rabat- eller kuponkode skal du logge ind på MyFitnessPal og indtaste den gældende kode for at drage fordel af den relevante kampagne. Alle rabat-, gave- og kuponkoder kan kun anvendes, når du tilmelder dig udvidede tjenester, og på konti der ikke allerede er tilmeldt udvidede tjenester. Rabat-, kupon- og gavekoder kan ikke kombineres med andre udsalg, kampagner eller kuponer og kan ikke ombyttes, refunderes, erstattes eller indløses for penge eller betaling af konti. En betalingsmetode kan være påkrævet for at indløse en rabat- eller kuponkode. Det er dit eget ansvar at bruge en rabat-, kupon- eller gavekode, før den udløber, og udløbne koder kan ikke blive refunderet eller forlænget. Det er også dit ansvar at opsige en udvidet tjeneste før afslutningen af en gratis eller nedsat periode, hvis du ikke vil fortsætte med en udvidet tjeneste til den normale pris. Vilkårene og betingelserne for en bestemt rabat-, kupon- eller gavekode kan inkludere yderligere restriktioner af dets brug, herunder, men ikke begrænset til, typen af aftale, varigheden af den gratis eller nedsatte udvidede tjeneste, gyldighedsdatoerne for kuponer, og/eller købsmængde. MyFitnessPal forbeholder sig når som helst retten til at annullere rabat- og kuponkampagner.

7.5 Gratis prøveversioner

Vi tilbyder undertiden gratis prøveversioner af vores udvidede tjenester eller andre kampagnetilbud (hver en "Gratis prøveversion"). En gratis prøveversion giver dig adgang til vores udvidede tjenester i en periode. Nærmere oplysninger gives, når du tilmelder dig tilbuddet.

For at tilmelde dig en gratis prøveversion kan det være nødvendigt, at du oplyser os om din foretrukne betalingsmetode. Så snart du indsender dine betalingsoplysninger, begynder din gratis prøveversion. Du vil ikke blive opkrævet betaling før slutningen for perioden af den gratis prøveversion.

Medmindre du annullerer før slutningen af den gratis prøveversion, eller medmindre andet er angivet, vil din adgang til den udvidede tjeneste automatisk fortsætte, og du vil blive faktureret de gældende gebyrer for den udvidede tjeneste via den angivne betalingsmetode. Alle pålagte gebyrer er endelige og kan ikke refunderes, undtagen på vores eget skøn og i overensstemmelse med reglerne der gælder hver udvidet tjeneste. Vi kan sende dig en påmindelse, når din gratis prøveversion er ved at udløbe, men vi garanterer ikke nogen sådanne påmindelser. Det er i sidste ende dit eget ansvar at vide, hvornår din gratis prøveversion udløber, hvis du beslutter dig for ikke at ville blive en betalende bruger af den udvidede tjeneste efter den gratis prøveperiode.

Hvis du beslutter dig for ikke at blive en betalende bruger af den udvidede tjeneste, skal du annullere dit abonnement før udløbet af den gratis prøveperiode. Afhængigt af den relevante udvidede tjeneste kan du risikere at miste adgangen, så snart du annullerer eller ved udløbet af den gratis prøveperiode. Når du har annulleret din gratis prøveversion og modtaget bekræftelse, kan du ikke genoptage den gratis prøveperiode, heller ikke selvom du ikke brugte den gratis prøveversion i hele tilbudsperioden.

Funktioner og indhold i den udvidede tjeneste og indhold kan til enhver tid ændre sig, og vi kan ikke garantere, at en specifik funktion eller indhold vil være tilgængeligt i hele den gratis prøveperiode. De gældende takster, når du tilmelder dig den gratis prøveversion, er de samme, når den gratis prøveversion er udløbet, medmindre vi meddeler dig andet. Vi forbeholder os retten til, i vores eget skøn, at ændre eller opsige ethvert tilbud om gratis prøveversioner, din adgang til vores udvidede tjenester under den gratis prøveversion, eller nogen af disse vilkår uden forudgående varsel og uden forpligtelser. Du kan ikke tilmelde dig mere end én gratis prøveversion af en given udvidet tjeneste på samme tid, og vi forbeholder os retten til at begrænse din mulighed for at drage fordel af flere gratis prøveversioner.

8. Fitness- og wellness-aktiviteter og diætvejledning

Det er vigtigt for os, at brugerne bliver ved med at være sunde, mens de forsøger at nå deres trænings- og sundhedsmål. Husk at være ansvarlig, og brug din sunde fornuft. Vi tilbyder alene vores tjenester til informationsformål og kan ikke holdes ansvarlige, hvis du bliver skadet oplever en helbredsmæssig tilstand. Særligt gælder det, at selvom det meste af det indhold, der postes af andre brugere i vores fællesskab, er nyttigt, så kommer det stadig fra fremmede på internettet og bør aldrig gå forud for sund fornuft eller reelle lægelige råd.

8.1 Sikkerhed frem for alt

MyFitnessPal bekymrer sig om din sikkerhed. Du bør rådføre dig med din(e) læge(r), og overveje de tilknyttede risici, før du bruger vores tjenester i forbindelse med fitness- eller wellness-indhold eller diætrelateret indhold ("Programmer"). Ved at bruge vores tjenester accepter, erklærer og garanterer du, at du har modtaget samtykke fra din læge til at deltage i programmerne eller nogen af de relaterede aktiviteter, der er gjort tilgængelige for dig i forbindelse med vores tjenester. Desuden accepterer, erklærer og garanterer du, at du har konsulteret din læge, før du foretager ændringer i kosten baseret på oplysninger, der er tilgængelige via tjenesterne. Alles forhold og tilstande er forskellige, og det at deltage i programmerne og andre aktiviteter promoveret af vores tjenester foregår på egen risiko. Hvis du vælger at deltage i programmerne og disse aktiviteter, gør du det af egen fri vilje, og du påtager dig bevidst og frivilligt alle risici i forbindelse med sådanne aktiviteter. Programmerne og andre aktiviteter promoveret af vores tjenester kan udgøre en risiko selv for dem, der allerede er ved godt helbred.

Du accepterer udtrykkeligt, at dine atletiske aktiviteter, som kan generere det brugergenererede indhold, du poster eller planlægger at poste, på eller via vores tjenester (f.eks. styrketræningsøvelser osv.) indebærer visse iboende og betydelige risici for ejendomsskade, personskade, eller dødsfald, og du frivilligt påtager dig alle kendte og ukendte risici associeret med disse aktiviteter.

Medmindre andet er angivet i disse vilkår, og i det omfang det er tilladt ved gældende lov, er vi hverken direkte eller indirekte ansvarlige eller hæfter for nogen personskader, sygdom eller skader som følge af din brug af, eller manglende evne til at bruge, nogen tjenester eller funktioner i vores tjenester, herunder indhold eller aktiviteter, du har tilgået eller fået kendskab til gennem vores tjenester, også selvom det delvist eller helt skyldes MyFitnessPals eller andres handlinger, manglende handlinger eller uagtsomhed.

8.2 Ansvarsfraskrivelse vedrørende nøjagtighed og tiltro til indholdet

Vi gør ingen erklæringer og giver ikke nogen garanti for nøjagtigheden, troværdigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af indhold, der er gjort tilgængelig gennem vores tjenester, og vi giver ingen forpligtelse til at opdatere sådant indhold.

Derudover er brugergenereret indhold, herunder rådgivning, udtalelser eller anden information, herunder, uden begrænsninger, databaseregistreringer vedrørende mad, ernæring, kostvejledning, motions- eller træningsvejledning, atletiske aktiviteter og motion, ikke produceret af MyFitnessPal, og bør ikke nødvendigvis stoles på uden uafhængig verificering. Brugergenereret indhold, der enten er postet offentligt eller overført privat, er alene den brugers ansvar, fra hvem sådant brugergenereret indhold stammer. Al information er leveret "som det er" uden nogen erklæring, garanti eller betingelse om nøjagtighed eller troværdighed.

Især indeholder MyFitnessPals maddatabase ("Maddatabase") en kombination af ernæringsoplysninger indtastet af MyFitnessPal og MyFitnessPal-medlemmer. Alle brugere af tjenesterne kan bidrage til eller redigere ernæringsoplysninger i maddatabasen. Vær opmærksom på, at ernæringsoplysninger i maddatabasen ikke er blevet gennemgået af personer med den nødvendige ekspertise til at give dig fuldstændige, nøjagtige eller troværdige oplysninger. MyFitnessPal (i) garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af ernæringsoplysninger eller ingredienser i maddatabasen, (ii) godkender, støtter eller påtager sig ikke ansvaret for nøjagtigheden eller troværdigheden af nogen sådanne ernæringsoplysninger. I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan MyFitnessPal under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab eller skade som resultat af din tillid til ernæringsoplysninger. Du er eneansvarlig for at sikre dig, at ernæringsoplysninger i maddatabasen er nøjagtige, fuldstændige og brugbare.

Ikke alle brugere, der kan identificere sig selv som professionelle trænere eller licenserede diætister, har licens i alle relevante retskredse. MyFitnessPal har ingen og påtager sig ingen forpligtelse til at kontrollere, at brugere, der betegner sig selv som licenserede trænere eller diætister, rent faktisk er licenserede. Hvis du præsenterer dig selv som licenseret instruktør eller diætist, erklærer og garanterer du, at du faktisk har licens til de tjenester, du tilbyder i den retskreds, hvor du tilbyder dine tjenester. Brugere skal også huske på, at selvom en bruger er en licenseret træner i en retskreds, betyder det ikke, at den pågældende er licenseret i den retskreds, hvorfra andre brugere tilgår den pågældendes rådgivning. Det er derfor på eget ansvar at modtage råd fra andre brugere. I det omfang det er tilladt ved gældende lov, vil MyFitnessPal under ingen omstændigheder være ansvarlig eller hæfte for eventuelle tab eller skader som følge af din tillid til oplysninger eller råd fra en bruger af vores tjenester.

8.3 Ikke-lægelig rådgivning

Alle og alle tjenester, der leveres af, i og/eller via tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til indhold), er kun til orientering. MyFitnessPal er ikke lægekyndig, og MyFitnessPal yder ikke sundhedsydelser eller -rådgivning. Intet i tjenesterne må fortolkes som en sådan rådgivning eller diagnose. De oplysninger og rapporter, som vi har genereret, bør ikke fortolkes som en erstatning for lægekonsultation, -evaluering eller -behandling, og de oplysninger, der stilles til rådighed på eller via tjenesterne, bør ikke ligge til grund for medicinske beslutninger eller til at diagnosticere eller behandle en helbredstilstand eller sygdom. DIN BRUG AF TJENESTERNE UDGØR IKKE ET LÆGE-PATIENT FORHOLD MELLEM DIG OG MYFITNESSPAL.

Du bør søge råd hos en læge eller en sundhedsprofessionel med eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende dit helbred, før du begynder på kostprogrammer eller -planer, træningsprogrammer eller andre fitness- eller wellness-aktiviteter eller -planer, der kan henvises til, diskuteres eller tilbydes under tjenesterne. Hvis du bliver behandlet for en helbredstilstand eller sygdom, tager receptpligtig medicin eller følger en terapeutisk diæt for at behandle en sygdom, skal du rådføre dig med din læge, før du bruger tjenesterne. Du erklærer over for os (hvilket anses for at være underforstået, hver gang du bruger tjenesterne), at du ikke bruger tjenesterne eller deltager i nogen af de aktiviteter, der tilbydes af tjenesterne med henblik på at søge lægehjælp. Du accepterer endvidere, at du, før du bruger tjenesterne, vil rådføre dig med din læge, især hvis du er i fare for problemer som følge af motion eller ændringer i din kost. Hvis de oplysninger, du modtager eller får ved brug af tjenesterne, ikke stemmer overens med den medicinske rådgivning fra din læge, skal du følge lægens råd.

Udvidede tjenester giver dig adgang til særligt indhold – dvs. coaching og vejledning i fitness-programmer og måltidsplanlægning ("Planer"). Planerne er ikke en medicinsk tjeneste eller nogen anden form for sundhedstjeneste. Planerne giver ingen diagnose eller behandling af eller rådgivning om eventuelle kostmæssige eller sundhedsmæssige forhold. Planerne er ikke en erstatning for og heller ikke et alternativ til helbredsmæssig diagnose og behandling ved forekomst af diæt- eller sundhedstilstand eller sygdom. Du bør søge diagnose, behandling og rådgivning vedrørende kost- eller sundhedsforhold eller sygdomme hos læger, der praktiserer medicin, og andet autoriseret sundhedspersonale. Dine interaktioner med vores planer vil under ingen omstændigheder blive betragtet eller fortolket som, at de skaber et læge-patient forhold eller en tillidsforpligtelse af nogen som helst art. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR, HVORDAN DU BRUGER PLANERNE.

8.4 Succeshistorier er ikke typiske

Succeshistorier, indsendt af brugere eller MyFitnessPal, på vores tjenester repræsenterer ikke nødvendigvis typiske eller endda præcise resultater opnået ved en bestemt fitnessaktivitet eller kost. I det omfang, det er tilladt ved gældende lov, har MyFitnessPal intet og påtager sig intet ansvar og ingen forpligtelser i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller effektiviteten af træningsaktiviteter eller kostanbefalinger i vores succeshistorier fra brugere.

8.5 Nøjagtighed

Vores tjenester er tiltænkt at forsyne dig med information, der opfordrer dig til at understøtte dine wellness- og fitnessaktiviteter. Nogle af vores tjenester har til formål at spore dine fysiske bevægelser og din søvnaktivitet ("Aktivitetssporingstjenester"). Disse aktivitetssporingstjenester er afhængige af sensorer og/eller GPS-funktionalitet, der sporer dine bevægelser eller krop i hvile. De data og oplysninger, der gives af aktivitetssporingstjenesterne, er tiltænkt at være en repræsentation af dine aktiviteter, men er muligvis ikke helt nøjagtige, f.eks. i forhold til skridt-, søvn-, afstands- og kaloriedata. Når du bruger aktivitetssporingstjenesterne, anerkender og accepterer du, at MyFitnessPal ikke er ansvarlig eller hæfter for eventuelle unøjagtigheder i sådanne data.

Hvis du er bosiddende i New Jersey eller i Holland:

Uagtet at andet måtte være anført heri, er der intet i disse vilkår, der begrænser eller udelukker vores ansvar for tab eller skader forårsaget af svig, hensynsløshed, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra MyFitnessPals side.

9. Ændringer af vilkårene

I takt med, at tjenesterne vokser og forbedres, kan vi være nødt til at foretage ændringer i disse vilkår.

9.1 Opdateringer til disse vilkår

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår ved (i) at poste reviderede vilkår på og/eller gennem vores tjenester, og/eller (ii) at give dig forudgående varsel om materielle ændringer af vilkårene, generelt via e-mail når det er muligt, og ellers gennem vores tjenester (såsom gennem en meddelelse på hjemmesiden på MyFitnessPal-webstedet eller i vores app). Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, medmindre påkrævet ved lov.

Vi kan nogle gange bede dig om at gennemgå og udtrykkeligt acceptere eller afvise en revideret version af vilkårene. I sådanne tilfælde vil ændringerne træde i kraft ved tidspunktet for din accept af den reviderede version af vilkårene. Hvis du ikke accepterer på det tidspunkt, er det ikke tilladt for dig at bruge vores tjenester. I tilfælde hvor vi ikke beder om din udtrykkelige accept af en revideret version af vilkårene, vil den reviderede version af vilkårene træde i kraft fra den dato, der er specificeret i vilkårene. Din beslutning om at beholde en konto, adgang til eller brug af tjenesterne (uanset om du opretter en konto hos os eller ej) efter den dato, udgør din accept af vilkårene og betingelserne for de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringerne, er det ikke tilladt for dig at bruge vores tjenester, og du bør stoppe din brug af dem.

10. Ingen garantier

UNDTAGEN HVOR DET ER FORBUDT VED LOV, FRASIGER MYFITNESSPAL SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG ERKLÆRINGER AF ENHVER ART, HVAD END DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER EJ, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, FITNESS TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSER I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN. TJENESTERNE OG ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT" MED ALLE FEJL. Uden at begrænse det foregående accepterer du, at vi, i det omfang det er tilladt ved gældende lov, ikke giver nogen garanti vedrørende kvaliteten, nøjagtigheden, rettidigheden, sandfærdigheden, fuldstændigheden, tilgængeligheden eller pålideligheden af vores tjenester eller noget indhold. I det omfang, det er tilladt ved gældende lov, garanterer vi ikke at (i) vores tjenester vil opfylde dine krav eller skabe bestemte resultater, (ii) driften af vores tjenester vil være uforstyrret, virus- eller fejlfri, eller fri for andre skadelige elementer eller (iii) at fejl vil blive rettet. Enhver mundtlig eller skriftlig rådgivning, leveret af vores agenter eller os, udgør ikke og vil ikke udgøre en garanti. I det omfang, det er tilladt ved gældende lov, udsteder vi heller ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til noget indhold. Især brugergeneret indhold er leveret af, og er udelukkende på ansvar af, de brugere, der har leveret det pågældende indhold. Ingen rådgivning eller information, hvad end den er mundtlig eller skriftlig, opnået fra andre brugere eller gennem vores tjenester, vil udgøre nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er udstedt heri. Du anerkender og accepterer derfor udtrykkeligt, at brugen af vores tjenester er på eget ansvar, og at risikoen for tilfredsstillende kvalitet, ydeevne, nøjagtighed og præstation er med dig.

11. Ansvarsbegrænsning

Vi skaber de bedste tjenester, vi kan, til dig, men vi kan ikke love, at de er perfekte. Vi er ikke ansvarlige for en række ting, der kunne gå galt som følge af dit brug af vores tjenester.

I det omfang, det er tilladt ved gældende lov, vil MyFitnessPal, dets datterselskaber, partnere eller mobilselskaber, under ingen omstændigheder (herunder, uden begrænsning, forsømmelighed), være ansvarlig(e) over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til (a) alle indirekte, tilfældige eller dokumenterede skader, negativ kontraktsinteresse, pønalt begrundet erstatning eller følgeskader af nogen som helst art, (b) tab af fortjeneste, indtægter, data, brug, goodwill eller andre immaterielle tab, (c) skader relateret til din adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge vores tjenester, (d) skader relateret til enhver adfærd tilhørende en tredjepart eller bruger af vores tjenester, herunder, men ikke begrænset til, krænkende, stødende eller ulovlig(t) adfærd eller indhold og/eller (e) skader, der på nogen måde relaterer til noget tredjepartsindhold eller tredjepartsprodukter tilgået via vores tjenester. Denne begrænsning gælder i det videst mulige omfang, det er tilladt ved gældende lov, for alle krav, uanset om de er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret eller anden juridisk teori, hvad enten MyFitnessPal er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller ej, og yderligere hvor et middel heri viser sig ikke at have levet op til dets essentielle formål. I det videst mulige omfang, det er tilladt ved gældende lov, er MyFitnessPal samlede ansvar for eventuelle krav i disse vilkår, herunder enhver underforstået garanti, begrænset til det største af fem hundrede dollars (US $500,00) eller det beløb, du har betalt os for at bruge de(n) gældende tjeneste(r) de sidste tolv måneder.

Vi er især i det omfang, det er tilladt ved gældende lov, ikke ansvarlige for nogen krav der opstår gennem (a) din brug af vores tjenester, (b) brugen, videregivelsen, visningen eller vedligeholdelsen af en brugers personoplysninger og/eller positionsdata, (c) nogen anden interaktion mellem os og nogen anden brug gennem vores tjenester, heller ikke selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, eller (d) andet indhold, andre oplysninger, tjenester, eller varer modtaget gennem eller annonceret på vores tjenester eller modtaget gennem nogen links leveret med vores tjenester.

I det omfang, det er tilladt ved gældende lov, anerkender og accepterer du, at vi tilbyder tjenesterne og fastsætter priserne for disse i tillid til ansvarsfraskrivelserne, frigivelserne og ansvarsbegrænsningerne i vilkårene, at disse ansvarsfraskrivelser, frigivelser og ansvarsbegrænsninger afspejler en rimelig og retfærdig fordeling af risikoen mellem dig og os og udgør et væsentligt grundlag for aftalen mellem dig og os. Vi vil ikke være i stand til at levere vores tjenester til dig på et økonomisk rimeligt grundlag, uden disse ansvarsfraskrivelser, frigivelser, og ansvarsbegrænsninger.

Hvis du er bosiddende i Californien: Du giver afkald på dine rettigheder, hvad angår Californiens Civil Code paragraf 1542, som anfører "en generel frigivelse omfatter ikke krav, som kreditor ikke kender til eller har mistanke om eksisterer til hans fordel på tidspunktet for udførelsen af frigivelsen, som, hvis den er kendt af ham, må have påvirket hans afregning med debitoren i væsentlig grad".

Hvis du er bosiddende i New Jersey: Uagtet at andet måtte være anført heri, er der intet i disse vilkår, der begrænser eller udelukker vores ansvar for tab eller skader forårsaget af svig, hensynsløshed, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra MyFitnessPals side.

12. Erstatning

Hvis du er bosiddende i USA eller et andet sted ud over Frankrig eller Tyskland: I det videst mulige omfang, det er tilladt ved gældende lov, accepterer du at skadesløsholde og friholde MyFitnessPal, dets datterselskaber og partnere for ethvert krav eller forlangende, herunder rimelige revisor- og advokatsalærer fremsat af en tredjepart som følge af (a) det brugergenererede indhold, du tilgår eller deler via tjenesterne, (b) din brug af tjenesterne, (c) dine aktiviteter i forbindelse med tjenesterne, (d) din forbindelse til tjenesterne, (e) din overtrædelse af disse vilkår, (f) din brug eller misbrug af andre brugeres personoplysninger, (g) din krænkelse af en anden persons eller enheds rettigheder, eller (h) din anvendelse af tjenesterne til at møde en anden bruger i virkeligheden. Vi forbeholder os retten til, på din regning, at påtage os eksklusivt forsvar og kontrol over enhver sag, som du er forpligtet til at holde os skødesløse i, i henhold til vilkårene, og du accepter at samarbejde med vores forsvar af disse påstande.

Hvis du er bosiddende i Frankrig eller Tyskland: Uagtet det foregående afsnit accepterer du at skadesløsholde MyFitnessPal, dets datterselskaber og partnere for ethvert krav eller forlangende som følge af din forsømmelige eller forsætlige adfærd, herunder rimelige revisor- og advokatsalærer fremsat af en tredjepart som følge af (a) indholdet (inklusive brugergenereret indhold), som du tilgår via tjenesterne, (b) din overtrædelse af disse vilkår, (c) din brug eller misbrug af andre brugeres personoplysninger, (d) din krænkelse af en anden persons eller enheds rettigheder, eller (e) din anvendelse af tjenesterne til at møde en anden bruger i virkeligheden. Vi forbeholder os retten til, på din regning, at påtage os eksklusivt forsvar og kontrol over enhver sag, som du er forpligtet til at holde os skødesløse i, i henhold til vilkårene, og du accepter at samarbejde med vores forsvar af disse påstande.

Hvis du er bosiddende i New Jersey: Uagtet at andet måtte være anført heri, er der intet i disse vilkår, der forpligter dig til at holde os skadesløse for krav, der måtte opstå som følge af svig, hensynsløshed, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra MyFitnessPals egen side.

13. Gældende lovgivning

Hvis du er bosiddende i USA eller et ikke-EU-land: Disse vilkår reguleres af lovgivningen i staten New York og den styrende amerikanske føderale lovgivning efter relevans og skal fortolkes i henhold hertil uden hensyntagen til lovprincipper.

Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union: Disse vilkår er underlagt af og skal fortolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning, uden hensyn til deres konflikt af lovprincipper.

14. Tvister og voldgift, afståelse fra gruppesøgsmål, retskreds og værneting

Hvis du er bosiddende i USA:

Voldgiftsaftale

DU OG MYFITNESSPAL ACCEPTERER AT INDSENDE ALLE TVISTER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTEN (EN "TVIST"), TIL BINDENDE VOLDGIFT. I det videst mulige omfang, det er tilladt ved gældende lov, accepterer du og MyFitnessPal, at eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af tjenesterne (en "Tvist"), vil blive løst ved bindende voldgift i henhold til Federal Arbitration Act (afsnit 9 i United States Code (Lovkodeksen for Amerikas Forenede Stater)), som skal regulere fortolkningen og håndhævelsen af denne voldgiftsaftale ("Voldgiftsaftale"). Ved voldgift afgøres tvister af en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury, sagsoplysningen er mere begrænset end ved en domstol, og voldgiftsmandens afgørelse underlægges begrænset gennemgang ved domstolene. Voldgiftsmanden kan på individuel basis tilkende de samme skadeserstatninger og retsmidler som en domstol, herunder monetære skadeserstatninger, påbud og konstaterende dom. Voldgiftsmandens kendelse kan afsiges ved enhver domstol, der har kompetence hertil. En sådan tvistbilæggelsesprocedure vil kun blive ført på individuel basis og ikke i gruppesøgsmål, konsolideret eller repræsentativ handling. Undtagen hvor det er forbudt, er du og vi enige om at forelægge tvister til personlig og eksklusiv voldgift vedrørende din generelle brug af vores tjenester i henhold til reglerne om tvister mellem forbrugere og virksomheder ifølge American Arbitration Association. Besøg www.adr.org for mere information om voldgift.

Enhver voldgift mellem dig og os vil, i det omfang det er nødvendigt, blive udført eksternt som angivet nedenfor.

Voldgiften vil blive udført på engelsk. En enkelt uafhængig og upartisk voldgiftsmand vil blive udnævnt i henhold til reglerne for The American Arbitration Association. Voldgiftsmanden skal afgøre alle spørgsmål vedrørende eksigibilitet, fortolkning, omfang og anvendelse af denne voldgiftsaftale (herunder "gateway"-spørgsmål om voldgiftsretten, om voldgiftsaftalen er utilbørlig eller illusorisk og ethvert forsvar mod voldgift) og disse vilkår, dog kan en domstol løse enhver tvivl vedrørende gyldigheden eller eksigibiliteten af det afkald på deltagelse i gruppesøgsmål, der er beskrevet i denne voldgiftsaftale. Begrebet "tvist" og kravet om voldgift vil blive fortolket bredt.

Både du og vi accepter at overholde de følgende regler, som er tiltænkt at strømline konfliktløsningsprocessen, og reducere omkostningerne og byrden for alle involverede parter:

 • voldgiften vil blive udført på engelsk over telefon, online og/eller udelukkende være baseret på skriftlige indlæg, den konkrete fremgangsmåde vælges af den part, der indleder voldgiften;

 • voldgiften vil ikke kræve noget personligt fremmøde af parterne eller vidnerne, medmindre det er gensidigt aftalt på skrift af parterne; og

 • enhver dom om tildeling afsagt af voldgiftsmanden kan indføres i enhver kompetent domstol.

Med undtagelse af ekstraordinære omstændigheder, vil voldgiftsmanden udstede sin afgørelse inden for 120 dage fra den dato, voldgiftsmanden udpegede. Voldgiftsmanden kan forlænge denne frist med yderligere 30 dage af hensyn til retfærdighed. Al voldgiftsbehandling vil være lukket for offentligheden og fortrolig, og alle registre i relation hertil, vil blive permanent forseglede, medmindre det er nødvendigt for at opnå rettens bekræftelse af voldgiftskendelsen. Tildelingen af voldgiftsmanden vil være skriftlig og vil inkludere en redegørelse for årsagerne til disponeringen af ethvert krav.

Du erkender og forstår også at, med hensyn til enhver tvist med os som opstår ud af eller som følge af din beslutning om at beholde en konto, adgang til eller brug af tjenesterne:

 • Du opgiver din rettighed til at have en nævningesag;

 • Du opgiver din ret til at fungere som en repræsentant, som advokat eller i nogen anden repræsentativ egenskab eller at deltage i et gruppesøgsmål i enhver retssag, der involverer en sådan tvist, og

 • Du skal indgive ethvert krav inden for ét (1) år, efter at sådan et krav er opstået, ellers er det endegyldigt forældet.

Betaling af alle krav til indgivelse, administration og voldgiftsmand er underlagt American Arbitration Associations regler. MyFitnessPal vil refundere disse gebyrer til dig op til $5.000, medmindre voldgiftsmanden afgør, at dine krav er grundløse. På samme måde vil MyFitnessPal ikke søge advokatsalærer og omkostninger ved voldgift, medmindre voldgiftsmanden afgør, at dine krav er grundløse.

UANSET HVAD DER STRIDER MOD DENNE VOLDGIFTSAFTALE, KAN DU VÆLGE AT ANLÆGGE SAG VED DOMSTOLEN OG IKKE VED VOLDGIFT, HVIS DU FRAVÆLGER DENNE VOLDGIFTSAFTALE INDEN FOR 30 DAGE FRA DET TIDLIGSTE AF: (1) DEN DATO, HVOR DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR, ELLER ( 2 ) DEN DATO, HVOR DU FØRSTE GANG AFTALTE ELLER ACCEPTEREDE EN AFTALE MED MYFITNESSPAL, SOM INDEHOLDT EN VOLDGIFTSBESTEMMELSE. Meddelelsen om fravalg skal postmærkes senest den gældende deadline og sendes til: legal@myfitnesspal.com. Meddelelsen om fravalg skal angive, at du ikke accepterer denne voldgiftsaftale, og skal indeholde dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Denne procedure er den eneste måde, hvorpå du kan fravælge denne voldgiftsaftale, og hvis du ikke overholder denne procedure og den gældende deadline nøje, vil meddelelsen om fravalg automatisk være ugyldig. Hvis du fravælger voldgiftsbestemmelsen, vil alle andre dele af denne voldgiftsaftale fortsat være gældende.

Hvis denne voldgiftsbestemmelse viser sig at være ugyldig, vil alle tvister, der opstår i henhold til vilkårene mellem os, være underlagt kompetencen af statslige og føderale domstole i New York, og du og vi underkaster os hermed den personlige retskreds og stedet, hvor disse domstole befinder sig. Du og MyFitnessPal er enige om, at hvis en tvist af en eller anden grund opstår ved en domstol i stedet for ved voldgift: (1) giver du og MyFitnessPal afkald på enhver ret til en nævningesag; (2) vil tvisten udelukkende foregå på individuel, ikke-kollektiv, ikke-repræsentativ basis; og (3) kan hverken du eller MyFitnessPal være en grupperepræsentant eller gruppemedlem eller på anden måde deltage i nogen gruppesag eller noget gruppesøgsmål eller generelt sagsanlæg anlagt af privat justitsadvokat.

Denne aftale om at mægle vil ikke udelukke dig eller MyFitnessPal fra at søge foreløbige retsmidler til hjælp for voldgiften, herunder, uden begrænsninger, ordrer til at afholde en retssag, gennemtvinge voldgift eller bekræfte en voldgiftserkendelse fra en kompetent domstol. Desuden vil denne aftale om voldgift ikke udelukke dig eller MyFitnessPal fra (i) at henvende sig til den kompetente domstol med henblik på midlertidigt tilhold, foreløbigt påbud eller andre foreløbige retsmidler efter behov, eller (ii)søge afhjælpning ved en statslig eller føderal domstol for tvister relateret til et brud eller et muligt brud på MyFitnessPals intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union: Uagtet at andet måtte være anført i disse vilkår, har du i tilfælde af en tvist, som du eller MyFitnessPal ikke kan løse, ret til at indsende en klage gennem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ud over hvad der er anført i disse vilkår, deltager vi ikke i nogen konfliktmæglingsordning.

 • Derudover er der intet i disse vilkår, der begrænser dine rettigheder til at anlægge sag mod MyFitnessPal ved de lokale domstole, hvor du er bosiddende. Alle tvister, der opstår i henhold til vilkårene mellem dig og MyFitnessPal, vil være underlagt den ikke-eksklusive retskreds af domstole, hvor du er bosiddende, eller ved domstolene i Holland, og du og vi underkaster os hermed den personlige retskreds og stedet, hvor disse domstole befinder sig.

Hvis du er bosiddende i Finland: Uagtet at andet måtte være anført i disse vilkår, har du i tilfælde af en tvist, som du eller MyFitnessPal ikke kan løse, ret til at indsende en klage til det lokale Consumer Disputes Board eller et tilsvarende organ.

Hvis du er bosiddende i Danmark: Uagtet alt der i disse vilkår måtte være angivet om det modsatte, hvis der er en tvist, som du eller MyFitnessPal ikke kan løse, har du retten til at indsende en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: cfk@kfst.dk).

Hvis du er bosiddende i Sydkorea: Uagtet at andet måtte være anført i disse vilkår, er der intet i disse vilkår, der begrænser din ret til at anlægge sag mod MyFitnessPal ved de lokale domstole, hvor du er bosiddende.

15. Internationale Vilkår

Hvis du ikke er bosiddende i USA, og du tilgår vores tjenester uden for USA, accepterer du at overføre visse oplysninger uden for din lokalitet til os, og at du vil følge de love, der gælder for dig.

Vi leverer vores tjenester til et globalt fællesskab af brugere. Vores servere og drift er dog primært baseret i USA, og vores politikker og procedurer er baseret primært på amerikansk lovgivning. På grund af dette gælder følgende bestemmelser specifikt for brugere uden for USA: (i) du giver dit samtykke til overførsel, opbevaring og behandling af dine oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, brugergenereret indhold og personoplysninger til og i USA og/eller andre lande (ii), hvis du bruger vores tjenester fra en lokation, der er under embargo fra USA, eller er på det amerikanske finansministeriums liste over "Særligt Udpegede Statsborgere", er du ikke autoriseret til at tilgå eller bruge vores tjenester, og (iii) du accepter at overholde alle lokale love, regler og regulativer, herunder, uden begrænsninger, alle love, regler og regulativer, der er gældende for den lokation, hvor du bor, og den lokation, hvorfra du tilgår vores tjenester. Vores tjenester har ikke til formål at blive distribueret til eller brugt at nogen person eller enhed i nogen retskreds eller nogen lokation, hvor sådan distribution eller brug vil være i strid med love eller regulativer, eller hvor MyFitnessPal eller dets associerede selskaber ville blive pålagt registrering i en sådan retskreds eller på en sådan lokation.

De betegnelser, der anvendes til lande eller regioner i disse vilkår, Fortrolighedspolitik og eventuelle tilknyttede funktioner eller dokumentation er baseret på FN's terminologidatabase.

Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union, Hongkong, New Zealand eller Sydkorea: Uagtet alt der i disse vilkår måtte være angivet om det modsatte, vær opmærksom på, at visse retskredse ikke tillader ophævelsen eller begrænsningen af visse garantier, forpligtelser eller skader under obligatorisk lov, så gælder nogle af eksklusionerne og begrænsningerne i disse vilkår muligvis ikke for dig. Intet i disse vilkår begrænser eller udelukker vores ansvar for (1) svigagtige misrepræsentationer gjort af os, (2) dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse, eller (3) manglende gennemførelse af enhver materiel, kontraktlig forpligtelse.

Hvis du er bosiddende i New Zealand: Uagtet at andet måtte være anført i disse vilkår, er der intet i disse vilkår, der begrænser eller udelukker vores ansvar eller dine rettigheder, hvis du er forbruger i henhold til Consumer Guarantees Act 1993 eller Fair Trading Act 1986.

Hvis du er bosiddende i Tyskland, Frankrig, Østrig eller Finland: Uanset om andet er angivet i disse vilkår, skal det kvalificerende udsagn "i det omfang loven tillader det" og andre kvalificerende udsagn med lignende virkning anses for slettet fra vilkårene alle steder, hvor de optræder, og skal ikke have nogen retsvirkning eller effekt.

Hvis du er bosiddende i Japan: Uagtet at andet måtte være anført i disse vilkår, er der intet i disse vilkår, der begrænser eller udelukker vores ansvar eller dine rettigheder, hvis du er forbruger i henhold til Consumer Contract Act.

Hvis du er bosiddende i Sydkorea: Uagtet at andet måtte være anført i disse vilkår, vil ændringer af disse vilkår blive offentliggjort på vores website, inden de træder i kraft. Hvis du ikke efter en rimelig tid efter offentliggørelsen har udtrykt hensigt om at afvise sådanne ændringer, anses du for at have accepteret disse.

16. Fortsættelse

Hvis vores forretningsforhold eller disse vilkår ophører, vil det ikke begrænse nogen af vores andre rettigheder eller retsmidler, og en bestemmelse i disse vilkår, der skal fortsætte for at kunne opfylde hensigten og formålet med disse vilkår, vil fortsat være gældende efter ophør, herunder, uden begrænsninger, afsnit 2 (Ejerskab og brug af indhold), afsnit 8 (Fitness- og wellnessaktiviteter og diætvejledning), afsnit 10 (Ingen garantier), afsnit 11 (Ansvarsbegrænsning), afsnit 12 (Erstatning), afsnit 14 (Tvister og voldgift, retskreds og værneting) og afsnit 16 (Fortsat beståen).

17. Diverse

Du accepterer, at intet konsortium, partnerskab, ansættelse, eller agenturforhold eksisterer mellem dig og os som et resultat af vilkårene eller din brug af vores tjenester. Vilkårene udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til din brug af vores tjenester.

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i vilkårene udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis en bestemmelse i vilkårene findes at være ugyldig ved en kompetent domstol, aftaler parterne ikke desto mindre, at domstolen bør bestræbe sig på at gennemføre parternes intentioner som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i vilkårene forbliver fuldt gældende.

Du må ikke overdrage, uddelegere, eller på anden vis overføre din konto eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår uden forudgående skriftlig tilladelse. Vi har retten til, i vores eget skøn, at overføre eller overdrage alle, eller nogen del af vores rettigheder i henhold til disse vilkår, og vil have retten til at uddelegere eller bruge tredjepartsentreprenører til at opfylde vores pligter og forpligtelser i henhold til disse vilkår og i forbindelse med vores tjenester.

Vores varsel til dig via e-mail, normal post, eller meddelelser eller links vist i forbindelse med vores tjenester, udgør acceptabel varsel til dig i henhold til vilkårene. Vi er ikke ansvarlige for din manglende mulighed for at modtage en meddelelse, hvis e-mailen er sat i karantæne af dit e-mailsikkerhedssystem (f.eks. "junk"- eller "spam"-mapper), eller hvis du ikke opdaterer din e-mailadresse. Varsel vil blive betragtet modtaget otteogfyrre timer efter det er sendt, hvis det er transmitteret gennem e-mail eller almindelig post. I tilfælde af at varsel er leveret til dig via links vist i forbindelse med vores tjenester, så vil det være betragtet som modtaget fireogtyve timer efter det første gang det er blevet vist.

18. Kontakt os

Hvis du har feedback, spørgsmål eller kommentarer til vores tjenester, bedes du kontakte vores Support Team som angivet her via e-mail eller post på: MyFitnessPal, Inc., 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701, USA, og angiv "Attn: – MyFitnessPal – Vilkår og betingelser for brug". Sørg for at medtage dit fulde navn, e-mailadresse, adresse i alle meddelelser, e-mails eller breve.